zaterdag 16 februari 2008

Ptolemy's Tabel------------------------ (klik op deze afbeelding voor een grotere versie)------------------------

-

In de Oudheid werden er maar 7 Planeten gebruikt in de Astrologie. Van Zon tot Saturnus. Alle Planeten; behalve de Zon en de Maan; hadden 2 Tekens van de Dierenriem toegewezen gekregen. Het was eigenlijk een heel simpel systeem. En zelfs nu in de Moderne Astrologie wordt er rekening gehouden met dit systeem als een aanvulling op de Horoscoopduiding. Veel van deze informatie komt van oude Engelse Teksten die ik naar mijn vermogen, zo goed mogelijk zal vertalen voor u.

-

Kreeft........... (Maan) -------Leeuw (Zon)
Tweelingen.. (Mercurius) --Maagd (Mercurius)
Stier.............. (Venus) ------Weegschaal (Venus)
Ram ...............(Mars) -------Schorpioen (Mars)
Vissen............ (Jupiter) -----Boogschutter (Jupiter)
Waterman..... (Saturnus) ---Steenbok (Saturnus)

-


-
.SIGN........( Gelijkgesteld)TERMEN HERZIEN DOOR PTOLEMY..................................Teken
Aries..........Jupiter..0-5*Venus....6-13Mercury..14-20Mars.....21-25Saturn..26-29Ram
Taurus.......Venus....0-7.Mercury..8-14Jupiter..15-21Saturn...22-25Mars....26-29Stier
Gemini.......Mercury..0-6.Jupiter..7-13Venus....14-20Saturn...21-24Mars....25-29Tweeling
Cancer........Mars.....0-5.Jupiter..6-12Mercury..13-19Venus....20-26Saturn..27-29Kreeft
Leo..............Saturn...0-5.Mercury..6-12Venus....13-18Jupiter..19-24Mars....25-29Leeuw
Virgo...........Mercury..0-6.Venus....7-12Jupiter..13-17Saturn...18-23Mars....24-29Maagd
Libra...........Saturn...0-5.Venus....6-10Jupiter..11-18Mercury..19-23Mars....24-29Weegsch.
Scorpio........Mars.....0-5.Jupiter..6-13Venus....14-20Mercury..21-26Saturn..27-29Schorpio
Sagittarius..Jupiter..0-7.Venus....8-13Mercury..14-18Saturn...19-24Mars....25-29Boogsch

Capricorn...Venus....0-6Mercury.6-12Jupiter..12-19.Saturn....19-25Mars....25-29Steenbo
Aquarius.....Saturn...0-5.Mercury..6-11Venus....12-19Jupiter..20-24Mars....25-29Waterm
Pisces..........Venus....0-7.Jupiter..8-13Mercury..14-19Mars.....20-25Saturn..26-29Vissen
*Betekent de eerste zes graden, van 0º0' to 5º59' - en zo verder.

-
-
Astrologie gaat veel over orde. De orde van de Tekens, de bezetting van de Planeten in de Huizen, de verdeling van 360 Graden om de Aspecten te vormen en de toewijzing van de Elementen en de mogelijkheden van ieder Teken. Nog een weg dat Astrologie ordent is de toewijzing van de Heerserschappen. De weg die de volgorde van de Heerserschappen reflecteerd bekomt u het best met de 7 originele hemelse lichamen te gebruiken, Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Dit zijn de Planeten die gebruikt zijn door de Astrologie voor Duizenden jaren als Heersers over hun verschillende Tekens. De Buitenplaneten, Uranus, Neptunus en Pluto zijn nog maar "pas" ontdekt en hebben niet die Duizenden jaren van Astrologische studie's achter hun om hun geloofwaardigheid te verlenen in het systeem van Heerserschappen en Wezenlijke Verhoging (Essential Dignities). Het meeste materiaal hier gebruikt kan men vinden in William Lilly's "Christian Astrology," voor het eerst gedrukt in Engeland in het jaar 1647.
-

Een Planeet is heel sterk in een Horoscoop als het veel Essential Dignities ( Wezenlijke Verhogingen) heeft. De Essential Dignities zijn als het volgt: Heerserschap, Verhoging, Elementen, Op voet van Gelijkheid en Decanaten. Er zijn ook Essential Debilities ( zwak zijnde ) genaamd Vernietiging en Val. Een Planeet die niet Verhoogd of in Val of Vernietiging staat noemt men Perigrine; dat heeft een waarde van 0.
Voor we ingaan op de andere type's of essential dignities, zullen we ons focussen op de Heerserschappen.

-
Als een Planeet in zijn eigen Teken en/of Huis staat, staat hij in een erg comfortabele positie en werkt heel goed. Gebruik de Oude Heersers, de Zon Heerst over Leeuw,de Maan Heerst over Kreeft, Mercurius Heerst over Maagd en Tweeling, Venus Heerst over Weegschaal en Stier, Mars Heerst over Schorpioen en Ram, Jupiter Heerst over Boogschutter en Vissen en Saturnus Heerst over Steenbok en Waterman. Zoals u ziet, al de Planeten; behalve de Zon en de Maan; Heersen over 2 Tekens, één Mannelijk en één vrouwelijk Teken. Let u er ook op dat als een Planeet heerst over een Lucht Element, met een Mannelijke Teken; Heerst het over een Aarde Element, met een Vrouwelijk Teken. Als ook zo een Planeet Heerst over een Vuur Element, met een Mannelijk Teken, Heest het over Water Element met een Vrouwelijk Teken. En u zal merken dat deze orde heel sterk door werkt in de Astrologie. Om het echt te zien, neemt u, het wiel van de Dierenriem en plaats twee Tekens waar de Zon het hoogst is in de Noordelijke Hemisfere, Kreeft en Leeuw. Plaats de twee Heersers van deze Tekens, de Maan, als het Vrouwelijk oorspronkelijke model, en de Zon als het Mannelijk oorspronkelijk model. Plaats de Heersers van de andere Tekens op hun juiste plaats en teken lijnen tussen de gelijke Planeten. ( b.v. een lijn van Saturnus naar Saturnus).De Planeten; na de Zon en de Maan; gaan in een logische reeks van de dichtste bij de Zon, Mercurius tot de verste, Saturnus. Symmetrie. De 7 zichtbare Planeten verdeeld over de 12 Tekens. 7 en 12, 2 nummers normaal gezien niet zichtbaar voor elkaar, passen perfect in dit schema.

-
Nu u gezien hebt hoe simpel en ordentelijk dit Heerserschap systeem is, laten we eens kijken hoe we deze Heerserschappen kunnen gebruiken.Bij het gebruik van de Ascendant, of de Horoscoop, Heersers zien we waar het geplaatst is en dat kan een licht werpen op het schetsen van een Horoscoop. Neem bijvoorbeeld Boogschutter rijzend.In dit voorbeeld is Jupiter Heerser van Boogschutter, en is geplaatst in Vissen in het 4de Huis. Jupiter Heerst ook in Vissen, en voelt zich daar werkelijk goed. In het 4de Huis wordt uw eigen huis aangewezen. Een gelukkig huisleven is er bij betrokken en zal een heel sterk resultaat geven in deze persoon zijn leven. Een ander voorbeeld; neem Ram rijzend, met Mars in Weegschaal in het 7de Huis. Mars Heerst over Ram,dus is de Horoscoop Heerser, geplaatsts in Weegschaal, waar Venus over Heerst, in het 7de Huis. Dit is normaal gezien geen comfortabele positie voor Mars, en dit kan leiden tot een persoon die veel argumenteert en die moeilijke partnerschappen heeft. U kunt kijken naar uw eigen Horoscoopwiel ( Zodiak) en andere voorbeelden vinden zoals deze en ook kijken naar de Heersers van de verschillende Huizen en waar en hoe ze comfortabel geplaatst zijn of niet.

-

We gaan verder naar de andere type's van Essential Dignities,( Wezenlijke Verhoging). We gaan eerst naar de Verhoging. Planeten zijn als volgt Verhoogd: Zon in Ram; Maan in Stier; Jupiter in Kreeft; Mercurius in Maagd ( Die daar ook Heerser over is); Saturnus in Weegschaal; Mars in Steenbok; en Venus in Vissen. 2 bijkomende Verhogingen zijn; De Noordelijke Maansknoop in Tweeling en de Zuidelijke Maansknoop in Boogschutter. Een Planeet in Verhoging is heel erg sterk, maar werkt meer zelfstandiger dan het doet in zijn eigen Teken. In Verhoging zijn, staat de Planeet toe, zichzelf te heel sterk te uiten en wordt niet zo gekoesterd als een Planeet die in zijn eigen Teken staat. Zo Venus in Vissen is de echte Romantiek, en Mars in Steenbok is gedreven tot presteren.

-
De Elementen hebben ook verschillende Heersers die verschillen naar mate het over een diurnal(dag) of nocturnal (nacht) kaart gaat, dat is wanneer de Zon boven of onder de Horizon is in de Horoscoopkaart.

-

De Elementen zijn als volgt: Vuur - Zon (d) en Jupiter (n), Aarde - Venus (d) en Maan (n), Lucht - Saturnus (d) en Mercurius (n), Water - Mars (d & n). Mars Heerst over het Water Element gedurende de Dag en de Nacht omdat Mars het beste getemperd kan worden door Water.

-
Het meest complexe van de Essential Dignities zijn de Termen, ( Gelijkgesteld ) die ieder Teken verdeeld in 5 oneven portie's, die elk geregeerd worden door een verschillende Planeet. Dit is een zwakkere Waardigheid, maar toch belangrijk genoeg om de relatieve krachten van de Planeet in de Horoscoop in te schatten. Er zijn ook de Decanaten, die ook op de Tabel staan. Die zijn zwakker en zijn elk verdeeld in 10° over het Teken.

-

Hoe moet men aan die Essential Dignities beginnen?

-

William Lilly raad aan om een punten stelsel te gebruiken om de relatieve kracht van een Planeet in de Horoscoop te vinden.

-

Hij adviseert:

5 Punten voor een Planeet in zijn eigen Teken;

4 Punten als de Planeet in Verhoging staat;

3 Punten als het over de Elementen gaat,

2 Punten als het in zijn eigen Term staat, en

1 Punt als het in zijn Decanaat bevindt.

Hij geeft ook -5 Punten voor een Planeet in Vernietiging of als die Perigrine is en -4 Punten voor een Planeet in Val.

In Vernietiging is als de Planeet in het Teken tegenover zijn eigen Teken staat, en in Val staat de Planeet tegenover het Teken van zijn Verhoging.

-

Eens u al de Punten van de Planeten bij elkaar hebt opgeteld, kunt u de relatieve kracht en zwakheid van deze Planeten in uw Horoscoop aflezen. Heerserschappen en Essential Dignities zijn nu een bijkomend krachtig werkmiddel geworden voor de Astroloog bij een Horoscoop lezing.
-

Toevallige Waardigheid of Verhoging. ( Accidental Dignities and Debilities)
-

In de beoordeling van de Planeten sterkte in een Horoscoop, zijn er verschillende aparte indicatie's van de Essential Dignities die gebruikt worden op dezelfde evaluatie schaal zoals er gebruikt worden voor de Essential Dignities. Een lijst van de meest gebruikte volgt, gecatoriseerd in: Huizen bezetting, Aspecten, en gesorteerd door andere factoren. Sommige zeggen ook dat een Planeet is Accidentally Dignified bij de plaatsing in een Huis met een getalssterkte van een Teken waar het in gedomiliceerd is.

