maandag 17 maart 2008

Astrologie Pandora Urania

PANDORA
-
In de Griekse mythologie is ze de stammoeder, de behoedster van sterfelijke vrouwen, diegene die de verboden doos open doen. De doos van Pandora staat gelijk met nieuwsgierigheid. Pandora was de eerste aardse vrouw, gemaakt door de goden uit water en aarde.
-
Astrologisch functioneert Pandora als bemiddelaarster tussen Mercurius en Uranus. Door haar gezonde nieuwsgierigheid is Pandora ,als tussen persoon, die nieuwigheden tot stand brengt.
Ze nodigt het onverwachte uit en opent nieuwe mogelijkheden. Door uit de aarde op te staan brengt ze datgene in het licht wat vroeger verborgen was. Ze kan een proces van zuivering, purificatie, en genezing betekenen. Ze brengt een samenstelling van het rationele denken van Mercurius, en de revolutionaire vibratie van Uranus tot stand.
De Pandora persoonlijkheid herkent men door een nieuwsgierige, rusteloze en rebellerende natuur. ( b.v. Pandora op Asc. Op Zon of Mercurius ). Slechte aspecten kunnen ruzie maken tot stand brengen.
-
Pandora’s aspecten geven verandering in de nieuwsgierigheid over de planeet die hij aanraakt. In het huis waar Pandora staat is men uitermate nieuwsgierig.
Er is een werking bij conj. Of oppositie met een planeet. Niet in Solar of Transit bekijken, tenzij er heel specifieke problemen zijn. Wel bekijken wanneer grote planeten in Transit over Pandora in de Radix gaan.
-
Conj. Uranus : altijd open staan voor nieuwe dingen, nieuwsgierig naar nieuwe technieken.
Conj. Mercurius : altijd vragen stellen, nieuwsgierig denken.
Conj. Pluto : nieusgierig naar het verborgene.
Inlopend op Uranus met Pandora erop : plotseling geheimen in eigen nadeel.
In Schorpioen : geheimen brengen geluk, diep graven om fortuin te vinden.

-
Pandora & de Hoop
-
De goden gaven aan Pandora een gesloten doos mee. En zonden doos en beeld naar de aarde, om de mensen ongelukkig te maken. Prometheus waarschuwde zijn broer Epimetheus geen geschenken van de goden aan te nemen. Maar de bekoorlijke Pandora werd met vreugde door Epimetheus ontvangen. Hij verzocht haar het deksel van haar doos eens op te lichten. Ziekte, honger, zorg, misgewas, het hele leger van kwalen, die van toen af de mensen plegen te bezoeken, vlogen uit Pandora's doos de wereld in. Bij het zien van al deze ellende had Pandora de doos weer dicht laten vallen. Nog één gave van de goden bleef er in. Deze bad, zoals eerst de rampen dat deden, om vrijgelaten te worden. Voor de tweede maal opende Pandora de doos. Dit was haar ten zegen. Immers de goden hadden in een opwelling van medelijden een fris gezond wezen onder al die kwade geesten verborgen, de Hoop, die de wonden moest genezen, door haar medegevangenen aan de mensen toegebracht. Zij ontsnapte nu ook en fladderde rond op sneeuwwitte vleugels, om de mensen te troosten en de wonden te helen...
--
--
URANIA
-
Urania is het absolute begin, de bron van heilige inspiratie, de hemelse vorm van het weten. Urania vertegenwoordigt het principe van het bezielde, geïnspireerd weten, het kosmische weten;
-
Mythologisch was Urania één van de negen muzen, degenen die de kunst naar buiten brachten. De muzen hadden de opdracht de heilige inspiratie te dienen voor hun respectievelijke wetenschappelijke sferen. In de Tarot wordt de vrouw Isis-Urania voorgesteld door de sleutel. Ze symboliseert de waarheid door meditatie. Ze brengt ook wijsheid en inzicht.
Astrologisch vertegenwoordigt Urania het principe van het kosmische weten. Zij is de diepe denker die voorgaat op haar inspiratie om mentale schatten te ontdekken.
-
Met moeilijke aspecten : leermoeilijkheden, en geblokkeerde intuïtie.
Met goede aspecten : aanleg voor astrologie, muziek, wiskunde en numerologie.

-
Conj. Venus : geïnspireerde liefde.
Conj. Neptunus : geïnspireerde muziek en devotie (mozart ).
Conj. Uranus : geïnspireerd genie met revolutionaire ideeën.
Mercurius : lager denken; Uranus : hoger denken; Urania : absolute denken

Geen opmerkingen: