vrijdag 25 januari 2008

Teken van MarsDit is het teken van Mars zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie. Zijn natuur is heet en droog, hij is de stormachtige, opwekkende en vernietigende kracht, die bij slechte aspectering vernietigend kan werken. Mars heeft te maken met de mannelijke sexuele driften. Mars is de vertegenwoordiger van dierlijke kracht, moed en spierkracht. De Huizen en de Tekens, welke door Mars bezet worden, zijn steeds centra van hoge activiteit, kracht en energie en zijn dus van grote betekenis. Bij slechte aspectering treden ontstekingen op, koorts en verwondingen. Bij goede aspecten worden de persoonlijke energieën in de goede richting gestuurd, is er spierkracht, en primitieve levensvreugde, een spontaan en direkt optreden, bruusk maar eerlijk, vaak voorbarig en overijld. In vrijwel alle stoffelijke ongelukken heeft de overijlde en onvoorzichtge Mars de hand. Zijn neiging tot verbreken maakt hem tot het primitieve kwaad: kapot maken, vernielen, alleen voor het plezier van het effect, ondeugende jongens die ruiten in gooien, baldadigeheid, straatschenderij, ongerichte en onbeheerste kracht, die eruit moet. Mars is in de Astrologie heerser over het Eerste Huis, dus de Ascendant, en het teken Ram. Het Element van Mars is Vuur. Mars in het Eerste Huis geeft energie, spontaniteit, eerlijkheid, met "slechte" Aspecten, agressie, gevaarlijk voor de partner vanwege woede uitbarstingen, ( de as 1 en 7), en Mars in het 12de Huis heeft geen energie, daar het 12de Huis een Water Element Huis is waar het Vuur gedoofd wordt. Mars in 12 geeft dus aan, dat men niet voor zichzelf kan opkomen, men wil wel maar kan niet.

MarsIn de Griekse Mythologie heet hij Ares, In de Romeinse Mythologie, Mars.

Ares was de zoon van Zeus en Hera, en er wordt wel gezegd dat beide ouders hem verfoeiden, zijn zus Athene noemt hem " een ding van woede gemaakt door het kwaad". Strijd en geweld bezorgde hij voor zijn plezier. Maar in de strijd was hij niet de koele strateeg en commandant, maar zijn zus Athene. Ares verloor gemakkelijk zijn geduld, en vloog met een heet hoofd in de strijd. Hij werd gedreven door zijn passie's en haalde door die ongebreidelde persoonlijkheid, het ongenoegen en de veronachtzaming van de goden en de mannen op zijn nek. Hij werd beschouwd als een moorddadige, en bloedige "killer", bestormer van steden, en hij werd laf als hij gewond werd. Dan ging hij zijn beklag doen bij zijn vader die hem weer terug stuurde. Omdat de Grieken Ares niet hoog in het aanzien hadden, waren er geen "heilige" plaatsen voor hem gebouwd. Zijn "heilige" plaats was het slagveld en daar was alleen pijn, dood en vernietiging.

In de Romeinse Mythologie, was Mars de god van de oorlog, die naar de maand Maart werd genoemd. Maart was de maand waarin vroeger de troepen werden gemobiliseerd. De Romeinen schikten Mars als 2de god na Jupiter, en beschouwden hem als vader van Romulus en Remus, de stichters van de stad Rome, waar Mars als de Aartsvader van werd beschouwd. Mars betekent "helder "n branden". Immers de heldere rode kleur van de planeet, duidt op een felle, brandende planeet. Mars is onafhankelijk en snel, en wanneer hij geactiveerd is, kan niemand hem nog stoppen. In de Astrologie regelt Mars uw energie, lef, en de wil om te winnen, het vermogen om ideeën om te zetten in daden, uw sexdrift, uw kracht en agressiviteit, Mars windt op en zet beweging in de verbeelding. Het geeft ambitie aan, moed verlangen en sterkte. De standplaats in uw horoscoop geeft aan wat uw verlangens en passie's zijn en of u het op eigen manier kunt krijgen. Een sterke positie geeft een agressieve persoonlijkheid, met een heleboel energie. De geteisterde Mars kan onrust brengen, conflicten, spanning, woede, ongelukken, schade en vernietiging.