-


1. Accidental Dignities and debilities door Huis plaatsing:

-

Conjunct Ascendant of MC; of in het 1ste of 10de Huis.. +5
-

In het 2de of 5de Huis................................ +3
-

In het 3de House....................................... +1
-

In het 4de, 7de of 11de Huis.......................... +4

-

In het 9de Huis....................................... +2-
-
In het 6de of 8ste Huis................................ -2


-
In het 12de Huis...................................... -5

-

Accidental Dignities and debilities bij Aspectering:
-

Cazimi (conjunct Sun to within 0º17' orb)................ +5
-

Cazimi posities en Occultaties. (Planeten die in declinatie met een nauwe orb parallel lopen ten tijde van hun conjunctie vanuit de Aarde gezien, waardoor de situatie ontstaat dat de verst weg gelegen planeet verduisterd wordt). Het is het aloud fenomeen van parallelle aspecten, maar dan ten tijde van een echte conjunctie aan de hemel. Occultaties. Het zijn zeldzame fenomenen, waarvan er slechts een paar per jaar plaatsvinden. Ze vinden plaats als de Maan een Conjunctie maakt met een andere planeet, maar alleen als de afstand in Declinatie tussen de twee minder dan 1° orb is, met andere woorden: als de Maan de Planeet verduistert. In een normaal jaar vinden er per jaar gemiddeld 4-8 Occultaties plaats. Men weet ook dat Occultaties het effect van de verduisterde Planeet enorm versterkten in zowel positieve als negatieve zin, zoals je verwachten zou bij een gebruikelijke Astrologische duiding. Bij Occultaties door de Maan meten, we de nauwe Conjuncties tussen de Zon en de andere Planeten, zo zouden we ook moeten meten, omdat deze ook bij tijd en wijle plaatsvinden (de Franse astroloog André Barbault was een van de eerste die de astrologische wereld opmerkzaam maakte op het belang van de jaarlijkse .De meest nauwe ("Cazimi" genoemd), bleken er 4-5 per jaar te zijn. Omdat de Maan er 2 uur over doet om 1 graad van de dierenriem te passeren, komt 2 uur overeen met een gemiddelde maximale tijdsduur van het aspect. Maar als de Zon een andere planeet verbergt door Cazimi, kan het wel 24 uur duren (in die gevallen waar de afstand tussen de twee in declinatie praktisch 0 graad orb is).

-
Combust (conjunct Sun between ½º and 8º orb)............. -5


( zeer verzwakt)
-


Free from combustion and sunbeams........................ +5


vrij van Verzwakking en Zonnestralen
-

Under the Sunbeams (near Sun between 8º and 17º orb)..... -4


Onder de Zonnestralen
-

Besieged by (tussen; conjunct beide) Jupiter en Venus... +6
-

Partile (dezelfde Graad) conjunct Jupiter of Venus.......... +5


-

Partile Trine Jupiter of Venus........................... +4

Trine = Driehoek
-

Partile Sextiel Jupiter of Venus......................... +3
-

Besieged by Mars and Saturn.............................. -6

Tussen Mars en Saturnus
-

Partile conjunct Mars of Saturn.......................... -5
-

Partile square Mars or Saturn............................ -3

Vierkant Mars of Saturnus
-

Partile Opposite Mars of Saturnus...................... -4
-


Partile conjunct North Node.............................. +4 (Noordelijke Maansknoop)
-


Partile conjunct South Node.............................. -4 (Zuidelijke Maansknoop)
-

Conjunct Cor Caroli...................................... +6 ( Vaste Ster: 23°43 Maagd)
-

Conjunct Spica........................................... +5 ( Vaste Ster: 23°50 Weegschaal)
-

Conjunct Caput Algol..................................... -6 ( Vaste Ster: 26°12 Stier)

-


-
Accidental Dignities and debilities door andere factoren


-


In direct motion (excluding Sun and Moon).............. +4


In Directe Beweging ( uitgezonderd de Zon en de Maan)


-
Retrograde............................................. -5


-


Swift of motion........................................ +2


Vlugge Beweging
-

Slow in motion (or decreasing)......................... -2


Langzaam van Beweging ( of minderen van Beweging)


-


Increasing in light (if Moon).......................... +2


Verhogen in Licht ( als Maan)


-


Decreasing in light (if Moon).......................... -2


Verminderen van Licht ( als Maan)
-
Oriental, if Moon, Mercury or Venus.................... -2


Oosters, als Maan, Mercurius of Venus

-

Oriental, if Mars or Jupiter or Saturn................. +2

Oosters ,als Mars, Jupiter of Saturnus
-


Accidental, als Maan, Mercurius of Venus.................. +2
-

Occidental, als Mars of Jupiter of Saturnus............... -2
-

Hayz (zie beneden voor uitleg)....................... +1
-

In the Term of Jupiter of Venus........................ +1

(Gelijkgesteld )
-

In the Term of Mars of Saturnus.......................... -1
-

Hayz.

-

In Horary Questions is een mannelijke dagelijkse Planeet boven de Aarde, in een Dag Horoscoop, en een vrouwelijke nachtelijke planeet onder de Aarde, in een Nacht Horoscoop met een Dignity van 1°, en is gekend als fortuinlijk. De Arabieren konden zich niet voorstellen dat er, een perfecte Hayz uitgezonderd, een mannelijke Planeet in een mannelijk Teken stond, of een vrouwelijke Planeet in een vrouwelijk Teken. Een mannelijke Planeet in een mannelijk Teken, onder de Aarde overdag, werd verondersteld om alleen in zijn Licht te zijn, en daarbij de Persoon aanduiden, bij het zijn in een toestand van gelukzaligheid.

Onderschepte Tekens en Huizen Astrologie


In de Horoscoop wordt gewerkt met Huizen van 30°. Maar als men de Huizen van Placidus gebruikt, zijn dit Ongelijke Huizen.
Zo kunnen 2 Huizen in 1 Teken beginnen, b.v. Huis 6 op 3° Kreeft en Huis 7 op 22° Kreeft. Maar ook kan voorkomen dat 1 Huis 3 Tekens beslaat, b.v. Huis 6 op 3° Kreeft en Huis 7 op 12° Maagd. Het Teken Leeuw wordt zodoende in beslag genomen door het 6de Huis en dat noemt men een Onderschept Huis. Nu is er door de Grote van zo'n huis veel beweging, want het beslaat zo een Waterteken, een Vuurteken, en een Aardeteken. Het Vuurteken is in dit geval Onderschept. In dit Huis zit er dus geen Vuur, en de karakteristieken van Vuur zijn; Inspiratie, moed, zekerheid, vertrouwen, intuïtie, trots, assertivitiet, optimisme, voor er maar enkele te noemen. Bij gebrek aan Vuur: Verlegen, gebrek aan eigenwaarde, apatisch, passief.
-
-
Veel Astrologen geven in dit geval niet veel betekenis aan een Onderschept Huis/Teken, maar ik weet door ondervinding dat zo'n Onderschept Huis heel belangrijk is, en dat er veel beweging in is, al naargelang de Planeten die erin staan. In feite als je het systeem van Placidus gebruikt bevinden er zich zo in ons voorbeeld, 2 Onderschepte Huizen, want als Huis 6 Onderschept is, dan is ook Huis 12 Onderschept.
-
En Huis 12 valt dan in de 3 Tekens; 3° Steenbok, Waterman en 12° Vissen, waarvan dus ook Waterman Onderschept is, en Steenbok is een Aardeteken, Waterman een Luchtteken, en Vissen een Waterteken. Waar dus in dit geval Lucht Onderschept is. In dit Huis zit er dus geen Lucht, en de karakteristieken van Lucht zijn;Creatief, gevoelig voor prikkels uit de omgeving, scherpzinnig, verbeeldingskracht, logica, helderheid, voor er maar enkele te noemen. Bij gebrek aan Lucht: Vaag denken, subjectief, vooringenomen.
-
Deze Tekens kunnen hun kosmische lading eigenlijk ongelimiteerd uitstorten; er is dus een surplus aan energie vergezeld van een gebrek aan vorm. Daardoor wordt de persoon in kwestie meegesleept en praktisch gedwongen tot een overproduktie. De Huizen waarin deze Tekens vallen, kunnen deze kracht niet aan waardoor er veel verspilling van energie kan optreden.
-
B.v. in dit geval: de Brullende Leeuw gaat een toontje lager zingen, wat dan weer niet goed is voor zijn eigenwaarde. En de Waterman kan zijn logica en helderheid niet gebruiken.
-
Als er nu Planeten staan in deze Onderschepte Tekens wordt het zeer moeilijk om ze te duiden, want automatisch zijn deze Planeten ook Onderschept. Met b.v. een Onderschepte Mercurius, geeft zoiets aan dat het denkproces niet hetzelfde is als bij de anderen, deze persoon voelt zich onbegrepen, denkt dat als hij of zij iets uitlegt dat ze een soort Chinees spreken, want meestal wordt het niet begrepen. Maar als hij of zij geleerd heeft om de gedachten samen te vatten, en om het te accepteren, zullen anderen die persoon bewonderen voor de intellectuele specialisatie, die eigenlijk een gave is.
-

vrijdag 15 februari 2008

Personare Horoscoop Astrologie

De "personare horoscoop"
-
-
De personare horoscoop is eigenlijk net zoiets als de harmonische horoscoop, als die gebruikt wordt om een uitgebreidere informatie over een bepaald huis te verkrijgen. Wil je meer informatie over bijvoorbeeld het zevende huis, dan neem je de zevende harmonie van je geboortehoroscoop. In die zevende harmonie hebben alle planeten in teken tot doel informatie te geven over het zevende huis. In een harmonische horoscoop werken we niet met huizen. Die kloppen ook niet meer, alleen het Ascendantpunt en het MCpunt kan je duiden.
Bij de personare horoscoop gaat het echter om informatie over een planeet! Deze horoscoop werkt op het principe, dat de zon in je eerste levensjaar voor het eerst alle planeten in transit passeert. De dag en het juiste tijdstip waarop zo'n conjunctie plaatsvindt is de basis voor een personare horoscoop van de betreffende planeet. Een voorbeeld: Venus in iemands horoscoop staat 5 graden verder dan de Zon. Dus plm. 5 dagen na de geboorte komt er een conjunctie van de transiterende Zon met de radix-Venus. Natuurlijk laat je je astrologieprogramma zoeken naar het juiste tijstip waaarop die transit plaatsvindt. Nu maak je van dat moment een horoscoop en dat is dus de personare horoscoop van jouw planeet Venus. In de personare horoscoop staan alle planeten en huizen in dienst van Venus. Mars in de personare horoscoop van Venus zegt bijvoorbeeld op wat voor manier je energie (Mars) steekt in het je verbinden met anderen (Venus). Je kunt dus 9 verschillende personare horoscopen maken. Waarom geen tien? Bij de geboorte zelf staat je Zon al op zijn juiste plek, dus die doet niet mee. Probeer het maar eens uit!

