zaterdag 19 januari 2008

Het teken van MercuriusDit is het teken dat wordt weergegeven in de Astrologie, als het teken van Mercurius. Mercurius is heerser over twee tekens in de Horoscoop, nl. Tweelingen en Maagd. Bij Tweelingen staat Mercurius in het Element Lucht, bij Maagd staat Mercurius in het Element Aarde. Bij Tweelingen is dit het Derde Huis en bij Maagd het Zesde Huis. Als Mercurius bij u in de horoscoop in Tweelingen of Maagd staat, staat Mercurius daar verhoogd; dat wil zeggen, hij staat daar op zijn plaats en heeft daar zijn beste werking.

Een kleine uitleg van Mercurius in de Huizen.

Hoekhuizen ( 1, 4, 7, of 10 )

Hoofdteken: Vanuit de omgeving kansen en mogelijkheden plus het talent nodig om tot actie over te gaan. Hier liggen gevaren ten aanzien van overhaast handelen en een gering doorzettingsvermogen als het erop aankomt plannen uit te voeren en projecten af te maken.

Vast teken: Vanuit de omgeving kansen en mogelijkheden voor groei, gekoppeld aan een impuls tot stabiliseren en consolideren van waarden.

Beweeglijk teken: Vanuit de omgeving kansen en mogelijkheden om omstandigheden te veranderen, plus het verlangen om dat regelmatig te doen.

Opvolgende Huizen ( 2, 5, 8, of 11 )

Hoofd teken: Een stabiele omgeving verhindert impulsieve actie's. Een verlangen tot stabilisatie op lange termijn te komen.

Vast teken: Een onveranderlijk milieu accordeert goed met de hang naar veiligheid. Een gevaar voor belemmering en groei.

Beweeglijk teken: Conditionering door de omgeving beperkt de expansie van gedachten en ideeën. Mogelijkheid tot ernstige frustratie.

Vallende Huizen ( 3, 6, 9 of 12 )

Hoofd teken: Een vrije en ongebonden omgeving ontmoet hier de impuls van betrokkene tot actie en het nemen van initiatief. Het niveau van enthousiasme is hoog, dat van stabiliteit ten opzicht van plaats en/of actie is laag. Een rusteloze, impulsieve manier van denken.

Vast teken: Losse en onsamenhangende structuren die vanuit de omgeving aangeboden worden komen in botsing met de innerlijke drang naar stabiliteit. Pogingen om greep te krijgen op en vast te leggen wat als ongrijpbaar wordt ervaren - die meestal uitlopen op een gevoel dat dit toch vruchteloos is.

Beweeglijk teken: De omgeving en het instinct komen in zoverre overeen dat beide veranderingen willen, uitsluitend om de veranderingen. De mogelijkheid dat ideeën en actie's ongevormd blijven, sluimeren ten gevolge van de hevige nadruk op het denken van daden en stabiliteit. ( d.w.z. men denkt te veel na en doet niet veel.)

