donderdag 28 februari 2008

Asteroïden Astrologie

Asteroïden


-
Sommige Asteroïden hebben sinds ze gevonden zijn een Astrologische betekenis gekregen, speciaal in relatie met vrouwen zaken en de invloed meer gerelateerd aan de vrouwelijke kant en de kracht van de godinnen.Deze kleine Asteroïden zijn oorspronkelijk gevonden in een baan draaiend rond de Zon in een gordel tussen Mars en Jupiter en bevatten duizenden Kosmische keien, soms met een kleine paar meter doorsnee en sommige zijn redelijk groot. Hoe het ook zij, deze Hemellichamen zijn variabel en deze die hier in dit artikel beschreven worden zijn in de moderne Astrologie nuttig gevonden. Er wordt gespeculeerd dat de Astroïde belt is gemaakt van overblijfselen van een grote uiteengevallen Planeet of het wordt gezegd dat het stukken zijn die op een dag samenvloeien en zo een nieuwe Planeet doen ontstaan. Wetenschappers weten het niet. Chiron, aan de andere kant, draait in een baan, veel verder weg, tussen Saturnus en Uranus, en wordt zo eigenlijk geen Asteroïde genoemd, maar een Sterretje, omdat Chiron niet in de baan ligt tussen Mars en Jupiter. De namen van deze Asteroïden zijn vandaag gebaseerd op de oude Grieks-Romaanse Godinnen, maar niet perse gebruikt in het Griekse of Romeinse systeem. In de onderstaande tekst, is de geacepteerde naam is eerst gegeven, met de correspendeerende naam uit de Mythologie of een andere cultuur groep. Verwarring ontstaat heel dikwijls, door de latere namen van de Asteroïden te gebruiken met verwante Asteroïden, want er bestaat een Asteroïde Demeter en een Asteroïde Minerva, enz.
-
Ceres:
-
De grote Moeder, of het principe van onvoorwaardelijke liefde. Ceres (Demeter) is de godin van vruchtbaarheid, en de gewassen (granen, het woord Cereal komt van het woord Ceres). De mythe van Ceres en het verlies van haar dochter Proserpine (Persephone) legt de cyclus uit van de ritme van de natuur en het diepere mysterie van dood en opstanding, de menselijke ziel en gedaanteverwisseling. Ceres en Pluto hebben dus een connectie ( in de Mythologie, Pluto Heer van de Onderwereld, ontvoerde haar dochter Proserpine, Godin van de Lente). Ceres regeert de structuur van de natuurlijke wereld en het ritme van het vrouw zijn, en vruchtbaarheid, ouderschap en voortplanting. Niettegenstaande, Ceres, de grootste Asteroïde, is zuiver een Malefic, en zeker bij Afflictie, dat iedereen duidelijk kan zien van de plaats waar Ceres staat in een ongelukken Horoscoop. Zelfs het even lezen van de Mythologie geeft dat aan, ze kan dus werkelijk, in haar verdriet en pijn, de hele wereld vernietigen, om datgene terug te krijgen, wat ze was verloren. Onder nieuwe Astronomische defenitie's, Ceres, de eerst ontdekte van de Astroïden, is nu geklasserd als "dwergplaneet". Zij heeft dit ook gemeen met Pluto....! Astrologisch, Ceres beschrijft hoe we kijken naar de zelf-waarde en naar ons gevoel over eigenwaarde, relatie van onze ouders en onze kinderen, onze gehechtheid, ons afhankelijk zijn van..., verliezen, scheidingen, onze afweizing, verdriet, delen, werk en productiviteit.
-
Juno:
-
Het goddelijke samengaan, of de grondbeginselen van het verwant zijn. Juno (Hera), de vrouw van Jupiter (Zeus, de OpperGod) regeert over vrouwelijke relatie's, in de rol als vrouw als bondgenoot en als partner. Op deze manier regeert zij over contracten en overeenkomsten, door haar verbinding met het trouwen. Juno's heerschappij was overschaduwd door de overwinning van Jupiter, dewelke het gebruik van trouwen en een ingerichte samenleving met een sociaal systeem introduceerde. Juno kan heftig zijn en is beperkt door een gevoels functie en een sociale verplichting. Haar donkere kant regeert de scheidingen, het uiteengaan, ontrouw, en de openlijke conflicten tussen de partners. De Astrologische Juno beschrijft de weg waarin we kijken naar de combineerbaarheid van de resultaten, de ontvankelijkheid naar anderen toe, het wederzijdse delen, vertrouwen, jalousie, egoïstisch gedrag, en kracht metingen.
-
Pallas Athene:
-
De oorlogsgodin, het principe van creatieve intelligentie en wijsheid. Athene (Minerva) was geboren uit het hoofd van Zeus (Jupiter), dus was ze de enigste Olympia die geboren was zonder moeder. Voorstellende het goddelijke weten, staat zij voor de vrouwelijke expressie's van het goddelijke verstand, of het perfecte begrijpen. Ze regeert ook over de vader/dochter relatie, en in alle incesteuze en mishandeling relatie's, waar een balans van kracht tot stand moet komen, en recht doen wedervaren. Pallas, de wijze, vrouwelijke oorlogsgodin, geeft zin en directie voor de moeilijkheden van de vrouwe'n om vrij te worden van de benauwende onderdrukking van de mannelijke krachten. Astrologisch beschrijft Pallas, hoe we kijken naar de resultaten van het leren, creativiteit, de dokter, politiek, genezen, vervreemding van relatie's, competitie, en de angst voor onze successen.
-
Vesta:
-
De eeuwige vlam, die voor altijd in ons hart brandt. Als het principe van concentreren en verbintenis, is Vesta (Hestia) een van de meest geestelijke van de godinnen.In de oude tijden, was zij de brandende energie in het hart van het leven en de maatschappij. Haar roep om zuivering is het signaal om te roepen om de waarheid. Astrologisch, beschrijft Vesta de weg die we volgen in de persoonlijke intregratie, werk, devotie, verplichtingen, kruisegingen, vervreemdingen van persoonlijke relatie's, en het plaatsen van sexuele verbintenissen gebaseerd op ontkenning, angst of intimiteit.