Orb of Marge Astrologie

Een Orb is de marge van een Planeet nog vóór er een Aspect wordt gemaakt.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B.v.de Zon en de Maan---5° vóór het Aspect en 5 ná het Aspect.
-
De Zon staat b.v. op 15° Maagd en de Maan komt afgelopen naar een Conjunctie, begint dat Aspect al te werken op 10° Maagd, en blijft doorwerken tot 20° Maagd.
-
Ik werk met de volgende Aspecten, sommige Astrologen werken met grotere Orbs, maar ik denk dat als je de Orb zo klein mogelijk houdt, het de beste werking voort brengt.
-
Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars;
Bij: Conjunctie, Oppositie, Vierkant of Driehoek----5°
Bij: Sextiel------4°
Bij Inconjunctie:--3°
-
Jupiter en Saturnus;
Bij: Conjunctie, Oppositie, Vierkant of Driehoek-----6°
Bij: Sextiel------5°
Bij Inconjunctie:---3°
-
Uranus, Neptunus, Pluto;
Bij: Conjunctie, Oppositie, Vierkant of Driehoek-----7°
Bij: Sextiel-------6°
Bij Inconjunctie----3°
-
Maansknoop, Ascendant, Midhemel;
Bij alle Aspecten: 0°

Benefic en Malefic Astrologie


BENEFIC EN MALEFIC


BENEFIC = GUNSTIG
MALEFIC = ONGUNSTIG

GUNSTIGE ASPECTEN VAN DOMINERENDE PLANETEN GEVEN AAN: EEN GELUKKIG, SUCCESVOL WERKEN, DAT ZICH GEWOONLIJK STERK AANPAST AAN DE TIJD EN DAARDOOR NIET ALTIJD EVEN DIEP IS.

-

-
GUNSTIGE ASPECTEN VAN ZWAK GEPLAATSTE PLANETEN GEVEN OOK WEL EEN GELUKKIGE UITWERKING, MAAR ZIJN MIN OF MEER AANGEWAAID, DOOR EEN ONBEWUSTE PRETTIGE LEVENSHOUDING, EN WORDT NIET VEROORZAAKT DOOR EIGEN PRODUKTIVITEIT.
-

-
ONGUNSTIGE ASPECTEN VAN DOMINERENDE PLANETEN GEVEN EEN KRACHTIGE WERKKRACHT, EEN GROOT SCHEPPINGSVERMOGEN, MAAR DIT GAAT GEPAARD MET VEEL LEED EN STRIJD, TERWIJL DIKWIJLS HET BEREIKTE VOORTIJDIG IS EN ZIJN TIJD BELANGRIJK VOOR.
-

-
ONGUNSTIGE ASPECTEN VAN ZWAK GEPLAATSTE PLANETEN GEVEN MEER AAN DAT DE MOEILIJKHEDEN ONDERGAAN WORDEN, EN WIJZEN NIET ZOZEER OP PRODUCTIEVE BEKWAAMHEDEN.
-
TOENEMENDE ASPECTEN ZIJN ALS REGEL STERKER TE NOEMEN DAN AFNEMENDE ASPECTEN.
-

-
VAN EEN PLANEET , DIE IN GRADEN GEMETEN HET DICHST BIJ DE M.C. STAAT, ZEGGEN WE DAT DEZE ZICH IN ELEVATIE BEVINDT. EEN UITZONDERING BIJ DE ELEVATIE MAKEN MAAN EN MERCURIUS WELKE BEIDEN BIJ SLECHTE ASPECTEN EEN ZEER WISSELEND LOT KUNNEN AANWIJZEN, ZIJ ZIJN ZEER ONTVANKELIJK EN KUNNEN BIJ AFFLICTIE’S DE KLEUR AANWIJZEN VAN DE PLANETEN, WAARMEE ZE IN ASPECT STAAN.
-

-
STAAN TWEE PLANETEN IN ELKANDERS TEKEN; B.V. MERCURIUS IN STEENBOK EN SATURNUS IN TWEELINGEN; DAN ZEGGEN WE DAT ZE IN RECEPTIE STAAN. DIT KAN EVENEENS EEN BELANGRIJKE VERBETERING BETEKENEN VAN EEN ONGUNSTIG STAANDE MALEFIC
-

-
GUNSTIGE PLANETEN ZON / MAAN / VENUS EN JUPITER
-

-
ONGUNSTIGE PLANETEN MARS / SATURNUS / URANUS / NEPTUNUS / PLUTO
-

-
NEUTRAAL IS MERCURIUS HIJ NEEMT DE KLEUR AAN VAN DE PLANEET OF HET TEKEN WAARMEE HIJ VERBONDEN IS.
-

-
DE VERDELING VAN DE PLANETEN OVER DE HUIZEN SPEELT OOK EEN ROL BIJ BENEFIC OF MALEFIC WERKING, ZO ZIJN DE HUIZEN VI / VIII / EN XII MALEFIC EN DE OVERIGEN BENEFIC.
-
-
WANNEER IN EEN GUNSTIG HUIS DE ENE BENEFIC VOLGT OP DE ANDER, DAN WIJST DIT AAN, DAT HET GOEDE VAN DE DOOR DIT HUIS AANGEWEZEN DINGEN DUURZAAM ZIJN.WANNEER HIEROP WEER EEN MALEFIC VOLGT, DAN GAAT HET GOEDE WEER VERLOREN.
-
VOLGT IN EEN ONGELUKKIG HUIS DE ENE BENEFIC OP DE ANDERE, DAN WIJST DIT EROP, DAT HET DOOR DIT HUIS AANGEWEZEN KWAAD ZICH NIET ZAL VERWEZENLIJKEN OF TENMINSTE IN ZEER GERINGE MATE
-
VOLGT ECHTER EEN BENEFIC OP EEN MALEFIC, DAN ZAL HET KWAAD VAN DIT HUIS.ZICH STELLIG VERWEZENLIJKEN, MEN ZAL HIERAAN ECHTER WEER ONTSNAPPEN.
-
VOLGT ECHTER DE ENE MALEFIC OP DE ANDERE, DAN ZAL HET NAAR VOREN GEBRACHTE KWAAD ZEER ERNSTIG ZIJN, MEN ZAL DIT IN GEEN GEVAL KUNNEN ONTGAAN.

REGELS OVER DE HEERSER VAN EEN HUIS

STAAT DE HEER VAN EEN HUIS IN DAT HUIS ZELF, DAN VERWEZENLIJKT HIJ OP OPMERKELIJKE WIJZE DE GOEDE DINGEN, DOOR DAT HUIS AANGEWEZEN, ( VOORAL WANNEER HIJ EEN NATUURLIJKE OVEREENKOMST HEEFT MET DE BETEKENIS VAN DAT HUIS ).
-
GAAT HET OM EEN ONGELUKSHUIS, DAN BRENGT HET MEN HET KWAAD DAT HIERDOOR WORDT AANGEWEZEN.
-
ZELFS DE MALEFICS BRENGEN DIKWIJLS NOG EEN GUNSTIGE WERKING NAAR VOREN IN DE HUIZEN VIII EN XII, TENZIJ ZE NOG IN VERBINDING STAAN MET EEN MALEFIC, OF IN CONJUNCTIE, VIERKANT, OF OPPOSITIE OF ALS DE HEERSER VAN DE HOROSCOOP DOOR HEN WORDT GEAFFLICTEERD.
-
-
Benefic: Aspecten welke zijn gevormd door de verdeling van de cirkel door 3 worden beschouwd als benefic. E.g.: 360 / 3 = 120 Driehoek Aspect. Het punt is als zo een aspect gebruikt wordt, dit een heilzame invloed heeft in de Horoscoop.
-
Malefic: Aspecten gebaseerd door de verdeling van de cirkel door 2 zijn malefic. E.g.: 360 / 2 = 180 / 2 = 90 = Oppositie en Vierkant Aspecten. Naargelang hun aard,deze Aspecten zijn problematisch voor de Horoscoop.

De Kritieke Graden in de Horoscoop Astrologie

Max Heindel geeft een aantal zogenaamde Kritieke Graden op, waarvan de werking binnen 3° nog voelbaar is.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ram:- de 1ste,13de, en 26ste Graad
Stier:- de 1ste en 21ste Graad
Tweeling:- de 4de en 17de Graad
Kreeft:-de 1ste, 13de en 26ste Graad
Leeuw:- de 9de en 21ste Graad
Maagd:- de 4de en 17de Graad
Weegschaal:- de 1ste, 13de en 26ste Graad
Schorpioen:- de 1ste en 21ste Graad
Boogschutter:- de 4de en 17de Graad
Steenbok:- de 1ste, de 13de en 26ste Graad
Waterman:- de 9de en 21ste Graad
Vissen:- de 4de en 17de Graad
-
-Deze Graadverdeling komt overeen met die van de Maan-Huizen, die ons door de Arabische Astrologie is overgeleverd. De Maan immers beweegt zich door de Dierenriem in iets meer dan 28 dagen, met een snelheid van ongeveer 13 Graden per dag. Beginnen we dus op 0° Ram, dan begint de 2de Maan- dag op de 13de Graad van Ram, de derde Graad op 26 Graden Ram, de 4de op 9 Graden Stier, enz. Dit systeem loopt dus parallel met de Astrologie van de 28 Maanhuizen.
-


Verdeling van de Planeten over de Tekens Astrologie

Als in een Horoscoop alle Planeten zich in Tekens van dezelfde sexe bevinden, ontstaan hierdoor of mannelijke, of vrouwelijke tendensen zonder enige nuanceering. Deze overdadige bezetting van mannelijke tekens zal b.v. voor een vrouw weinig waarde hebben en haar eventueel de allures van een man-wijf verlenen; het tegenovergestelde geval zal voor een man niet gunstig zijn en hem tot een wekeling bestempelen. Men moet bij een beoordeling dan ook goed bovenstaande gegevens bekijken. Is één van de Elementen ( Vuur, Aarde, Lucht, Water) ook overdadig aanwezig, dan zal dit ook zijn weerslag vinden in de karakteraanleg; blijft één van de Elementen, of meerdere, in gebreke, dan is dat eveneens het geval met de er aan verbonden eigenschappen en mogelijkheden. Heeft men b.v. géén Vuur-Tekens bezet, dan is er ook geen Vuur in de spirit, het intellect, in het handelen of voelen.
-
-
Tekens en Planeten.
-
De Planeten "eigenen" zich alle betekenissen van de Tekens en de Huizen toe, waarover zij "Heer" zijn. Hun invloed is bijgevolg méér dan die van de Tekens. Mercurius b.v. duidt door Tweelingen practische intelligentie, brieven, schrifturen, kleine reizen aan, maar houdt, door Maagd, ook verband met de spijsvertering, ziekten of kleine diersoorten. Is hij daar boven op ook Heer van het Derde Huis, dan zal hij door de Tweelingen betekenissen meer naar voren brengen, is hij Heer van het Vijfde Huis, dan zal ook dat gaan aanduiden wat betrekking heeft op kinderen.
-
-
De Overheersende Planeet
-
Dit is altijd die Planeet, welke met de andere Planeten het grootste aantal Aspecten vormt, zodat het haar een plaats van het allergrootste belang doet innemen. De zo met haar verbonden Planeten worden als het ware haar sattelieten, die hun medewerking, in het goede zowel als het "kwade", toezeggen. Alle actie of reactie, die tijdens het leven plaats vindt, is aan haar ondergeschikt, door haar gekleurd. Zij vertegenwoordigt het instinct, de diepte van onze neigingen of tendenzen en is zoveel meer krachtiger, als zij ook nog Heerser is over het Teken dat bij de geboorte rijzend is.
-
-
Een Planeet wiens loop weer Direct wordt.
-
Wanneer een Planeet Retrograde is, kan men in de Ephermeriden zien op welke datum haar loop weer Direct wordt. Wanneer men dan een dag voor een jaar neemt- het tijdsverschil tussen retrogradestand in de Geboorte-Horoscoop en de Directe loop in Dagen, dus in Jaren uitdrukt, zal men in het desbetreffende jaar een gebeurtenis mee maken, waarvan de aard door het karakter van de betreffende Planeet wordt bepaald en die dus ook daardoor van een "eigenaardige" belangrijkheid zal zijn. Voor Venus: Liefde, voor Jupiter: volijverigheid en geluk, voor Uranus dikwijls: Astrologie, voor Saturnus: gewetenswroeging, enz. een en ander natuurlijk nader bepaald door het "kader" van de Horoscoop zelf.
-

woensdag 13 februari 2008

Ingaande en Uitgaande Aspecten AstrologieWe spreken van een ingaand Aspect wanneer de snellere Planeet inloopt op de langzamere, ongeacht het type Aspect. De snellere Planeet beweegt zich dus in een Conjunctie met de andere Planeet.


