vrijdag 21 maart 2008

Dwad Tabel Astrologie

DWAD-TABEL:
-
-
-
--
Ram stier tweel kreeft leeuw maagd weegsch schorpi boogschut steenbok waterm vissen
AR --TA-- GE ---CA---- LE---- VI------ LI------- SC------- SG------- CP------ AQ---- PI
___________________________________________________________

-
--------AR -TA- GE- CA- LE -VI -LI -SC -SG- CP- AQ- PI
0-2.5 ----AR -TA -GE -CA- LE- V-I LI- SC -SG- CP -AQ- PI
2.5-5 ----TA- GE- CA- LE -VI- LI- SC- SG -CP -AQ- PI- AR
5-7.5 ----GE- CA- LE- VI- LI- SC- SG -CP- AQ -PI- AR- TA
7.5-10-- CA- LE- VI- LI -SC -SG -CP- AQ- PI- AR -TA -GE
10-12.5 -LE -VI- LI- SC- SG- CP- AQ- PI -AR- TA- GE- CA
12.5-15- VI- LI- SC -SG- CP- AQ- PI- AR- TA- GE- CA -LE
15-17.5 -LI- SC- SG -CP -AQ- PI -AR -TA -GE- CA- LE- VI
17.5-20 -SC -SG -CP -AQ- PI- AR- TA- GE- CA- LE -VI- LI
20-22.5- SG- CP -AQ -PI- AR- TA- GE- CA- LE- VI- LI -SC
22.5-25- CP- AQ- PI -AR- TA- GE -CA- LE- VI- LI -SC -SG
25-27.5 -AQ -PI- AR- TA- GE- CA- LE- VI- LI- SC- SG- CP
27.5-30- PI- AR -TA- GE- CA -LE -VI -LI -SC -SG- CP- AQ

In de westerse Astrologie wordt er ook gebruik gemaakt van een Dwad. Wat is nu een Dwad?
Een Dwad is 2,50 graden van een Teken in de Dierenriem. Elke 2,50 graden heeft een andere meehelpende invloed. B.v. in bovenstaande Tabel ziet u staan: 0 - 2.5 AR = Aries = Ram. Dus de eerste 2,50 graad van Ram valt onder de invloed van Ram. 2.5 - 5 TA = Taurus = Stier. Dus de graden 2,50 tot 5 van Ram vallen onder de invloed van Stier. 5-7.5 van Ram valt onder de invloed van Tweelingen, enz. enz.
-
Wat is nu het nut van een Dwad.
-
Als er b.v. een Planeet in de 4de graad van Ram staat, staat die Planeet niet alleen onder de invloed van Ram en het Huis waar hij in staat, maar ook onder de invloed van Stier.
-
B.v. Als de Planeet Mars op de 4de graad van Ram staat, staat hij in zijn eigen Teken, onder de invloed van Stier. Dat zijn de meest koppige ruziezoekers die men kan vinden. Hun energie wordt vastgehouden door de trage werking van Stier, maar zo is een Ram helemaal niet, en daardoor kan zo'n Mars heel vervelend uitwerken, in iemands leven.

