zaterdag 2 februari 2008

Teken van Neptunus


Dit is het teken van Neptunus zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie. Neptunus is Heerser van het 12de Huis, in het dierenriemteken Vissen. Het Element dat daar bij hoort is Water. Neptunus is de 2de mysterieplaneet.
Neptunus is magnetisch, yin, negatief en passief, electrisch, positief en actief, hij is vervaging, verdunning, oplossing, likwidatie, uitwissing, verfijning, verwarring, versluiering, verdoving, bedwelming, vergiftiging, verslavend aan alcohol, sigaretten, koffie, peppillen, slaapmiddelen, morfine, drugs in alle soorten en kleuren, schijn, verwaarlozing en onverschilligheid, spiritualiteit, spiritisme, verschijningen, schimmen ,spoken, onpersoonlijkheid, namaak, verleid en besmet worden, de pooier en zijn prostituees, dromerig, mystiek, extase, fantasie, inspiratie. Neptunusmensen willen snel rijk worden zonder er iets te voor moeten doen, zij laten dus een ander werken aan hun ideeën en idealen. De Neptunus mens weet grote bedragen los te krijgen, maar die school of tempel wordt nooit gebouwd, en als de goedgelovige mens op onderzoek uitgaat, blijken de centen verdwenen. Ze zijn in het dagelijkse leven de grootste toneelspelers, en elke gestalte kunnen zij aannemen, zij leven in anderen en in rollen en zijn eigenlijk niemand. Neptunus regeert de tussenwereld, het schaduwland, het rijk van de fantasie, die elke vorm van schoonheid en zaligheid te voorschijn kan roepen, en dan de zeepbel uiteen laat barsten zodat de illusie overblijft.

NeptunusNeptunus is de god van de zee. Hij is de zoon van Saturnus en de broer van Jupiter en Pluto. Hij wordt meestal afgebeeld met een drietand. De diepblauwe kleur van de planeet past goed bij de god van de zee. In de Griekse mythologie wordt hij Poseidon genoemd.

Oorspronkelijk een god der golven en van al het stromend water; later meer bepaald een god van de zee, zoals blijkt uit het feit dat men hem Salacia, de maakster van de zilte baren, tot echtgenote gaf. Toch, een echt Romeische god is Neptunus nooit geworden. Alles wat zijn wezen en zijn eredienst betrof, is beheerst door Etruscise en Griekse invloed. In hoeverre die Etruscise invloed zich heeft laten gelden is evenwel moeilijk na te gaan, daar Neptunus langzamerhand geheel en al geïdentificeerd is met de Griekse god Poseidon, en evenals deze niet alleen als zeegod, maar ook als de god van de paarden en van alle ridderlijke oefeningen werd vereerd. Als zeegod is hij nu eens een geweldige, barse en trotse godheid, dan weer degeen, die de door storm bewogen zee tot bedaren brengt. Als de bestuurder van oefeningen in het paardrijden en ridderlijke spelen werd hij vooral in het Circus Flaminius gevierd, terwijl het Circus Maximus meer uitsluitend gewijd was aan de oud-italiaanse god Consus, die evenwel later ook wel gelijk gesteld werd met Neptunus. Bij het Circus Flaminius bevond zich de enige eigenlijke tempel, die Neptunus in Rome had; daar was een beroemd beeld van de Griekse beeldhouwer Skopas, dat Neptunus voorstelde met Thetis en Achilleus, omgeven door Nereiden en Tritonen, die allen gezeten waren op of omstuwd werden door verschillende zeemonsters. De Neptunalia, het feest ter ere van Neptunus werd op de 23ste Juli of te Rome aan de oever van de Tiber, of te Ostia aan het strand gevierd, en wel in de open lucht, terwijl men zich door loofhutten tegen de al te grote hitte van de zonnestralen trachtte te beschermen. Maar Neptunus genoot overigens weinig verering. Het waren veel meer de havengod Portunus en de Laren, onder wiens hoede de schippers zich stelden en aan wie ook voor het behalen van een overwinning ter zee bedankt werden. Slechts Sextus Pompeius eerde gedurende de korte tijd, dat hij ter zee meester was, Neptunus als de grootste god van dat element en noemde zich zelfs zijn zoon. Ook Agrippa stichtte, nadat hij en Sextus Pompeius en Antonius en Cleopatra in zeegevechten verslagen had, een heiligdom voor de god Neptunus, op het veld van Mars. Aan de wanden van de muren zag men daar schilderijen, wiens onderwerp aan den Argonautentocht was ontleend.