MercuriusHermes in de Griekse mythologie ( Mercurius) de boodschapper der goden en aan hem worden ook de taken toevertrouwd van het afsluiten van verdragen, het bevorderen van de handel en het handhaven van de rechten van de reizigers. De reputatie van Mercurius als de eerste veedief stamt uit zijn vroeg-Griekse verleden als Hermes, de beschermer van herder en kudde tegen dieven. Tijdens de Hermes feesten op het nabij gelegen Samos hadden de mensen eens in het jaar toestemming om te stelen, diefstal om de diefstal was echter niet toegestaan, en het was de taak van Hermes om sluwe veedieven die stiekem opereerden te ontdekken en te slim af te zijn. De grens tussen roven en stelen vervaagden geleidelijk bij de intrede van de "stille handel" of het gelegitimeerd stelen, Hermes duidde een door hem gewijde plaats aan, en de verkoper, en de koper konden daar goederen uitwisselen, iemand die wilde verkopen liet op die gewijde plaats zijn waar achter, en de koper arriveerde even later en nam mee wat hij vond, liet zijn waar achter op dezelfde plaats en vertrok dan weer. Zo werd Hermes van behoeder tegen dieven juist hun beschermer. De vage grens die bestaat tussen succesvolle oplichters en criminologen verklaart het heen en weer schuiven van Mercurius van de ene kant van de wet naar de andere. Alletwee worden ze beloond voor hun schranderheid en alle twee houden van het voorrecht om incognito te kunnen werken. Zijn vader Zeus gaf hem een herautenstaf met witte linten (die soms als slangen worden afgebeeld) waarmee hij iets of iemand kan betoveren, dromen kan duiden en zichzelf ook onzichtbaar kan maken. De door slangen omwikkelde Hermesstaf, bekend als de Caduceus, kon ook mensen genezen en hen in slaap laten vallen. Daardoor is deze staf in de medische wereld bekend geraakt en gebruikt als symbool voor ziekenhuizen, dokters en dergelijke. Ook schenkt Zeus aan zijn zoon de gave om te kunnen vliegen in de vorm van sandalen met gouden vleugels. Als gevolg daarvan is alles wat met Hermes te maken heeft doortrokken van de noodzaak van een snelle ontsnapping en voortdurend reizen. Hermes hielp ook de Schikgodinnen bij het samenstellen van het alfabet en de toonladder, en bij het uitvinden van de sterrenkunde, ook leerde hij de Olympiërs vuur maken.
Mercurius is Heerser over 2 tekens in de Horoscoop; nl. Tweelingen en Maagd. In Tweelingen is hij altijd druk bezig, en in Maagd is hij bedachtzamer omdat hij daar wordt vergeleken met de Egyptische god Thoth, en daar is Mercurius een hofdignitaris en een bron van goddelijke gerechtigheid. Hij is niet langer een misdadiger, maar wordt een waarheidszegger met enkel goede bedoelingen.
Thoth stelt waarheid, inhoud en het heilige voor, terwijl Hermes valsheid, vorm en het profane belichaamt.
De belangrijkste opgave voor Hermes was het meester worden over de materiële wereld en het loskomen van de invloeden die hem vastbonden aan het rad der fortuin. Het kost tijd om deze kunst te leren, net als dat bij Astrologie het geval is. Hermes heeft een afschuw van inspanningen, zeker als het gaat om die welke is vereist om een basis voor latere studie's te leggen; geduld en toewijding zijn een vloek voor hem.
Terwijl Hermes alles maar half in zich opneemt, is Thoth geboren met voorkennis, voorkennis is zijn tweede natuur, net als verantwoordelijkheid. Hermes verlangt naar prestige en macht en Thoth houdt zich aan de voorzichtige route, en Thoth heeft een systeem van duidelijke waarden en hij streeft persoonlijke autonomie na. Thoth's zoektocht naar een identiteit verschilt helemaal van die van Hermes, waarvan Thoth weet dat er iets niet klopt. Hij geeft gehoor aan de kosmische roep "waar is de Maan" door haar te volgen, het gevoel dat er iets is verbroken voedt Thoth's behoefte naar kennis; het is Thoth's proces van ontdekken dat het licht doet wederkeren. Thoth cataoliseert dus, hij maakt lijsten, hij legt datgene vast wat er is. Hij is de meester-bibliothecaris en een nauwgezet onderzoeker. Astrologisch is de door Thoth geregeerde Mercurius onderworpen aan radicale omwentelingen waar het actie en inzet betreft; krachtdadige vernieuwingen kunnen van de ene op de andere dag of over een langere periode plaats vinden.

Destiney Cards


In de Destiney Cards van Robert Lee Camps wordt er gewerkt met de gewone speelkaarten, de 52 stuks. Eerst wordt er begonnen met uw Geboortekaart, en dan met uw Regerende Planeten kaart. Dan volgt er eerst een uitleg over uw geboortekaart, en dan een uitleg over uw Planeten kaart. B.v. U bent jarig op 08 - 10, dan heeft u Ruiten Aas (Koeken Aas), als Geboortekaart en Harten 5 als regerende Planeten kaart. Dan volgt er een uitleg van Robert Camp over uw Geboortekaart, die ik hier zal vertalen voor u.
Ruiten Aas (Koeken Aas).
De Ruiten Aas betekent het verlangen naar geld, of de geboorte, of een nieuwe weg om geld te verdienen. Iedere Aas betekent een nieuw begin, een verlangen dat start een nieuwe cyclus van creativiteit. Azen symboliseren de pure creative energie.
Ruiten vertegenwoordigen waarden en normen, die dingen waar we van houden en de dingen waar we niet van houden, wat we op prijs stellen of wat we aan de kant schuiven. Zo, de Ruiten Aas betekent dat we experimenteren let geboorte, nieuwe waarden of dat we plotseling iets leuks willen, dat we vroeger niet leuk vonden.
Omdat Ruiten altijd gelinkt worden aan geld en ons werk, kan de Ruiten Aas het begin betekenen van een nieuwe financiële onderneming of het verlangen om geld te verkrijgen voor een specifiek doel.
Harten 5
De Harten 5 spreekt van veranderingen en rusteloosheid in uw hart en kan zich in vele manieren uiten. Op het laagste niveau, voelt u waarschijnlijk een ontrevedenheid met uw huidige relatie of huis situatie en u verlangt naar een soort verandering daarin.
Dezelfde ontevredenheid kan zich uitstrekken tot uw levenssituatie. Veel mensen verhuizen naar een andere woonst of krijgen andere levensomstandigheden onder invloed van deze kaart. Harten betekenen huis en familie net zoveel als het doet in romantische relatie's. De Harten 5 - in gelijk welke periode - kan dit soort veranderingen betekenen.
Als deze kaart tevoorschijn komt, zijn er altijd veranderingen, ofwel een uitelkaar groeien, of een scheiding met iemand die u lief heeft, maar er is ook een gelijke kans dat u op reis gaat of naar een nieuw huis. De hoogste manifestatie van deze kaart is dat van uitgaan en nieuwe mensen ontmoeten, an anderen vertellen wat u doet en wie u bent. U kan belangrijke contacten leggen als deze kaart in de nabijheid is.
vrij vertaald uit Destiney Cards van Robert Lee Camp door Janny