Vier Hemisferen Astrologie

De vier hemisferen van de horoscoopcirkel:
-
-
Linker hemisfeer
-
Wanneer de linker hemisfeer het volst bezet is, ben je een pionier, een vormgever. Je moet als het ware alles zelf doen, zelf ontdekken en uitvinden, en je kunt ook moeilijk om hulp vragen. Je bent eenvoudigweg niet zo geneigd tot samenwerking en compromissen sluiten en je behoefte aan gezelschap en intimiteit is niet erg groot. Het lot wil je graag in eigen hand houden.
-
Rechter hemisfeer
-
Bij een sterk bezette rechterhemisfeer ben je bezig met relaties. Hier heb je ook meer te maken met het projectie mechanisme: je komt vaak in de ander tegen wat je in jezelf (nog) niet onderkent. Met deze bezetting moet je leren loslaten, leren meegaan in hetgene wat op je afkomt. Gevaar is dat je tè afhankelijk wordt in je relaties met anderen en vergeet dat je in de eerste plaats een goeie relatie met jezelf zou moeten opbouwen.
-
Onderste hemisfeer
-
Wanneer de onderste hemisfeer het sterkst is bezet, is het de bedoeling dat je zelfkennnis opdoet. Vooral bezig je eigen innerlijke wereld te verkennen en met het leren plaatsen van je emoties. Er is een kans dat je jezelf teveel afzondert van anderen, te snel dichtklapt, dat je teveel in je eigen, besloten wereld leeft.
-
Bovenste hemisfeer
-
Bij een sterk bezette bovenste hemisfeer moet je leren functioneren in de samenleving. Je kunt te sterk geneigd zijn om alles buiten jezelf te beschouwen. Dat alle moeilijkheden van buitenaf lijken te komen en je de oplossingen dan ook van buitenaf verwacht. Je bent een toepasser, iemand die de dingen in praktijk wilt brengen.
-
-
De vier kwadranten van de horoscoopcirkel:
-
1e kwadrant
-
Mensen met een sterke bezetting van hun eerste kwadrant zijn het meest op zichzelf gericht. Met deze bezetting werk je aan het ontwikkelen van je eigen persoonlijkheid, en dit kan soms een gebrek aan sociale betrokkenheid laten zien, misschien te weinig inlevingsvermogen voor andere mensen. Dit laatste wordt al beter wanneer er in het 1e kwadrant ook een waterteken valt (Kreeft, Schorpioen of Vissen).
-
2e kwadrant
-
Wanneer het tweede kwadrant het sterkst is bezet, ben je erg gericht op je eigen innerlijk, maar is er ook een grote behoefte aan emotionele verbondenheid. Je bent heel gevoelig voor sferen en ook voor de behoeften van andere mensen. Vaak is er een gebrek aan objectiviteit of te weinig interesse voor de buitenwereld. Dit laatste wordt al beter wanneer er in dit kwadrant ook een luchtteken valt (Tweelingen, Weegschaal of Waterman).
-
3e kwadrant
-
Bij een sterk bezet derde kwadrant is er veel betrokkenheid bij sociale gebeurtenissen. Behoeften van anderen wegen vaak zwaarder dan die van jezelf. Je stelt jezelf als het ware ten dienste van een grotere groep, de nadruk ligt hier niet -zoals bij de andere kwadranten- op het persoonlijke, het gaat hier om het participeren in de maatschappij. Een probleem kan zijn dat je te weinig aan jezelf toekomt. Dit laatste gaat al beter wanneer er in dit kwadrant een aardeteken valt (Stier, Maagd of Steenbok).
-
4e kwadrant
-
Met een sterk bezet vierde kwadrant moet je leren richting te geven aan je eigen leven en tegelijkertijd ook bereid zijn een sociaal-maatschappelijke bijdrage te leveren. Je moet leren om goed bij jezelf te blijven en vorm te geven aan je eigen ideeën. Activiteiten op te zetten voor anderen. Vaak zijn er wel ideeën maar kan het moeilijk zijn de energie en het enthousiasme op te brengen om er werkelijk iets mee te doen. Dit laatste wordt al beter wanneer er in dit kwadrant een vuurteken valt (Ram, Leeuw of Boogschutter).

maandag 17 maart 2008

Astrologie Pandora Urania

PANDORA
-
In de Griekse mythologie is ze de stammoeder, de behoedster van sterfelijke vrouwen, diegene die de verboden doos open doen. De doos van Pandora staat gelijk met nieuwsgierigheid. Pandora was de eerste aardse vrouw, gemaakt door de goden uit water en aarde.
-
Astrologisch functioneert Pandora als bemiddelaarster tussen Mercurius en Uranus. Door haar gezonde nieuwsgierigheid is Pandora ,als tussen persoon, die nieuwigheden tot stand brengt.
Ze nodigt het onverwachte uit en opent nieuwe mogelijkheden. Door uit de aarde op te staan brengt ze datgene in het licht wat vroeger verborgen was. Ze kan een proces van zuivering, purificatie, en genezing betekenen. Ze brengt een samenstelling van het rationele denken van Mercurius, en de revolutionaire vibratie van Uranus tot stand.
De Pandora persoonlijkheid herkent men door een nieuwsgierige, rusteloze en rebellerende natuur. ( b.v. Pandora op Asc. Op Zon of Mercurius ). Slechte aspecten kunnen ruzie maken tot stand brengen.
-
Pandora’s aspecten geven verandering in de nieuwsgierigheid over de planeet die hij aanraakt. In het huis waar Pandora staat is men uitermate nieuwsgierig.
Er is een werking bij conj. Of oppositie met een planeet. Niet in Solar of Transit bekijken, tenzij er heel specifieke problemen zijn. Wel bekijken wanneer grote planeten in Transit over Pandora in de Radix gaan.
-
Conj. Uranus : altijd open staan voor nieuwe dingen, nieuwsgierig naar nieuwe technieken.
Conj. Mercurius : altijd vragen stellen, nieuwsgierig denken.
Conj. Pluto : nieusgierig naar het verborgene.
Inlopend op Uranus met Pandora erop : plotseling geheimen in eigen nadeel.
In Schorpioen : geheimen brengen geluk, diep graven om fortuin te vinden.

-
Pandora & de Hoop
-
De goden gaven aan Pandora een gesloten doos mee. En zonden doos en beeld naar de aarde, om de mensen ongelukkig te maken. Prometheus waarschuwde zijn broer Epimetheus geen geschenken van de goden aan te nemen. Maar de bekoorlijke Pandora werd met vreugde door Epimetheus ontvangen. Hij verzocht haar het deksel van haar doos eens op te lichten. Ziekte, honger, zorg, misgewas, het hele leger van kwalen, die van toen af de mensen plegen te bezoeken, vlogen uit Pandora's doos de wereld in. Bij het zien van al deze ellende had Pandora de doos weer dicht laten vallen. Nog één gave van de goden bleef er in. Deze bad, zoals eerst de rampen dat deden, om vrijgelaten te worden. Voor de tweede maal opende Pandora de doos. Dit was haar ten zegen. Immers de goden hadden in een opwelling van medelijden een fris gezond wezen onder al die kwade geesten verborgen, de Hoop, die de wonden moest genezen, door haar medegevangenen aan de mensen toegebracht. Zij ontsnapte nu ook en fladderde rond op sneeuwwitte vleugels, om de mensen te troosten en de wonden te helen...
--
--
URANIA
-
Urania is het absolute begin, de bron van heilige inspiratie, de hemelse vorm van het weten. Urania vertegenwoordigt het principe van het bezielde, geïnspireerd weten, het kosmische weten;
-
Mythologisch was Urania één van de negen muzen, degenen die de kunst naar buiten brachten. De muzen hadden de opdracht de heilige inspiratie te dienen voor hun respectievelijke wetenschappelijke sferen. In de Tarot wordt de vrouw Isis-Urania voorgesteld door de sleutel. Ze symboliseert de waarheid door meditatie. Ze brengt ook wijsheid en inzicht.
Astrologisch vertegenwoordigt Urania het principe van het kosmische weten. Zij is de diepe denker die voorgaat op haar inspiratie om mentale schatten te ontdekken.
-
Met moeilijke aspecten : leermoeilijkheden, en geblokkeerde intuïtie.
Met goede aspecten : aanleg voor astrologie, muziek, wiskunde en numerologie.

-
Conj. Venus : geïnspireerde liefde.
Conj. Neptunus : geïnspireerde muziek en devotie (mozart ).
Conj. Uranus : geïnspireerd genie met revolutionaire ideeën.
Mercurius : lager denken; Uranus : hoger denken; Urania : absolute denken