dinsdag 26 februari 2008

Vlieger Aspect Astrologie


Dit Aspect is in feite een gemodificeerde Grote Driehoek.
-
We hebben hier een Planeet op een vierde punt en Opposiet met een van de Planeten van de Grote Driehoek. Tegelijkertijd vormt de vierde Planeet Sextielen met de 2 andere Planeten. Aan de kracht van een Grote Driehoek wordt dus ook zo de kracht van een Sextiel en de Oppositie bij gevoegd. De Vlieger is dus samengesteld uit 3 Driehoeken, 2 Sextielen en 1 Oppositie. Derhalve is de Vlieger een aanwijzing voor succes en dynamiek in ons leven. De Planeet die met de 2 Planeten van de Grote Driehoek een Sextiel vormt, geeft vaak een opwekkende uitlaatklep voor de creativieve ontlading van dit Aspect. De gunstige effecten van een Grote Driehoek komen gewoonlijk naar buiten in de natuurlijke activiteiten die door de energie van de richtende Planeet worden aangegeven, waarbij ze vaak de werking aannemen van de Huis positie waar de Planeet in staat. De creativiteit van de Vlieger kan veelzijdiger zijn, omdat de Sextielinvloed de drang tot zelfexpressie aan moedigt. Het gebied van de Horoscoop waarin de Grote Driehoek staat die een Oppositie vormt met de Apexplaneet, kan aangeven op welk gebied we waarschijnlijk bijzondere talenten en vaardigheden ontwikkelen. Die Planeet bepaaldt de aard van de drijfveer die tot uitdrukking wordt gebracht; de vierde Planeet werkt als katalysator. De energie die uitgaat van de aanwezigheid van de bijkomende Aspecten, versterkt ons in het besef van het enorme creatieve of spirituele mogelijkheid van de Grote Driehoek; onze vermogens worden door een breed gamma van ervaringen in de buitenwereld geactiveerd. Ook krijgen we door het Oppositieaspect een beter idee van de manier waarop de kracht van de Grote Driehoek in onze sociale omgeving kan worden gebruikt. Met dit Aspect in onze Horoscoop gaan we dus niet zo sterk in onszelf op.

