maandag 11 februari 2008

Driehoek of 120° Aspect AstrologieEen 120° Aspect verkrijgt men, als 2 Planeten 120 Graden uit elkaar staan. Dit noemt men een Driehoeks Aspect. B.V. Maan op 5° Maagd en Venus op 5° Steenbok.
-
-
-
-
-
-
-
-Het Aspect maakt dat we ons tevreden voelen met onszelf, we hebben innerlijk vertrouwen, en een algemeen welzijn. De traditionele Astrologie heeft het Driehoeksaspect in verband gebracht met succes, gemak, comfort, voorspoed, geluk en het resultaat van gunstige omstandigheden. Met een Driehoek hoef je niet te vechten om iets gedaan te krijgen, maar het stimuleert tevens evenmin onze bereidheid om geboden kansen te grijpen. De Driehoek stelt ons in staat de gunstige voorwaarden die hij ons biedt passief in ontvangst te nemen, dus zonder er aandacht aan te schenken. De Driehoek is in de éérste plaats een ontspannings aspect, Hij werkt zonder wrijving of moeite. Maar omdat de druk van dit Aspect niet groot is krijgen we van een Driehoek ook de stuwkracht niet die we nodig hebben om uitdagingen aan te gaan als die zich voordoen. Driehoeken zijn erop uit bestaande toestanden te houden zoals ze zijn, in deze zin zijn ze een soort kalmeringsmiddel, waardoor we bepaalde conflicten op een kalme, zachtaardige manier in de plooi houden. Omdat Driehoeken niet zoals de Vierkanten de "koe bij de horens nemen" volgen ze vaak de weg van de minste weerstand. Toch stimuleren Driehoeken onze creativiteit. Maar we moeten niet vergeten dat Driehoeken even sterk zijn als Vierkanten, maar de energie van een Driehoek is naar binnen gericht, en dan lijkt het erop dat ze op uiterlijke zaken minder invloed uitoefenen. De onderste Driehoek heeft gewoonlijk te maken met plezier en creative zelfexpressie, en een voorliefde voor uiterlijk vertoon. De onderste Driehoek is een Aspect waar we met heel ons hart bij betrokken zijn. Een van de nadelen is natuurlijk dat we ons weinig inspannen met dit Aspect, we zijn niet bereid een gevecht aan te gaan, hard te werken, of grote inspanningen te leveren. Te veel onderste Driehoeksaspecten kunnen er zelfs voor zorgen dat we ons gaan voelen als een Keizer of President, zodat we denken dat de hele wereld alleen maar om ons draait, en met een zwak karakter kan een hoeveelheid van Driehoeksaspecten ons zo eigenwijs maken, dat we de uitdagingen van het leven niet meer onder ogen zien. Losbandigheid en energieverspilling zijn dan ons deel, want bij dit Aspect ontbreken de afremmende krachten, en kunnen we dan dus ook erg lui worden, wat dan weer niet goed voor onze gezondheid en levenslust. Een overmaat aan bovenste Driehoeken die slecht gehanteerd worden, kan ongegrond optimisme, blindelings vertrouwen, talmen en onverantwoordelijk gedrag in de hand werekn. We komen dan in de verleiding om persoonlijke betrokkenheid uit de weg te gaan, of we proberen een rechtstreekse confrontatie met de ongemakkelijke kanten van het leven te ontvluchten, omdat we er hoegenaamd niks mee te maken willen hebben.

Geen opmerkingen: