zaterdag 9 februari 2008

Decanaten Astrologie


Elk teken van de Dierenriem heeft 30° die men verdeelt in 3 x 10° en die 10° heten Decanaten. Hoewel 1 teken van 30°, 1 Planeet heeft als Heerser, heeft elke 10° een zogenaamde Mede-Heerser, die bij dat Decanaat behoort. Deze Mede-Heersers zijn de Planeten die over de andere tekens van hetzelfde Element heersen, in de goede volgorde.
-
-
-
B.v. Ram is een Vuur Element, de andere Vuur Elementen zijn in volgorde van de Dierenriem, Leeuw en Boogschutter.
-
-
Nu is de Zon Heerser van Leeuw, en Jupiter Heerser van Boogschutter.
-
Nu is de Heerser van:
-
Het 1ste Decan. van Ram: Mars, dezelfde die over het hele teken Heerser is. ( 1° tot 10° )
Het 2de Decan. van Ram: Zon, omdat dit bij het 2de Vuur Element behoort. ( 10° tot 20°)
Het 3de Decan. van Ram: Jupiter, omdat dit bij het 3de Vuur Element behoort. (20° tot 30°)
-
Bent u nog mee???
-
Het éérste Decanaat van Stier: Venus------ Dit zijn------Stier
Het tweede Decanaat van Stier: Mercurius- Aarde-------Maagd
Het derde Decanaat van Stier: Saturnus----Elementen--Steenbok
-
Het 1ste Decan. van Tweeling: Mercurius-Dit zijn----Tweelingen
Het 2de Decan. van Tweeling: Venus-----de Lucht---Weegschaal
Het 3de Decan. van Tweeling: Uranus----Elementen-Waterman
-
Het 1ste Decan. van Kreeft: Maan--------Dit zijn-----Kreeft
Het 2de Decan.van Kreeft: Pluto--------- de Water---Schorpioen
Het 3de Decan. van Kreeft: Neptunus----Elementen--Vissen
-
Nu hebben we de 4 Elementen in goede volgorde gehad, we gaan nu verder met Leeuw; Leeuw is een Vuurteken, en daarom gaan we nu in de volgorde van de Vuurtekens beginnen vanaf Leeuw.
---
Het 1ste Decan. van Leeuw: Zon------Dit zijn------Leeuw
Het 2de Decan. van Leeuw: Jupiter---de Vuur-----Boogschutter
Het 3de Decan. van Leeuw: Mars-----Elementen---Mars
-
Het 1ste Decan. van Maagd: Mercurius----Dit zijn-----Maagd
Het 2de Decan. van Maagd: Saturnus------de Aarde---Steenbok
Het 3de Decan. van Maagd: Venus---------Elementen-Stier
-
Het 1ste Decan. van Weegschaal: Venus----Dit zijn----Weegschaal
Het 2de Decan. van Weegschaal: Uranus----Lucht-----Waterman
Het 3de Decan. van Weegschaal: Mercurius-Elementen-Tweelingen
-
Het 1ste Decan. van Schorpioen: Pluto-------Dit zijn------Schorpioen
Het 2de Decan. van Schorpioen: Neptunus---Water-------Vissen
Het 3de Decan. van Schorpioen: Maan-------Elementen---Kreeft
-
Nu hebben we de tweede serie van Decanaten gehad, we gaan nu verder met de derde serie, te beginnen met Boogschutter. Boogschutter is een Vuur Element.
-
Het 1ste Decan. van Boogschutter----Dit zijn------Jupiter
Het 2de Decan. van Boogschutter-----Vuur-------Mars
Het 3de Decan. van Boogschutter-----Elementen--Zon
-
Het 1ste Decan. van Steenbok-----Dit zijn -----Saturnus
Het 2de Decan. van Steenbok------Aarde------Venus
Het 3de Decan. van Steenbok------Elementen--Mercurius
-
Het 1ste Decan. van Waterman:---Dit zijn------- Uranus
Het 2de Decan. Waterman:--------Lucht-------- Mercurius
Het 3de Decan. van Waterman:----Elementen--- Venus
-
Het 1ste Decan. van Vissen-----Dit zijn------Neptunus
Het 2de Decan. van Vissen------Water------Maan
Het 3de Decan. van Vissen-----Elementen---Pluto
-
Wat heeft men nu aan die Decanaten.
Men kan dit zo opvatten;
Een planeet voelt zich "goed" in een Decanaat die geregeerd wordt door een Planeet van dezelfde Natuur; en dat die Planeet zich een beetje "onwel" voelt, moe, geprikkeld, somber, of angstig in een sector welke geregeerd wordt door een Planeet met een tegenovergestelde "aard". Men zou het kunnen beschouwen als een aanvullende eigenschap, die de Planeten door een bijzondere plaatsing verkrijgen. B.v. Bevindt Saturnus zich in Maagd; Aarde, 2de Decanaat: en de Maan in Stier; 3de Decanaat, dan voelt hij zich "goed" omdat de Maan ook in een Aarde Element staat, die dan nog allebei geregeerd worden door Saturnus, en in een Driehoeksaspect. Nu is Saturnus een dorre Planeet, een beetje droog en wat krijgt men nu als men Aarde en Water tesamen brengt? Eten, bloemen, vruchtbaarheid. ( Dit is een heel simpele voorstelling om u uit te leggen wat er zou gebeuren, met andere Planeten, is er een andere uitleg )Maakt hij b.v. in Maagd, een Vierkant met de Maan in Boogschutter, in het 2de Decanaat, meegeregeerd door Mars, dan voelt hij zich "onwel", want Boogschutter is namelijk een Vuur-Element, en Mars is een Vuur teken, en het 3de Decanaat van Ram is Jupiter, en als Aarde en Vuur tesamen worden gebracht, krijgt men de uitdoving van het Vuur en dus droge, dorre warme Aarde, die Saturnus nog zal versterken omdat die zelf wordt gezien als een dorre Planeet. Wat krijgt men dan? Geen eten, geen bloemen, en onvruchtbaarheid.
Dus kijk altijd eerst naar de Planeet in het teken, en dan naar dezelfde Planeet in de Decanaten.

vrijdag 8 februari 2008

Vierkant of 90° Aspect AstrologieHet 90° (graden) Aspect noemt men een Vierkant in de Westerse Astrologie. Het 90° Aspect is een HARD Aspect; d.w.z. er moet veel gewerkt worden om de dingen in orde te brengen. Dit Aspect brengt onrust, druk en spanning. Vierkanten dagen ons uit om te handelen, ze komen veel voor in de Horoscopen van mensen die het ene conflict achter het andere te verduren krijgen, Planeten die bij een Vierkant betrokken zijn werken op elkaar in vanuit een wat verdedigende houding en komen niet gemakkelijk tot een overeenstemming. Het is net of ze de weg naar de meeste weerstand vormen. Ze streven ernaar om de wederzijdse werking van de Planeten te remmen of te blokkeren. Maar hoewel de samenwerking van de Planeten niet soepel en vreedzaam verloopt, vormen ze toch een uitdaging voor elkaar omdat beide Planeten het recht hebben om zich uit te drukken. Het resultaat daarvan is dat er wrijving ontstaat dat zich uit in een uitbarsting van energie. Vierkanten maken dat de Planeten die erbij betrokken zijn, er 1 Planeet is die de waarde van de andere Planeet negeert, en gewoonlijk is dit de snelste van de Planeten onderling. Die voelt zich vaak tekort gedaan, afgremd en gefrustreerd door de grillen van de langzamere Planeet, tot de snelste zich via de strijd zich heeft kunnen herpakken. In deze ronde moet hij dan wel een nieuwe richting zoeken, want Vierkanten zijn niet veel bereid tot het sluiten van overeenkomsten. Omdat het Vierkant druk veroorzaakt, geeft het ons de kracht van geconcentreerde energie om de belangrijkste obstakels te overwinnen, die anders ons groeiproces zouden belemmeren. Vierkanten zorgen ervoor dat we handelen in plaats van er bij neer te gaan zitten. Zo verdragen ook beter de pijn en de ongemakken die dit Aspect nogal regelmatig met zich mee brengt. Het dwingt ons conflictsituatie's onder ogen te zien, die alleen maar kunnen opgelost worden door rechtstreeks de koe bij de horens te vatten, en deze zaken nuchter onder ogen te zien. Gebeurt dat niet dan komen er alleen maar frustatie's en onnodige energie verspilling naar boven. Een groot aantal bovenste Vierkanten in de Horoscoop wijst op een overbezorgde en wantrouwige benadering van het leven. We hebben hier de neiging om aan de oppervlakte niets van onze kwetsbaarheid te laten zien. Negatieve bovenste Vierkanten kunnen tot uiting komen in uitbuiting, wreedheid, overheersing en losbandigheid.

de 12 Dierenriemtekens Astrologie

Dit is het teken van Ram zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie. Ram hoort bij het Vuur Element, en de planeet is Mars.

.
.
.
.
.
Rammen zijn altijd druk in de weer. Het is net alsof ze niet kunnen stilzitten; daarbij drijven ze alles wat ze in hun hoofd gezet hebben door; ze vragen zich nooit af van tevoren wat de gevolgen kunnen zijn.Naar goedwillende raad luisteren ze niet: ze zouden eens gaan twijfelen! Daardoor oordelen ze sterk eenzijdig. Hun spreken en denken is karakterestiek: iets is goed of slecht, zonder middenweg. Nooit aarzelen ze als ze worden uitgedaagd; ze zijn niet bang om hun krachten met wie dan ook te meten. Delven ze daarbij het onderspit, dan aanvaarden ze dat of het de gewoonste zaak van de wereld is. Door zijn opbruisende aard maakt hij vaak ruzie en ongelukken. In zijn haast merkt hij niet, dat hij anderen onder de voet loopt. En als hij ineens ziet wat hij heeft aangericht, staat hij beteuterd als een kind naar de scherven te kijken. Even zoekt hij hulpeloos naar troost, maar zodra de schrik voorbij is, rent hij weer weg om iets nieuws te beginnen. Rammen zijn eerlijk, en kennen de guldenmiddenweg niet, ze zeggen het vlak in je gezicht, en als je dan boos wordt daarover, dan staan de Rammen je aan te kijken, omdat ze niet weten wat ze hebben verkeerd gedaan; want eerlijk duurt het langst; niet dan?


noot: men is nooit voor 100% Ram omdat andere invloeden van de Horoscoop ook meespelen; denk maar aan de Ascendant.


Dit is het teken van Stier zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie; het Element is Aarde en de planeet Venus.

.
.
.
.
.
. Stieren stellen zich in het leven dingen ten doel waarnaar ze op bijna indrukwekkende wijze blijven streven, ook al lijken de omstandigheden zo ongunstig dat ieder ander erover zou denken, het maar liever op te geven.Stieren hebben een bijzonder sterk uithoudingsvermogen: zij kunnen wachten. Is het juiste moment aangebroken, dan zijn zij meteen bij de hand. Toch valt het hen veelal moeilijk in beweging te komen. Zij zijn als een steen die aan het rollen moet gebracht worden, en die dan niet te houden is. Stieren doen niet graag iets voor niets; zij ontvangen graag loon naar werken. Geen moeite is hen echter teveel, zij hebben hier alles voor over. Bij het kiezen van het bereiken van hun doel komt eigenlijk meteen al aan het licht, dat zij over een bijzondere grote mate van werkelijksheidszin beschikken. Daarnaast hebben zij een zeer praktisch inzicht. zij zijn als geen ander in staat alle mogelijkheden die hen ten dienste staan, te overzien en ze tot op de bodem uit te buiten. Is er iets bruikbaars bij voor hen dan zullen zij dit, mits een paar kleine aanpassingen, tot op het uiterste benutten. Daarbij houden zij wel rekening met anderen. Ze zijn te bescheiden en te goedhartig van aard om andermans belangen te schaden; waardoor zij voor hun omgeving uiterst geliefd worden. Ze zijn beleefd, voorkomend en hulpvaardig, ze hebben een goed gevoel voor humor en lachen graag. Is de Stier in onzekerheid geraakt, dan openbaart zich een minder prettig trekje; zijn wantrouwen. Vooral als het om stoffelijk gebied gaat. Zelf zijn ze open en eerlijk en verwachten dat van een ander ook, is dit niet het geval dan wordt de Stier diep verwondt, want ze kunnen er niet tegen om bedrogen te worden. (Wie wel?). Het valt hen uiterst moeilijk om degene die tegen de Stier gelogen heeft te vergeven, en de Stier haalt daardoor ook altijd oude koeien uit de gracht. Moetn ze iets langetijd ondergaan, dan kropt alles zich op tot ze zich niet meer kunnen beheersen, en ze barsten dan in woede en drift uit. En de "vijand" die de schuld van alles is , mag dan wel oppassen. De opvallende lichamelijke luiheid van de Stier komt voort uit zijn onmacht en tegenzin om van de ene toestand of fase naar de andere toe te gan. Het is of zijn poten vast in de klei zitten. Hij kan niet van zijn stoel komen, en blijft in het café plakken tot sluitingstijd. Dit - niet - kunnen - veranderen maakt hem in elk opzicht conservatief en onverzettelijk, trouw, geduldig, en schijnbaar goedmoedig. Hij blijft bij de normen die hem van kleins af aan erin getimmerd zijn, en maakt daardoor tot op hoge leeftijd een kinderlijke, frisse naïve indruk. En als is de Stier een Aardeteken, hij zoekt altijd iemand om zich aan te binden, en om alles mee te delen, liefde te geven, en liefde te krijgen. Maar als het dan zover komt, mag die geliefde naar niemand kijken, met niemand praten, want dan wordt die Stier zo gedreven door jalouzie en afgunst, dat hij begint met bedreigingen, en met het bederven van die ene hele mooie avond, zodat zijn liefdesrelatie's nogal dikwijls worden beëindigd na verloop van tijd. Aan de andere kant als je de Stier kunt temmen van een briesende, woedende Stier, naar een makke en tamme Stier, zit je voor de rest van je leven op rozen, met alle luxe die je, je wensen kan.

noot: men is nooit voor 100% Stier, omdat andere invloeden in de Horoscoop ook meespelen; denk maar aan de Ascendant om een voorbeeld te noemen.


Dit is het teken van Tweeling zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie; het Element is Lucht en de planeet Mercurius.
.
.
.
.
.
.Dit is het teken van Kreeft zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie; het Element is Water en de planeet Maan.
.
.
.
.
.
.
Dit is het teken van Leeuw zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie; het Element is Vuur en de planeet Zon

.

.

.

Dit is het teken Maagd zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie; het Element is Aarde en de planeet Mercurius.
.
.
.
.
.
.
Dit is het teken van Weegscheel zoals dit gebruikt wordt in de Westerse Astrologie; het Element is Lucht en de planeet Venus.

.
.
.
.
. Het Zevende huis is het dierenriemteken Weegschaal. Weegschaal is een Lucht-teken, en staat onder evenwicht en harmonie. Deze Weegschaal-mensen zijn erop gefixeerd om het een Ander naar de zin te maken. Ze kunnen zichzelf maar moeilijk handhaven, en zijn geneigd om altijd toe te geven omwille van de lieve vrede. Ze kunnen een ander verwennen, zich schikken naar die ander, de wensen voorkomen en vervullen, want de Weegschaal kan zich goed in die ander verplaatsen. Maar daardoor staan zij zwak op deze aardbol van graaiende wolven, zij trachten dan door beleid en diplomatie en door veel complimentjes te maken het op een akkoordje te gooien. Ze zoeken de weg van de minste weerstand, altijd de ander ontzien, en zoveel mogelijk ruzie vermijdend, ze verafschuwen strijd en geweld, geven niet hoog op van doordrijvers. Een Weegschaal kan niet leven op een plaats waar ruzie is, of gevloekt wordt, ze verdragen geen lelijke voorwerpen, grove taal en slechte manieren. Dan lopen ze weg of als ze om de één of andere reden toch moeten blijven, b.v. voor de kinderen in een huwelijk, dan worden ze er ziek van. Weegschalen kunnen ook niet ingrijpen in één of andere situatie, omdat ze een ander geen pijn kunnen doen. Weegschaal komt op altijd op voor een ander, ze zijn goede bemiddelaars, en scheidsrechters, en bemiddelaar om strijdende partijen tot elkaar te brengen. Maar zij zijn geen strafrechters, zij zijn vredestichters. Weegschaal ontwerpt en bewerkt een OVEREENKOMST. Zij maken b.v. het excuus dat die ander zou moeten maken, zolang die situatie maar opgelost geraakt. Ook in het stoffelijke schept zij vrede, ze houden van mooie kamers, van mooie spullen, ze hebben smaak en een gevoel voor kleur. Weegschaal laat ook graag hun schoonheid zien, ze zijn meestal kunstzinnig, kan pianospelen, bloemstukken maken, schoonheidsbehandelingen geven of ondergaan, en heel goed praten, want de liefste bezigheid van Weegschaal is: praten onderhandelen,afwegen en overwegen, gedachten uitwisselen. Zo is Weegschaal ook bij de rechtszaken terecht gekomen met de afbeelding van de Geblindoekte Dame met de Weegschaal in haar hand.

noot: men is nooit voor 100% Weegschaal omdat andere invloeden van de Horoscoop ook meespelen; denk maar aan de Ascendant om een voorbeeld te noemen.
.Dit is het teken van Schorpioen zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie; het Element is Water en de planeet Pluto.

.
.
.
.
.
.

Dit is het teken van Boogschutter zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie; het Element is Vuur en de planeet Jupiter.
.
.
.
.
.
.


Dit is het teken Steenbok zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie; het Element is Aarde en de planeet Saturnus.

.
.
.
.
.
.


Dit is het teken van Waterman zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie; het Element is Lucht en de planeet Uranus


.
.
.
.
.
.


Dit is het teken van Vissen zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie; het Element is Water en de planeet Neptunus.


Vissen Mythologie
Het sterrenbeeld Vissen is een oud sterrenbeeld dat zijn bestaan waarschijnlijk dankt aan het verhaal over de afschuwelijke God Typhoon.Typhoon werd geboren uit Gaia (Moeder Aarde) en Tartarus, het grootste en dodelijkste monster uit de Griekse mythologie. Typhoon was een dermate angstaanjagend monster dat zelfs de goden op Olympus bang van hem waren. In plaats van het monster te bevechten sloegen ze op de vlucht naar hun buitenverblijven in Egypte. Iedere god veranderde zich dan in een dier om onzichtbaar te zijn voor Typhoon. Zeus werd een ram, Dionysus een geit, etc. Aphrodite en Eros veranderden zich in vissen en zwommen zo de Nijl op om aan de toorn van het monster te ontkomen.Door toedoen van Athene werd Typhoon tenslotte toch verslagen. Athene overtuigde Zeus om zijn bliksemschichten op Typhoon te richten. Zeus werd door Typhoon gevangen genomen maar hij wist met hulp van Hermes en Pan weer te ontsnappen.Om een lang verhaal kort te maken: Zeus verjoeg Typhoon naar Sicilië en gooide de Etna op het monster om hem te doden. Maar onder de aarde gelegen spuwt Typhoon nog steeds af en toe vuur.Om de tijd te herinneren dat Typhoon bijna de heilige berg Olympus veroverde werden de twee visgedaanten van Aphrodite en Eros aan de sterrenhemel geplaatst.