T-Vierkant Aspect Astrologie

Het T-Vierkant is een samenspel van 2 Planeten die een Oppositie vormen, en tegelijkertijd ook in een Vierkant staan met een 3de Planeet. De Planeet die een Vierkantsaspect vormt met de Oppositie, wordt de ApexPlaneet genoemd. Hij geeft belangrijke aanwijzingen over de werking van deze constellatie, omdat de samenwerking van de door deze Planeet gebundelde krachten met die van een Oppositie vrijwel altijd met spanningen, hindernissen en verstoringen gepaard gaat. Meestal blijkt dat ook in onze relatie's. Een dergelijk spanningspatroon is werkelijk een kwelling, want de ApexPlaneet heeft altijd de behoefte om het evenwicht en de rust te verstoren die de Oppositie juist wil hebben. De plaats van de ApexPlaneet geeft aan waar we die spanningen zullen ervaren. Het Teken- en Huis Positie tegenover de ApexPlaneet ( ook wel de lege poot genoemd), geeft ons belangrijke aanwijzingen over de manier waarop we de energieeën van het T-Vierkant het beste kunnen behandelen. Het Teken en het Huis kunnen ons informatie verschaffen over het levensgebied en de houding die we daarbij moeten aannemen, om tot een oplossing van dit complexe patroon te komen. Het beste waarop we dit kunnen doen,wordt dan aangegeven door de ApexPlaneet, die de basisbehoeften en de drijfveren aangeeft. Het T-Vierkant geeft ons meer motivatie en energie, dat komt door de extra wrijving en onzekerheid die door de lege poot worden gecreeërd. Met dit Aspect is het niet gemakkelijk om ons terug te trekken, omdat bij het T-Vierkant de structuur onvolledig is, waardoor het Aspect minder stabiel is en het evenwicht snel verstoord kan geraken. Maar toch brengt het T-Vierkant té véél opwinding, wrijving en dwang met zich mee om zonder mentale strijd verwerkt te kunnen worden. De Oppositie duidt hier op een gegeven tot het ontwikkelen van een grotere kans geving en een meeleven die men moet ontwikkelen voor hetgeen een ANDER nodig heeft. De ApexPlaneet kan dit ontwikkelen en geeft vaak de aard aan van de frustratie's, de blokkades, onzekerheden en verdedigingsreactie's die we dan bij onszelf tegen komen. Als het niet gaat en we kunnen dit Aspect niet aan, zijn we geneigd ruzie's aan te trekken en de Anderen van streek te maken door onze vijandige en egoïstische houding. Waneer we de energie van de ApexPlaneet verkeerd gebruiken, hebben de energieeën van de Oppositie de neiging om elkaar zeer negatief te beïnvloeden. Spanningen tussen de de beide energieeën gaan maar zelden te vér, zoals bij een gewone Oppositie wel het geval kan zijn, omdat de ApexPlaneet ze voordurend zal activeren en naar boven weet te brengen. Daarom is het dat een T-Vierkant zo'n sterke dynamische werking heeft; geen enkele behoefte blijft hier stil liggen. De ApexPlaneet kan ook voor onrust zorgen, en soms ook voor meer stress, zelfs meer dan dat we voor het oplossen van de ruzie's nodig hebben. De Planeet die een Vierkant vormt met de Planeten van de Oppositie kan de energieeën van de Oppositie in een verstoord evenwicht houden, waarbij de krachten niet opelkaar zijn afgestemd, en dan apart tot uiting komen. Tegelijkertijd kan de ApexPlaneet, als we tenminste die energie goed gebruiken, een helpende hand geven, waardoor de energieeën van de Oppositie Planeten worden gestimuleerd. Als we er positief tegenover staan, kan de overtollige energie die het krachtige T-Vierkant opwekt een echte uitdaging vormen; ze duwt ons dan met een duidelijk doel en dwingt ons de obstakels onder ogen te zien en te overwinnen. Er is een Hoofd-T-Vierkant( in de Hoofd Tekens), een Vast-T-Vierkant ( in de Vaste Tekens), en een Beweeglijk-T-Vierkant ( in de Beweeglijke Tekens).

