woensdag 9 januari 2008

Ascendant Astrologie

Ascendant Ram

Aries, the Ram.Dit is mijn persoonlijke ascendant " de ram". Wat is nu een ascendant; een ascendant is gelijk aan het eerste huis in uw horoscoop, dat wil zeggen, zo komt u naar buiten, zo zien anderen u, en zo reageert u dikwijls naar het teken dat uw ascendant is. Hoe vind men de ascendant? Daar is uw exacte geboorteuur voor nodig. Op het moment dat u bent geboren stond uw éérste huis in een teken, en dat teken is uw ascendant.

Ram ~De Vechter~ 'Wie niet waagt, wie niet wint'

Ram is een vurig teken, en wanneer je ascendant in Ram valt treedt je het leven direct en vol energie tegemoet. Het is niet makkelijk voor je om af te moeten wachten, het liefst neem je gelijk een besluit, onderneem je actie en zou je de gebeurtenissen graag naar je hand willen zetten. De indruk die je op anderen maakt is levendig, impulsief, energiek, ondernemend en moedig. Iemand die de nodige risico's durft te nemen, maar ook iemand die geneigd kan zijn tot voorbarigheid, gebrek heeft aan inlevingsvermogen en met (te) veel haast. Wanneer andere factoren in je horoscoop een remmende rol spelen kan het lastiger worden om deze behoeften tot uitdrukking te laten komen, wat tot frustraties kan leiden in de vorm van ziekte, onbeheersbare uitbarstingen of de een of andere vorm van zelfdestructief gedrag.

Degenen met Ascendant Ram denken onafhankelijk en willen alles op hun eigen manier doen. Overal willen zij de eerste zijn. Hoe zij zich ook werkelijk voelen, zij proberen actief, energiek en assertief te leven. Soms gaat het meer om een masker dan om de realiteit. Zij wedijveren graag met anderen, zeker als zij met iemand onder vier ogen bezig zijn. Wedijver kan ze in hun leven ver brengen, tenminste als zij ook leren gracieus hun verlies te aanvaarden en samen te werken als dat vereist is. Wegens hun onafhankelijke instelling kan samenwerken soms problemen geven. Als zij zich depressief of ongelukkig voelen, laten zij dat niet blijken. Anderen mogen hen bijzonder graag wegens de positieve energie die zij uitstralen, en ook omdat zij anderen niet mee naar beneden slepen als zij gedeprimeerd zijn. Daar staat tegenover dat het door hun luchthartige benadering van hun gevoelens soms moeilijk zal zijn sympathie te verwerven als zij die juist hard nodig hebben.

Cheiron Astrologie

Centaurs


Eén van de bekenste Centaurs in de astrologie is de centaur Cheiron.

Cheiron was een verstoten zoon van Chronos en de nimf Philyra die door zijn geboorte zowel onsterfelijk als zwaar getraumatiseerd was.
Zijn afkomst verklaart waarom Cheiron weinig gemeen had met de andere half paard, half mens wezens.
Hij bezat grote kennis van muziek, geneeskunde, jacht en krijgskunde en werd geprezen als wijs en achtenswaardig leraar en genezer.
Op een dag werd hij verwond door een giftige pijl en hoewel hij zichzelf niet kon genezen was het ook niet mogelijk om te sterven.
Hierdoor leed hij ondragelijke pijnen en tenslotte kon hij zijn sterfelijkheid opgeven door Prometeus te vervangen.

Cheiron heeft vooral te maken met pijn in relaties, met het verworpen worden.
Het duidt iets aan van de afstemming en onbalans van het mannelijke en het vrouwelijke.
Zijn huisplaatsing in de horoscoop geeft aan in welk thema kan worden afgedaald, waar je anderen iets kan bieden, omdat je weet hoe het zit.
Dat maakt Cheiron de spreekwoordelijke "gewonde genezer".
Hier komt het dubbele van Cheiron ook terug, alleen door eigen lijden, haal je de kastanjes uit het vuur.
Maar die kastanjes zijn helaas alleen voor anderen, zichzelf kan Cheiron niet helpen.
De plaatsing geeft ook aan op welke gebied je een sterke bitterheid kan voelen, die je kan remmen bij de ontwikkeling van je bestemming (Zon).
Transits kunnen verwondingen aangeven in een relatie.