Waterman Mythologie
In de Griekse mythologie heette Aquarius Ganymedes. Ganymedes was de drager van de wijnkelken van de goden. Hij was er verantwoordelijk voor dat er niet met wijn werd geknoeid en dat de goden genoeg te drinken hadden. Dit is een totaal andere functie dan de rol van Waterdrager, die Aquarius in de Babylonische mythologie had.Het sterrenbeeld komt in verschillende oude culturen voor. Ook de Egyptenaren kenden Aquarius en zij dachten dat het sterrenbeeld verantwoordelijk was voor de jaarlijkse overstromingen van de Nijl. In juni begon het water in de Nijl altijd te stijgen: Aquarius stond in die tijd in juni in het Zenit, vandaar zijn naam als brenger van het water.α Aquarii is een superreus, ongeveer 100 maal zo groot als onze zon. De ster staat op een afstand van dik duizend lichtjaar. α Aquarii en β Aquarii hebben in het Arabisch bijna dezelfde naam: Sadalmelik: de gelukkige van de koning en Sadalsuuk: de gelukkigste onder de gelukkigen. γ Aquarii draagt de naam Sadachbia, de geluksster van de verboden dingen.Waarom zoveel geluk in Aquarius? Om het moment dat de zon in Aquarius kwam in het begin van de lente begon ook het regen/waterseizoen: dit water was nodig voor de groei van de gewassen en een goede oogst. Vandaar de importantie van de Waterdrager.In de astrologie wordt het teken Waterman (20 januari - 18 februari) geassocieerd met het sterrenbeeld. Als element hoort lucht bij dit sterrenbeeld (samen met Libra en Gemini).Aquarius heeft enkele leuke dubbelsterren, een unieke veranderlijke ster en enkele interessante deepsky objecten. Het sterrenbeeld is niet bijzonder helder: de sterren zijn veelal van de vierde magnitude.In de Griekse mythologie heette Aquarius Ganymedes. Ganymedes was de drager van de wijnkelken van de goden. Hij was er verantwoordelijk voor dat er niet met wijn werd geknoeid en dat de goden genoeg te drinken hadden. Dit is een totaal andere functie dan de rol van Waterdrager, die Aquarius in de Babylonische mythologie had.Het sterrenbeeld komt in verschillende oude culturen voor. Ook de Egyptenaren kenden Aquarius en zij dachten dat het sterrenbeeld verantwoordelijk was voor de jaarlijkse overstromingen van de Nijl. In juni begon het water in de Nijl altijd te stijgen: Aquarius stond in die tijd in juni in het Zenit, vandaar zijn naam als brenger van het water.α Aquarii is een superreus, ongeveer 100 maal zo groot als onze zon. De ster staat op een afstand van dik duizend lichtjaar. α Aquarii en β Aquarii hebben in het Arabisch bijna dezelfde naam: Sadalmelik: de gelukkige van de koning en Sadalsuuk: de gelukkigste onder de gelukkigen. γ Aquarii draagt de naam Sadachbia, de geluksster van de verboden dingen.Waarom zoveel geluk in Aquarius? Om het moment dat de zon in Aquarius kwam in het begin van de lente begon ook het regen/waterseizoen: dit water was nodig voor de groei van de gewassen en een goede oogst. Vandaar de importantie van de Waterdrager.In de astrologie wordt het teken Waterman (20 januari - 18 februari) geassocieerd met het sterrenbeeld. Als element hoort lucht bij dit sterrenbeeld (samen met Libra en Gemini).Aquarius heeft enkele leuke dubbelsterren, een unieke veranderlijke ster en enkele interessante deepsky objecten. Het sterrenbeeld is niet bijzonder helder: de sterren zijn veelal van de vierde magnitude.

Steenbok Mythologie
Capricornus wordt vaak vertaald als de zeegeit of de geitvis maar de naam betekent eigenlijk gehoornde geit.Het is een oud, zo niet het oudste, sterrenbeeld en één van de eerste sterrenbeelden van de dierenriem. Steenbok is een heel zwak sterrenbeeld. Op oude Babylonische kleitabletten van meer dan drieduizend jaar geleden wordt het sterrenbeeld al afgebeeld als een geit of geit-vis. Het sterrenbeeld is één van de 48 die Ptolemeus beschrijft in de Almagest.Gehoornde dieren en speciaal de steenbok waren in het prehistorische Midden-Oosten aanbeden dieren. Op aardewerk van 5500 v. Chr. komen al symbolen voor van gehoornde figuren. Er zijn aanwijzingen dat in oude culturen het sterrenbeeld veel groter was en bestond uit de huidige sterrenbeelden Aquarius en Capricornus. In de Sumerische astronomie werd het sterrenbeeld geassocieerd met de god Ea of Enki. Deze god bracht cultuur vanuit het water over op de mensheid.In de astrologie wordt het sterrenbeeld geassocieerd met het teken Ram (22 december - 19 januari) en het element aarde (samen met Taurus en Virgo).Ondanks dat het in het verre verleden een belangrijk sterrenbeeld was bestaat het uit relatief zwakke sterren en het is moeilijk om uit het sterrenbeeld een steenbok te herkennen. De sterren van Steenbok zijn over het algemeen van magnitude 3 en 4.

Boogschutter Mythologie
Het ontstaan van het sterrenbeeld Boogschutter is vrij onduidelijk. In vroegere tijden zag men in de vorm van een paar sterren een boog. Dit leidde ertoe dat Griekse maar ook Romeinse schrijvers het sterrenbeeld verwarden met Centaurus. Sagittarius wordt daarom, net als Centaurus, voorgesteld als een wezen half mens half paard. Sommige bronnen zeggen dat Sagittarius aan de hemel is geplaatst om de Argonauten te vergezellen op hun reizen.Andere bronnen zeggen dat het sterrenbeeld als eerste door de Sumiriërs is benoemd. Zij verbonden het sterrenbeeld met Nergal, hun god van de oorlog.Hoe dan ook, toen ongeveer drieduizend jaar v. Chr. de eerste 12 sterrenbeelden werden benoemd was de Boogschutter één van hen.Het waren de Romeinen die het sterrenbeeld de naam Sagittarius gaven. Sagitta is Latijn voor pijl. De verschillende Arabische namen van de sterren geven aan hoe het sterrenbeeld gezien kan worden.α Sagittarii is in het Arabisch Rukbat genoemd. Dit betekent: de knie van de schutter. β Sgr heet in het Arabisch Arkab wat pees (van de boog) betekent.De boog wordt gevormd door de volgende sterren:λ Sgr: Kaus Borealis oftewel het noordelijke deel van de boog.δ Sgr: Kaus Meridionalis oftewel het midden van de boog.ε Sgr: Kaus Australis oftewel het zuidelijke deel van de boog.De pijlpunt wordt aangegeven door γ Sgr (Al Nasl, de punt).
De boog is aan de sterrenhemel duidelijk zichtbaar maar het vereist wel wat voorstellingsvermogen om uit het gehele sterrenbeeld een geknielde boogschutter, half mens en half beest, te herkennen. Een hulpmiddel kan zijn ζ Sgr ( Ascella), deze ster moet de elleboog van de schutter voorstellen terwijl υ Sgr ( Ain al Rami) het oog van de schutter is.De sterren van de Boogschutter zijn voornamelijk van magnitude drie en vier. Het sterrenbeeld heeft enkele aardige dubbelsterren en omdat het gelegen is in de melkweg ook nog eens een heel scala aan Messier-objecten. Het is zelfs zo dat als we naar de Melkweg in de Boogschutter kijken, we in feite richting centrum van onze Melkweg kijken.

Schorpioen Mythologie
Gaia, Moeder Aarde, stuurde de Schorpioen achter Orion aan om hem te doden. Later werd het sterrenbeeld aan de sterrenhemel geplaatst op jacht naar Orion, maar hij krijgt hem nooit te pakken: als Orion in het westen verdwijnt verschijnt de Schorpioen pas in het oosten. Ze staan nooit tegelijkertijd aan de hemel. Een ander verhaal vertelt ons echter dat Apollo de schorpioen achter Orion aanstuurde omdat ze jaloers werd op de groeiende aandacht van Artemis voor hem. Later kreeg ze spijt van haar daad en hielp ze Artemis om Orion aan de hemel geplaatst te krijgen.Scorpius kom ook voor over het verhaal van Phaethon. Phaethon ws een dwaze sterveling die toestemmng had gekregen om één dag in de zonnewagen van Apollo te mogen rijden. De paarden die de wagen trokken schrokken van de grote schorpioen die met zijn stekel omhoog klaar stond om aan te vallen. De onervaren Phaethon verloor zijn controle over de wagen,hierdoor schoot de zon van links naar rechts langs de hemel. Zeus was het beu en doodde de jongen met een bliksemschicht.Scorpius is één van de oudere sterrenbeelden, waarschijnlijk één van de zes originele sterrenbeelden die de allereerste Dierenriem bevolkten. De zon reist nog steeds door Scorpius maar heeft er nu nog maar 9 dagen voor nodig. De rest van de tijd verblijft de zon in Ophiuchus, het enige sterrenbeeld waar de zon doorheen reist zonder dat het deel uitmaakt van de dierenriem.De schorpioen vormt een gigantische S aan de sterrenhemel. Veel oude culturen herkenden er een schorpioen in. Vroeger was het sterrenbeeld veel groter maar een gedeelte vormt nu Lupus, de Wolf. Schorpioen is één van de helderste grote sterrenbeelden. Helaas voor ons waarnemers komt het in Nederland nauwelijks boven de horizon uit.In de astrologie wordt aan het sterrenbeeld het teken Schorpioen toegekend (23 oktober - 21 november) en het element water .α Scorpii is ook bekend als Antares (Rivaal van Mars). Het is één van de vier koninklijke sterren uit de oudheid samen met Aldebaran, Regulus en Fomalhaut. De ster heeft een dieprode kleur. Antares is een rode reus die onder goede omstandigheden als een dubbelster te herkennen is. Men schat dat de ster dik 300 maal zo groot is als onze zon. Antares staat op een afstand van 600 lichtjaar.

Weegschaal Mythologie
Het sterrenbeeld Weegschaal, oftewel Libra in het Latijn dankt zijn naam aan het feit dat de Zon enkele duizenden jaren geleden dit sterrenbeeld passeerde tijdens de equinox: het moment dat dag en nacht even lang zijn.Als een symbool voor gelijkheid zien we de Weegschaal ook terug in de afbeeldingen van Justitie. Dit vooral in Europese culturen. In de Griekse mythologie is het sterrenbeeld de weegschal die door de godin van de gerechtigheid, Astraea, wordt vastgehouden. Toen vroeger het sterrenbeeld Schorpioen nog veel groter was dan nu vormde Libra de scharen van de Schorpioen.In de astrologie wordt het teken van Weegschaal ( 23 september - 22 oktober) geassocieerd met het sterrenbeeld. Ook het element lucht (samen met Aquarius en Gemini) wordt aan het sterrenbeeld toegekend.De Weegschaal bestaat uit betrekkelijk zwakke sterren. α Librae is ook wel bekend als Zubenelgenubi, een oude Arabische naam die Zuidelijke Schaar van de Schorpioen betekent. De ster is een wijde dubbelster.α Librae heet in het Arabisch Zubeneschamali, oftewel de Noordelijke Schaar van de Schorpioen. Het is een witte ster die door sommige waarnemers als groen wordt gezien.

Maagd Mythologie
Virgo (Maagd) is het op één na grootste sterrenbeeld aan de hemel (na Hydra, de waterslang). De Maagd maakt deel uit van de dierenriem. De Zon trekt in september door Maagd en het sterrenbeeld wordt daarom met de oogst geassocieerd.Virgo wordt afgebeeld als een maagd. In de Egyptische oudheid was ze de godin Isis, de beschermster van leven en dood. In de Sumerische beschaving was ze Ishtar of Inanna: koningin van de hemel. In de Romeinse tijd was ze Ceres: de godin van de oogst en de groei van de planten: in het bijzonder graan. Haar feest werd gevierd in de tweede week van april als het sterrenbeeld verschijnt aan de sterrenhemel.De Romeinen hebben simpelweg de Griekse godin Demeter geadopteerd. Deze godin van de landbouw was een zuster van de oppergod Zeus. Haar naam komt voor op kleitabletten van 1300 v.Chr.In de astrologie wordt het teken Maagd (23 augustus - 22 september) en het element aarde (samen met Taurus en Capricornus) aan het sterrenbeeld toegekend.α Virginis is bekend als Spica. Spica is een blauwwitte dubbelster met een periode van slechts vier dagen. Spica is ongeveer tweemaal zo groot als onze zon maar meer dan 200 keer zo helder.γ Virginis draagt de naam van de Romeinse godin van de Voorspelling: Porrima. Porrima is een dubbelster op een afstand van 32,9 lichtjaar. De ster is anderhalf maal zo groot als onze zon.

Leeuw MythologieDe eerste taak van Heracles was het doden van de Nemeaanse Leeuw, een gigantisch beest dat de heuvels en de straten van de dorpen in de Peloponesus onveilig maakte.De huid van het dier was bestand tegen ijzer, brons en steen. De pijlen van Heracles ketsten af op de huid, zijn zwaard boog in tweeën en zijn houten stok brak in stukken. Daarom worstelde Heracles met het beest totdat het beest stikte. Heracles sloeg de huid van de dode leeuw om zich heen als bescherming in zijn gevecht met de giftige Hydra.Zoals het verhaal vertelt is de Leeuw aan de hemel gezet ter nagedachtenis aan de heldhaftige strijd van Heracles tegen het beest. Echter dit is niet het hele verhaal. Al lang voor de Griekse beschaving tot bloei kwam was de leeuw al het symbool van kracht en macht.Meer dan drieduizend jaar v.Chr. zijn er al tekeningen en sculpturen gemaakt die koningen laat zien geflankeerd door leeuwen. Voor die tijd werd de stier gezien als het goddelijke symbool van macht.Men vermoedt dat de overgang van een gehoornd dier naar een leeuw als symbool van macht samengaat met de overgang van een op de Maan gebaseerde religie naar een op de Zon gerichte religie. Om deze wijziging in religie/politieke structuur kracht bij te zetten moest de leeuw de stier doden: dit zien we terug aan de plaatsing aan de hemel. Leo, de vernietiger van Taurus, de Stier domineert de zomerhemel, de tijd dat de zon door dit gedeelte van de hemel beweegt. Tengevolge van de precessie trekt de Zon door Leo aan het eind van de zomer, van midden augustus tot half september.In de astrologie wordt aan het sterrenbeeld het teken Leeuw (23 juli - 22 augustus) en het element vuur (samen met Aries en Sagittarius) toegekend.
Leo is een compact en gemakkelijk te herkennen sterrenbeeld. α Leonis is ook bekend onder de naam Regulus, de Wachter van de Hemel. Het was Copernicus die de ster de naam Regulus gaf. In de oudheid was de ster bekend onder de naam Cor Leonis wat betekent "Hart van de Leeuw".

Kreeft Mythologie
De naam van het sterrenbeeld komt uit het Latijn: Cancer betekent krab. De krab die hier wordt bedoeld is de krab die door Hydra naar Heracles wordt gestuurd om hem te doden. In de astrologie wordt het sterrenbeeld geassocieerd met het teken Krab (21 juni - 22 juli) en het element water (samen met Scorpio en Pisces). In de zeventiger jaren hebben astrologen geprobeerd om het sterrenbeeld een andere naam te geven omdat het naar hun idee te zeermet de ziekte kanker werd geassocieerd.De eerste opdracht van Heracles bestond uit het doden van de leeuw van Nemea. Nemea was een vruchtbare vallei in de Pelopponnesus, bekend om zijn rode wijn. In de oudheid was het een heilige plaats met een beroemde tempel die aan Zeus was opgedragen. In de vallei woonde ook een leeuw die de straten en de heuvels afstroopte op zoek naar slachtoffers.Het lukte Heracles om de leeuw te vinden maar omdat de huid van het dier ondoordringbaar was voor ijzer en brons braken zijn pijlen af op de huid van het beest. Ook zijn zwaard boog op de huid van de leeuw.De enige mogelijkheid om de leeuw te doden was hem in een gevecht te wurgen. De leeuw beet een vinger van Heracles af maar hij delfde tenslotte toch het onderspit. Heracles gebruikte de ondoordringbare huid van de leeuw als mantel en ging zo op weg naar zijn tweede opdracht: het doen van de Lerneaanse Hydra.In de moerassen van Lernea leefde de Hydra, een gigantisch hondachtig monster met negen koppen (één van de koppen was onsterfelijk), en een dodelijke adem. Met hulp van Athene wist Heracles het hol van de Hydra te vinden en daar ontspon zich een vreemd gevecht: iedere keer als Heracles een kop afhakte verscheen er vanzelf weer een nieuwe. In opdracht van Hydra verscheen er een gigantische krab uit het moeras die Heracles in een voet beet. Heracles doodde meteen de krab en hakte daarna het onsterfelijke hoofd van Hydra af en doodde het eveneens. Hij doopte zijn pijlen in de gal van Hydra: het minste of geringste krasje zou voldoende zijn om zijn vijanden onmiddellijk te doden.De krab werd aan de hemel geplaatst omdat hij zijn leven opofferde voor zijn meesteres Hydra.Cancer is een zwak sterrenbeeld ten oosten van Tweelingen. De sterren zijn veelal van de vierde magnitude. Ondanks dat het een klein sterrenbeeld is bevat het een mooie sterrenhoop en verschillende mooie dubbelsterren.