-


Een uitgaand Aspect is een Aspect waarbij de snellere Planeet zich van de langzamere verwijdert en zich beweegt in de richting van een Oppositie, ongeacht het type Aspect.
-
Met b.v. de Maan is er nooit twijfel, want die is de vlugste van al de Planeten, en met Pluto is er nooit twijfel want die is de langzaamste van al de Planeten. De enige moeilijkheid die hier is, zijn de Retograde Planeten. Men moet altijd kijken of een Planeet Retrograde is of niet. Alleen de Zon en de Maan lopen nooit Retograde. De Ascendant en de Midhemel zijn stilstaande punten, dus als b.v. Neptunus daar naar toe loopt, is Neptunus de snelste, aangezien deze twee stilstaan.
-
De informatie die we verkrijgen van in- en uitgaande Aspecten, zijn aanvullende informatie.
-
Eerst moeten we het Aspect op zich bestuderen, dan kijken we naar de twee of meerdere Planeten en kijken we welke overeenkomst die hebben.
-
Bij een Conjunctie kunnen zich twee situatie's voordoen: de snellere loopt in op de langzamere ( ingaand), of de snellere loopt weg van de langzamere ( uitgaand).
-
Bij de ingaande Conjunctie loopt de snellere veelal stuk op de langzamere, om zich pas daarna weer te herstellen.
-
Bij de uitgaande Conjunctie heeft de snellere Planeet steun aan de langzamere en is er een natuurlijk samengaan van krachten.
-
Bij een ingaand Aspect, moet HET nog gebeuren. Bv. bij een ingaand Vierkant moeten de strubbelingen nog komen
-
Bij een uitgaand Aspect is HET gepasseerd. B.v. bij een uitgaand Vierkant zijn de meeste problemen al boven water gekomen.
-
Krijgt men met ditzelfde Vierkant te maken met Planeten in Retrograde, dan is de afwerking nog niet gedaan, maar met de hulp van de Retrograde Planeet, zal dat dus wel gebeuren, alleen het duurt een beetje langer.

Huizen in de Horoscoop Astrologie


DE HUIZEN VAN DE HOROSCOOP

HET EERSTE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 1STE DIERENRIEMTEKEN RAM GEEFT HET TEMPERAMENT EN TOT OP ZEKERE HOOGTE OOK DE GEZONDHEID VAN DE BETROKKENE TE KENNEN. ZIJN KLEINE UITERLIJKE (ON) HEBBELIJKHEDEN, KORTOM DE WIJZE WAAROP HIJ ZICH LAAT KENNEN AAN ZIJN MEDEMENSEN. IS DIT HUIS DOOR BEZETTENDE PLANETEN OF DOOR EEN STERKE RAMINVLOED BELANGRIJK, DAN IS HET OPTREDEN BRUUSK, KRACHTIG EN ZELFBEWUST, TERWIJL HET OOK UITERLIJK MIN OF MEER OPVALLEND ZAL ZIJN. DE DIREKTE OMGEVING VAN HET LICHAMELIJK IK. - PLANEET MARS.------- ASCENDANT
-
-
HET TWEEDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 2DE DIERENRIEMTEKEN STIER DUIDT OP DE AARDSE BEZITTINGEN, HET PERSOONLIJK EIGENDOM EN DE WIJZE WAAROP DIT WORDT VERMEERDERT EN VERBRUIKT. NEEMT DIT HUIS EEN EERSTE PLAATS IN, DAN SPELEN DE FINANCIËN EEN GROTE ROL; TEN GOEDE OF TEN KWADE, AL NAARGELANG DE AARD VAN DE PLANETEN DIE ERIN GEPLAATST ZIJN OF ER HEERSER VAN ZIJN. DE GELDZAKEN, MATERIAAL VOOR ARBEID. PLANEET VENUS
-
-
HET DERDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 3DE DIERENRIEMTEKEN TWEELINGEN SYMBOLISEERT DE WIJZE, WAAROP DENKBEELDEN VAN BUITENAF WORDEN OPGEVANGEN EN VERWERKT, OPVOEDING DUS EN DE RESULTATEN DAARVAN IN DE KENNISSENKRING. OP STOFFELIJK GEBIED UIT DE TWEELINGACHTIGE BEWEGELIJKHEID ZICH IN HET MAKEN VAN KLEINE REIZEN EN UITSTAPJES, DIE WEL VAN KORTE DUUR ZIJN MAAR TOCH NOG EVEN DE KENNIS HEBBEN VERRIJKT. STERKE POSITIE VAN DIT HUIS MAAKT VLUG VAN BEGRIP, VLUG VAN BEWEGING, VLUG VAN UITING. DE KLEINE KONTAKTEN, BROERS EN ZUSTERS, BUREN, ONDERWIJZER EN LEERLING, DE LAGERE SCHOOL, KORRESPONDENTIE, TELEFOONGESPREKKEN.
PLANEET MERCURIUS
-
-
HET VIERDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 4DE DIERENRIEMTEKEN KREEFT GEEFT EEN SFEER VAN HUISELIJKHEID, GEBOORTEPLAATS, FAMILIETRADITIE WEER. IS DIT HUIS FORTUINLIJK BEZET, DAN ZIJN DE HUISELIJKE OMSTANDIGHEDEN GUNSTIG EN ZAL OP HET EIND VAN HET LEVEN OOK NOG DE AANGENAME HERINNERING DAARAAN DE GEEST BLIJMOEDIG STEMMEN. OOK DE VERHOUDING VAN DE BETROKKEN PERSOON TOT DIEGENE VAN ZIJN OUDERS DIE HET "MOEDERLIJK" VAN NATUUR WAS (ONAFHANKELIJK VAN HET GESLACHT) WORDT DOOR DIT HUIS AANGEGEVEN. OUDERS, (BIJ DAGGEBOORTE DE MOEDER). VOORGESLACHT. ERFFAKTOREN. GRONDBEZIT. WONING. GEZIN. HUISGENOTEN.
PLANEET MAAN-----------------------------------IMUM COELI
-
-
HET VIJFDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 5DE DIERENRIEMTEKEN LEEUW SYMBOLISEERT DE HARTELIJKE BETREKKINGEN TOT DE ANDERE SEXE ALS DE ONDERNEMINGEN, DIE OP EIGEN SOUVEREINE RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID WORDEN OP TOUW GEZET. WAAR LEEUW EENMAAL ZIJN HART OP GEZET HEEFT, DAT MOET HIJ OOK BEREIKEN. EN DAAROM TOONT ONS HET 5DE HUIS DE HANDELINGEN EN WERKZAAMHEDEN DIE BERUSTEN OP ZELFVERTROUWEN EN AUTORITEIT. OOK DE KINDEREN WORDEN DOOR DIT HUIS AANGEDUID. KUNSTPRODUKTEN.ZELFSTANDIG OPTREDEN. OPVOEDEN. FEEST EN VERMAAK EN DE PLAATSEN DAARVOOR. LIEFDESERVARINGEN. DE MINAAR/MINNARES. DE MIDDELBARE SCHOOL. SPEKULATIE’S. PLANEET ZON
-
-
HET ZESDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 6DE DIERENRIEMTEKEN MAAGD IS HET HUIS VAN DE ORDENENDE, CRITISCHE, ONBEDUIDENDSCHIJNENDE EN TOCH ZO BELANGRIJK WERK. HIERONDER VALLEN OOK DE MEDEWERKERS, ONDERGESCHIKTEN, ENZ. DIE VOORTDUREND GECONTROLEERD MOETEN WORDEN, WIL HET WERK BEHOORLIJK VLOTTEN. ONZE ALLEREERSTE ONDERGESCHIKTE IS ECHTER ONS EIGEN STOFFELIJKE LICHAAM , EN
OVER DE CONDITIE DAARVAN GEEFT DIT HUIS OOK INLICHTINGEN. IS HET GOED BEZET, DAN WERKT ALLES MEE TOT WELSLAGEN, EN IS DE GEZONDHEID GOED. DISHARMONISCHE BEZETTING DAARENTEGEN WIJST OP TEGENVALLERS IN HET WERK EN EEN ZWAK GESTEL. ARBEID OM DEN BRODE. IN DIENSTBETREKKING. BEROEP. PERSONEEL. HET LICHAAM DAT ONS DIENT. PLANEET MERCURIUS
-
-
HET ZEVENDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 7DE DIERENRIEMTEKEN WEEGSCHAAL BRENGT HET CONTACT MET DE TEGENPOOL DAAR HET TEGENOVER HET 1STE HUIS STAAT, MET DIEGENE DIE ONZE COMPAGNON OF ONZE ECHTGENOOT/GENOTE ZAL ZIJN, EN DIT WEEGSCHAAL HUIS ZAL DOOR ZIJN CONDITIE’S MOETEN UITWIJZEN OF DIE VERHOUDING HARMONISCH OF DISHARMONISCH ZAL ZIJN. HET ENSEMBLE.TEAM. WAARMEE MEN SAMENWERKT. WETTELIJKE OVEREENOMSTEN EN KONTRAKTEN. OPENLIJKE VIJANDEN. PROCESSEN. PLANEET VENUS ---------------------------------DESCENDANT
-
-
HET ACHTSTE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 8STE DIERENRIEMTEKEN SCHORPIOEN STAAT TEGENOVER HET 2DE HUIS EN SYMBOLISEERT HET GEESTELIJK KAPITAAL DAT WIJ VERWORVEN HEBBEN. MAAR OMDAT WIJ DAAR MEESTAL NIET VEEL VAN GEWAAR WORDEN VOORDAT WIJ DOOD ZIJN OF EEN ZWARE BEPROEVING HEBBEN GEHAD, WORDT DIT SCHORPIOENHUIS DIKWIJLS HET HUIS VAN DE DOOD GENOEMD. HET WIJST ECHTER TEVENS AAN , WELKE STOFFELIJKE VOOR- OF NADELEN ONS WACHTEN NA DE DOOD VAN ONZE DEELGENOOT OF VAN VERWANTEN. HET BEZIT VAN DE ANDER WAARVAN MEN GENIET. DE SCHULDENAAR. DE ERFLATER EN DE ERFENIS. DEGEEN DIE MEN BESTEELT OF UITBUIT. SEXUEEL GENOT. DE LERAAR IN MAGIE. DE PSYCHIATER. DE DOOD EN DE DAARBIJ BETROKKENEN: DOORGRAVER, NOTARIS E.D. ELK VERBORGEN GEBIED DAT MEN TRACHT TE ONDERZOEKEN. PLANEET PLUTO
-
-
HET NEGENDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET 9DE DIERENRIEMTEKEN BOOGSCHUTTER EN TEGENOVER HET 3DE HUIS LIGT GEEFT DE WIJZE AAN WAAROP DE INNERLIJKE OVERWEGINGEN WORDEN GESTAAFD, UITGEBREID EN GEPROPAGANDEERD IN DE WERELD. IS TWEELING DEGENE DIE OPGEVOED WORDT, BOOGSCHUTTER WIL ZELF OPVOEDEN. EN DUS GEEFT DIT HUIS TE KENNEN OP WELKE MANIER MEN TRACHT EIGEN EN ANDER BEWUSTZIJN UIT TE BREIDEN. NIET ALLEEN GEESTELIJKE MAAR OOK STOFFELIJKE ONDERZOEKSTOCHTEN VALLEN HIER ONDER, ZO BIJVOORBEELD OOK DE LUCHTVAART E.D. HET IS OPMERKELIJK, DAT BIJ VLIEGENIERS, MOTOERISTEN ENZ. HET FILOSOFISCHE VAN HET 9DE HUIS MEESTAL ONTAARDT IN EEN BIJGELOVIGE VOORLIEFDE VOOR TALISMANS E.D. DE GROTE KONTAKTEN. VERRE REIZEN. DE UNIVERSITEIT. DE PROFESSOR DE ZENDING. GODSDIENST. VERBREIDING VAN IDEEËN EN IDEALEN. PROPAGANDA. LEVENSBESCHOUWING. HET SCHRIJVEN VAN BOEKEN. BIBLIOTHEKEN. PLANEET JUPITER
-
-
HET TIENDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 10DE DIERENRIEMTEKEN STEENBOK EN TEGENOVER HET 4DE HUIS LIGT IS HET HUIS VAN DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE. HET BEROEP. DE PLAATS IN DE WERELD. WANNEER DIT HUIS IN DE HOROSCOOP BELANGRIJK IS, DAN BEHOORT DE BETROKKEN PERSOON TOT DE VOORAANSTAANDE MENSEN IN DE MAATSCHAPPIJ, TOT DE "UPPER TEN". HIER KOMT TEVENS DE VERHOUDING TOT DE MEEST "VADERLIJKE" DER OUDERS TOT UITING, DEGENE DUS, DIE WAARSCHIJNLIJK DE MEESTE ZORG HEEFT GEHAD VOOR HET MAATSCHAPPELIJK WELSLAGEN. REPUTATIE. AANZIEN. ROEM OF VERGUIZING. BEKENDHEID. IN HET NIEUWS ZIJN. HET OPENBARE LEVEN. ROEPING EN BESTEMMING. PLANEET SATURNUS ---------------------------MEDIUM CAELI
-
-
HET ELFDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 11DE DIERENRIEMTEKEN WATERMAN EN TEGENOVER HET 5DE HUIS LIGT STAAT GEEFT AAN WELKE INDRUK DE LEEUWONDERNEMINGEN OP ANDEREN MAKEN, M.A.W. DE VRIENDEN DIE MEN IN HET LEVEN KRIJGT. WANNEER DE BEZETTING VAN DIT HUIS GUNSTIG IS, DAN ZULLEN DE VRIENDEN HULPVAARDIG EN BETROUWBAAR ZIJN EN EEN GROOT AANDEEL HEBBEN IN HET BEREIKEN VAN EEN VOOR OGEN GESTELD DOEL. KAMERADEN. COLLEGA’S. PARTIJGENOTEN. MEDECLUBLEDEN. SOCIETY. ELEGANT GEZELSCHAP. KLANTEN. PATIËNTEN. SPECIAAL WERK. INTERNATIONALE BETREKKINGEN. PLANEET URANUS
-
-
HET TWAALFDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 12DE DIERENRIEMTEKEN VISSEN EN TEGOVER HET 6DE HUIS LIGT BRENGT DE MENS TOT ZELFONDERZOEK. NIET DE SPLINTER IN ANDERMANS OOG (MAAGD) MAAR DE BALK IN HET EIGEN OOG MOET HIER GEVONDEN WORDEN. EN GAF HET 6DE HUIS MEDEWERKERS, HIER RUST ALLE ARBEID OP EIGEN SCHOUDERS. DAAROM VALT DE 12DE HUIS OPDRACHT ONS DIKWIJLS ZWAAR, MAAR OP DE MOEILIJKSTE ZEGEPRAAL VOLGT DE SCHOONSTE OVERWINNING. WEL HEM DIE DE LES VAN DIT HUIS GOED LEERT, HIJ ZAL ZIJN MEDEMENSEN EEN ZEGEN ZIJN. DE AFGEZONDERDE GEMEENSCHAP. KOMMUNE. KLOOSTER. ZIEKENHUIS. GEVANGENIS. KONCENTRATIEKAMP. LABORATORIUM. DE ZWERVER. ANONYMITEIT. MASSA. ANARCHISME. NIHILISME. VERLIES. FAILLISSEMENT. LIKWIDATIE. DE LAATSTE FASE VAN STOFFELIJKE VORMEN. VUINISVERNIETIGING. RIOLERING. UITDRAGERIJ. VLIEGENDE WINKEL. HET ONPERSOONLIJKE GROTE CONCERN N.V. STAATSBEDRIJVEN -TOESLAGEN. GEHEIME VIJANDEN. ONDERMIJNING.
PLANEET NEPTUNUS
-
-
HET LICHAMELIJKE PLAN