Astrologie Horizon en de Lichten

DE HORIZON EN DE LICHTEN
-
De noden van de Aarde en al zijn bewoners is de basisfactor die een zin en een doel brengt aan de cyclus van de wisselwerking van de Zon en de Maan. Van de Solaar en Lunaar machten. (Zon en Maan krachten). De Maan is de dienaar van de Aarde omdat ze de Aardbewoners organische structuren verschaft ( biologische en psychologische) die ze nodig hebben om het licht van de Zon op te nemen. En de Zon zelf, als gezien in relatie tot de Zodiak (Dierenriem), ( d.w.z.: Dit is het verloop van de Aarde rond de Zon ) heeft dus een betekenis in termen van de macht dat hij loslaat omwille van de Aarde. De Aarde is aldus de basis voor de Solaar, Lunaar activiteit; en in de geboortekaart van het individue, verschijnt deze basis als de horizonlijn, en zo de Ascendant (Oost) en de Decendant (West) tezamen brengend. De posities van de Zon en de Maan, in relatie met de horizon, zijn één van de belangrijkste betekenissen in een horoscoop. Vooral in alle zaken die te maken hebben met het leven en met de mens zijn fundamentele vermogen om te ervaren en zich te voelen als een organische entiteit. Dit vermogen manifesteert zich als de mogelijkheid door een individueel menselijk wezen om te stralen, wat we vandaag noemen persoonlijkheid en ook om geluk en vreugde te beleven. Vier essentiële combinaties van de horizon, Zon en Maan zijn mogelijk.
-
DE ZON BOVEN EN DE MAAN ONDER DE HORIZON:
De horizon is de as van het bewustzijn " die de onzichtbare wereld van de zichtbare wereld van het sociale en het collectieve bestaan ( de hemel boven ons) scheidt". Daarom in deze eerste Solaar, Lunaar combinatie wordt het leven van de mens geleefd. Oorspronkelijk door innerlijke en individualiserende structuren ( de Maan) die een collectief ras, of sociaal doel ( de Zon) openbaren. Doorheen zijn leven en vooral ten tijde van crises neigt de persoon om een individuele vorm te geven aan een raciaal, sociaal doel of een collectief ideaal. Voorbeelden zijn; Napoleon de Eerste, Nietzsche, Walt Whitman, Einstein, en Henry Ford.
-
DE ZON BENEDEN EN DE MAAN BOVEN DE HORIZON
Het leven in deze stand wordt vooral geleefd om een collectieve, sociale expressie te geven aan een individueel doel of wil. In deze, zoals in het eerste geval, is er een dualiteit van bewustzijn te zien. Het kan een gebalanceerd leven geven, waarin de innerlijke en uiterlijke rijk van het zijn, op een ritmische wijze tezamen werken; maar het kan ook aantonen dat in wezen een conflict bestaat tussen de Zon- en de Maankrachten, tussen spiritueel doel en het persoonlijk verlangen. Voorbeelden: F. D. Roosevelt, Georges Bernard Shaw,
-
DE ZON EN DE MAAN BOVEN DE HORIZON
De mensen met deze stand zullen hun vooral focussen op het leven in de buitenwereld, zowel het essentiële doel en de karakteristieke biopsychologische tendensen van het individue worden aangetrokken door raciale, culturele, sociale idealen of collectieve spirituele waarden. Voorbeelden zijn; Washington, Ghandi, Mussolini, Karl Marx, Tzaar Nicolas de Tweede, en Richard Wagner.
-
DE ZON EN DE MAAN ONDER DE HORIZON
Het leven wordt in dit geval geleefd, vanuit het innerlijke subjectieve centrum om vooral de wil en het doel te vervullen van zichzelf, en door middel van overheersende individualistische gedragsstructuren, gedachten en gevoelens. Dit kan echter leiden door in zichzelf gekeerd te zijn en egoïsme, of creatieve originaliteit. Voorbeelden: Cromwell, Robespierre, Chopin, Listz, Pope Pius de Twaalfde, Lenin, Stalin.
-
Een andere manier om een interpretatie te bekomen van de positie’s van de Zon en de Maan, met een verwijzing naar de horizon, is de studie van het gelukspunt, als een aanwijzing tot de individuele capaciteit, voor geluk en gemak in relatie’s, en als resultaat voor sociaal succes. De positie van het gelukspunt in de radix hangt af van de fase van de Maan, dus op de manier waarop de hoeken in relatie staan tussen de Zon en de Maan. Het is onder de horizon, gedurende de wassende periode van de Lunatie; en boven de horizon als het Maanlicht afneemt.