Tweelingen Mythologie
In de astrologie wordt het sterrenbeeld geassocieerd met het teken Tweelingen ( 21 mei - 20 juni) en het element lucht. De Tweelingen (Gemini) waren in werkelijkheid halfbroers. Ze hadden dezelfde moeder (Leda) maar verschillende vaders. Castor was een zoon van Tyndareus, een Spartaanse koning die van zijn troon werd gestoten maar later door Heracles werd gered. Zeus was de vader van Pollux. Zeus veranderde zich in een Zwaan en bezocht zo Leda in haar huwelijksnacht en aldus werd de tweeling geboren (om het gecompliceerd te maken: in werkelijkheid gaat het om twee tweelingen).Opgemerkt moet worden dat Pollux ook een zuster had (dochter van Zeus en Leda). Deze knappe zus, Helena werd koningin van Sparta en was later aanleiding tot de Trojaanse Oorlog. Castor was een goed paardrijder en krijger. Eén van zijn leerlingen was Heracles. Net zoals Heracles behoren ook Castor en Pollux tot de Argonauten die samen met Jason op zoek gingen naar de gouden vacht.De tweeling kwam al vee drijvende en meiden versierende de dag door. Tijdens zo'n drijftocht kreeg Castor ruzie met een neef van hem, Idas. Idas doodde hem. Zeus mikte met een bliksemschicht naar Idas en doodde hem zo ook onmiddellijk. Omdat Pollux een zoon van Zeus was, was hij dus ook onsterfelijk maar hij was zo verdrietig over het verlies van zijn broer dat hij hem achterna wilde de Hades in. Zeus werd getroffen door de liefde van Pollux voor zijn broer dat hij hen toestond om en een dag in de Hades te zijn en een dag op de Olympus. Later werden ze zij aan zij aan de hemel gezet.

donderdag 7 februari 2008

Stier Mythology
Het sterrenbeeld kan in verband gebracht worden met veel lengenden en mythische verhalen maar in één daarvan was dit sterrenbeeld een afbeelding van de stier waarin Jupiter (Zeus) zich had verandert om Europa, de dochter van de koning van Fenicië Agenor, te kunnen verleiden. Toen Europa op een dag met vriendinnen aan het spelen was op het strand kwam een kudde runderen op hen afgelopen waarbij één van deze runderen een prachtige witte stier was. Europa voelde zich meteen aangetrokken tot deze witte stier, die eigenlijk Jupiter was, en nadat ze zijn hoorns had versierd met slingers klom het meisje op de rug van deze stier. Voor Europa het ook maar door had dook de stier met het meisje op zijn rug de zee in en begon deze te zwemmen naar het eiland Kreta waar hij terug de gedaante aannam van Jupiter. Europa liet zich door Jupiter verleiden en uit hun verbintenis werd later Minos geboren die koning van Kreta zou worden.

Ram mythologie
In de Griekse mythologie is de Ram een gevleugeld dier met en gouden vacht. De koningin van Boëtia was verlaten door haar man Athamus en zij stuurde de Ram naar de aarde om haar twee kinderen, Phrixus en Helle, te redden van haar man die deze wilde offeren omdat zijn nieuwe geliefde Ino deze kinderen haatte en dood wilde hebben. De twee kinderen kropen op de rug van de Ram en vlogen naar Colchis maar tijdens hun lange vliegtocht viel Helle in de zee-engte die Klein-Azië en Europa van elkaar scheidt. Helle overleefde dit niet en de Grieken gaven deze plaats later de naam Hellespont. Toen de Ram samen met Phrixus aankwam in Colchis offerde deze de Ram en schonk zijn gouden vacht aan Aeëtes die de koning was van Colchis. Later trouwde Phrixus met Aeëtes dochter, Chalkiope, en na zijn dood keerde Phrixus terug naar zijn vaderland als geest om zijn neef Pelias te kwellen die de koning van Thessalië van zijn troon had gestoten. Normaal zou Jason aanspraak op deze troon gemaakt hebben maar Pelias beloofde hem toch de troon te geven indien Jason hem de gouden vacht (het gulden vlies) zou brengen. Jason aanvaarde deze uitdaging en ging er met zijn argonauten op uit nar Colchis om deze gouden vacht te gaan halen. Aeëtes wou deze vacht niet afstaan en daarom besloot Jason deze te stelen maar deze vacht werd dag en ancht bewaakt door een slang die nooit sliep. Dankzij de hulp van Aeëtes dochter Medea kon Jason het gulden vlies toch in handen krijgen en later besloot deze ook te trouwen met Medea.

woensdag 6 februari 2008

Ontbrekende Aspecten AstrologieOntbrekende aspecten met:

Zon = zoeken naar creativiteit, leiderschap, roem en/of gezondheidsaspecten of vitaliteit (kans op arrogantie en ongezonde leefwijze)

Maan= zoeken naar vaste gewoonten, familie, emoties (kans op hysterie)

Mercurius = zoeken naar contacten, communicatiemogelijkheden (overdreven spraakzaam zijn)

Venus = zoeken naar liefde en genegenheid of sympathie (moeite je keuzes te bepalen)

Mars = zoeken naar activiteiten en werk of bezigheden (workaholic)

Jupiter = zoeken naar een overtuiging of godsdienst, je wilt je vooral ontwikkelen(overdrijving)

Saturnus = zoeken naar stabiliteit en zekerheden, naar status (materialisme)

Uranus = zoeken naar sensatie, afwisseling en prikkels (sensatiezoeker)

Neptunus = zoeken naar mystiek, verlossing en rust (verslaafd aan iets raken)

Pluto = zoeken naar uitdagingen en invloed (problemen zoeken)

Ontbrekende elementen:

Vuur = zoeken naar mogelijkheden om agressie te uiten en je vol leven te voelen (je vitaliteit is niet altijd even sterk)

Aarde = zoeken naar manieren om goederen te verwerven en je zeker te voelen (je kunt je onzeker voelen)

Lucht = zoeken naar sociale contacten en uitwisseling van gedachten (soms valt er niet met je te praten)

Water = zoeken naar emotie en het gevoel ergens bij te horen (omdat je soms ongevoelig bent)

Sextiel of 60° Aspect Astrologie


Een 60° (graden) Aspect, noemt men een Sextiel. Het Sextiel is verbonden met het Element Lucht, zo dat er het op wijst dat dit een mentaal (hersenen) Aspect is. Het Aspect houdt verband met de waarneming, en is gericht op de ontwikkeling van ons vermogen om te redeneren. Dit Aspect wekt verlangen op naar vorming, communicatie, en een uitwisselen van energie met anderen op allerlei vlakken. Dit Aspect is stimulerend en minder tevreden met een gevoel dat alles hetzelfde blijft. Een Sextiel heeft wel een geringere neiging tot passiviteit en gelijkmatigheid. Een Sextiel is meer op de omstandigheden gericht. Een Sextiel zet ons niet onder druk, maar doet ons ernaar overhellen ons onbelemmerd tot uitdrukking te brengen, in overeenstemming met de mogelijkheden en alternatieven die door de omgeving worden geboden.Het Aspect symboliseert het in onze alledaagse omgeving aantrekken van ervaringen die ons kunnen helpen feitelijke kennis over het leven te verzamelen, die we vervolgens voor eigen rekening kunnen aanwenden. De Sextielen die beneden in de Horoscoop staan, stimuleren de werking van onze geest, ze stellen ons in staat om logisch en concrete verbanden te leggen tussen de verschillende doelen van een directe ervaring. We worden door dit Aspect aangemoedigd gebeurtenissen op hun niveau waar te nemen, in plaats van er diep in te graven. Nog al dikwijls hebben een aantal mensen veel Sextielen in de Horoscoop als ze nieuwschierig, helder van geest en vibrerend overkomen. Een overmaat van slecht gehanteerde onderste Sextielen kan de typische Tweeling neiging versterken om de aandacht te versnipperen over een te breed scala van kortstondige interesses, waardoor de kans om iets duurzaam te leren of succes te behalen grondig wordt verminderd. Bij het Sextiel aan de bovenkant van de Horoscoop, biedt dit speciale mogelijkheden om onszelf en onze omgeving te hervormen door vooruitstrevend te denken. We worden ertoe aangezet met het leven te experimenteren vanuit een onpersoonlijk, vrijblijvend gezichtspunt. Het bovenste Sextiel staat voor een bepaalde briljantheid of de flitsende vonk van het creatieve genie. Als we teveel op onszelf zijn gericht is het mogelijk dat het bovenste Sextiel enkel onze interesse aanwakkert om, gewoonlijk in groepsverband, deel te nemen aan ongewone, opwindende en op sensatiegerichte activiteiten. De aanwezigheid van de bovenste Sextielen in de Horoscoop duidt een meer dan gemiddeld vermogen aan om mentale en sociale verlichting te bereiken. Met weinig bovenste Sextielen, zal onze drang tot het onderzoeken van het onbekende waarschijnlijk niet zo groot zijn. We hebben dan meer behoefte aan geestelijke rust.

Maan Mythology Artemis


Bij de Grieken kreeg de Maan de naam van Artemis:

Evenals onder de naam van Apollo, zo werden ook onder de naam van Artemis een menigte van erediensten en voorstellingen tesamengevat, die echter alle uit een gemeenschappelijk oorsprong ontsproten zijn. Zoals de verering van Apollo zich gevormd heeft en zich afgescheiden heeft uit de verering van de Zonnegod, evenzo heeft zich de eredienst van Artemis gevormd en afgescheiden uit die van de godin van de Maan, welke in de oudheid een hoge verering genoot en om de invloed, die zij op de natuur uitoefent en om de vele verschillende werkingen, welke men aan haar kracht toeschreef. In verschillende landschappen en onder verschillende namen is die godin van de Maan destijds vereerd, zodat het soms moeilijk valt de punten van verwantschap tussen twee vormen van erediensten, uit dezelfde bron voort gekomen, te herkennen. Maar die zo ver, van elkander afstaande voorstellingen verzoenden zich met elkaar en smolten langzamerhand samen, toen in de godenwereld, die het godsdienstig eigendom werd van de ganse Griekse natie, Artemis naast Apollo gesteld werd als diens nauw met hem verbonden zuster en die zich even als hij meer en meer aan de natuur onttrok, om op het gebied van de mensenwereld en het zedelijk leven over te gaan. Zo ontstond de Artemis, die in Delphi en op Delos naast Apollo werd vereerd. Zij is geheel het vrouwelijk evenbeeld van haar broeder, zo echter, dat vele trekken, die in haar wezen minder ontwikkeld zijn bij hem op de voorgrond treden, en omgekeerd, zodat zij elkander als het ware aanvullen. Over het geheel is evenwel het wezen van Apollo rijker en schitterender ontwikkeld; maar daarentegen nam Artemis weer onderscheidende trekken over van die godheden uit de grijze voortijd, wiens naam zij droeg, maar aan wiens wezen zij was ontgroeid. Veel van die oude erediensten waren zo vast in het volksleven geworteld, dat de hervormende kracht van de nieuwere godsdienstige denkwijze van de Grieken, die alle godheden en mythen van de verschillende landschappen en staten tot een tesamenhangend geheel trachtte te verenigen, hen niet geheel kon doen verdwijnen. Artemis is de tweelingzuster van Apollo, de dochter van Zeus en Leto, geboren op het eiland Delos, dat oudtijds Ortygia d. i. "het kwarteleiland" zou geheten hebben. De kwartel is aan Artemis geheiligd, ook omdat hij door zijn komst de lente aankondigt en dus de tijd meebrengt, waar ter ere van haar de voornaamste feesten werden gevierd. Zij zelf droeg ook die bijnaam van Ortygia, en verscheidene plaatsen, die zo heten, beroemden zich er op de geboorteplaats van de godin te zijn. -Met haar broer en haar moeder is ze zowel in de eredienst als in de mythe nauw verbonden. Zij nam aan Apollo's voornaamste daden deel, b. v. aan het doden van de draak Python, aan de bestraffing van Niobe. Met hem trok ze naar het land van de Hyperboraiors. In alle voorname tempels van Apollo werd ook Artemis vereerd. Aan zijn feesten had zij haar aandeel. Evenzeer als aan hem is aan haar de laurier gewijd. Evenals Apollo de mooiste van de goden is, munt ook zij onder de godinnen door schoonheid uit. Zij heeft een fiere, slank gestalte en het is een eer voor vrouwen en jonkvrouwen om met haar vergeleken te worden. Zij is een reine en kuise jonkvrouw in de volle kracht van de jeugd. Aphrodite ( Venus ), vermag op haar geen invloed uitoefenen en is steeds haar vijandin. Haar is daarom de met lentebloemen bezaaide grazige weide, het beeld van de tedere maagdelijkheid, gewijd. -Haar priesters en priesteressen moesten het voorbeeld van haar kuisheid volgen, en wie van de nymphen, die haar omgaven, haar maagdelijkheid niet zuiver en rein bewaarde, werd streng door haar gestraft. -Naar die jeugdige, frisse kracht, die zij weet te behouden, draagt ze haar naam, die "gezond" en "krachtig" beduidt. En zij is het ook, die diezelfde eigenschappen aan de vrouwen van de aarde verleent. Bovenal wordt zij door de jonkvrouwen vereerd. Aan de jonkvrouwen geeft zij een mooie gestalte en gezondheid; zij bewaart haar maagdelijkheid, en voert haar later tot het door haar gewenste doel van het huwelijk. Zij is de godin van de bruiloft, en voor de voltrekking van het huwelijk wijde de bruid haar, haren gordel. Het huwelijk blijft zij beschermen en de barende vrouwen staat zij met haar hulp bij. Van daar, dat zij later met Eileithyia werd geïdentificeerd. En niet alleen de moeders stond zij bij, maar ook de kinderen hield zij onder haar hoede en zij voedde de jongelingen op. -Al wat jong is in de natuur, is een voorwerp van haar zorg, met name het jonge wild, dat daarom somtijds in de nabijheid van haar tempels met grote zorg werd gefokt. Maar die voorstelling van Artemis als de godin, die leven geeft en kweekt, als de beschermvrouw van de tedere jeugd en van de vrouwelijke kunne krijgt nog een grotere uitbreiding. -Evenals haar broer Apollo waakt zij niet alleen over het heil van het lichaam, maar zij is tevens een godin, die zegen aanbrengt in de meest verschillende betrekkingen van het leven. Zij genas met haar moeder de gewonde Aineias, haar offerde men om ziekten te genezen; van oudsher was zij de Hekairge, "de uit de verte afwerende." Zij is de godin van genezende bronnen en wateren. Als een pest moest afgewend worden, trachtte men evenzeer haar als Apollo te verzoenen. Maar zoals zij de pest kan afweren, kan ze die ook verwekken. In haar hand ligt leven en dood; vooral zendt zij met haar pijlen aan vrouwen een snelle dood toe. -Evenals Apollo beschermt ook zij de wegen te land en ter zee. Agamemnon wijdde aan haar het roer van zijn schip, opdat zij de tegenwind zou doen ophouden, die hem belette naar Troje te trekken. -Zij beschermt ook de velden en geeft vruchtbaarheid, zij bewaakt steden en landen. Zij is een redster in de hoogste nood, maar vooral in de nood van de oorlog, die gevoerd wordt om de vrijheid te verdedigen. Zij heet daarom ook Eleuthera, d. i. "de vrije". De Atheners en de inwoners van Megara eerden haar wegens haar hulp in de oorlog tegen de Perzen. De oude krijgsman wijdde haar aan het eind van zijn loopbaan zijn wapens. - Artemis bemint de steden van de rechtvaardige mannen. Waar recht en wet heersen, daar brengt zij zegen aan. Maar de mens moet zich wel wachten, om door misdaad of onrecht, of door geringschatting de waardigheid van de godin te krenken; dan wordt zij een toornige godheid, dan straft zij zwaar. Dat heeft Agamemnon ondervonden, die de aan haar gewijde hinde dode; dat heeft Oineus te laat ingezien, toen het Kalydonise everzwijn zijn velden verwoestte, omdat hij geweigerd had aan Artemis te offeren. Maar waar onrechtvaardige mannen wonen, die tegen haar of tegen anderen misdoen, daar schiet zij haar pijlen af, dan valt het vee onder zware ziekten, daar vernielt hagel de oogst, daar worden jongelingen en grijsaards weggerukt door een plotselinge dood, daar sterven de vrouwen, als zij hun kinderen ter wereld brengen. Bestendig houdt zij toezicht op het doen en laten van de mensen en waar zij het recht ziet schenden, daar treedt zij wrekend en straffend op. Als zodanig heet zij Opis of Upis d. i. "de toeziende." -Als reinigende en voorspellende godin komt zij zelden voor, hoewel ook voor die gedeelten van de taak haar broer niet geheel van haar gebied was uitgesloten. Dat zij even als haar broer de muziek beminde, blijkt vooreerst uit de koren van jonkvrouwen, die op haar feesten, waarvan de meeste in de lente gevierd werden, hun feestliederen aanhieven. Maar ten andere voert zij op de Olympos, al zingende de reidans der Horen en Chariten en andere jeugdige godinnen aan, terwijl Apollo zelf met de cither in de hand het koor der Muzen bestuurt. Vooral de dans is haar een genot. Wanneer zij, moe van de jacht, zich verfrist heeft, door in een koele bron een verkwikkend bad te nemen, dan voert ze met haar nymphen, boven wie ze meer dan een hoofd uitsteekt, liefelijke reidansen uit en het hart van haar moeder Leto trilt van vreugde, als zij de onschuldige vermaken van haar mooie dochter aanschouwt. -Een eigenschap, die bij Apollo minder op de voorgrond treedt, de liefde voor de jacht, is daarentegen bij Artemis zeer ontwikkeld. Bij uitnemendheid is zij de godin der jacht en heet als zodanig Agrotera. Zij is zelf een snelle, krachtige jageres en door de jeugdige nymphen, die haar steeds vergezellen, en omgeven, zwerft zij door de schaduwrijke wouden en over de hoge bergen en jaagt op herten en everzwijnen, hazen en reeën, welke dieren zij daarentegen, zoals we reeds zagen, ook koestert en kweekt. Vooral in de wouden en op de bergen van de Peloponnesos, in Arkadië en in het land van de jachtlievende Lakedaimoniërs pleegt zij zich in dit vermaak te verlustigen. Daar is het voornamelijk dat zij de naam verworven heeft van Ischeaira, d. i. "de zich in pijlen verheugende" en van Elaphebolos d. i. "de hertendoodster." Naar die laatste naam werd zelfs ter ere van haar in de lente het feest der Elaphebolion gevierd. Van alle dieren, waarop zij jacht maakt, is bovenal het hert haar geheiligd. Het wordt als haar eigendom in haar tempels opgevoed. Herten trekken haar wagen en bij sommige plechtige optochten ter ere van haar gehouden, reden haar priesteressen op een wagen door herten getrokken. Ook het everzwijn en de beer zijn aan haar gewijd; kortom zij is de godheid onder wier gebied alle soorten van wild thuis horen. De jager geeft aan haar dank voor zijn goede vangst en de koppen en klauwen, de huid en het gewei hangt hij ter ere aan haar aan een boom of in haar tempel op. Dat is de voorstelling van Artemis, zoals zij zich in de geest van de Grieken vormde, toen de Griekse mythologie door het samen smelten van de Griekse stammen haar hoogste ontwikkeling had bereikt. Die voorstelling was ontstaan uit verschillende mythen, welk ieder slechts een, of slechts enkele trekken van haar wezen helemaal hadden uitgewerkt. Sommige daarvan lieten in de eredienst van de Grieken sterke, blijvende sporen achter. Op vier van deze wijze van verering moet nog in het bijzonder de aandacht op gevestigd worden.