Teken van UranusDit is het teken van Uranus zoals het gebruikt word in de Westerse Astrologie. Uranus heerst over het teken Waterman en is het 11de Huis in de Horoscoop. Het Element hierbij is: Lucht. Uranus is de eerste in de rij van de 3 mysterieplaneten.

Uranus is in de Griekse Mythologie de eerste god, de hemelse vader die het universum in het leven roept. Hij komt voort uit de schoot van Moeder Aarde, en trouwt vervolgens met haar. Uranus hoort bij Lucht, bij de hemel, hij is een god van ideeën en vliegt op de vleugels van de gedachten. Het probleem met deze ideeën is dat zij "uit de lucht komen gevallen", en dat zij daardoor dikwijls te modern zijn voor zijn tijd. Saturnus is de Beperker, Uranus de Bevrijder. Hij laat uitvinders en genieën geboren worden. Uranus waardeert meer het gelijke dan het tegengestelde, en hij beheerst dan ook de electriciteit in alle vormen, de yang-kracht, de kosmische levenskracht, hij wordt gebruikt in de magie, de kracht die plots kan binden en plots kan ontbinden, hij is de kracht van de laserstraal, de kracht van de toverstaf bij alle volken en godsdiensten. Uranus schept altijd de moderne eigentijdse vormen, geeft door van Hemel naar Aarde. Hij onthult de Waarheid, men "ziet" opeens hoe het is, was en zal zijn. Uranus beheerst ook de intuïtie, het plotselinge snelle doorvoelen van een vraagstuk. De inwerking op het karakter maakt nerveus en prikkelbaar en men heeft een neiging voor sensatie. Hij heeft een Grote Liefde voor Verandering. Als Planeet van de Beweging is het snelheid; steeds grotere snelheid die door hem wordt veroorzaakt, het slaan van records in elk opzicht. Onder zijn leiding vallen, motoren, auto's, vliegtuigen, electrische treinen, revolutie, veranderingen op elk gebied, en occultisme.

UranusUranus MythologieHet begon allemaal met Chaos, een vormeloze, duistere diepte. Toen verrees Gaia, (Moeder Aarde). Daar zouden de mensen en de dieren wonen. Zij schiep de aarde en al zijn bergen, rivieren, woestijnen en oceanen. Onder de aarde is de Tartarus, dat even ver is als de hemel erboven. Toen verscheen Eros (Liefde). Zijn aantrekkingskracht zorgde ervoor dat de goden, de reuzen, de dieren en de mensen konden bestaan. Uit de afgrond, onder Gaia kwam Erebus (Duistere Onderwereld), en boven haar Nyx (Nacht).
Intussen bracht Gaia, eenzaam en getroffen door Eros, uit zichzelf een eigen minnaar voort, Uranus (Hemel). Toen verbond ze zich met Uranus, om alle dieren en vogels op aarde lucht te geven.
Dankzij Eros kregen Gaia en Uranus kinderen. Ze kregen twaalf kinderen, zes zoons en zes dochters. Zes dochters: Thea, Phoebe, Tethis, Themis, Rhea (van de aarde), Mnemosyne (Herinnering) die ons helpt de mythen te onthouden, Zes zonen: Oceanus (van de oceaan), Coeus, Crius, Iapetus en de verblindende Hyperion (Zon). De jongste was de sluwe kleine Cronus. Later kregen ze nog meer kinderen: drie cyclopen, die elk één oog hadden en drie Hecatoncheiren die elk honderd armen hadden en vijftig hoofden.
Het ene kind was lelijker dan de vorige. Uranus kon zijn kinderen vanwege hun uiterlijk niet meer aanzien. Zodra er één werd geboren, stopte hij ze terug in de grotten van Gaia's baarmoeder. Dat deed haar pijn. Ze vroeg daarom aan haar kinderen of iemand hem kon straffen. De kleine sluwe Cronus ( Saturnus )was de enige die dat wilde. Gaia gaf hem een diamanten sikkel. Toen Uranus zijn vrouw die nacht wilde beminnen, castreerde Cronus zijn vader en slingerde zijn geslachtsdelen weg. Toen deze in zee terechtkwamen, vermengden de golven zich met het zaad van Uranus tot schuim. Uit dit schuim werd Aphrodite ( Venus )geboren. Aphrodite betekend dan ook “Uit schuim geboren”.In zijn woede gaf Uranus zijn kinderen de scheldnaam Titanen. Uiteindelijk nam Cronus zijn vaders troon over.
Cronus trouwde met zijn zuster Rhea en het stel kreeg kinderen. Uranus en Gaia vertelden hem dat hij door één van zijn eigen kinderen van de troon gestoten zou worden. Dus iedere keer wanneer zijn vrouw een kind baarde, verslond hij het. Rhea's hart brak en ze kon het niet maar aanzien dat zij haar kinderen verloor. Bij de geboorte van het zesde kind, hij heette Zeus, vluchtte ze naar Kreta, waar de nimf Amalthea zich ontfermde over het kind. Amalthea vertelde aan hem hoe slecht zijn vader was. Dus toen hij eenmaal volwassen was gaf hij Cronus een drankje, waardoor hij zijn kinderen uitbraakte. De kinderen van Cronus en Rhea verklaarden de oorlog met hem. Deze strijd werd de Titanenstrijd. Uiteindlijk werd deze strijd gewonnen door Zeus en zijn broers en zusters.
Zeus werd uiteindelijk de oppergod van Olympus. Hij gaf de Olympische goden verschillende krachten en gebieden, maar hij had hen wel bevolen zich daartoe te beperken. Poseidon werd god van de zee, Hades van de onderwereld en Zeus van de Hemel.