1° RAM / HET HOOFD MET ZIJN INHOUD EN HET RUGGEMERGKANAAL.
2° STIER/ HALS. NEK. KEEL. SCHILDKLIER. STEMBANDEN ENZ.
3° TWEELING/ LUCHTWEGEN. RIBBEN. LEDEMATEN. TYMKLIER.
4° KREEFT/ MAAG. MOEDERBORST. BAARMOEDER. MIDDENRIF. MILT.
PANCREAS.
5° LEEUW/ HART EN BLOEDSOMLOOP. WERVELKOLOM. SLEUTELBEEN.
6° MAAGD/ BUIKHOLTE. DARM. LEVER. GAL.
7° WEEGSCHAAL/ NIEREN. BIJNIEREN. HUID. URINEWEGEN. VENEN. OGEN.
MOND.
8° SCHORPIOEN/ MANLIJKE GESLACHTSORGANEN EN URINEBUIS. DE ANUS.
DE NEUS, MET BIJBEHORENDE BOTTEN.
9° BOOGSCHUTTER/ DIJEN EN HEUPEN. ISCHIAS-ZENUW. ZITVLAK.
ONDERSTE LENDENWERVEL.
10° STEENBOK/ KNIEËN, MET BIJBEHORENDE ZENUWEN. VENEN EN LYMF-
VATEN. EELT.
11° WATERMAN/ ONDERBENEN MET TOEBEHOREN. ZENUWSTELSEL VAN
HET RUGGEMERG.
12° VISSEN/ VOETEN. ENKELS.
-
-
MEN ZIET OOK DAT DE TEGENOVERLIGGENDE HUIZEN, NET ALS DE DITO TEKENS, ELKAARS TEGENSTELLING ZIJN!! B.V.
-
6° / PLICHTSGETROUW IN HET BEROEP. & 12° / NEGEREN DER MAATSCHAPPELIJKE ORDE.
-
1° / ALLES OP EIGEN HOUTJE DOEN. & 7° / ALLEEN MET EEN ANDER SAMEN TOT IETS KUNNEN KOMEN.
-
2° / ARGELOZE AANHANKELIJKHEID. & 8° / GERAFFINEERDE EXPLOITATIE VAN ANDEREN.
-
4° / HET GELUK VAN DE HUISELIJKE HAARD & 10° / LEVEN VOOR DE ROL IN DE WERELD, BEHOEFTE AAN PUBLIEK EN PUBLICITEIT
-
5° / AUTOKRATIE, MAJESTEIT & 11° / GELIJKE RECHTEN, INSPRAAK, DEMOCRATIE
-
3° / NEUTRALITEIT, HANDEL; DESNOODS MET DE VIJAND & 9° / PARTIJDIGHEID, BOYCOT OM EEN PRINCIPE

