vrijdag 19 juni 2009

Huis Assen Astrologie


Huis Assen Astrologie

Caire Martin

www.astro.com

vertaald door jany


Ram / Weegschaal as
Planetaire heersers: Mars en Venus
Natuurlijke huizen: 1ste/7ste
De Ram / Weegschaal as betreft de strijd om het evenwicht tussen autonomie en compromis, geldingsdrang en samenwerking, respect voor zichzelf en het respect voor de ander. Uiteraard verband houdend met de 1ste/7ste huizen, is dit een kardinaal, vuur - lucht as geregeerd door Mars en Venus, mythische liefhebbers en tegenstanders in gelijke maatstaf. Het beschrijft de inherente spanning die bestaat in alle relaties: de strijd om te zoeken naar een evenwicht tussen persoonlijke vrijheid en autonomie aan de ene kant, en de steun, goedkeuring en waardering waar wij allemaal behoefte aan hebben van anderen aan de andere kant. De vraag is, hoe kunnen wij onafhankelijk zijn en gericht zijn op het bereiken van onze eigen doelstellingen, en tegelijkertijd voltooiing en vervulling vinden in onze relaties? Zoals alle schijnbare tegenstrijdigheden, kan dit conflict zo onaangenaam zijn dat we het meestal identificeren met de ene kant of met de andere. Als deze as bijzonder gepolariseerd wordt, kan de afsplitsing kant zo machtig worden dat ze beginnen ons leven te domineren. Bijvoorbeeld, als we kiezen voor totale onafhankelijkheid en autonomie, kunnen we uiteindelijk het gevoel krijgen eenzaam en geïsoleerd te zijn, met niemand speciaals in ons leven om te bestrijden of streven, en niemand met wie we onze successen en teleurstellingen delen. Uiteindelijk is er geen inherente betekenis in een sterk en onafhankelijk en gericht zijn op zichzelf. Het is veel makkelijker om een gevoel van persoonlijke ontplooiing te krijgen en te bereiken als we vechten voor een principe, zoals justitie, of namens een andere persoon.
Aan de andere kant van het spectrum, als we ervoor kiezen om te wonen, uitsluitend voor en door onze relaties, kunnen we uiteindelijk een boos en wrokkig gevoel krijgen dat we alle shebben opgeofferd, zoals onze eigen ontwikkeling en onafhankelijkheid. Zeg bijvoorbeeld, we zijn geïdentificeerd met het beschaafde, gekweekte Weegschaal kant van deze as, met zijn sterk gevoel voor rechtvaardigheid, de liefde voor vrede en harmonie, en zijn diplomatieke talenten. Dan, zonder twijfel, zullen wij voortdurend ons omringd weten door uiterst egoïstische mensen die geen aandacht hebben voor anderen. Dit kan ons zeer boos maken, en woede, natuurlijk, behoort tot Ram, en niet bij Weegschaal, alhoewel Weegschaal ook ineens kan ontploffen.


---------------------------------------------------------


Stier / Schorpioen as
Heersers: Mars (Pluto) en Venus
Natuurlijke huizen: 2de/8ste
Op de Stier / Schorpioenas komen we Mars en Venus opnieuw tegen, maar dit keer in hun vaste, aarde-water manifestaties. Als een vaste as, de confrontatie tussen Stier en Schorpioen kan bijzonder stevig en onbuigzaam zijn. Hun natuurlijk verband met de 2de/8ste huis as, is het inherente conflict dat op deze as draait rond de thema's van geldmiddelen en de eigendommen, de waarden en bezittingen, zowel persoonlijk als gedeeld. Stier is een zachtaardig, vredelievend en praktisch teken, die de voorkeur geeft aan een verblijf in de eigen sfeer van comfort. Echter, als deze as bijzonder wordt gepolariseerd over de Stier kant van het spectrum, dan is het simpele, biologische streven naar stabiliteit, inertie en stagnatie geworden. Dit roept onvermijdelijk de stimulatie op van een hevige crises die kan worden geassocieerd met het teken van Schorpioen, die vaste structuren afbreekt in het belang van groei en nieuw leven.