1. Aan Artemis als de koene, vlugge jageres sluit zich als van zelf aan bij de Pelasgische Artemis, die vereerd werd in het landschap Arkadië. Deze Artemis is een godin van de Maan. Door haar zacht licht en de frisse nachtlucht en door de dauw, die, volgens de mening van de ouderen door de Maan werd voorgebracht, voedt en kweekt zij al het plantenleven en daardoor al wat er op Aarde leeft. Zij is de godin de frisse velden en de groene wouden, die door het levend wekkende vocht, dat zich in bronnen en stromen, in meren en zeeën verzamelt, boom en struik, gras en kruid doet groeien, en die ook de dieren van het woud en van het veld en de kudden beschermt en voedt. Omgeven door haar nymphen, die van de gelijke natuur zijn als zij is, zwerft ze rond op de met bos bedekte bergen en in de waterrijke dalen, en plukt bloemen, baadt zich in de bronnen, maakt jacht op het wild en schenkt welwillend aan jagers en herders voorspoed bij hun werk. -In Arkadië was deze Artemis in de oude tijd de nationale godheid. Zij had er tal van heiligdommen en die heiligdommen hadden tal van namen. "Naar duizend bergen, duizend steden en rivieren draagt zij haar namen". -Zij werd beschouwd als de stammoeder der Arkadiërs; want een van haar bijnamen was ook Kalliste of Kallisto, d. i. "de schoonste", en bij deze verwekte Zeus, Arkas. Later, toen de Arkadische Artemis met de maagdelijke zuster van Apollo vereenzelvigd was, maakte men van Kallisto een afzonderlijk wezen, een nymph uit de omgeving van de godin, die later in een berin werd veranderd. Als levenwekkende godin der natuur was deze Artemis nauw verwant met Demeter en Dionysos.

2. Artemis Munychia, Brauronia, Taurika, Orthia.
-In de havenstad van Athene, Munychia, die naar deze godin genoemd was, stond een tempel aan haar gewijd. Men verklaarde de naam als verkorting van een woord, dat zou beduiden: "de alleen in de nacht schijnende"; we hebben hier dus weer te maken met een godin van de Maan. Naar haar hete de maand Munychion, waarin op de dag van de Volle Maan ter ere van haar het feest van de Munychia gevierd werd. Zij werd voor dezelfde gehouden als Herkate en Bendis, beide godinnen van de Maan.
-Heel dezelfde godin werd in de Attische plek Brauron vereerd, waar om de vier jaar een feest, de Brauronia, ter ere van haar werd gevierd, waarschijnlijk ook in de lentetijd, als de scheepvaart weer een aanvang nam, maar de zee nog stormachtig was. Beide plaatsen, Munychia en Brauron, hadden een zonderling gebruik en een mythe, die het verklaarde, gemeen. De godin was namelijk eens vertoornd, omdat een aan haar gewijde berin, die, met een meisje speelde, dit meisje verwond had, gedood was. Zij zond nu pest en hongersnood over het land, en toen tot verzoening van het vergrijp door het orakel het offeren van een meisje geeist werd, bood een zekere Embaros aan zijn dochter te geven, mits in zijn geslacht de priesterlijke waardigheid van Artemis erfelijk zou blijven. Dit werd aangenomen, doch Embaros verborg zijn dochter en offerde in haar plaats een geit, die hij in het kleed van een jonkvrouw had gehuld, of wel volgens een andere mythe zou de godin geeist hebben, dat de Attische jonkvrouwen haar in de gedaante van berinnen zouden dienen ter verzoening voor de gedode berin. Daarop grondde zich nu het gebruik, dat te Brauron en te Munychia, de jonge meisjes van 5 tot 10 jaar op haar feest tot haar dienaressen gewijd werden. Zij droegen dan kleren, die in kleur op de huid van een berin geleken, en de ouders offerden voor ieder meisje een geit. Ieder meisje moest voor haar huwelijk deze wijding ondergaan. -Zo betrokken dus de jonge meisjes, deze godin, bij hun verloving. Ook bij het huwelijk werd Artemis geeërd, gewoonlijk door het wijden van het beeld van een jonkvrouw. Na een bevalling wijdde de gehuwde vrouw het onderkleed aan haar, waarin zij haar kind ter wereld had gebracht. Het schijnt dat die wijding van jonge meisjes tot berinnen-priesteressen de mensenoffers vervangen had, want deze Artemis was dezelfde, die, toen Agamemnon, op het punt om naar Troje uit te varen, te Aulis een haar geheiligde hinde gedood had, en zijn dochter Iphigeneia als zoenoffer eiste, maar toen de jonkvrouw gedood zou worden, haar zelf door een dier verving en haar wegvoerde naar Tauris, om haar daar als priesteres in haar tempel te plaatsen. Later zou dan Iphigeneia het beeld van de godin uit Tauris naar Brauron hebben overgebracht. Deze Taurische Artemis, die de bijnaam Tauropolos droeg, werd door de latere Grieken voorgesteld als een Skythise godin, hoewel haar eredienst oorspronkelijk echt Grieks was en zij haar voornaamste zetel had op het eiland Lemnos. In de oude tijd werden ook haar mensenoffers gebracht, doch de beschaving en ontwikkeling van de Grieken deden die al vlug verdwijnen. Toen zij nu later op het schiereiland, dat de Grieken Tauris (nu de Krim) noemden, de dienst aantroffen van een Skythise maagdelijke godin, aan wie mensenoffers werden gebracht , verklaarde ze dit voor hun Artemis en vleide zich met de gedachte, dat zij de wrede gebruiken van die Skythisen eredienst hadden verzacht. Dat echter de dienst van Artemis in de oude tijd bij de Grieken wel degelijk mensenoffers eiste, blijkt ook uit de verering van Artemis Orthia te Sparta. Ook daar beweerde men het echte houten beeld te hebben, dat door Orestes en Iphigeneia uit Tauris was meegebracht. Het was in een bos gevonden en zij, die het gevonden hadden waren onmiddelijk waanzinnig geworden. Men stelde ter ere van haar feesten in, die evenwel gewoonlijk in moord en doodslag ontaardden. Daarom zond de godin een pest en, op de aan het orakel gerichte vraag, hoe de vertoornde Artemis verzoend moest worden, was het antwoord, dat men haar altaar met bloed moest besproeien. Nu werd voortaan degene geofferd, wie het lot daartoe aanwees, tot Lykurgos dit gebruik verving door de knapen voor het altaar van de godin te laten geselen, tot het bloed uit hun rug stroomde. -De naam Orthia leidt men gewoonlijk af van de rechtopstaande gestalte van het beeld. Ook op vele andere plaatsen beweerde men het heilige beeld, dat door Orestes en Iphigeneia uit Tauris was meegebracht, te bezitten.

3. Op Kreta werd een godheid vereerd, die helemaal met Artemis moet gelijkgesteld worden, namelijk Britomartis Diktynna. Op de ene plaats droeg zij de ene naam, op de andere de tweede. Beide werden verenigd door de volgende mythen: Britomartis was een nymph uit Kreta, een jageres en een vriendin van Artemis; zij werd door Minos bemind, die haar negen maanden lang overal volgde, totdat hij haar eindelijk had ingehaald. (noot:Het eerste stalkingsverhaal) Toen zij uit wanhoop in zee sprong, kwam zij in de visnetten terecht, zodat zij gered werd. Artemis verhief haar tot de rang van godin en zij werd vereerd onder de naam van Diktynna, d. i. "de in netten gevangene." Langzamerhand werd zij evenwel helemaal met Artemis geïdentificeerd. Ook zij werd als een godin van de Maan beschouwd, ook zij zwierf in, door de Maan, verlichte nachten over de bergen en door de bossen rond. Zij werd gezet naast Apollo Delphinios en vooral door vissers, zeelieden en kustbewoners vereerd. -Helemaal dezelfde als deze Artemis is Artemis Aphaia, d. i. "de verdwenene", die op het eiland Aigina werd vereerd. Britomartis zou om haar maagdelijkheid te bewaren van Kreta weg gevlucht zijn met behulp van een visser genaamd Andromedes. Toen deze zelf haar geweld wilde aandoen vloog zij in het heilige bos van Artemis en verdween daar. Ze werd voortaan door de inwoners van Aigina vereerd, maar ook hier smolt haar dienst helemaal met die van Artemis samen.

4. de Ephesise Artemis.
Dit is een heel andere godin met een heel Aziatisch karakter. Zij betekent de altijd voortbrengende en voedende kracht van de natuur. Het beeld van deze godin gelijkt enigermate op een mummie en haar ganse lichaam was met borsten bezet, om haar grote voedingskracht aan te duiden. Alles in haar dienst bewijst, dat zij een wezen was, helemaal van Aziatise, niet van Griekse oorsprong. Op welke trek van gelijkenis de Grieken haar met Artemis hebben geïdentificeerd, is niet bekend. Later, toen zij eenmaal met de Griekse Artemis was gelijkgesteld, werden ook vele mythen, die op haar betrekking hadden op haar overgedragen. Haar symbool was de bij. Haar priesteressen heten Melissen, d. i. "bijen". Haar tempel te Ephesos was buitengewoon prachtig. Bij de Romeinen heeft men op de godin Diana, oorspronkelijk echt een Italiaanse godin, later veel wat op de Griekse Artemis betrekking had, overgedragen. Zo was dan, zoals wij gezien hebben, de Artemis, die het eigendom was geworden de ganse Griekse natie, gedurende lange tijd niet een godin van de Maan, maar een maagdelijke jageres, die de bergen en de bossen liefheeft en daarbij een godin van heil, van licht en leven, die zich een ruime werkkring wist te verwerven op het gebied van het menselijk, en ook van het zedelijk leven. Toch toen in de tweede helft van de vijfde eeuw het onderscheid tussen haar broer Apollo en de Zonnegod langzamerhand weer verdween, toen smolt ook de Helleense Artemis weer met Selene ineen en werd zij weer wat zij oorspronkelijk geweest was. Vandaar een groote verwarring in de mythen, die op Artemis en Selene betrekking hebben, welk nog vermeerderd werd, toen ook Herkate, een Thrakise godin van de Maan, die aan de noordelijke kusten der Aigaiëse zee vereerd werd, met Artemis werd gelijkgesteld. Behalve de reeds genoemde dieren was haar ook de hond heilig, haar bestendige metgezel op de jacht. De kunstenaars waren gewoon haar voor te stellen als een slanke en vlugge jonkvrouw. Haar borst en haar heupen hebben niet de gewone vrouwelijke volheid en ronding. Bijna altijd wordt zij blijkbaar als een godin van de jacht voorgesteld met hoog opgeschort gewaad en hoge schoenen. Alleen bij de, in het binnenste van de tempel geplaatste beelden, werd zij afgebeeld met een lang kleed en droeg dan behalve de boog gewoonlijk nog een fakkel, het symbool van de godin, die licht en leven schenkt. Het beroemdste van alle overgebleven beelden van Artemis is de zogenaamde Diana van Versailles, uit de villa van keizer Hadrianus bij Tibur (Tivoli.). Alleen de linkerarm van dit beeld is van latere tijd. Zij wordt hier voorgesteld als een beschermster, niet als een vervolgster van het wild, op het ogenblik, waarop zij een opgejaagde hinde ter hulp snelt, en, nadat zij het dier bereikt heeft, met kwade blik naar de vervolger omkijkt.