Maan positie in Huis en Teken Astrologie

De positie van de Maan in teken of huis geeft een indruk van hoe we ons moederbeeld ervaren. Het is een vrij eenvoudige methode om dit vanuit de Maan te benaderen, hoewel onvolledig kan het ons toch een eind op weg helpen in het begrijpen van het moederbeeld dat we in ons dragen.
-
-
-
-
-
Maan in Ram of in het 1ste Huis.
-
Een dynamische, zelfbewuste moeder die haar kind leert om voor zijn wensen op te komen, assertief te zijn en zijn gevoelsnoden in te vullen. Een moeder die met het kind de wereld verkent, op avontuur gaat en het kind elan geeft. Deze sportieve moeder verrast haar kind met een bosspel, een kanovaart en een rit te paard. Deze padvindstermama legt geanimeerd de spelregels uit, demonstreert klimtechniek en geeft het kind dan ruimte om op verkenning te gaan en als eerste de boom in te klimmen. Haar vinnige uk motiveert ze tot huiswerk en mentale taken maken door geregeld een speelbreak in te lassen. Deze moeder weet de heftige reacties en onbesuisde buien van haar kind op te vangen door hem geanimeerd te laten vertellen, hem in zijn fantasie aan te vullen en zijn performertalent concreet te laten omzetten. Zo’n kind is supergelukkig wanneer hij bijvoorbeeld de fietstocht mag bepalen, bij het aperitief een stukje mag opvoeren, de muziek mag kiezen, de dakgoot mag uitspuiten.
Op zijn slechtst krijgt men manipulatief driftige moeder die opvliegend tot agressief is ten opzichte van degenen met wie zij gevoelsbanden heeft. Ze dwingt uitvoering van haar grillen. Of ze geeft de boodschap: "zoek het zelf maar uit, doe maar, waardoor het kind later voortdurend op zoek gaat naar nestinvulling. Op minder manipuleerbare terreinen zoals in de buitenwereld en in situaties waar initiatief moet genomen worden, gedraagt de moeder zich mak als een lam en laat zij over zich lopen of ze wringt zich in slijmerige bochten, waardoor het kind later een onbetrouwbaar en achterbaks gedrag kan vertonen.
-
Maan in Stier of in het 2de Huis.
-
Een zinnelijke en waardige moeder die appelleert aan de essentiële noden van haar kind en het zintuiglijke kwaliteiten aanbrengt. Een moeder die een solide basis biedt, aanschouwelijk het kind vaardigheden leert, lijfelijk stabiel en aanwezig is, haar eigen waarden toont en het kind stimuleert om zijn eigen waarden uit te bouwen tot concrete zekerheden en te genieten van het leven binnen een realistisch maatschappelijk beeld.
Op zijn slechtst houdt de moeder vast aan wat zij heeft en bijt zij zich vast in wat ze kent. Ze is jaloers en pinnig conservatief. Ze dreigt vast te geraken in een materiele hebberigheid en ze neigt naar addicties zoals geld tellen, vreten, porno en oeroude gebruiken in standhouden ter vervanging van eigenwaarde en onafhankelijkheid. Naarmate het kind volwassen wordt, zit de moeder constant in zijn nek en haar drammerige stem zegt voortdurend wat goed en niet goed is. Ze vermaant en dringt op: haar smaak, haar kwaliteitslabel, haar geur, haar kleur, haar normen, haar voorkeuren, enzovoort. Het grootgeworden kind krijgt het hierdoor moeilijk om zich, zelfs volwassen, voor vol aan te zien of te genieten van het leven.
-
Maan in Tweelingen of in het 3de Huis.
-
Carim verlangt een koesterende omgeving die hem toelaat om beweeglijk te zijn, zodat hij pakken kennis kan opdoen en zijn communicatieve behoeftes bevredigen. Carim gaat ervan uit dat zijn moeder zijn geest met woordspelletjes activeert en hem heel wat informatie kan bieden over de meest uiteenlopende onderwerpen. Hij rekent erop dat zijn moeder vlot en breeddenkend is en soepel mee beweegt telkens hij behoefte heeft om weer eens een tochtje te maken of om een onderwerp out of the blue aan te kaarten.Carim kan zich optimaal ontplooien in een ongedwongen gezinssfeer waar de deur openstaat voor verschillende mensen en activiteiten, zodat hij kan pikken uit het aanbod aan informatie. Van zijn ouders verwacht hij dat ze met hem babbelen, taalvaardigheid en kennis bijbrengen, de omgeving verkennen en hem begeleiden op zijn nieuwsgierige zoektochten.
-
Worst case scenario
Carim treft een moeder die tatert over van alles en nog wat, voornamelijk over datgene dat haar interesseert. Zijn moeder kan zeker ook een vrouw zijn die voortdurend van her naar der loopt, aan de praat blijft met buren, telefonisch kakelt met vriendinnen en haar zoontje meetroont naar moeders-met-kinderen-partijtjes waar de vriendinnen weetjes uitwisselen en honderduit kletsen terwijl de kids verondersteld worden met elkaar te spelen en van elkaar te leren. Thuis krijgt Carim dan gegarandeerd een drukte van jewelste: voortdurend bezoek van de schare ‘vrienden van’, die hun kinderen droppen op zijn speelkamer en zich verder niets aantrekken wat ze uitvoeren. Carim krijgt de indruk dat hij oké is wanneer hij alle mogelijke onderwerpen kan aanraken en vlot van de ene situatie in de andere kan rollen. Hij leert dat het niet echt uitmaakt waarover hij praat, als er maar aanwezigheid en babbel is, dan volstaat het.Hij heeft ook snel door dat uithuizigheid een "normale" zaak is en hij is dan ook als volwassene zelden thuis maar voortdurend op kennissenbezoek of op party’s. Hij schrijft zich in voor allerlei activiteiten en heeft een arsenaal aan "vrienden" met wie hij over krantenkoppen discuteert en roddelblaadjes reciteert.
-
Maan in Kreeft of in het 4de Huis.
-
Een empatische moeder die de gevoelsnoden en knuffelbehoeftes van het kind invult en het leert omgaan met familiale banden zonder verstikkingsverschijnselen. Een moeder die knusheid, gezelligheid en cocooning kan scheppen. Een moeder die met een hart tradities en familiegeschiedenissen vertelt en het individuele belang van elk gezinslid benadrukt. Een moeder die de gevoelsziel van haar kind beroert en zijn intense betrokkenheid stimuleert waardoor het zich kan ontplooien tot een hulpverlenend iemand die zichzelf niet opoffert maar zowel geeft als krijgt.
Op zijn slechtst heeft men een manisch-depressieve moeder die van tirannieke emomanipulatie van de dichte kring overhelt naar passief sponsgedrag. Een moeder die overbezorgd is en haar kind versmacht. Een moeder die haar kind overlaadt met melodramaverhalen en die steeds meesnottert met de misèreverhalen van buurvrouw en co. Daardoor krijgt het kind de indruk dat het zich voornamelijk naar de emotionele buien en noden van zijn moeder en haar omgeving moet richten en de eigen emobehoeftes van ondergeschikt belang zijn, waardoor men op zijn beurt riskeert zelf als opneem- en uitwringdweil te fungeren.
-
Maan in Leeuw of in het 5de Huis.
-
Een stralende en expressieve moeder die bruist van creativiteit en zelfvertrouwen. Haar natuurlijk leidinggevend talent en warme persoonsgerichte charme zorgt ervoor dat zij haar kind centraal stelt en het aanmoedigt om in het centrum van de kring te staan en het verschil uit te maken. Deze leeuwmoeder leert het kind omgaan met faalangst door het bij te staan en het op een speelse manier weerbaarheid te leren.
Op zijn slechtst staat er een autoritaire en onaanraakbare moeder. denigrerend, hooghartig en cru. Zij schiet persoonlijke inbreng harteloos af en ze vernietigt elke uiting van vertrouwen tot de Egocrash er op volgt. Doordat de moeder zelf vergaat van faalangst kan zij het niet hebben dat haar persoon op welke manier ook wordt aangemerkt. In situaties waar ze kans loopt op aantijgingen, neigt ze zich onderdanig en bedeesd op te stellen, terwijl ze uitermate persoonsaanvallend kan zijn naar diegenen op wie ze denkt een impact te hebben. De moeder kan behoorlijk uitgedost en chic voor de dag komen als helemaal niet opgetut en eerder sloorachtig verschijnen.
-
Maan in Maagd of in het 6de Huis.
-
Een omgevingsgerichte maar toch praktische moeder die zichzelf is. Zij beschikt over een behoorlijke kennis beschikt en over een flexibele planmatigheid waardoor ze competent is om haar kind te begeleiden in de specialiteit die bij hem hoort. Ze heeft aandacht voor zijn perfectiedrang, zijn duidelijke voorkeuren en zijn behoefte aan oefening. Zij is geen criticaster maar kan minutieus en geduldig uitleg geven en ze doet beroep op het kind zijn oog voor detail en ze prijst zijn efficiëntie hebben bij probleemoplossing
Op zijn slechtst krijgt men een pietpeuterige en kleingeestige moeder die detaillistisch en kortzichtig is ten opzichte van het leven. Deze moeder is geborneerd en kleinburgerlijk. Haar deskundigheid laten het afweten en in de plaats komt een poetszieke, immer met prullen bezige zenuwachtige vrouw die van haar kind het onmogelijke eist. Het kind moet zich als robot gedragen en mag in sommige gevallen amper bewegen. Heel vaak staat de eigen persoon in het verdomdhoekje en liggen de privévertrekken er slordig bij terwijl er bijvoorbeeld in het salon geen vuiltje te bespeuren is en in het toilet de handdoekjes gemillimeterd opgehangen zijn. Het kind krijgt hier algauw een gigantisch minderwaardigheidscomplex en de idee dat het niets kan. In dwanghandelingen vervallen om in de omgeving opgenomen te worden, liggen hier voor de hand.
-
Maan in Weegschaal of in het 7de Huis.
-
Een sociale moeder die haar kind leert om grenzen te leren stellen en zich bewust te zijn wanneer het stappen moet zetten en wanneer het de ander beter aan de beurt laat. Een moeder die het kind de wetten van de esthetica leert en het verschillende stijlen, onderwerpen en situaties aanbiedt waar steeds twee kanten bekeken dienen te worden. Het doel hiervan is het kind tot een persoonlijke smaak en eigen opinie aan te zetten. Dit levert actieve diplomatie op en levendige, zinvolle relaties.
Op zijn slechtst krijgt men een moeder die een twee maten twee gewichten houding tegenover de sociale wereld etaleert. Een moeder die zowel over zich heen laat lopen als zich sociaal prostitueert. Zelf laat ze haar kind opdraven in elegante maatpakjes, het goede manierenboekje in de hand. Ze traint haar kind in het volgen van de smaak van anderen en in het indirect zijn wil gebruiken. Hierbij leert het kind algauw moeders grootste troef, namelijk subtiele brandhaartjes stoken en agressie uitlokken zonder rechtstreeks als dader beschuldigd te kunnen worden. In veel gevallen moet het kind surrogaatpartner zijn, serveerplateau van de moeder, waardoor het later zijn grenzen verschuift en in de wereld van schone schijn belandt.
-
Maan in Schorpioen of in het 8de Huis.
-
Een gepassioneerde moeder die haar kind leert om open en bloot zijn hart en ziel te tonen en zich gevoelsmatig te geven. Deze moeder biedt haar kind een intense en heel persoonlijke wereld waar onderzocht en verkend wordt, de diepten van mysteries worden betreden en taboe onderwerpen worden aangekaart. Deze moeder toont dat zij op één lijn staat met haar partner en brengt haar kind aldus waarlijk vertrouwen bij. Ze spreekt en onderneemt in innige liefde en diep engagement. Ze stimuleert haar kind om tot het bot te gaan en leert het omgaan met angst en pijn als met hartstocht.
Op zijn slechtst krijgt men een moeder die sentimenteel heetgebakerd is, terughoudend tot heel wantrouwig ten opzichte van diegenen die diepvoelend peilen naar motieven. Ze onderwerpt haar kind aan een kruisverhoor, liefst met bekentenissen. Met een ziedende blik en een moordend woord kan zij zowel elke inbreuk op het taboe in de kiem smoren als radicaal en ongepermitteerd met een koud mes door hart en ziel snijden. Zo’n kind wordt met de grond gelijk gemaakt en voelt zich kleiner dan een punaise. Eens volwassen moet dergelijk kind vechten tegen angst en zijn diepzittende vernietigende trauma’s tegenover moeder en de heks aanpakken wil het zijn psychische vermogens kunnen ontplooien.
-
Maan in Boogschutter of in het 9de Huis.
-
Een enthousiaste, hartelijke, flexibele en sportieve moeder die zingeving vooropstelt. Een moeder die beschikt over een culturele en filosofisch geïnspireerde bagage met een moraal waar naar ze leeft. Mama is een wijze leraar. Met haar kind onderneemt ze een ware ontdekkingsreis van het leven, cultuur, reizen, avontuurlijke tochten door kruidenland, dierendocu’s, architectuur. Wijsheid, het geheel zien en zelf heelheid scheppen, loopt als een rode draad door haar opvoeding.
Op zijn slechtst krijgt men een moeder die frenetiek mee holt met mooipraters, activisten en goeroetypes. Ze aapt na, knikt en imiteert in blind geloof. Ze is religieus belerend en heeft altijd wel een onheil om mee te zwaaien. Deze moeder vervalt in belerend en moraliserend gedrag en het kind dreigt te verstikken in een wereldvreemde levenshouding. Deze moeder is wel altijd naar een bijeenkomst van een of andere doelgroep en ontloopt alle verantwoordelijkheid. Dergelijke moeder kan beslist ook militaristisch autocratisch zijn, onredelijke ascetische regels opleggen en er zich zelf niet aan houden. Dit kind krijgt dan vooral de boodschap dat het individu ondergeschikt is aan een geloof. Indoctrinatie is hier het grootste gevaar, zowel geïndoctrineerd worden als zelf indoctrineren.
-
Maan in Steenbok of in het 10de Huis.
-
Een voorname, mondaine en lijfelijk warme moeder. Zij is edelmoedig en geduldig. Op een aanschouwelijke en methodische manier leert zij haar kinderen de gezinswaarden en normen. Moeder weet hoe de maatschappij in elkaar zit en zij moedigt haar kinderen aan om er zich een plaats in te verwerven, tegelijk goed in hun vel te zitten en onafhankelijk te blijven. Kortom zij voedt zoon en dochter op tot verantwoordelijke volwassenen. Moeder is lankmoedig voor haar gezin, zij verstaat de kunst om elk gezinslid een volwaardige plaats te bieden en gepast respect te tonen voor personen, waarden en objecten. Zij heeft koesterende, masserende en minnende handen, zij is dé gastvrouw bij uitstek die haar invités met alle égards bejegent en daarom ook als een achtenswaardige dame wordt behandeld.
Op zijn slechtst krijgt men een moeder die stijf staat van de geplogenheden, krom loopt van plichten en taken, gebukt gaat onder tonnen verantwoordelijkheden die zij zich heeft toegeëigend uit angst zonder functie te vallen. Deze moeder raakt enkel huishoudelijke objecten aan, koestert niet want het hoort niet, tenzij een beleefdheidszoen op het voorhoofd en een vormelijk handje ter groet. Deze moeder tolereert een pyjama enkel in de slaapkamer of uitzonderlijk in de sofa, in geval van ziekte dan. Moeder zelf komt gekapt en keurig gekleed voor iedereen naar beneden en begint routineus zoals elke morgen aan haar geplande dagtaak.
Dergelijke moeder toont haar dochter dat zij ooit zelf de zware gezinstaak moet dragen en haar persoontje ondergeschikt is aan de normen van echtgenoot en maatschappij. Zoonlief krijgt een altijd tegenwoordige moeder te zien, die zijn boterhammetjes smeert, zijn broeken perst en zijn das knoopt. Ze geeft hem het beeld dat hij onaantastbaar is, op voorwaarde dat hij maatschappelijk iemand wordt, liefst met status, in de voetsporen van de familietraditie. Deze kinderen krijgen de boodschap zich te gedragen naar datgene waarvan ze hebben geleerd dat het de norm is, de verwachting, de standaard. Steeds beleefd zijn, arbeid leveren, jarenplannen lang.
-
Maan in Waterman of in het 11de Huis
-
Van nature
Myrna verlangt een koesterende omgeving die haar toelaat om autonoom voor zichzelf te denken zodat zij haar originele individualiteit kan uitdrukken en voor haar persoonlijk doordachte ideeën weet op te komen, waardoor zij haar sociaal-maatschappelijke engagementen kan invullen. Myrna gaat ervan uit dat haar moeder haar geest aanscherpt met origineel vocabularium en met een vracht aan betekenisvolle onderwerpen die doorspekt zijn met "waaroms" en "omdats" redeneringen. Zij rekent erop dat haar moeder persoonlijke standpunten heeft en haar aanspoort tot een geheel eigen gezichtspunten vrij van vooroordelen. Myrna verwacht een moeder die haar tijd vooruit is en haar eigen interesse in nieuwigheden tegemoetkomt. Myrna kan zich optimaal ontplooien in een mentaal stimulerende gezinssfeer waar eigenheid, innovatie en zelfrespect de boventoon voeren, waar een vleugje excentriciteit niet geschuwd wordt en waar mensen over de vloer komen die vrij zijn van maatschappelijk dogma. Zo kan Myrna argumentatie, wereldbeschouwing en persoonlijk engagement leren ontwikkelen. Van haar ouders verwacht zij dat ze met haar in discussie gaan, haar de finesses van taal bijbrengen, haar leren kennismaken met nieuwe technieken, sociale veranderingen en trends.
-
Worst case scenario
Myrna treft een moeder die radicale meningen spuit, op de rand leeft van de maatschappij en een ronduit psychedelisch gedrag vertoont. Haar moeder kan een koele, fanatieke en onredelijke vrouw zijn, die elke individuele inbreng vernietigt.Haar moeder kan beslist ook oerconservatief zijn, een vrouw die alle individualiteit mist en haar visies heeft ingeslikt ten voordele van sociaal-maatschappelijke normering. Thuis krijgt Myrna dan gegarandeerd een verbeten en harteloze sfeer, waar elke individuele input radicaal wordt afgestraft. Of Myrna krijgt te maken met buitenissigheden zoals fanatiek racistische houdingen en borderline gedrag. Lange periodes van zwijgen worden slechts doorbroken met cynisch verwijt. Myrna krijgt de indruk dat zij oké is wanneer zij de meningen, voorkeuren en gewoontes van het gezin uit het hoofd kent en dat zij absoluut niet met een afwijkende visie voor de dag mag komen. Zij heeft snel door dat ze zich kan behoeden voor totale afwijzing door te zwijgen en zich terug te trekken. Op haar weg naar volwassenheid sluit Myrna mogelijks al het afwijkende buiten en niemand kan haar nog een persoonlijke mening ontlokken.De adolescente of reeds volwassen Myrna kan beslist plotseling gaan rebelleren en zich clandestien aansluiten bij een uiterst marginale groep. Of ze kan zich een buitenbeentje op deze planeet vinden en zich terugtrekken in een voor anderen bizarre gedachtewereld die zij voedt met lectuur over spiritisme, paranormale onderwerpen, buitenaardse wezens, science fiction, et cetera.
-
Leerproces
Myrna dient zich met hart en ziel én tot op het bot te verdiepen in onderwerpen, technologieën en trends die een universele maatschappelijke vernieuwing kunnen bewerkstelligen. Zij dient de uitvoerbaarheid ervan te toetsen. Bovenal moet zij uitkomen voor haar bevindingen, zelfs al is zij op dat moment de enige. Het is dus belangrijk dat zij een gelijkgestemde zoekt met wie ze projecten verder uitwerkt. Zij kan dan uitgroeien tot een begeesterde persoonlijkheid voor haar omgeving, partner en kind.Professioneel is Myrna de "uomo universale" bij uitstek, de onafhankelijke vrouw die een wereldse kijk heeft en zich met hart en ziel inzet voor de sociaal-maatschappelijke evolutie. Met haar visionaire kwaliteiten kan zij een voortrekster zijn op bijvoorbeeld technologisch, medisch of litterair vlak, zolang zij maar haar aandeel kan hebben in het laten waaien van een nieuwe wind. Intellectuele ontwikkeling is een must.
-
Maan in Vissen of in het 12de Huis
-
Een aanvoelende, medelevende moeder doordrongen van spiritualiteit. Zij heeft het vermogen ontwikkeld om zich te identificeren met iedereen en alles. Haar kinderen voedt ze met haar innerlijk vertrouwen en eigenliefde. Ze leert hen mededogen en hulpverlening. Ze vangt dromen en mythische verhalen en blaast ze in hun oor. Deze vissenmoeder besprenkelt haar nest met liefde in alle vormen. Ze leert haar kinderen om hun naaste lief te hebben zoals zichzelf, totaal, in alle richtingen, op alle niveaus. Een vissenmama brengt haar kind levenskunst bij: totale gevoelsintegratie, empathie en collectieve betrokkenheid.
Op zijn slechtst krijgt men een emotioneel labiele moeder die onophoudelijk de gevoelswereld van haar kinderen verziekt tot een vormeloze warrige zeewiermassa. Nooit is zij dezelfde, nooit is er houvast. Steeds flipt haar gedrag van slachtofferrol ongemerkt naar die van dader. Wreedaardig kwetsend, onnoemelijk koud, onvoorstelbaar begaan, immer meehuilend met de huilenden, ze vertoont het allemaal, in vlagen, opwellingen of tegelijk.
Deze moeder verplicht haar kind tot ziekelijke symbiose: de identiteit desintegreert in plaats van te groeien, het kind ontleent zijn Zelf aan louter willekeurige sentimentele feedback en pathetische reacties. Om aan deze chaotische emowereld te ontsnappen, besluit het groot geworden kind alle gevoelens uit te bannen en niets meer met mensen te willen te maken hebben tot de duivels der eenzaamheid zich tegen hen keren. Andere nemen de identiteit van de moeder volledig over en storten zich op hun beurt lange periodes in depressie, manipulatieve en agressieve relaties.