-----------------------------------------------------------


Tweeling / Boogschutter as
Heersers: Mercurius en Jupiter
Natuurlijke huizen: 3de/9ste
Op deze beweeglijk, lucht / vuur, Tweeling/ Boogschutter as komen we de heersers, de planeten Mercurius en Jupiter tegen, die beschrijven; het leren en het verzamelen van informatie aan de ene kant, en de verspreiding ervan aan de andere kant. Dit zwaartepunt van exploratie betreft de relatie tussen informatie en betekenis, feiten en kennis, de studenten en de docent, de school en de universiteit. De polen van deze as zijn volledig en vullen elkaar aan. Als de Tweeling kant contact verliest met het grotere geheel, met de waarde; en het doel van de informatie is het verzamelen ervan, dan is alles wat kan worden gevonden, oppervlakkig en inhoudsloos, zelfs op het punt van nihilisme. Indien aan de andere kant, Boogschutter contact verliest met Tweelingen, kan het gevoel van die bevoorrechte toegang tot de waarheid leiden tot arrogantie en fundamentalisme, afgesneden van de objectiviteit en de relatieve waarheden van Tweeling. Grafieken waarin dit thema komt tot leven zijn die met verschillende planeten in Tweelingen of Boogschutter, in het 3de of 9ste huis, of met deze as op een van de cuspen. Als we alleen geïdentificeerd worden met de Tweeling kant van deze as, dan kunnen we worden gevangen in een soort eeuwigdurende kindertijd of als een eeuwige student, de levensomstandigheden van een voorlopig bestaan die ons in staat stelt om niet gebonden en onverantwoordelijk te zijn, weigerend om te worden vastgepint op welke weg dan ook. Op het einde, kan dit de soort val zijn dat we altijd zo vastbesloten hadden om te vermijden, want het is een weigering om zich volwassen te gedragen of iets betekenisvol aan de samenleving, waarvan wij deel uitmaken, toe te voegen. Als, aan de andere kant, we ons alleen met de Boogschutter kant van deze as identificeren, dan is onze zoektocht, wijsheid, en zin,- en dan zal de filosofische brand ongecontroleerd uitbreiden totdat hij ons begint te overweldigen. Als we onze objectiviteit verliezen, en ook de werkelijke feiten negeren, dan zullen wij ons in toenemende mate bevinden, verstoken van contact met,- en vervreemd van, het werkelijke gevoel van visie en de betekenis die zo belangrijk was voor ons, want we hebben geen vooruitzichten of hebben niet geleerd om onze visie om te zetten in woorden, of het vermogen niet ontwikkeld om het objectief te bespreken met anderen en het te vergelijken met andere scholen of andere gedachten, of om les te geven. We kunnen beginnen te eisen van onze aanhangers en discipelen, die zonder vragen ons volgen, en paradoxaal genoeg, steeds meer afhankelijk van zijn voor ons gevoel van gezag, status en betekenis. Als de as bijzonder wordt gepolariseerd, kan het einde een val worden, die ongeschikt is voor het beweeglijke karakter van deze twee tekens.


-----------------------------------------------------


Kreeft / Steenbok as
Heersers: Maan en Saturnus
Natuurlijke huizen: 4de/10de
Geregeerd door de Maan en Saturnus, is de Kreeft-Steenbok as, uiteraard gekoppeld aan de 4de/10de huis as, dit beschrijft het kind en de ouder, degene die moet opgevoed worden en de opvoeder, onze behoefte om erbij te horen en onze behoefte om op onze eigen voeten in de wereld te staan. Dit is de ouder-kind-as, en natuurlijk is er geen enkel kind zonder een ouder en er is geen ouder zonder een kind. Tot in het extreme genomen, de tekens van Kreeft en Steenbok kunnen de dubbele kern van hevige angsten en sluikstorten beschrijven, dit lijken universele thema's te zijn die diep neergelegd zijn in al onze psyches. Het gebied van Kreeft en de Maan betreft voeding en verzorging, vroege ervaringen van veiligheid en zorg, en onze behoefte aan bescherming. De Maan is het kind in ieder van ons, en het kind is het deel van ons dat niet opgroeit. Het gebied van Saturnus, aan de andere kant van het spectrum, is de sfeer van de ouder, de verzorger en aanbieder, degene die verantwoordelijk is voor de vaststelling van veilige grenzen. De gehele as houdt zich bezig met vraagstukken van veiligheid, beveiliging en bescherming. Deze as polarises zeer gemakkelijk in relaties, met één partner steeds behoeftig en afhankelijk, eisend om te worden verzorgd en onderhouden, en de andere partner wordt de dienstverrichter en de bevoegde ouder. In feite, relaties zijn vaak de plaatsen waarin we proberen onze onvoltooide oer verzorgings onderwerpen op te lossen, en dit zal met name het geval zijn als we Kreeft en Steenbok op de Ascendant-Descandant as hebben, of meerdere planeten in Kreeft en Steenbok of in het 4de en 10de huis. Als deze as is gepolariseerd, wordt de Kreeft kant, heel behoeftig en de Steenbok kant steeds meer terughoudender en teruggetrokken.
--------------------------------------------------------------------