vrijdag 1 februari 2008

Beweging van de Planeten Astrologie


Hoe snel bewegen de planeten zich door onze dierenriem.

De Zon gaat ongeveer 1 graad per dag verder in het teken waarin hij zich bevindt zodat hij er ongeveer een maand over doet om een teken te doorlopen.

De Maan doorloopt een teken in ongeveer 2 ½ dag. Per 2 uur legt de Maan een graad af in het teken waarin zij zich bevindt. De Maan is daarbij de snelste “planeet” binnen ons zonnestelsel.

Mercurius doorloopt in ongeveer 30 dagen één teken van de dierenriem.

Venus doorloopt ook in ongeveer 30 dagen één teken van de dierenriem mits zij niet retrograde loopt in dat geval doet ze er langer over.

Mars doorloopt in ongeveer 2 maanden een teken.

Jupiter heeft een 12- jarige cyclus door de dierenriem. Hij doorloopt een teken in 1 jaar.

Saturnus doet er ongeveer 29 ½ jaar over om zijn baan om de Zon te voltooien. Hij heeft iets meer dan 7 jaar nodig om 3 tekens te passeren ( ¼ deel van de Zodiak ).

Uranus doet er 84 jaar over om zijn tocht door de dierenriem te volbrengen en dat is ongeveer 7 jaar in elk teken.

Neptunus en Pluto keren tijdens ons leven nooit terug op de plaats die zij in onze geboortehoroscoop innemen.

De cyclus van Neptunus beslaat 165 jaar van Pluto 248 jaar.
Neptunus doet er 14 jaar over ( 2 perioden van elk 7 jaar ) om een teken te doorlopen en Pluto gemiddeld 21 jaar.
Pluto kan wanneer hij snel loopt in ongeveer 14 jaar door een teken gaan, en langzaam soms wel 33 jaar.

Teken van SaturnusDit is het teken van Saturnus ( Cronos),zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie. Saturnus is Heer van Steenbok, het Tiende Huis en is een Aardeteken.