maandag 25 februari 2008

Retrograde Planeet Bewegingen Astrologie

Retrogade bewegingen

Bij de loop van de Planeten langs de hemel lijkt het soms of ze, vanaf de aarde gezien, achterwaarts lopen. Het is belangrijk dat men begrijpt waarin de invloed van een Retrograde Planeet verschilt van een Planeet die recht of voorwaarts loopt. Retrograde Planeten staan symbool voor de krachten die we niet zo gemakkelijk openlijk kunnen uiten. Meestal wordt het uiten van deze krachten ons afgeleerd als we jonger zijn. Het is dan ook een levenslang proces om goed met die specifieke Planeet om te leren gaan. We moeten eigen manieren vinden om die krachten tot uitdrukking te brengen en niet de maatschappelijke regeltjes volgen. Bij elke Retrograde Planeet in de Geboortehoroscoop treedt altijd een of andere vertraging op in zijn werkwijze; hij functioneert meer op een innerlijk niveau. Mensen met verscheidene Retrograde Planeten merken dat ze, om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan het ontwikkelen van hun eigen normen, waarden en doelstellingen. Deze mensen zijn veel individualistischer dan normaal en zijn niet bang om als ongewoon te worden beschouwd. Mensen met een aantal Planeten in Retrograde kunnen een heleboel vooruitgang boeken in het zelfinzicht. Een astroloog schenkt ook heel veel aandacht aan alle Planeten die tijdens het leven van iemand door Progressie van richting zijn veranderd.
Wanneer de Planeet, alvorens voorwaarts of achterwaarts te keren als gevolg van Progressie, op een vaste plaats blijft staan, is er een sterke betrokkenheid met die levenskrachten, met de huispositie, met die planeet en het huis waarover hij heerst. Een Planeet die bij de geboorte Retrograde loopt en daarna door Progressie voorwaarts gaat lopen, kan in die levensfase op een meer uiterlijke, vrije manier naar voren komen.
Let erop dat de Zon en de Maan nooit retrograde kunnen lopen.

-
Vroeger in de Arabische wereld, werd er voor je gezorgd als je 5 Planeten Retrograde had staan, want dan was je een Astroloog van formaat, en moest je niet gaan werken voor je levensonderhoud. Voor alles werd gezorgd.
-
Mercurius Retrograde
-
Deze persoon is zeer analytisch en kritisch op zichzelf. Vooral in zijn jeugd kunnen zich leerproblemen voordoen en beschikt hij mogelijk over gebrekkige lees- en communicatievaardigheden. Als volwassene is het voor deze persoon misschien moeilijk om de indruk te krijgen dat hij zijn ideeën eenvoudig aan anderen heeft overgedragen. Eigenlijk is deze persoon niet echt geïnteresseerd in de gebruikelijke gezellige praatjes en vermaakt hij zijn geest met diepzinnigere overdenkingen en psychologische studie, met name van zichzelf.