Arabische Punten Astrologie

De formule gewoonlijk in goede Astrologische Taal paketten genaamd zijn ook bekend als Arabische punten naar de eerste populaire collectie van deze formule's van Al-Biruni ( b. 973 AD). Dit is wereldlijk bekend als een misverstand, sinds de geselecteerde formule en de bedoeling achter de punten al bestonden in de tijd van Ptolemy, en nog verder dan 300BC en nog daarvoor.Het concept is zoals algemeen aangenomen ontwikkeld door de Chaldeeën, en verspreid door de Grieken, en dan pas na een hele tijd historie, pas overgebracht naar de Middeleeuwse Arabieren.
-
-
Arabische punten zijn formule's die uitgerekend kunnen worden en dan in de Horoscoop, zoals Planeten, kunnen geïnterpreteerd worden. Ik zal hieronder een aantal formule's schrijven, maar houd u er wel rekening mee om er niet teveel van te gebruiken want anders krijgt men last van de spreekwoordelijke naald in de Hooiberg.
-
-Ziel: Asc. + Zon - Maan
-Gelukspunt: Asc. + Maan - Zon
-Scheiding: Asc. + Venus - Heer 7
-Excentriciteit: Asc. + Mercurius - Uranus
-Ziekten: Asc. + Mars - Mercurius
-Aantal Broers en Zussen: Asc. + Saturnus - Mercurius
-Astrologie: Asc. + Mercurius - Uranus
-Onafhankelijkheid: Asc. + Jupiter - Maan
-Teleurstellingen: Asc. + Mars - Neptunus
-Valse Liefde: Asc. + Neptunus - Venus
-Invloed: Asc. + Saturnus - Maan
-Karma: Asc. + Saturnus - Zon
-Reïncarnatie: Asc. + Saturnus - Jupiter
-Liefde: Asc. + Jupiter - Venus
-Geluk: Asc. + Maan - Jupiter
-Huwelijk: Asc. + Heer 7 - Venus
-Occultisme: Asc. + Neptunus - Uranus
-Moeder: Asc. + Maan - Venus
-Vast Goed: Asc. + Maan - Saturnus
-Succes: Asc. + Jupiter - Gelukspunt
-Het Onverwachte: Asc. + Uranus - Mars
-
-
Dit zijn nu enkele Arabische Punten zoals ze staan beschreven in het boek van Al-Biruni. Eerst moet u natuurlijk weten waar uw Ascendant staat, dan kijkt u naar de Tweede Planeet die vermeldt wordt, en telt deze erbij op, dan kijkt u naar de derde Planeet die vermeldt staat, en die trekt u ervan af.