Aspecten Astrologie


de Horoscoop bestaat uit 12 huizen van elk 30°. Zodat de cirkel uit 360° bestaat. Deze cirkel wordt nu onderverdeeld in graden die men Aspecten noemt. Een aspect is een verbinding van ene huis of planeet, naar het andere. Het eerste aspect is 0° ofwel een conjunctie, dat zijn 2 planeten die op dezelfde graad in een zelfde teken staan, b.v. Mercurius en Venus op 12° Maagd. Het 2de aspect is de 60° ofwel het sextiel, dat zijn 2 planeten die 60° van elkaar staan, b.v. Mercurius op 5° Maagd en Jupiter op 5° Schorpioen. Het 3de aspect is het 90° aspect ofwel , het vierkant, dat zijn 2 planeten die 90° van elkaar staan, b.v. Mercurius op 5° Maagd en Jupiter op 5° Boogschutter. Het 4de aspect is een 120° ofwel een driehoek, dat zijn 2 planeten die 120° uit elkaar staan, b.v. Mercurius op 5° Maagd en Jupiter op 5° Steenbok. Het 5de aspect is een 150° aspect, of het inconjunct, dat zijn 2 planeten die 150° uit elkaar staan, b.v. Mercurius op 5° Maagd en Jupiter op 5° Waterman. Het 6de aspect is een 180° aspect ofwel een Oppositie, dat zijn 2 planeten die 180° uit elkaar staan, b.v. Mercurius op 5° Maagd en Jupiter op 5° Vissen. Dit zijn de meest voorkomende aspecten die gebruikt worden in de Astrologie. Er zijn nog verschillende aspecten maar die worden pas veel later gebruikt en uitgelegd. De bovenstaande aspecten zijn het begin.
In de Westerse Horoscoop is Ram het 1ste huis (ofwel de Ascendant) in de Horoscoop, het 2de huis is Stier, het 3de huis is Tweelingen, het 4de huis is Kreeft, het 5de huis Leeuw, het 6de huis is Maagd, het 7de huis is Weegschaal, het 8ste huis is Schorpioen, het 9de huis is Boogschutter, het 10de huis is Steenbok, het 11de huis is Waterman, en het 12de huis is Vissen.
Het 1ste huis gaat over: de directe omgeving van het lichamelijke ik,
Het 2de huis gaat over: de bezittingen, geldzaken, materiaal voor arbeid en eigenwaarde,
Het 3de huis gaat over: de kleine contacten, broers en zussen, lager onderwijs, telefoon en allerhande communicatie, kleine reizen,
Het 4de huis gaat over: woning, gezin, huisgenoten, ouders, vaderland,
Het 5de huis gaat over: kinderen, liefdeservaringen, feesten, zelfstandig optreden, en creativiteit,
Het 6de huis gaat over: werken in loonverband, gezondheid, kleine dieren,
Het 7de huis gaat over: samenwerking, de collega's, de levenspartner, processen, contracten,
Het 8ste huis gaat over: het bezit van de ander waar men van geniet, erfenissen, notaris, elk verborgen gebied dat men tracht te ontdekken, sexueel genot,
Het 9de huis gaat over: verre reizen, grote contacten, de universiteit, propaganda, schrijven van boeken, uitdragen van ideeën,
Het 10de huis gaat over: reputatie, roem of geen roem, bekendheid, roeping en bestemming,
Het 11de huis gaat over: vrienden, partijgenoten, de clan, speciaal werk, internationale betrekkingen,
Het 12de huis gaat over: klooster, ziekenhuis, anonymiteit,, verlies, staatsbedrijven, beurzen, ondermijning (ofwel het onderuit halen),

Elementen AstrologieIn de Astrologie worden de huizen ingedeeld volgens de Elementen. Er zijn 4 elementen.