-
Venus Retrograde

-
Deze persoon heeft als kind niet geleerd hoe hij genegenheid moet tonen. In extreme gevallen is hij bang voor intimiteit en liefdesrelaties. Hij zal ongetwijfeld enigszins verlegen zijn en een gebrek aan belangstelling hebben voor oppervlakkige sociale contacten met anderen. Naarmate deze persoon zich ontwikkelt, zal hij zijn eigen unieke normen en waarden scheppen en waarschijnlijk meer ongebruikelijke, uitzonderlijke relaties aangaan. Deze persoon beschikt wellicht over een aanzienlijk artistiek talent. Hij heeft vermoedelijk andere opvattingen over geld dan het gewone volk.

-
Mars Retrograde
Deze persoon heeft als kind geleerd niet toe te geven aan woede. Als volwassene onderdrukt hij zijn woede of geeft hij hier op een uiterst explosieve, ongecontroleerde manier uitdrukking aan. Zijn moeilijkheden met zelfverzekerdheid wekken ook vaak de agressie van andere mensen op. Zelfstandige activiteiten kunnen ook een probleem opleveren. Periodes van lusteloosheid kunnen periodes van obsessief handelen afwisselen. Op seksueel gebied zijn er misschien remmingen. Wellicht richt hij zijn energie op activiteiten die hij alleen verricht of ongewone hobby's. Hij heeft geen interesse in rechtstreekse concurrentie en bezit alleen een intens verlangen om met zichzelf te strijden.

-
Jupiter Retrograde

-
Dit leidt veelal tot een verwerping van de gebruikelijke maatschappelijke of ouderlijke godsdiensten. Deze persoon zal geleidelijk aan zijn eigen levensfilosofie ontwikkelen en dat proces zal hem echt helemaal in beslag nemen. Alles moet, op zijn eigen voorwaarden, een betekenis hebben voor deze persoon. Hij vindt meditatie en bezinning veel belangrijker dan maatschappelijke status en rijkdom. Er kunnen zich problemen voordoen die te maken hebben met vrijgevigheid en bij deze persoon kan extreem optimisme plots omslaan in extreem pessimisme. Soms wordt deze retrograde planeet benadrukt in de horoscoop van mensen die grote problemen hebben om zwaarder te worden.

-
Saturnus Retrograde

-
Deze persoon ondervindt problemen die te maken hebben met de vader in zijn jeugd en dit leidt later in het leven tot moeilijkheden met gezagsdragers. Deze persoon mist ambitie en twijfelt aan zijn eigen vermogen om succes te hebben, ongeacht zijn ware talenten. Hij is bang om publiekelijk in de belangstelling te staan. Dit heeft tot gevolg dat hij zeer veel van zichzelf vergt, een sterke behoefte heeft om zichzelf te bewijzen en een neiging vertoont tot depressiviteit. Deze persoon is niettemin in staat om enorm door te zetten en kan een heleboel bereiken door middel van persoonlijke motivatie, zonder dat anderen hem hoeven aan te sporen.

-
Uranus Retrograde

-
Dit symboliseert de sterke behoefte van deze persoon aan innerlijke vrijheid. Soms komt dit tot uitdrukking in een aanhoudende reeks veranderingen voor de verandering op zich. Wanneer het leven goed verloopt, kan deze persoon in opstand komen. Hij is waarschijnlijk veel ongewoner dan andere mensen denken. Dit innerlijke gevoel van vervreemding kan betekenen dat deze persoon uitermate creatief is en zeer hoogontwikkelde intuïtieve vermogens bezit.

-
Neptunus Retrograde

-
Deze persoon heeft zeer sterk de neiging om de werkelijkheid te ontvluchten. Periodes van rustige overdenking zijn erg belangrijk voor deze persoon, daar hij erg gevoelig is voor de eisen en gevoelens van anderen. Als deze persoon erin slaagt niet in een complete droomwereld te leven, zijn er een heleboel mogelijkheden voor creatief succes of de toewijding van de eigen persoon aan een hoger ideaal.