VERTEX - ANTIVERTEX Astrologie

De Vertex - Antivertex is een nuttig Astrologisch werktuig, maar wordt toch stiefmoederlijk behandeld door de Astrologen. Het Punt is bedoeld om ons bewustzijn te verlengen naast de traditionele Ascendant en M.C.
Terwijl deze twee dynamische en uiteraard meer zichtbare punten reeds duidelijk aantonen met welk masker we de wereld tegemoet treden in één op één relatie's en op professioneel vlak is het de Vertex die onze Sociaal Collectieve persoonlijkheid aantoont. Het staat voor belangrijke bewustwording en het is een punt waar we iets oogsten in positieve of negatieve zin. De Vertex bevind zich altijd aan de west- zijde van een Horoscoop en legt slechts op deze zijde van terugwerkende kracht de nadruk op groei.
Zijn tegenpool de Anti-vertex is altijd geplaatst aan de oostelijke zijde van een Horoscoop en laat eerder zien wat reeds gevestigd is in onze collectieve achtergrond. Het legt de vinger op zaken waarin we als het ware ingewijd waren in onze vormingsjaren zoals het b.v. de Zuidelijke Maansknoop is die onze achtergrond betekent voor de reeds gevormde emotionele make-up. Het is door het Vertex teken dat iets zoals "een derde gezicht" vertoont aan de westelijke kant van een Horoscoop hetgeen de weerspiegeling is van de verwachtingen van onze omgeving aangaande onze persoon. Wanneer de éérste dimensie, de Ascendant, symbool staat voor "Hier ben ik", en de tweede dimensie, de Midhemel ( het 10de Huis), laat zien hoe breed men zijn schaduw werpt op de omgeving door publieke make-up of sociaal maatschappelijke prestatie's, dan is er ook een derde dimensie die we het resultaat van deze eerste twee ( Asc. & M.C. ) kunnen noemen, nl. het impact dat we onvrijwillig uitstralen op onze omgeving. Het resultaat van deze twee schept een unieke diepte in onze persoonlijkheid. Het is het gezicht dat we tonen aan de buitenwereld dat wijzelf niet direct zien in de spiegel, maar die de anderen des te beter zien, en die bijna als een magneet bepaalde verwachtingen aantrekt zonder dat wij, in de meeste gevallen, er ons van bewustzijn. Het is in feite een stuk van onszelf, dat wijzelf niet zien, maar dat toch sterk opgemerkt wordt door de anderen en daardoor bepaalde verwachtingen bij hen opwekt zonder dat wij er erg in hebben. Het is inderdaad op dit punt dat wij soms gebeurtenissen aantrekken zonder dat we de indruk hebben dat we er doelbewust voor kiezen. Daarom noemt men het soms ook het "noodlotspunt", omdat het vergeleken wordt met "het door noodlot of karmische ontmoetingen", alhoewel het helemaal geen mysterie hoeft te zijn; het zijn in feite alleen uitstralingen naar de ander toe van wat je in feite dikwijls zelf wil, zonder dat je er je bewust van bent. Dit gevoelige punt is zoals een open deur, een leeg glas of een zwart gat dat moet opgevuld worden en bijgevolg dan ook dikwijls gebeurtenissen teweeg brengt. Iemand met b.v. een Ram-Antivertex heeft dus zijn Vertex in Weegschaal staan, hij heeft overvloedig gebruik gemaakt van zijn rechten om te doen waar hij zin in heeft, en mogelijk is hij verkozen geweest om een speciale erkenning of voorrecht op één of ander gebied te krijgen, hetzij op persoonlijk- of op beroepsvlak. Wanneer de Vertex nu geactiveerd wordt door transits of directie's wordt verwacht dat hij zijn eigen intresses laat liggen en het beste van zichzelf naar boven haalt voor iemand wiens relatie's of individuele wettelijke rechten bedreigd worden. Zijn vermogens om een overeenkomst te vinden domen dan dikwijls tot zijn eigen verbazing sterk aan de oppervlakte. De innerlijke wens van de Vertex-Weegschaal is een groter sociaal vertrouwen in zichzelf te vinden met las doel gemakkelijker relatie's in de breedste zin van het woord, aan te kunnen gaan.
-
Aangezien we veelal mensen aantrekken die ons helpen bij het vervullen van ons eigen karma, zien we dikwijls bij Horoscoopvergelijkingen, hoe persoonlijke punten in de Horoscoop van de man of de vrouw een nauw Aspect maken met de Vertex van de ander.
-
Een voorbeeld van een Vergelijkende Horoscoop van hitler en Eva Braun die twee Conjunctie's hebben waarbij beide Vertexen betrokken zijn. hitler's Pluto maakt een Conjunctie met Eva's Vertex, en Eva's Mars staat Conjunct hitler's Vertex, hetgeen wijst op het dramatische lot dat hen beschoren was.
-
Bij het bekijkenvan 10tallen Horoscopen van slachtoffers van sexueel geweld, springt in het oog dat in de meeste gevallen de Vertex in het 8ste Huis staan of in het 8ste Teken Schorpioen staan.
-
Nog even dit: Men mag de Vertex niet verwarren met de Descandant die ergens ook aantoont wat men van een ander mag verwachten, maar er is een wezenlijk verschil; men mag niet vergeten dat de Descandant de capaciteit aantoont hoe men zijn eigen persoonlijkheid ( Asc. ) eenvoudig uitbalanceert maar de ander toe. De Vertex is daarentegen veeleer een tweevoudige combinatie van hoe onze éérste en tiende Huis initiatieven door onze omgeving geïnterpreteerd worden.
In andere woorden: de Descandant is de persoonlijke reactie op de Ascendant, terwijl de Vertex de onpersoonlijke reactie is van de omgeving op het product dat voorkomt uit onze Ascendant-Midhemel mengsel.
-
-
Wijze van berekening:
-

Trek de breedte van de geboorteplaats af van 90 graden. Ga dan naar een huizentabel, en gebruik de cusp van het 4e huis alsof het het MC was, en zoek dan de bijbehorende Ascendant bij de BREEDTE die je net gevonden hebt door deze van 90 graden af te trekken.

Vrij vertaald uit het boek: The Earth In The Heavens van L. Edwards Johndro en Carles Jayne

dinsdag 12 februari 2008

Maanfasen Astrologie

In oude tijden was de Maan het belangrijkste licht in de nacht. Zonder elektriciteit hadden de veranderende fasen van de Maan veel meer invloed op mensen. Op sommige niveau’s voelen wij nog steeds de invloed van de cyclus van de Maan. Als je je bewust bent van deze invloeden, kun je deze energie benutten in je dagelijks leven.
-
Het eerste gedeelte van de cyclus, van Nieuwe Maan tot de Volle Maan, is de wassende, opbouwende periode. Het tweede deel van de cyclus, van de Volle tot Balsemieke Maan, is de afnemende periode, waar alles wordt afgerond. De cyclus van de maan is verdeeld in acht fasen, elke fase duurt ongeveer 3 en een halve dag.
-
Nieuwe maan. ( 0-45 graden voor de zon)De maan is niet te zien of je ziet een dunne sikkel verschijnen aan de rechter kant van de maan. Deze maan komt op met zonsopgang en gaat onder met zonsodergang. Ze is dus het beste te zien vlak voordat de zon onder gaat. De energie van de nieuwe maan is die van de lente. Het is een goede tijd om iets nieuws te beginnen. Of dat nu een project is of een relatie. Je kunt je impulsief voelen en vol van nieuwe ideeen.
Assosiatie: zaad
-
Wassende maan. (45-90 graden)De maan is aan de rechterkant voor een kwart verlicht. Ze komt halverwege de ochtend op en gaat halverwege de avond onder.Je wordt je meer bewust van wat je wel en niet wil. De wassende maan symboliseert het punt in je leven dat je je realiseert dat je een eigen indentiteit hebt en dat je de dingen op je eigen manier kan vormgeven. Je zult het belangrijk vinden om je eigen menig te uiten.
Assosiatie: ontspruiten
-
Eerste kwartier (90-135 graden)De rechterhelft van de maan is verlicht. Ze komt op rond het middaguur en gaat rond middernacht onder. Je plannen zullen zich makkelijk ontplooien, maar je neemt ook gauw teveel hooi op je vork. In deze tijd kan je tegenstand ervaren, welke niet negatief hoeft te zijn. Denk maar aan het maken van vuur: om het te laten branden heb je een vonk nodig, die alleen ontstaat door wrijving. Het is de tijd om je ideeen vorm te geven en mogelijke problemen op te lossen.
Assosiatie: groei.
-
Gibbous maan.(135-180 graden)Driekwart van de maan is nu verlicht. Ze komt halverwege de middag op en gaat halverwege de nacht onder.Tijd van het begrijpen waarom je de aktie hebt ondernomen. Je ziet details en zet de puntjes op de i. Je bent nu meer intelectueel bezig. Tijdens het eerste kwartier was het meer intuïtief.
Assosiatie: knop.
-
Volle maan. (180-225 graden)De maan is volledig verlicht. Ze komt op rond zonsondergang en gaat onder bij zonsopkomst.De climax. Nu zie je de resultaten van je werk en krijg je antwoorden op je vragen. Dit kan resulteren in extreme ervaringen. Wat je voelt zal je buiten je geprojecteerd zien. De aarde staat nu tussen de zon en de maan in. Aan beide kanten wordt er kracht uitgeoefend. De truuk zit hem in het vinden van een balans. Niet in balans wordt je verblind of het je ziet niet.
Assosiatie: bloesem
-
Afnemende maan.(135-90 graden achter de zon.)Driekwart van de linkerhelft van de maan is verlicht. Ze komt halverwege de avond op en gaat halverwege de volgende ochtend onder.Afronden van zaken. Nu je de lessen hebt geleerd wil je ze delen. Behoefte om er over te praten.
Assosiatie: vrucht.
-
Laatste Kwartier. (90 - 45 graden)De linkerhelft van de maan is verlicht. Ze komt op rond middernacht en gaat rond het middaguur onder. Je analyseert de gedane zaken en doorziet je persoonlijke proces daarin.
Assosiatie: oogsten
-
Balsemieke Maan (45 - 0 graden) De sikkel wordt steeds kleiner en is uiteindelijk niet meer te zien. Ze komt halverwege de nacht op en gaat halverwege de middag onder.Er bestaat nog een woord voor deze maanfase - Karma.
-
Geleerde lessen pas je toe in het dagelijks leven. Indien je de lessen niet hebt geleerd, geen actie hebt ondernomen die paste in de eerste zeven fasen, kun je niet verder. Het is de tijd om het verleden los te laten.
Assosiatie: composteren

Oppositie of 180° Aspecten AstrologieDe Oppositie is een Aspect waar van 2 Planeten 180° uit elkaar staan. B.V. Maan op 5° Maagd en Venus op 5° Vissen.

-

-

-

-

- Hoewel het Aspect minder remmend werkt als het Vierkant, brengt het toch veel spanningen met zich mee in zijn poging om de energieën die erbij betrokken zijn in evenwicht te brengen. De Oppositie is een Aspect dat ons in staat stelt de werking van beide planeetkrachten "rechtstreekser" te zien. Afhankelijk van onze eigen poging om alles bij elkaar te brengen kan de Oppositie tot een wederzijds akkoord leiden, waardoor de behoeften via wederzijdse uitwisseling worden goedgekeurd. Wanneer de Planeetkrachten goed met elkaar overeenkomen, bevorderen ze elkaars werking, samen in dienst voor het grotere geheel. Om dat mogelijk te maken is het meestal noodzakelijk dat we op een gezonde manier openstaan voor de wezenlijke geaardheid van alle 2 de Planeten, hun krachten op waarden schatten, en ze zodanig leren uitdrukken dat aan beide even veel recht wordt gedaan. Dat is feitelijk terug te voeren tot het feit dat een Oppositie normalerwijze 2 Tekens en 2 Huizen omvat die elkaars natuurlijke tegenpolen zijn en elkaars energie nodig hebben om goed te kunnen werken. Als we ons echter met maar 1 Planeetkracht gaan werken gaat dat uiteraard ten koste van de andere, zodat het moeilijk wordt een evenwicht te bereiken dat nodig is om degelijk te handelen. Het resultaat daarvan is het ontbreken van stabiliteit, een gebrekkig akkoord, een slechte timing, onderlinge ontevredenheid en verwijdering. De Oppositie's geven vaak stress in onze relatie's, dus hoemeer we geneigd om met de ene Planeetkracht energie te werken, hoemeer we de kracht van de andere Planeet aantrekken in onze relatie's, en dit meestal in negatieve vorm. Het gedrag van die ander lijkt dan vaak de drang van de Planeet tegen te werken. Wanneer we ons tegen samenwerking blijven verzetten kunnen we zeker zijn dat beide Planeten tot een tegengestelde uiting komen, en ons voortdurend in verschillende richtingen trekkend. op die manier gaat onze klare visie verloren, en krijgen we in onze relatie's conflicten, en onuitzichtbare situatie's. De Oppositie kan een zekere besluiteloosheid aangeven, die ertoe kan leiden dat we tot niet veel meer in staat zijn. We kunnen dus niet meer efficiënt handelen, en het Aspect kan dus zo een chronisch probleem gaan vormen. De Oppositie is waarschijnlijk het Aspect dat de sterkste neiging heeft om stress via relatie's naar buiten te laten komen, ten einde ons besef van onze plaats temidden van anderen te vergroten.

.