Saturnus is het meest complexe teken in de dierenriem. De meeste van de andere planeten onthullen hun negatieve of problematische kant wanneer ze wordt gecombineerd met Saturnus, maar wanneer Saturnus in een weldadig standpunt is zijn, zijn beloningen groter dan die van een andere planeet.
Saturnus heeft een iets gepolariseerde rol tegen Jupiter in de Astrologie. Saturnus krijgt de schuld van alles wat triest, ongelukkig en verschrikkelijk is, terwijl Jupiter het krediet krijgt voor alle positieve dingen, goed en wel, in het echte leven. Maar dit is niet altijd waar.
Saturnus staat vaak voor de vader in de horoscoop, echter met Saturnus en de Zon duidt dit meestal op problemen met de vader. Saturnus duidt op een tirannieke, dominante ouder die tracht zijn kinderen te dwingen naar zijn eigen imago en de werking ervan op te eisen om te leven naar zijn normen. Kinderen worden vaak "opgeslokt" door dergelijke dominantie. Cronus werd dominant en slokte zijn kinderen op in zijn behoefte aan het controleren van Vertrouwen . Het was de vaderlijke stijl die hij werd onderwezen, en waar de hedendaagse psychologen, ons over vertellen wat er gebeurt in dysfunctionele gezinnen. We leren van onze ouders om ouderlijk te zijn.( Wat we thuis mee maken word nogal dikwijls gebruikt om onze kinderen dezelfde opvoeding te geven, alhoewel dit patroon nogal dikwijls moet door broken worden. Wie zegt er nooit: Dit, wat ik heb meegemaakt, moet mijn kind NIET meemaken, dit ga IK anders doen!) Zeus ( Jupiter) brak het patroon, dat het voorbeeld is dat we hebben over een ideaal disfunctioneel ouderschap. Om het patroon te doorbreken, moet men leren de positieve kant van Saturnus te ontwikkelen. Saturnus als de innerlijke leraar, is een moeilijke taak, omdat het ons ook dwingt tot een deal met de problematische kant van Saturnus .
Saturnus is esoterisch gekoppeld aan Karma. Saturnus versterkt de gevoelens van isolement, verdriet, depressie, enz. Cronus bracht de laatste dagen van zijn leven als gevangene van Tartarus, door op een donkere, sombere plaats die kan worden beschreven als een put van duisternis. Depressie is vaak een put van duisternis voor degenen die daar aan lijden. Saturnus, slecht geaspecteerd, geeft ons dit gevoel. Maar van zodra de donkere kant van Saturnus is erkend, kan zijn zonnige zijde in beeld worden gebracht en verbeterd. Helaas, Saturnus word soms alleen beschouwd om als miserabel en aan wanhoop en duisternis te worden toegeschreven, zo dat dit leidt naar de gedachte dat er geen manier is om te ontsnappen. Saturnus sluit namelijk de ontwikkeling van alle menselijke eigenschappen en vermogens af. Hij maakt de gewetensmens, die alle harde lessen van de aardse levensschool heeft afgelegd. Saturnus laat alles inkrimpen, het overtollige loslaten, afkoelen, zich samenpersen, verharden. Gevoelens van schaamte, angst, schuldgevoelens en vernederingen, ketenen ons vast en houden ons bij de beperkingen van de put van duisternis. De manier om uit de put te komen is te stoppen met het geven van onze schuld aan anderen en het nemen van de persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze situatie's in het leven.
Saturnus, is daarom onze beperking, in de macht en controle (door zijn heerserschap en het komen tot een einde), of opsluiting in isolatie (door zijn verbanning naar Tartarus) en het vermogen (zoals de plaatsing van Saturnus als een planeet, die tot de moderne tijden de Grens van ons Zonnestelsel was). Rekening houdend met dit alles, is het geen wonder dat we geconfronteerd worden met moeilijkheden wanneer we proberen om Saturnus te transformeren van een krachtcontrole, naar een lesgevende werking, omdat we allemaal onze beperkingen hebben in elk aspect van ons leven. Saturnus heerst over de bevriezing en kristallisatie, winter en vorst, hij maakt de ijsbloemen, en geeft de grootsheid van het eenzame hooggebergte met zijn toppen bedekt met de eeuwige sneeuw. Hij geeft de waarheid aan, met een minimum aan woorden. Mensen met Saturnus op hun Ascendant voelen het leven dan ook aan als een zware last, die zij elke dag opnieuw weer op moeten tillen, ze zijn zwaarmoedig, zien overal bezwaren en beginnen met nee te zeggen. Hij dient en vertegenwoordigt het gezag, als senaatslid, hogere ambtenaar, politieagent. Hij handhaaft de wet en het reglement, traditie en konventie, al wat in en door het verleden is vastgelegd, de bestaande orde, hij trekt de lange horizontale lijn van het verleden door het heden naar de toekomst; de lijn van erfelijkheid, karma, erfschuld, en erfdeugd, de lijn van voortplanting, hij komt daar niet bovenuit, ketent de mens aan zijn Noodlot, aan het uitboeten van zijn oude zonden zonder vergeving of genade, tot de cyclus gesloten is. Saturnus geeft dus de beperkingen, de armoede, de tegenspoed, de chronische ziekten en gebreken, het te laat komen van het geluk, hij maakt dat men zich houdt aan contracten en afspraken, beloften en plichten. Saturnus geeft uiterste zelfbeheersing, en zelfbedwang, ontzegging van genot, en aanvaarding van een hard lot. Saturnus geeft ook de verkramping van de kanalen die de levenskracht aanvoeren, daardoor tekorten en zielsversombering, en tenslotte de dood. Men beeldt Saturnus uit als de oude man met de zeis, hij maait de feiten en de mensen weg, als de Tijd.