Dit artikel is geschreven door Dane Rudhyar

Horoscoop Opbouw Astrologie

DE OPBOUW VAN EEN HOROSCOOP

DE ALGEMENE BOUW BESTAAT UIT DE BEZETTING VAN DE DIERENRIEMTEKENS EN DE HIERDOOR ONTSTANE ASPECT_VERHOUDINGEN. VOOR ALLES HEEFT DE ALGEMENE BOUW MEER KARAKTEROLOGISCHE BETEKENIS, TERWIJL DE INDIVIDUËLE BOUW DEZE BETEKENIS OVERDRAAGT OP BEPAALDE LEVENSGEBIEDEN, EN ALS ZODANIG EEN BEPAALT NOODLOT SCHEPT.DE TEKENS VAN DE DIERENRIEM, TWAALF IN GETAL, ZIJN OP VERSCHILLENDE MANIEREN TE VERDELEN, ELK DEZER VERDELINGEN HEEFT EEN BEPAALDE BETEKENIS.
-
WE ONDERSCHEIDEN: LENTE _ ZOMER _ HERFST _ EN WINTERTEKENS,
-
RESPECTIEVELIJK RAM / STIER / TWEELINGEN___ KREEFT / LEEUW / MAAGD___WEEGSCHAAL / SCHORPIOEN / BOOGSCHUTTER___STEENBOK / WATERMAN / VISSEN
-
WE KUNNEN HIER EEN VERGELIJKING MAKEN MET WAT IN DE NATUUR GESCHIEDT, BIJ DE INTREDE VAN DE ZON IN RAM. BEGINT DE LENTE ; NIEUWE KRACHT WORDT AAN DE AARDE MEDEGEDEELD, ALLES BEGINT TE ONTBOTTEN EN UIT TE LOPEN, OM IN DE ZOMER TOT GROOTSTE BLOEI TE KOMEN. IN DE HERFST BEGINT LANGZAAMAAN HET AFSTERVEN , WELK PROCES IN DE WINTER ZIJN HOOGTEPUNT BEREIKT.
ANALOOG WIJZEN DE LENTE EN ZOMERTEKENS ( RAM / STIER / TWEELINGEN / KREEFT / LEEUW / MAAGD ) OP ONTPLOOIÏNG VAN KRACHT, OP DAADKRACHT, ACTIVITEIT, OP EEN NAAR BUITEN GERICHT STREVEN, TERWIJL DE HERFST EN WINTERTEKENS EEN MEER NAAR BINNEN GERICHTE UITWERKING TE ZIEN GEVEN, EEN AFWACHTENDE, BESCHOUWENDE NATUUR. DEZE TEKENS WERKEN STERK GEESTELIJK.
-
DE DRIE KRUISEN VERDELEN DE TWAALF TEKENS VOORTS IN VIER HOOFD_ VIER VASTE_ EN VIER BEWEEGLIJKE TEKENS IN GROTE LIJN STAAT HET HOOFDKRUIS VOOR DE WILSINSTELLING . HET VASTE KRUIS DE GEVOELSINSTELLING EN HET BEWEEGLIJKE KRUIS DE VERSTANDSINSTELLING.
-
DEZE VERDELING IS ALGEMEEN, EN DIENT OM EEN VOORLOPIGE RICHTLIJN IN DE HOROSCOOP TE VINDEN.
NAAST EEN STERK VERBAND VAN DE HOOFDTEKENS MET DE WIL, WIJZEN DEZE OP GROTE STUWKRACHT, ZE BEVORDEREN DE ACTIE, HET INITIATIEF, HET ZIJN DE PIONIERS, DE UITVOERDERS . GROTE WERKKRACHT EN ONDERNEMINGSGEEST.
( RAM * KREEFT * WEEGSCHAAL * STEENBOK )
-
DE VASTE TEKENS HEBBEN NAAST DE GEVOELSINSTELLING NOG DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN. EEN STERK BEGEERTEAARD NAAST EEN GROOT WEERSTANDSVERMOGEN EN VOLHARDING. UITERST CONSERVATIEF ZE ZIJN TRAAG DOCH VASTBESLOTEN, HALSSTARRIG. ( STIER * LEEUW * SCHORPIOEN * WATERMAN ) HET EMOTIONELE TYPE.
-
DE BEWEEGLIJKE TEKENS ZIJN PLOOIBAAR, ONSTANDVASTIG, ZEER INTELLECTUEEL. GROTE VERANDERLIJKHEID, BESLUITELOOSHEID, NEIGING TOT KRITIEK. HET ZIJN DE BOODSCHAPPERS, DE AGENTEN, BEMIDDELAARS. ( TWEELINGEN * MAAGD * BOOGSCHUTTER * VISSEN )
-