Trefwoorden: Zielenwond, hemelbewustzijn, verbindingen tot stand brengen tussen oud/nieuw, opening naar hoger bewustzijn, bevruchting, religie, spiritueel, mystiek, naastenliefde, inspiratie, omslagpunt, overgang, waar je ego sterft, cadeau uit hemel, verhouding met kosmos, stille verandering. Leraar, gids, genezer, zoekend naar de waarheid, sleutelfiguur.


TAROT Grote Arcana

De Grote Arcana

De Zot

Dwaas
Rechtop: Zoektocht naar nieuwe ervaringen
Ondersteboven: Roekeloosheid en gebrek aan motivatie

Schoenmaker/Magiër
Rechtop: Zelfbewustzijn, vaardigheid met geschreven/gesproken woord, liefde voor nieuwe ideeën en bereid risico's te nemen Ondersteboven: Occulte krachten worden verkeerd gebruikt, bedrog

Hogepriesteres
Rechtop: Honger naar kennis, artistieke en creatieve gaven, onafhankelijkheid
Ondersteboven: Onontplooide talenten, bindingsangst, hypocrisie, problemen met relaties

Hoe verbind je nu alle kaarten met elkaar in je uiteindelijke interpretatie?
Ga aan het begin van een legging, als je de kaarten net hebt uitgespreid, na of er evenwicht in de legging is. Zijn zowel de staven, als de bekers, pentakels als zwaarden vertegenwoordigd in de legging of overheersen bijvoorbeeld de bekerskaarten?

Dit op zich is al een belangrijk gegeven. Daarna ga je kijken op welke posities de kaarten zich bevinden. In wezen vertaal je de kaart naar positie. Ook dit vergt weer enige oefening, maar op een gegeven ogenblik zul je het systeem doorhebben en dan zul je merken dat leggingen je veel minder moeilijk afgaan. Zo zie je dat het niet alleen belangrijk is om de betekenis van een kaart te beheersen, maar ook de legging zelf. Zonder deze ingrediënten is het creëren van een verhaal bij een legging onmogelijk, laat staan het trekken van een conclusie. Het zal een tijdje duren voor je de verbanden tussen verschillende kaarten gaat zien en of kaarten elkaar versterken of verzwakken en wat dit dan betekent in de legging waar je mee bezig bent.

Iedereen kan echter leren werken met de tarotkaarten als je maar beschikt over geduld en doorzettingsvermogen en de wens om je intuïtie te ontwikkelen.

dinsdag 8 januari 2008

Runen

RUNEN


1. Fehu - vee; Klank. f bezittingen, roerende goederen, geld, vermogen, welstand, rijkdom, voorspoed, opbouwen van zekerheid, het verkrijgen van middelen.
Als de rune Fehu valt kan daarop opgemaakt worden dat het tijd is voor een nieuw begin. Een begin dat te maken heeft met het opbouwen van zekerheid, het verkrijgen van middelen. Goede en vruchtbare ideeën zijn goed uit te voeren en ofwel te vertalen in geld verdienen, ofwel resulteren in immateriële gevoelens van rijkdom. Dit zal echter niet vanzelf gebeuren; er zal hard voor gewerkt moeten worden. Dit kan je doen door de geoorloofde wegen te bewandelen. Rustige, niet aflatende werkzaamheid stelt je in staat om je doelen met succes te bereiken. Pas op dat je je omgeving niet te kort doet en bekijk hoe niet alleen jezelf, maar ook anderen kunnen welvaren bij de uitvoering en verwezenlijking van je plannen.


Runen.


Er zijn 25 Runestenen waarmee u kunt orakelen, de uitleg van de stenen en de orakels ervan worden u op uw tempo uitgelegd.
De runen kunnen in leggingen gebruikt worden, dat wil zeggen, u haalt een bepaald aantal Runen uit een zakje en legt ze volgens in een vooraf bepaalde vorm neer, of u neemt de runenstenen in de hand en ze worden "gelezen" zoals u de runestenen geworpen heeft.


Maan in de horoscoop Astrologie

De Maan in onze horoscoop betekent emotie, voor de vrouwen is de Maan ook een vruchtbaarheidsteken, denk maar aan de maandelijkse cyclus, ook eb en vloed vallen onder de Maan. In bepaalde gevallen werkt de Maan daar dus echt op in. In de horoscoop van u kunt u uitvinden wat de Maan daar staat te doen. B.v. de Maan in het Zevende huis:

In Huis VII: Omdat hier sprake is van het alter ego (de echtgenoot(e) of compagnon) brengt de maan hier steeds veranderlijkheid van genegenheid vooral bij de man, terwijl er bij de vrouw een ietwat romantischer tendens blijkt te zijn. De maan brengt hier ook populariteit, doch nooit van lange duur. Er heerst steeds afwisseling.