donderdag 31 januari 2008

Saturnus
Saturnus was de god van de landbouw in de Romeinse mythologie. In het Grieks heette hij Cronos, de zoon van Uranus en Gaia, en de vader van Zeus (Jupiter). Het woord "zaterdag" is afgeleid van Saturnus.

In de Romeinse mythologie toen Jupiter (Zeus) omlaag kwam van de troon, vluchtte Saturnus (Cronus) naar Rome en werd de Gouden Eeuw, een tijd van volmaakte vrede en harmonie ingegaan, die duurde zo lang hij regeerde. In het gedenken van de Gouden Eeuw, werd het feest van Saturnalia ieder jaar gehouden in de Winter periode. Gedurende deze periode kon geen oorlog uitgeroepen worden, slaven en meesters aten aan dezelfde tafel, executies werden uitgesteld en het werd een seizoen voor het geven van geschenken. Dit was een tijd van de totale vergiffenis en het feest vieren. Het bekwam het idee van gelijkheid, in een tijd waarin alle mannen op hetzelfde niveau waren. Christenen hebben het feest geadopteerd en het omgedoopt tot Kerstmis. Toen het festival was afgelopen, kwamen de belastingcontroleurs en al het geld dat verschuldigd was aan de overheid, verhuurders, of debiteuren moest betaald worden. Dit is een andere kant van Saturnus en het teken Steenbok: het betalen van de rekeningen. Er is een symbolische verbinding tussen de Drie-eenheid van het Nieuwe Testament en Ouranos (Uranus) Saturnus (Cronus) en Jupiter (Zeus). Ouranos, de eerste vader figuur, was de Griekse versie van Varuna, de maker van Vedische god. Toen Saturnus, Ouranos castreerde, eindigde zijn generatieve macht. Tenslotte kwam Jupiter, die, zoals Jezus, werd gezien als een verlosser, zodat toekomstige generaties niet zou worden getiraniseerd, of geobsedeerd zouden zijn door een godheid. Saturnus houd verband met de landbouw en stelt de aard van de tijd. Zaden moeten worden gezaaid op hun goede tijden en de oogst kan alleen geoogst worden, wanneer hun tijd van bloei heeft plaatsgevonden. Chronos is afgeleid van het Griekse woord Cronus zijnde "tijd". Cronus / Saturnus vertegenwoordigen beperkingen. Hij is het symbool van Vadertje Tijd, en dat bracht hij om voor alle dingen een einde te maken en een nieuw begin. Saturnus is het domein van geduld, stabiliteit, de looptijd en realisme. Saturnus leert ons, door het uitstellen van beloningen, dat er gewerkt moet worden, totdat zij verdiend zijn.