EEN ANDERE VERDELING IS IN DE VIER TRIGONS OF DRIEHOEKEN , WE ONDERSCHEIDEN DE VUURDRIEHOEK ( RAM * LEEUW * BOOGSCHUTTER ); DE AARDEDRIEHOEK ( STIER * MAAGD * STEENBOK ); DE LUCHTDRIEHOEK ( TWEELINGEN * WEEGSCHAAL * WATERMAN ); EN DE WATERDRIEHOEK ( KREEFT * SCHORPIOEN * VISSEN ).
-
DE VUURTEKENS GEVEN GROTE ACTIVITEIT, DAADKRACHT, MAKEN ENERGIEK, DRIFTIG, IMPULSIEF, HOOPVOL EN IDEALISTISCH. ZE GEVEN EEN CHOLERISCH TEMPERAMENT. GROOT WEERSTANDSVERMOGEN.
-
DE AARDETEKENS MAKEN PRAKTISCH, DEGELIJK, ECONOMISCH, GEDULDIG EN GERESERVEERD, ECHTER OOK KOPPIG EN HALSSTARRIG. HET TEMPERAMENT IS MELANCOLISCH.
-
DE LUCHTTEKENS MAKEN WETENSCHAPPELIJK, INTELLECTUEEL, BEGAAFD,ARTISTIEKE, LITERAIRE NEIGINGEN. HOFFELIJK, VERFIJND, IDEALISTISCH, DE INTUÏTIE IS GEWOONLIJK STERK ONTWIKKELD.SANGUINISCH TEMPERAMENT.
-
DE WATERTEKENS GEVEN GEVOELIGHEID, DROMERIGHEID, ZE MAKEN ROMANTISCH, FANTASTISCH, SCHUW, TIMIDE. DIKWIJLS GEMAKZUCHTIG, VOORAL VISSEN. IN TEGENSTELLING TOT DE VUURTEKENS HEBBEN DEZE TEKENS WEINIG WEERSTANDSVERMOGEN ( SCHORPIOEN UITGEZONDERD ). HET TEMPERAMENT IS FLEGMATISCH.
-
ALHOEWEL HIER DE TEMPERAMENTEN MEDE AANGEGEVEN ZIJN, ZAL MEN ZELDEN OF NOOIT EEN ZUIVER TYPE ONTMOETEN. WIJ ZULLEN STEEDS MENGVORMEN AAN TREFFEN, WAARBIJ DAN TEVENS AAN TE GEVEN IS, HET OVERWEGEN VAN POSITIEVE OF NEGATIEVE TEKENS.
-
POSITIEVE TEKENS ZIJN * RAM * TWEELINGEN * LEEUW * WEEGSCHAAL * BOOGSCHUTTER * WATERMAN
-
NEGATIEVE TEKENS ZIJN * STIER * KREEFT * MAAGD * SCHORPIOEN * STEENBOK * VISSEN
-
DE POSITIEVE TEKENS WORDEN OOK WEL EENS MANNELIJKE OF ELECTRISCHE TEKENS GENOEMD, ZE OEFENEN EEN POSITIEVE WERKING UIT, ZE STRALEN UIT, ZE HEERSEN.
-
DE NEGATIEVE TEKENS OOK WEL VROUWELIJKE OF MAGNETISCHE TEKENS GENOEMD, VERTONEN EEN NEGATIEVE WERKING. DEZE ZIJN ONTVANKELIJK, ZE TREKKEN KRACHT AAN, EN WORDEN GEMAKKELIJK BEHEERST.
-
VRUCHTBARE TEKENS; STIER * KREEFT * SCHORPIOEN * VISSEN, DE TEKENS VAN DE WATERDRIEHOEK. HUN AARD IS VRUCHTBAAR, VOLGENS DE ERVARING GEVEN VOORAL KREEFT EN VISSEN OP DE HOORN VAN HET 5DE HUIS VEEL KINDEREN.
-
ONVRUCHTBARE TEKENS ; RAM * LEEUW * MAAGD * STEENBOK * WATERMAN, DEZE GEVEN OP DE CUSP VAN HET 5DE HUIS WEINIG OF GEEN KINDEREN.
-
BIJ DEZE BEIDE REGELS SPELEN NATUURLIJK NOG ANDERE FACTOREN MEE, HET KAN ECHTER EEN AANWIJZING ZIJN VOOR VRUCHTBAARHEID OF ONVRUCHTBAARHEID
-
WETENSCHAPPELIJKE TEKENS ; TWEELINGEN * MAAGD * WEEGSCHAAL * SCHORPIOEN * WATERMAN DOOR DE ERVARING WETEN WE, DAT DEZE TEKENS HET INTELLECT ZEER STERK STIMULEREN. EEN STERKE BEZETTING VAN DEZE TEKENS KOMT VEELAL VOOR BIJ MENSEN VAN MEER DAN NORMALE, WETENSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING.
-
REDENAARSTEKENS ; TWEELINGEN * MAAGD * WEEGSCHAAL * WATERMAN BEVORDEREN DE GAVE TOT REDENEREN EN DEBAT, GROTE SPREKERS WORDEN ONDER DEZE TEKENS GEVONDEN.