Leeuw / Waterman as
Heersers: Zon en Saturnus (Uranus)
Natuurlijke huizen: 5de/11de
Geregeerd door de Zon en Saturnus, de Leeuw / Waterman as is een ander aspect van de ouder-kind relatie, maar deze keer is het een positieve, vuur -lucht as. De Zon-regeert de Leeuw pool en beschrijft onze unieke creativiteit en de individuele mogelijkheden, en de Saturnus-geregeerde Waterman pool beschrijft de collectieve regels en wetten waar we ons allemaal aan moeten onderwerpen. Uranus, de medeheerser van de Waterman, heeft ook haar rol te spelen op deze as, en werkt vaak als een weigering om te voldoen aan alle andere regels dan die van de eigen functie of als onderdeel van een groep. De Uranische drang is te vechten en te verstoren en het status quo te handhaven. Het staat onder leiding van het hoofd in plaats van het hart maar uiteindelijk is er niets meer krachtiger of effectiever dan de overwinning van 'harten en geesten'. De Leeuw / Waterman as beschrijft de relatie tussen het individu en de groep, tussen wat goed is voor iemand als een individu, en wat goed is voor iedereen. Deze twee dingen zijn niet zo makkelijk te integreren, want we bevinden ons opnieuw verankerd op een vaste as, waarin geen enkele pool bereid is zich aan te passen, of te onderhandelen. Het is maar al te menselijke zich te gedragen naar de regels van de maatschappij als ze niet op ons persoonlijk van toepassing zijn. Aan de andere kant, als wij vooral burgers zijn die de wet respecteren, dan zullen we ongetwijfeld ons herhaaldelijk verontwaardigd voelen door het egoïstische, onnadenkend gedrag van degenen die weigeren om verantwoordelijke leden van de samenleving te worden of te voldoen aan de regels. Niettemin, het hart en het hoofd moeten naast elkaar bestaan, omdat de meeste van ons de overtuiging hebben, of het bewijs, dat onder de miljoenen mensen in de wereld, er een unieke en bijzondere persoon zal zijn die helemaal perfect is voor mij.


-----------------------------------------------------------------


Maagd / Vissen as
Heersers: Mercurius en Jupiter (Neptunus)
Natuurlijke huizen: 6de/12de
De Maagd-Vissen as wordt geregeerd door Mercurius en Jupiter in hun aarde en water manifestaties, en is uiteraard verbonden met de 6de en 12de huizen. De thema's op deze as zijn orde en chaos, controle en vertrouwen, de vorm en de inhoud, de praktische en ingebeelde werelden, realiteit en dromen, service en toewijding. Ik maak met deze as de vergelijking naar de Graal legende, met Vissen vraag, 'Wie doet de Graal dienen? " en de Maagd antwoord dan, 'Hij die de Graal dient ". Als dit spectrum polariseert aan de Maagd kant, dan zal er een sterke behoefte zijn aan controle over de dagelijkse routines van het leven, in een poging om chaos te weren. En toch, als de kwaliteiten van de Vissen niet geïntegreerd zijn, zullen zij uit het onbewuste en het Maagd individue, zich steeds meer overweldigd voelen, en zullen er meer en meer verstoringen in hun leven komen en het voelt aan dat het meer en meer uit de hand loopt. Maagd is analytisch, zelf-kritisch en perfectionist, briljant op fouten ontdekken en de nadruk ligt op de details, maar er is kans dat het hele beeld mistig blijft, want dat behoort tot Vissen. Als we ons alleen met de Maagd as identificëren, dan kunnen we geworden gebruikt als wachtdiensten en voetvegen, en we zullen lange tijd nodig hebben om te ontsnappen. Maar zolang we het geheel kunnen zien, zullen we altijd het gevoel hebben dat alles wat we proberen te bereiken bedorven is of onvolmaakt in de wording. Op de Vissen zijde van deze as, blijven we liever samengevoegd, ongenuanceerd en ongevormd om te voorkomen dat we blijven worstelen met de details en de praktische aspecten van het leven. In dit geval hebben we ons waarschijnlijk gedwongen om om te gaan met de wereld in praktische manieren , waar we dan bitter aanstoot aan nemen. Een benadering van deze as die ik heb gevonden dat nuttig is om te onthouden is de mantra: 'Geloof in Allah, maar hang uw kameel vast'. Beide zijn noodzakelijk. Deze as beschrijft de manier waarop we komen aan de dagelijkse behoeften van het leven, niet alleen voor hun ons eigen belang, of om geld te verdienen, maar in dienst van iets waarvan wij vinden dat het betekenisvol is.