woensdag 23 januari 2008

2de uitleg Destiney Cards


We blijven even bij - deze uitleg over de Destiney Cards - het andere voorbeeld. Daar was de Geboortekaart een Ruiten (Koeken) Aas, en de Regerende Planeten Kaart een Harten Vijf. Die fictieve persoon heb ik geboren laten worden op 08/10. Dus 8 Oktober. We hebben de vorige keer de karakter beschrijving gezien van deze persoon, en nu gaan we door met de verdere beschrijving van deze fictieve persoon. Wat hij/zij zoal tegen komt in haar fictieve leven.
Toen deze fictieve persoon 28 Jaar werd kreeg hij/zij te maken met volgende opgenoemde kaarten.
Schoppen 6 als Mercurius Kaart, Ruiten 10 als Venus Kaart, Klaver 5 als Mars Kaart, Schoppen 3 als Jupiter Kaart, Ruiten 3 als Saturnus Kaart, Harten 5 als Uranus Kaart, Klaveren Heer als Neptunus Kaart, Ruiten 4 als Jaar Kaart, Harten Heer als Pluto Kaart, deze kaart telt als iets wat je nog niet had in het vorige jaar, Harten Zeven als Resultaat Kaart, deze kaart telt als iets dat moet verandert worden tegen het einde van het jaar, Ruiten 9 als Zegening Kaart, Ruiten Boer als iets dat Vrijwillig moet afgeven worden dit jaar.
Al de kaarten hebben een periode per jaar waarop ze uitwerken, dit zijn telkens perioden van 52 dagen.
Mercurius periode van 8/10 tot 28/11,; Schoppen 6
Gedurende deze periode, kunt u rekenen op vast werk, een goede gezondheid, en een streven naar goede punten in het onderwijs. Maar ook, u kunt ook werkeloos blijven als u dat als was in het begin van deze periode. Op dezelfde tijd zal u ook aangemoedigd worden om verantwoordelijk te zijn in uw communicatie's met anderen en om compromissen te maken dat de vrede bewaart om uw doel te bereiken. Hou er rekening mee als u iets zegt, hoé u het zegt, of u zal door anderen op uw fouten worden gewezen.
Venus periode van 29/11 tot 20/01,; Ruiten 10
Mars periode van 21/01 tot 13/03,; Klaver 5
Jupiter Periode van 14/03 tot 04/05,; Schoppen 3
Dit is een tijd waarin diversiteit nog al dikwijls veel zegeningen brengt. Deze invloed is heel goed voor veel dingen, zoals gokken en korte termijn beleggingen, als u het risico aankunt. Met deze Schoppen 3 invloed, is ook succes mogelijk op twee terreinen zoals één in zaken dat verband houdt met artistieke of creatieve expressie's. Deze kaart wordt de Kaart van de Artiesten genoemd en is dus heel bruikbaar voor iedere soort van kunst, expressie's en ideeën. Bij Jupiter kan het grote financiële successen opleveren, als het te maken heeft met positief - creatief werk.
Saturnus periode van 05/05 tot 25/06,; Ruiten 3
Uranus periode van 26/06 tot 16/08,; Harten 5
Neptunus periode van 17/08 tot 07/10,; Klaveren Heer
Jaarkaart,; Ruiten 4, deze kaart werkt het hele jaar door.
Ongeacht uw actuele financiële situatie als u aan dit jaar begint, u hebt zeker een plezierig gevoel over geld en uw financiële situatie's in het grootste deel van dit jaar. Een krachtig gevoel over wat u wilt lijkt u te helpen met het krijgen ervan, zonder teveel moeite. Waarschijnlijk legt u hier de basis voor een lange tijd van voorspoed. Dat betekent dat u voldoende hebt om in uw behoeften te voorzien, en nog een beetje extra.. Dit kan een zeer welkome kaart zijn, speciaal als alles nogal verkeerd liep de laatste tijd.
Wat er echt gebeurd is dat u klaar begint te zien over uw waarden, dat is, deze dingen die het belangrijkste zijn in uw leven, en welke dingen dat niet zijn. U weet, tenminste voor dit jaar, waar en hoe geld past in uw leven naast alle andere dingen die u belangrijk vind.
Pluto Kaart,; Harten Heer, deze kaart geld als iets wat u nog niet had voor deze verjaardag.
Dit jaar werkt u op een hart- en emotioneel niveau op grote schaal. Misschien bent u in zaken waarin u contact hebt met een grote groep mensen, en hebt u meer succes nodig om uw ideeën te verkopen of u hebt meer samenwerking nodig. Maar evenzo, uw rol als vader is meer in het oog gevallen en u hebt beslist om daar meer energie in te stoppen. Dit is de "vaderkaart" en kan betekenen - indien u een man bent - echt vader wilt worden.
Voor vrouwen, deze kaart kan betekenen dat u een sterk verlangen hebt om een minnaar te ontmoeten dit jaar, zo iemand die alle kwaliteiten met zich mee draagt, zoals romantisch, zorgzaam en goed in bed. De Harten Heer wordt de kaart genoemd van "de man waar alle vrouwen over dromen" en de "perfecte minnaar". In deze omstandigheid, kan dit de Geboortekaart zijn van een man die u echt zal ontmoeten, en die bij u zal zijn op uw volgende verjaardag.
Resultaat Kaart,; Harten 7
Zegening Kaart,; Ruiten 9
Dingen opgeven, mensen of jobs waar u echt hoog van op gaf, zal veel zegeningen en beloningen brengen dit jaar. Op zeker niveau, is dit een jaar van laten gaan van het verleden en u voor bereiden naar veel nieuwe en betere dingen. Normaal zijn we bang om dingen te laten gaan in ons leven, bang dat het verlies ons zal beroven van iets belangrijks en essentieels in ons geluk. Maar hoe dan ook, dit jaar bent u beschermt, en alle verliezen zullen u een groter fortuin en geluk opleveren.
Vrijwillig afgeven,; Ruiten Boer
Dan zijn er daarbij nog verschillende kaarten over die 52 dagen periode's die bijkomende informatie geven, die moeten gecombineerd worden met bovenstaande kaarten.
vrij vertaalt uit het boek Cards of your Destiney van Robert L. Camp door Janny