-
STOMME TEKENS ; KREEFT * SCHORPIOEN * VISSEN VEROORZAKEN EEN MOEILIJK ZICH KUNNEN UITEN, ER SCHIJNT NIET VOLDOENDE WOORDENKEUS TE ZIJN, OFWEL HET VERSTAND REAGEERT NIET SNEL GENOEG OP DE GEVOELENS. VOORAL VISSEN IS IN DIT OPZICHT ZEER GEHANDICAPT. SCHRIFTELIJK KUNNEN ZIJ ZICH ECHTER UITSTEKEND UITEN. OOK HIER ZAL EEN MOOIE POSITIE VAN MERCURIUS NATUURLIJK WEL LEIDEN TOT SPREEKTALENTEN.
-
DUBBELE TEKENS ; TWEELINGEN * BOOGSCHUTTER* VISSEN GEVEN DIKWIJLS HERHALINGEN AAN VAN REEDS BELEEFDE DINGEN, ZO ZULLEN TEKENS OP DE CUSP VII GEWOONLIJK OP MEER DAN 1 HUWELIJK WIJZEN.
-
HEFTIGE TEKENS; RAM * SCHORPIOEN * STEENBOK * WATERMAN DEZE TEKENS IN HET LEVEN IS IN ALLE OPZICHTEN HEFTIG. ZE VEROORZAKEN EXPLOSIEVE GEBEURTENISSEN IN HET LEVEN. EEN VAN DEZE TEKENS OP CUSP VIII KAN MEDE EEN DER AANWIJZINGEN ZIJN VOOR EEN GEWELDDADIGE DOOD.
-
MUZIKALE TEKENS. STIER*KREEFT*LEEUW*BOOGSCHUTTER*WATERMAN*VISSEN DEZE TEKENS KUNNEN OP BELANGRIJKE PLAATSEN VAN DE HOROSCOOP WIJZEN OP MUZIEK_BEGAAFDHEID.
-
ZWAKKE TEKENS. KREEFT*MAAGD*STEENBOK*VISSEN GEVEN WEINIG LEVENSKRACHT. RIJZEND BIJ GEBOORTE. OF ZON*MAAN IN EEN VAN DEZE TEKENS ZIJN EEN VAN DE VOORWAARDEN VOOR GERINGE VITALITEIT. WELK ZICH DAN KAN UITEN TOT EEN VROEGTIJDIG OVERLIJDEN.
-
STERKE TEKENS. RAM*STIER*LEEUW*SCHORPIOEN*BOOGSCHUTTER GEVEN BUITENGEWONE LEVENSKRACHT EN VITALITEIT EN ZIJN IN DIT OPZICHT GUNSTIG VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR.-
--
DE INDIVIDUËLE BOUW
-
IS DE VERDELING VAN PLANETEN EN DIERENRIEMTEKENS OVER DE HUIZEN, EN DE ASPECTEN OP ASCENDANT EN M.C.
-
WE KIJKEN EERST NAAR DE VIER KWADRANTEN, WELKE ONTSTAAN UIT DE HORIZONLIJN EN DE MERIDIAAN. DE HORIZONLIJN VERDEELT DE FIGUUR IN TWEE HELFTEN, EEN DAGHELFT, GEDURENDE WELKE DE ZON BOVEN DE HORIZON IS, EN EEN NACHTHELFT, WANNEER DE ZON BENEDEN DE HORIZON IS.
-
BIJ DAG KOMT HET LEVEN ZELF TOT VOLLE WERKING, ALLES IS DRUK EN IN ACTIVITEIT. IEDEREEN TRACHT OVERDAG IETS TE BEREIKEN OF IETS TE VERDIENEN.
ANALOOG HIERMEE WIJST EEN STERKE BEZETTING VAN DE DAGHELFT, OP EXTRAVERSIE, OP EEN NAAR BUITEN GERICHT STREVEN, HETWELK HOOFDZAKELIJK VERBAND HOUDT MET HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN, MET HETGEEN TE BEREIKEN IS IN DE KRING, IN HET MILIEU, WAARIN WE GEPLAATST ZIJN. HET IS DE EXTRAVERSE WILSUITING, WELKE HIER NAAR BOVEN KOMT
-
BIJ NACHT KOMT DE AARDE TOT RUST, HET WERK WORDT GESTAAKT, ER IS NU TIJD OM GEESTELIJKE PROBLEMEN OP TE LOSSEN, MEN KOMT TOT INKEER.