Artemis: is de Nieuwe Maan,
Selene: de Volle Maan,
Hercate: de donkere kant van de Maan.

Zon Astrologie

Helios
Helios, de zoon van de titaan Hyperion en de titanendochter Theia. Om die reden wordt hij vaak zelf Titan genoemd. Hij is de zonnegod die elke dag met zijn stralende wagen en vuursnuivende rossen langs de hemel op en neer rijdt. In de vroege morgen duikt hij op uit de golven van de oceaan, die hem 's avonds weer opnemen. Men had de gewoonte bij hem te zweren, omdat hij, de alziende, verborgen schuld aan het licht bracht.


Apollo, de verheven zoon van Zeus en Leto, werd op het eiland Delos geboren als tweelingbroer van de godin Artemis. Onder de mannelijke goden is hij, na Zeus, de edelste en mooiste god, ernstig en streng, vreselijk als wreker van het kwade, maar daarentegen ook iemand die graag zijn zegen schenkt en bescherming biedt. Hij is veelzijdig, maar enkele van zijn eigenschappen zijn tegenstrijdig. Hij is de god van het licht, voornamelijk van het zonlicht, waardoor hij vaak met Helios wordt vereenzelvigd. Tevens is hij de god van de geneeskunde en de waarzegkunde, omdat hij als het ware de woordvoerder van Zeus is. Bovendien is hij de uitvinder en leraar van het gezang, het snarenspel en de dichtkunst (en in die hoedanigheid ook de aanvoerder van de muzen), want de dichter en de ziener zijn nauw aan elkaar verwant. Maar ook de wettelijke orde heeft haar ontstaan aan hem te danken. Hij is de grondvester van steden en staten, hij weert onheil af, bestraft de goddelozen en de overmoedigen en bevrijdt de wereld van verschrikkelijke monsters. Zijn wapens zijn de pijl en boog waaraan niemand ontkomt, en om die reden wordt hij dan ook van de 'van ver treffende' genoemd. De laurier is aan hem gewijd en onder de dieren de zwaan en de dolfijn.

dinsdag 5 februari 2008

Conjunctie of 0°Graden Aspect Astrologie
De exacte Conjuctie is een Aspect, waneer twee planeten op de onderlinge afstand 0° graden van elkaar staan. Er is de neiging om energie te verzamelen en een begin te maken om het aan de buitenwereld te laten zien. Het Aspect laat ons eenvoudig kennis maken met twee planeet krachten, waarvan de samenvloeiïng pure actie op gang brengt. De erbij betrokken planeten worden gedwongen zich te verenigen en goedschiks of kwaadschiks, als een eenheid samen te werken. We bieden weerstand aan invloeden uit de omgeving, en maakt dat we er gewoonlijk moeite mee hebben comprommissen te sluiten of rekening te houden met de behoeften van iemand anders. Dat zou kunnen verklaren waarom we met meerdere Conjunctie's in de horoscoop vaak overkomen als iemand op wie de omgeving geen invloed heeft. Op het moment dat we die energieën gaan uitleven lijken de anderen zelfs niet meer te bestaan. Omdat beide Planeten in een Conjunctie hun kracht behouden, is dit Aspect waarschijnlijk de krachtigste in de Horoscoop. Conjunctie's onthullen vaak eeen koppige, eenzijdige en soms aanmatigende houding. Als ze de Horoscoop domineren, en vooral als ze in de Vuurtekens staan, kunnen we daarom een overdreven zelfvertrouwen hebben. We staan er gewoonlijk op dat de zaken op onze manier gebeuren en we doen alles bij voorkeur zelf. Onszelf met anderen delen of hun hulp of advies aan nemen is over het algemeen al moeilijk zoniet onmogelijk. We willen het leven liever door ervaringen uit de eerste hand leren kennen. Conjunctie's komen ook de ontwikkeling van karaktersterkte, wilskracht, zelfvertrouwen en een gezonde assertiviteit ten goede. Maar terwijl we bezig zijn ons leven in eigen handen te nemen, mogen we het belang van de invloed van anderen toch nooit onderschatten, we zouden anders een sociaal onaangepaste eenzaat kunnen worden. Weinig of geen Conjunctie's in de horoscoop kan erop wijzen dat we niet zo sterk in onzelf gemotiveerd worden. We komen er niet toe om vanuit onszelf te handelen en zijn meer afhankelijk van de anderen. Het kan ons op bepaalde gebieden van ons leven aan zelfvertrouwen ontbreken. Een gebrek aan Conjunctie's kan opgeheven worden door een sterk bezet éérste huis, b.v. met de Zon of Ascendant in Ram, ook een sterk geplaatste Mars kan helpen.

Huizen en Tekens in de Astrologie

Hoek Huizen: ( Hoofd-Tekens), behoren altijd tot de éérste fase van het levensproces, waarin iemand zelfstandig, onafhankelijk en op eigen gezag en risico de eerste stoot geft, iets onderneemt of de leiding van iets op zich neemt. (rood aangetekend)

Opvolgende Huizen:( Vaste Tekens), behoren tot de tweede fase van het levensproces, waarin iemand de door een voorganger gegrondveste ondernemeing overneemt en voortzet, consolidert met trouw, eergevoel en verantwoordelijkheidsbesef. (groen aangetekend)

Beweeglijke Huizen (Tekens): behoren tot de derde fase in het levensproces, waarin iemand een bestaande onderneming, zaak of instelling, die zijn tijd heeft gehad, opbreekt, verandert of afschrijft, om ruimte te maken voor een nieuw proces in drie fasen, of waarin iemand steeds van het ene werkterrein naar het andere overgaat. (blauw aangetekend)

Het Eerste huis is Ram: Heerser Mars: Hoekhuis: Element: Vuur

Het Tweede huis is Stier: Heerser Venus: Opvolgend Huis: Element: Aarde

Het Derde Huis is Tweelingen:Heerser Mercurius: Beweeglijk Huis: Element: Lucht

Het Vierde Huis Kreeft: Heerser Maan: Hoekhuis: Element: Water

Het Vijfde Huis is Leeuw: Heerser Zon: Opvolgend Huis: Element: Vuur

Het Zesde Huis is Maagd: Heerser Mercurius: Beweeglijk Huis: Element: Aarde

Het Zevende Huis is Weegschaal: Heerser Venus: Hoekhuis: Element: Lucht

Het Achtste Huis is Schorpioen: Heerser Pluto: Opvolgend Huis: Element: Water

Het Negende Huis is Boogschutter:Heerser Jupiter: Beweeglijk Huis: Element: Vuur

Het Tiende Huis is Steenbok: Heerser Saturnus: Hoekhuis: Element: Aarde

Het Elfde Huis is Waterman: Heerser Uranus: Opvolgend Huis: Element: Lucht

Het Twaalfde Huis is Vissen: Heerser Neptunus: Beweeglijk Huis: Element: Water

Teken van Pluto


Dit is het teken van Pluto, zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie. Pluto is Heerser over het dierenriemteken Schorpioen, en het 8ste Huis, en is een Water Element.
Pluto in de Horoscoop betekent afbreken en opbouwen, maar o zo langzaam. Pluto is de middelpuntvliedende scheppingskracht, machtsuitoefening, en omwenteling. Hij behoort bij de duisternis van het verborgene, occulte en onderbewuste. Hij is de sexuele drift uit het onderlijf, hij roofde de maagd Persephone en sleepte haar omlaag, zijn rijk binnen om haar te huwen. Pluto werkt ondergronds, ondermijnend, hij beheerst de maffia, hekserij en ondergrondse politieke organisatie's, de druïden, de katholieke kerk, de scientologie. Pluto heeft met het begin en einde van de dingen te maken. Het is de planeet van de keerpunten en crisis. Door deze planeet worden gebeurtenissen op de spits gedreven, hij beëindigt een levensperiode en opent een nieuwe. Hij brengt vooral verborgenheden aan het licht, hij is een ontdekker en een ontsluieraar. Hij beheerst de radio-activiteit, die de scheppingskracht vernielt, of vergroot, zoals na besmetting reusachtige planten en dieren. Pluto regeert de gedaanteverwisseling, zoals van de larve in een vliegend insect, van de rups in de vlinder. Hij maakt de goudzoeker, en de wichelroedeloper, de mijnwerker, de schatgraver en de olieboorder. Pluto is ook de macht van de "witte" magiër en de "zwarte" magiër, denk hierbij aan de voo-doo. Hij gaat over de kringloop van de materie; hij maakt compost, afval voor de ene en voedsel voor de ander.