Teken van VenusDit is het teken dat gebruikt wordt om Venus aan te duiden in de Horoscoop. Venus heerst in de horoscoop over het Tweede en Zevende huis.

Het Tweede huis staat voor geld en roerende goederen, je eigen waarden, (hoe je zelf naar je kijkt en er van vind), en de instelling ten aanzien van rijkdom en voorspoed. Dat betekent dat je voor je Tweede huis goed te gebruiken moet werken, en met het geld dat je daar mee verdient kun je een sociale status bekomen, waar je dan goed voor moet zorgen. Roerende goederen zijn b.v. een auto, meubels, een flatscreen, dvd, en alle andere luxe produkten. Ook kun je dan trots zijn over hetgeen je bereikt, want je werkt er tenslotte zelf voor, en daar mag best iets tegenover staan.

Het Zevende huis staat voor: huwelijk, partnerschap, openlijke vijanden, openlijke conflicten, rechtszaken, de relatie tussen Advokaat - Notaris en hun klant. Het Zevende huis is het huis van de Ander. Daar kom je erachter met wie je te doen hebt. In een Zevende huis relatie komen twee mensen tot een nauwe wisselwerking, waarin de twee elkaar gebruiken als referentiepunt, b.v. ik ga naar Die Advokaat want hij wint veel rechtszaken, ofwel word de relatie gebruikt voor het scheppen van een eenheid, waarmee dan je partner of je werkmakkers worden bedoeld. In alle twee de gevallen voelen de betrokkenen zich in al hun onderlinge aangelegenheden rechtstreeks tegenover elkaar staan, wat meteen duidelijk maakt waarom twee mensen die in een rechtstreekse verbinding met elkaar staan eveneens een Zevende huis relatie hebben; daarom de inhouden van "openlijke vijanden,openlijke conflicten en rechtszaken".

Het Tweede huis valt in de Westerse Astrologie onder het Dierenriemteken Stier. De Stier is een Aarde-teken, en is volkomen materialistisch, hij ziet graag mooie spullen, de genieter van al het goede op de Aarde, lekker eten, drinken, vrijen, kostbare sieraden. Maar de Stier is ook hardnekkig, halsstarrig, en koppig. Het bezit van stoffelijk eigendom of van geld is voor hem naast genot het belangrijkste gevoel. Hij is ook een beetje lui, als hij het aan een ander kan overlaten, zal hij er zeker gebruik van maken, want soms komt de Stier door zijn logge ingesteldheid niet vlug vooruit, hij zal dan een ander laten werken en zelf het geld beheren. En als is de Stier een Aardeteken, hij zoekt altijd iemand om zich aan te binden, en om alles mee te delen, liefde te geven, en liefde te krijgen. Maar als het dan zover komt, mag die geliefde naar niemand kijken, met niemand praten, want dan wordt die Stier zo gedreven door jalouzie en afgunst, dat hij begint met bedreigingen, en met het bederven van die ene hele mooie avond, zodat zijn liefdesrelatie's nogal dikwijls worden beëindigd na verloop van tijd. Aan de andere kant als je de Stier kunt temmen van een briesende, woedende Stier, naar een makke en tamme Stier, zit je voor de rest van je leven op rozen, met alle luxe die je, je wensen kan.