Teken van Jupiter

Dit is het teken van Jupiter zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie. Jupiter is Heer van Boogschutter, en van het Negende Huis in de Astrologie. Boogschutter is een Vuurteken.
.
.
.
.
.
.
Jupiter is de planeet van het uitdijen, mens, dier, en plant laat hij groot en dik worden. Als Jupiter op uw Ascendant staat of hij komt er over in Progressie of Conjunctie, dan is het zeer waarschijnlijk dat u een beetje uitdijdt. Dus enkele kilo's aankomt. Ook uw bezit laat hij uitdijen, bij goede Aspecten in de Horoscoop maakt hij rijk en welvarend, maakt door de rente dat uw geld aangroeit, en geeft de akkers grote oogst. Jupiter schenkt de mens zijn goedheid, verdraagzaamheid, het gevoel voor recht en voor godsdienst. Het positief denken. Hij is de godheid die optreedt als vaderlijke opvoeder, die zegent, maar ook vermaant en zelfs straft. Die van zijn kinderen verwacht dat zij trouw in hem blijven geloven in alle omstandigheden, en die hen dan ook uit ramp en ongeluk redt, vaak op wonderbaarlijke wijze en meestal op het laatste moment. Zo is er als Pluto conjunct Jupiter staat een grote kans dat u geld gebrek zult hebben, en dit voor vele jaren omdat Pluto er héél lang over doet om een aspect voorbij te gaan; maar u zal nooit geen honger hebben, en als de nood (jawel) het hoogst is, is de redding in de vorm van Jupiter nabij. Niet om alles tegelijk op te lossen, maar toch om enige adem ruimte te scheppen. Gaat Jupiter over iemands Midhemel ( het Tiende Huis), dan geeft hij huwelijksgedachten, hij staat ook voor de uitbreiding van het gezin, Jupiter geeft het domme geluk, optimisme en geluksgevoel. Blind vertrouwen, positief denken, laat altijd op krediet kopen, en nooit sparen. Hij is opschepperig, luchthartig, verkwistend, geen kontrole, en huichelt. Hij eet en drinkt rijkelijk, is breed van opvatting, nog al dikwijls uit gemakzucht, en altijd vrijzinnig. Hij oordeelt rechtvaardig, verandert het kwaad in goed, heeft lief zonder zwakheid en straft zonder haat. Hij doet intuïtief het juiste op het goede ogenblik. Met goede Aspectering is hij ook een genezer, die door een klopje op de schouder of met een bemoedigend woord de zieke al geneest. Jupiter geeft ook de profeet, die gods wil verkondigt, Jupiter leest niet en schrijft niet, hij WEET, wat hij nodig heeft wordt hem ingegeven, en zijn z'n kinderen in nood dan trekt hij ze op het laatste moment weer op het droge.

Jupiter


Zeus is de oppergod uit de Griekse mythologie, ( Bij de Romeinen Jupiter geheten), die heerst vanop de berg Olympus. Hij beheerst alle goden.
Oorsprong van de naam Zeus: Zijn naam is verwant met het Indo-Europese Djev (stralende), en het latijnse dies (dag). Dit duidt op verwantschap met zijn taken en functie: hij is voornamelijk hemelgod. Over alles wat in de natuur gebeurde, had hij de macht. Zo kon hij bliksems oproepen, wolken bijeendrijven, regen en sneeuw oproepen,... Dit is ook één van de redenen waarom hij altijd hoge bergen als verblijfplaats had: de Ida op Kreta, de Lycaeus in Arcadië,... Zijn meest bekende verblijfplaats was wel de Olympus in Thessalië. Zijn heilige vogel was de adelaar (dit was ook het teken voor bliksem), zijn heilige boom de eik, en zijn schild de aegis. Hij gaf voortekenen door aan de mens door middel van bliksems, donderslagen vluchten van vogels en regenbogen. Al vanaf de Mikeense tijd (1600 tot ca. 1100 v.C) was hij de centrale god in het Griekse Pantheon (dit wil zeggen: alle goden). Hij was het hoofd van de godenfamilie, naar de hoofden van de grote, machtige families op aarde. Heel zijn familie woonde samen met hem op de berg Olympus, en ze moesten hem allemaal gehoorzamen. Alle koningen en vorsten kregen hun macht van Zeus, en moesten tegen hem dus verantwoording afleggen. Hij was ook de god van de raad, de beschermer van de volksvergadering en de controleur van de eed.
Cronos was de vader van Zeus. Hij had ooit van een orakel gehoord dat één van zijn zonen hem van de troon zou stoten. Hierdoor verzwolg hij al zijn kinderen. Rheia, de moeder van Zeus, wist Zeus' geboorte echter geheim te houden, en zo ontsnapte hij aan deze gruwelijke dood. Hij werd opgevoed door nimfen in een verre donkere grot in Kreta. Toen Zeus volwassen was, ging hij naar zijn vader en vertelde hem de waarheid over zijn geboorte. Zeus eiste ook dat Cronos al de rest van zijn kinderen teruggaf. Deze waren immers godenkinderen, en dus onsterfelijk. Hierdoor ontstond er een hevige strijd tussen vader en zoon. Cronos had hulp van alle Titanen. Zeus bevrijdde echter de Cyclopen, honderdkoppige reuzen, uit de gevangenis van Cronos, en kreeg daarom hun hulp. De cyclopen konden bliksemschichten maken, en deze werden door Zeus net zolang tot hij de overwinning behaalde naar beneden geslingerd. Door deze overwinning werd Zeus baas over de hele wereld. Al zijn verzwolgen broers en zussen werden teruggehaald. Dit waren onder andere Hades, Hera en Poseidon. Met deze goden werd een nieuwe generatie gesticht: die van de Olympische goden.