-
Pluto Retrograde

-
Hier schuilt een reusachtige, naar binnen gerichte energie. Deze persoon, die in het bijzijn van andere mensen als gesloten en teruggetrokken overkomt, bezit een enorm geestelijk inzicht en is in staat om zichzelf weer totaal te herstellen. Deze persoon kan geweldige prestaties leveren, zolang hij zijn energie maar niet verbruikt in agressieve uitbarstingen.

Yod of de Vinger van God Astrologie

Een Yod wordt gevormd wanneer twee Planeten een Sextiel Aspect maken met een derde Planeet er tegenover in hun mid-punt. De derde Planeet moet hoeken maken van 150 graden met de andere twee. Als je lijnen tekent op de grafiek die het aansluiten van de Planeten laat zien, dan krijg je een Y-vormige formatie die lijkt te verwijzen naar een deel van de horoscoop.
De 150 graden hoek heet een quincunx, een vreemd klein aspect dat, uit zichzelf; weer uit is, weer aan is ; gunstig is, ongunstig is. De twee planeten die de quincunx maken lijken gezamenlijk te werken. Stel je twee golven voor die gaan naar; in fase en uit fase, in de eerste plaats toegevoegd en vervolgens geannuleerd, dus weer van elkaar; en je hebt het beeld. Vanwege dit, is het altijd moeilijk te zeggen wat het effect van een quincunx zal zijn op een bepaald moment.
Het resultaat is vaster in een Yod omdat de macht is geconcentreerd. De "energieën" van de twee Planeten die het Sextiel maken lijken gericht op het Huis en Teken, en houden dat vast met de derde Planeet. Het effect van een Yod , wordt gezegd, is "voorbestemd" of geeft een aantal bijzondere bestemmingen. Oh zeker, het klinkt echt indrukwekkend wanneer u aan een client zegt; "Hee, je hebt een bijzondere bestemming!" Wel, dat is niets meer dan een hoop onzin en eigenlijk zegt dat niets. Alles dat er werkelijk toe doet is de nadruk op een bepaald gebied van de levenswetenschappen. Niettemin, toch lijkt bevestigd dat dit brandpunt nogal dikwijls wordt afgedwongen.
De tegenstelling met het
T-Kruis is, nadat je een probleem hebt vaststeld, dan duwt het je meteen naar het "lege deel van het kruis“ om een oplossing te vinden De Yod duwt je naar dat mid-punt en de oplossingen zijn zelden eenvoudig. Het heeft niet voor niets de bijnaam "De Vinger van God" .
Sommige zien de Yod als een potentieel punt van heelheid in de horoscoop, van eenwording met alles. Maar je kunt het Aspect ook ervaren als een heen en weer geslingerd worden tussen twee Planeten. Zo hebben veel mensen die in deze eeuw geboren zijn een Yod-figuur met de Planeten Neptunus en Pluto. Pluto is heel indringend en intiem, en Neptunus is heel ontwijkend. Stel nu dat de derde Planeet Mercurius is (de apexplaneet, die op het midpunt staat), dan zou zo iemand bijvoorbeeld enerzijds heel indringend kunnen zijn in gesprek, en anderzijds heel ontwijkend. Maar samen in een energie het Aspect uitleven betekent indringend en ontwijkend tegelijk, of heel diepe inzichten die van ver komen, tegelijk.
Praktisch gesproken kun je een Yod het beste duiden als een ( midpunt) halfsom, want dat is het technisch ook, gewoon een combinatie maken van de drie Planeten die er bij betrokken zijn. Wanneer een Yod tot werking komt? Ik denk dat dat afhangt van wat de apexplaneet ( de derde plannet die op het midpunt staat) is. Stel dat het Mercurius is, dan telkens als je in communicatie bent, of stel dat het Venus is, dan telkens in je relaties. Maar technisch gesproken komt zo'n Aspectgeheel het sterkst tot leven als er een Transiterende Planeet erover komt. Een Transit op de Apexplaneet leidt tot inzicht en doorzicht, het 'een' maken van de dualiteit. Een Transit op een van de beide Sextiel Planeten tot een tijdelijk sterker worden van de ene pool.