Het Zevende huis is het dierenriemteken Weegschaal. Weegschaal is een Lucht-teken, en staat onder evenwicht en harmonie. Deze Weegschaal-mensen zijn erop gefixeerd om het een Ander naar de zin te maken. Ze kunnen zichzelf maar moeilijk handhaven, en zijn geneigd om altijd toe te geven omwille van de lieve vrede. Ze kunnen een ander verwennen, zich schikken naar die ander, de wensen voorkomen en vervullen, want de Weegschaal kan zich goed in die ander verplaatsen. Maar daardoor staan zij zwak op deze aardbol van graaiende wolven, zij trachten dan door beleid en diplomatie en door veel complimentjes te maken het op een akkoordje te gooien. Ze zoeken de weg van de minste weerstand, altijd de ander ontzien, en zoveel mogelijk ruzie vermijdend, ze verafschuwen strijd en geweld, geven niet hoog op van doordrijvers. Een Weegschaal kan niet leven op een plaats waar ruzie is, of gevloekt wordt, ze verdragen geen lelijke voorwerpen, grove taal en slechte manieren. Dan lopen ze weg of als ze om de één of andere reden toch moeten blijven, b.v. voor de kinderen in een huwelijk, dan worden ze er ziek van. Weegschalen kunnen ook niet ingrijpen in één of andere situatie, omdat ze een ander geen pijn kunnen doen. Weegschaal komt op altijd op voor een ander, ze zijn goede bemiddelaars, en scheidsrechters, en bemiddelaar om strijdende partijen tot elkaar te brengen. Maar zij zijn geen strafrechters, zij zijn vredestichters. Weegschaal ontwerpt en bewerkt een OVEREENKOMST. Zij maken b.v. het excuus dat die ander zou moeten maken, zolang die situatie maar opgelost geraakt. Ook in het stoffelijke schept zij vrede, ze houden van mooie kamers, van mooie spullen, ze hebben smaak en een gevoel voor kleur. Weegschaal laat ook graag hun schoonheid zien, ze zijn meestal kunstzinnig, kan pianospelen, bloemstukken maken, schoonheidsbehandelingen geven of ondergaan, en heel goed praten, want de liefste bezigheid van Weegschaal is: praten onderhandelen,afwegen en overwegen, gedachten uitwisselen. Zo is Weegschaal ook bij de rechtszaken terecht gekomen met de afbeelding van de Geblindoekte Dame met de Weegschaal in haar hand.

Venus

Venus werd ze genoemd door de Romeinen, maar de oude Grieken gaven de voorkeur aan de naam Aphrodite. Maar zij bleef het symbool van schoonheid, zinnelijke liefde en vruchtbaarheid. Volgens de Griekse Mythologie werd Aphrodith geboren uit het schuim bij het eiland Cypres, zij was van een uitzonderlijke schoonheid, die terug te vinden is tal van werken van kunstenaars en schilders. Denk maar aan de Venus van Milo voor er eens één te noemen. Aphrodite was minnares, moeder en geliefde. Met wie zij het bed ook deelde, een één jaarlijks bad in de zee was genoeg om haar, haar maagdelijkheid terug te geven. Zij trouwde met Hephaestus, een kreupele man met een lange baard, maar haar echtgenoot genoot niet veel van haar, zij bedroog hem iedere keer weer. Op een dag toen Hephaestus thuis kwam, vond hij haar in de armen van Ares ( bij de Romeinen heette die Mars) de god van de oorlog. Die was zo woedend dat hij een net over het paar heen gooide en hun te schande kon maken. Uit deze relatie van Aphrodite met Ares werd Eros, de god van de liefde geboren, die afgebeeld wordt als een mollig jongetje met pijl en boog. Aphrodite was eeuwen lang een zeer aanbeden godin, veel jonge verliefden smeekten haar om hun wensen in vervulling te laten gaan. Haar priesteressen waren jonge meisjes die hun godin soms eerden door aan tempelprostitutie te doen, zo konden dan "schijn heilige" mannen de liefde bedrijven met deze jonge meisjes en dan met een zuiver geweten weer naar huis gaan. Een oude vorm van het oudste beroep, zeg maar. Aan Aphrodite werden veel namen toegekend, b.v. als blanke Madonna, die hier nu vereerd wordt als de Maagd-Maria. De blanke Madonna vind dan weer zijn oorsprong in Egypte, waar de allereerste afbeelding van de Madonna de godin Isis was. Maar omdat Isis een donkere huidskleur had, werd er in 394 na Christus de laatste Isisviering gevierd, en vanaf toen werd de afbeelding van Aphrodite-Venus gebruikt, die dan later weer veranderd werd in de Maagd Maria. Venus werd tot de godin van de liefde, het levensgenot, de schoonheid, de kunst, het vermaak, de harmonie, eendracht en vrede, de schone taal, de banden van genegenheid en samenwerking, recht en billikheid, beschaving en zachte zeden, goede manieren, verheven.