Prognostische waarden: In verband met de cycli brengt de maan in VII een probleem met dit alter ego. Soms kan dit een sexuele problematiek zijn, er is de moeilijkheid een vast standpunt in te nemen of het is de bittere pil van het zich moeten binden aan iets. Dit is afhankelijk van de aspectering en van het teken waarin dit huis valt.

maandag 7 januari 2008

Numerologie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

numerologie,

in de numerologie wordt er gewerkt met de cijfers 1 t/m 9 en de meestergetallen.
letterlijk alles kan met numerologie becijferdt worden.
b.v. tel uw geboortedatum en jaar op. Tel de uitkomst van de som ook op en u hebt uw persoonlijkheidsgetal.

Is uw persoonlijkheidsgetal b.v. 5, dan kijkt u onder het cijfer 5 naar de uitleg daarvan.

5 - Vrijheid en afwisseling. De meeste mensen die onder het getal 5 vallen, spreiden vrijheid in gedachten, woord en daad ten toon. De 5 is veelzijdig, veranderlijk en progressief, hij heeft aanpassingsvermogen en begrip voor anderen. Hij is avontuurlijk, weetgierig en beschikt over grote mensenkennis. U bent dol op reizen en wilt het leven in zijn volheid genieten. U houdt van gezelligheid en mensen om u heen, vooral indien het leden van het andere geslacht betreft. U bezit een heldere geest en bent vriendelijk in de omgang, u weet alles om u heen te verjongen en nieuw leven in te blazen en u kunt op onopvallende wijze de mensen naar uw hand zetten. In negatieve zin heeft het getal 5 gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, is het zorgeloos en geeft net te veel aan zichzelf toe. Het is onnadenkend, inconsequent en geneigd alles tot de dag van morgen uit te stellen. U getuigt tevens van slechte smaak. Laat de negatieve 5 zichzelf werkelijk gaan, dan vervalt hij tot perversiteit, raakt aan de drank, verslaafd aan verdovende middelen en vertoont vreemde seksuele neigingen, ook te veel eten hoort in dit lijstje thuis. Het getal 5 dient eigenschappen als geduld en trouw te ontwikkelen, zorg dat u een doel in uw leven hebt.


Het persoonlijkheidsgetal is dus echt UW getal.


Getallen in jaartallen houden direct verband met gebeurtenissen. U kunt dit het beste controleren aan de hand van uw geboortejaar. Voor b.v. het geboortejaar 1972 gaat dit als volgt.

1972
-----1
-----9
-----7
-----2
--------
1991

De theorie is dat voor iemand geboren in 1972, 1991 een speciale betekenis heeft. Vanaf 1991 kunt u dit herhalen , (weer 1991 eronder zetten) en u zal zien dat 2003 voor u een speciaal jaar was. Probeer hetzelfde met uw geboortejaar en u zal zien dat het echt werkt.

Tevens kunt u numerologie en astrologie combineren zodat u kunt uitvinden wat er nu juist belangrijk is in uw leven.

getal------------- planeet-------------------- teken van de dierenriem

0------------------ Pluto -----------------------Schorpioen

1 ------------------Zon --------------------------Leeuw

2 ------------------Maan -----------------------Kreeft

3 -----------------Jupiter ----------------------Boogschutter

4 -----------------Uranus ---------------------Waterman

5 -----------------Mercurius -----------------Tweelingen & Maagd

6 -----------------Venus ----------------------Stier & Weegschaal

7 -----------------Neptunus ------------------Vissen

8 -----------------Saturnus -------------------Steenbok

9 -----------------Mars -------------------------Ram


Bijzondere eigenschappen van het getal 9.

Studie van getallen levert vaak boeiende gegevens op. Het getal 9 op zich is daar een goed voorbeeld van. Vermenigvuldig 9 met een willekeurig getal en u zal zian dat de cijfers van de uitkomst samen altijd 9 vormen. B.v.

9x6 = 54 / 5+4=9 9x3=27 / 2+7=9

Telt u alle getallen van 1 tot en met 9 op dan vormen die samen 45, 4+5=9