ANALOOG HIERMEE WIJST EEN STERKE BEZETTING VAN DE NACHTHELFT OP INTROVERSIE, OP EEN NAAR BINNEN GERICHT STREVEN.DEZE MENSEN KOMEN NIET ZO UIT HET LEVEN, ZE BLIJVEN MEER OP DE ACHTERGROND, IN TEGENSTELLING MET DE DAGTYPEN, DIE ZICH GAARNE OP DE VOORGROND PLAATSEN. BIJ DE NACHTTYPEN ZIEN WE MEERMAALS DE NEIGING ZICH IN HET ZIELE_OF GEESTESLEVEN TE VERDIEPEN, NEIGING TOT STUDIE DEZE MENSEN KUNNEN B.V. IN GELEERDE OF WETENSCHAPPELIJKE KRINGEN WELISWAAR EEN VOORAANSTAANDE PLAATS INNEMEN, DOCH ZULLEN ZELDEN EEN WERELDVERMAARDHEID BEREIKEN.
-
EEN ANDERE VERDELING IN TWEE HELFTEN WORDT DOOR DE MERIDIAAN VOORGESTELD. WE HEBBEN DAN EEN LINKER HELFT , BESTAANDE UIT DE KWADRANTEN 4 EN 1 EN EEN RECHTERHELFT MET DE KWADRANTEN 2 EN 3. OOK HIER KUNNEN WE WEER DE DAGELIJKSE ZONNELOOP ALS VOORBEELD NEMEN VOOR DE VERKLARING VAN DE OOST_ (LINKER) EN WEST (RECHTER ) HELFT.
-
’S NACHTS OM 12 UUR PASSEERT DE ZON DE I.C. OF DE CUSP VAN HUIS IV, OM ZICH WEER TE BEWEGEN NAAR DE ASCENDANT. HET M.C. OF DE CUSP VAN X WORDT BEREIKT ’S MIDDAGS OM 12 UUR. WANNEER DE ZON DUS LOOPT DOOR DE OOSTELIJKE HELFT, DAN IS HIJ OP WEG NAAR HET CULMINATIEPUNT, DE KRACHT VAN DE ZON WORDT STEEDS TOENEMEND. ZO ZAL IEMAND MET HET MERENDEEL VAN DE PLANETEN OOSTELIJK, VROEGER VAN ONTWIKKELING ZIJN DAN HET WESTTYPE, EEN SNELLERE RIJPHEID VERTONEN. HIERNAAST ONTWIKKELT ZICH EEN STERKE DAADKRACHT EN ACTIVITEIT, WELKE TOENEMEN NAARMATE DE PLANETEN MEER IN HET EERSTE KWADRANT STAAN. ( TUSSEN ASCENDANT EN HUIS X ).
DE MOOISTE COMBINATIE VOOR EEN ZUIVER OOSTTYPE ZAL DUS ZIJN WANNEER NIET ALLEEN DE MEESTE PLANETEN IN DE OOSTHELFT STAAN, MAAR DEZE ZICH OOK IN DE LENTE_ EN ZOMERTEKENS BEVINDEN. STAAN ZIJ IN HET ANDERE GEVAL IN DE HERFST_ EN WINTERTEKENS, DAN ZAL HET TYPE HIERDOOR VEEL VERLIEZEN VAN ZIJN DADENDRANG EN ACTIVITEIT.
WANNEER DE ZON CUSP X GEPASSEERD IS, GAAT HIJ ONDER OP DE DESCANDANT, OM ’S NACHTS OM 12 UUR. HET DIEPSTE PUNT TE BEREIKEN.
-
ANALOOG HIERMEE ZAL HET WESTTYPE, MET OVERWEGEND PLANETEN IN DE WESTELIJKE HELFT, MEER EEN LAAT ONTWIKKELINGSTYPE ZIJN, EEN LATE RIJPHEID VERTONEN; DIT TYPE ZAL EEN MEER PASSIEVE, AFWACHTENDE HOUDING VERTONEN. OOK HIER WORDT DE INVLOED GESTIMULEERD, WANNEER DE PLANETEN BOVENDIEN IN DE HERFST_ EN WINTERTEKENS STAAN, TERWIJL ANDERSOM WEER MEER DADENDRANG EN STOOTKRACHT HET KARAKTER TEN GOEDE KOMT.
-
HET MERENDEEL VAN DE PLANETEN OOSTELIJK GEEFT DUS: DADENDRANG, VROEGE INZET VAN DE KRACHTEN, EEN VROEG INTREDEN VAN DE LEVENSGEBEURTENISSEN. PRAKTISCHE NEIGINGEN.
-
HET MERENDEEL VAN DE PLANETEN WESTELIJK GEEFT : GERINGE ACTIVITEIT, REFLECTIEF THEORETISEREN, EEN LATE ONTWIKKELING EN DIENOVEREENKOMSTIG LAAT INTREDEN VAN DE LEVENSGEBEURTENISSEN. THEORETISCHE NEIGINGEN.
-
EVENALS DE TWAALF DIERENRIEMTEKENS VERDEELD WERDEN IN 3 KRUISEN EN IN 4 DRIEHOEKEN, KAN DIT OOK MET DE 12 HUIZEN GESCHIEDEN.