Vuur, waar de tekens, Ram, Leeuw en Boogschutter zijn.

Aarde, waar de tekens, Stier, Maagd en Steenbok zijn.

Lucht, waar de tekens, Tweelingen, Weegschaal en Waterman zijn.

Water, waar de tekens, Kreeft, Schorpioen en Vissen zijn.

Karakteristieken van Vuur; Mensen met inspiratie, moed, zekerheid, vertrouwen, intuïtie, trots, assertiviteit = kan voor zichzelf opkomen, optimisme, vaak ook eigenwaan = ik gericht, egoïsme, ambitie, inspiratie, intellectuele inzichten, begrip. noot: denken alles zelf te kunnen.

Karakteristieken van Aarde; Praktisch, rationeel, met beide voeten op de grond, gezond verstand, kijkt en luistert goed om de wereld te verkennen, men kijkt naar het zichtbare, eerst zien en dan geloven, betrouwbaar, voorzichtig, langzaam, koppig en vaak niet-flexibel, formeel, houdt van zekerheid.noot: Maagden zijn vaak pietluttige personen, met een apart gevoel voor humor.

Karakteristieken van Lucht; Creatief, gevoelig voor prikkels uit de omgeving, scherpe verbeeldingskracht, Lucht vertegenwoordigt het leven zelf, logica, helderheid, wijsheid, communicatie, transport, informatie, reizen.noot: Weegschalen kunnen ineens ontploffen, meestal over dingen waar een ander van zegt: t'is de moeite niet.

Karakteristieken van Water; Vertegenwoordiger van liefde, relatie's, sympathie, genezing, voortplanting, de cyclus van geboorte en dood, gemoedelijk, geduldig, levensgenieters, sentimenteel, romantisch, gevoelig, verzorgend, sociaal, heeft meestal gebrek aan discipline en eigen identiteit en heeft een soort ouderlijke leiding, verzorging en bescherming nodig, ze kunnen hysterisch worden, wanneer ze zich onveilig voelen. noot: Vissen kruipen (zwemmen) soms weg van situatie's die ze zelf uitgelokt hebben.

vrijdag 18 januari 2008

Kleine ArcanaDe kleine arcana bestaat uit 56 kaarten, met elk een selectie van 14 kaarten onderverdeeld in 4 groepen van Aas, 2,3,4, enz. tot Koning. De groepen heten; Pentakels, Zwaarden, Kelken en Staven.

Staven vertegenwoordigt het element Vuur. De kaarten van Staven hebben te maken met de dagelijkse aangelegenheden en met de energie en het enthousiasme waarmee dingen gedaan worden.

Pentakel vertegenwoordigt het element Aarde. Zij hebben betrekking op de materiële wereld, en op concrete zaken. Zij hebben dus veel te maken met onze financiën, met werk dat geld oplevert, met verdiensten, uitgaven en besparingen.

Zwaarden vertegenwoordigen het element lucht. Ze beheersen het gebied van de geest in de vorm van ideeën en zorgen en hebben ook betrekking op serieuze beslissingen, vertragingen, teleurstellingen, beperkingen en verliezen.

Kelken ( worden ook weleens Bekers genoemd), en zij vertegenwoordigen het element Water. Zij worden geassioceerd met gevoelens en emotie's b.v. in liefde en relatie's, of in het gezin of de familie. Kelken hebben ook betrekking op vriendschap, gezelschap en prettige collega's, en op comfotabele leef- en werkomstandigheden.

Lenormand kaart legging


Deze kaarten worden normaal gezien gebruikt bij de legging van lenormand kaarten. als u b.v. de ruiter en het schip naast elkaar hebt liggen, dan krijgt u nieuws uit het buitenland, dit kan een reis zijn dat u gaat maken, uw geliefde vertrekt voor zijn werk naar het buitenland, u verhuist naar het buitenland: wat het juist zal zijn vertellen de omliggende kaarten aan u. Deze kaart leggingen zijn in 10 lessen aan te leren, alles wordt u uitgelegd, het enige wat u nodig heeft is de wil om het aan het aan te leren, en een beetje hulp.