--------------------------


MC / IC-as
Zoals we reeds hebben gezien, de 4de en 10de huizen zijn het ouderlijk huis, met in het 4de huis de familiale achtergrond en de omgeving waarin we opgroeiden, en het 10de huis beschrijft onze familie de sociale status ervan en de relatie met de wereld. Deze huizen zijn ook een beschrijving van onze waarneming van de ouderlijke relatie zelf, en het is waarschijnlijk dat, tot op zekere hoogte, de rol gespeeld door onze ouders uitwisselbaar zijn. Biologisch, natuurlijk, zijn we het product van de unie tussen onze ouders, dus de 4de en 10de huizen weerspiegelen de spanning en de creativiteit van de te gemoed komingen van tegenstellingen die resulteerde in onze conceptie. De conflicterende eis van onze prive-leven en het openbare leven, ons huis en ons werk, onze innerlijke en uiterlijke werelden, maken de aard van de spanning en stress, ik vermoed dat we dat allemaal hebben gevoeld van tijd tot tijd.
Ongeacht welk huis systeem dat wij gebruiken, is het de moeite waard erop te wijzen dat de betekenis van de MC / IC-as niet identiek is aan de betekenis van de 4de en 10de huizen, die de kwaliteiten en houding van onze ouders en wat we geleerd hebben op onze moeder of de vader zijn/haar knie. Aan het eind van de dag, is de MC / IC-meridiaan is een unieke persoonlijke as. Het is onze verticale as, onze centrale pijler, waarin, in de diepste zin van het woord, wij vandaan komen en waar we naartoe gaan. En hoewel dit heel goed mogelijk een uitbreiding is van onze ouders op de doelstellingen, ambities en resultaten, het uiteindelijk onze taak lijkt te zijn om ons uit de ouderlijke matrix terug te trekken, onze eigen wortels te poten en onze eigen plaats in de wereld. De MC beschrijft onze ware roeping of 'roept', dat we 'iets' moeten bereiken in de wereld om te voldoen aan onze unieke mogelijkheden. In tegenstelling tot het 10de huis, wordt het gedreven van binnen uit, in plaats van aan de buitenkant. En de IC beschrijft de roots van ons wezen, die ons ondersteuning geeft en houd en voed ons op een innerlijk niveau en die de bron van onze sterkte en macht is in de wereld. Zoals het middernacht punt in de geboortehoroscoop, is dit het punt waar de Zon sterft en wordt herboren, en in de traditionele astrologie betekent het "het einde van de materie", die ook plaats maakt voor een nieuw begin. De verticale as van de MC / IC kan worden vergeleken met het chakra-systeem, onze centrale pijler, met de IC functie's als de basis chakra. Zoals met alle assen, de MC en IC zijn van elkaar afhankelijk, omdat onze capaciteit om te groeien naar boven altijd zal afhangen van de sterkte van onze wortels.
In het Gelijke Huis systeem , zal de MC / IC-as normaal worden gevonden in het 10de en het 4de huis, in welk geval onze eigen richting in het leven een uitbreiding kan zijn van dat van onze familie en ouders. Maar als het buiten de 10de en 4de huizen valt, dan kan onze richting in het leven zeer verschillend zijn van die van onze ouders. Als bijvoorbeeld de MC / IC-as valt in de hele 9de/3de huizen, dan kan onze roeping inhouden; onderwijs, recht, filosofie, reizen, of een van de thema's die verband houden met deze twee huizen. We zijn dan wellicht de enige persoon in de familie, bijvoorbeeld, die gegaan is naar de universiteit, of die leeft in een ander land of cultuur, of die een andere godsdienst of filosofie heeft dan van de rest van de familie. Met de MC-IC-as in de 8ste/2de huizen, zijn we niet bijzonder comfortabel om ons te voeden met de tradities en waarden van de cultuur waarin wij opgegroeid zijn.Wij willen diep wegduiken om de problemen die begraven zijn in die cultuur of de maatschappij niet te vinden, en met het IC in het 2de huis, willen we leven volgens onze eigen innerlijke waarden, die zullen worden beschreven aan de hand van het teken op de 2de huis cusp, de planetaire heerser van het 2de huis, en alle planeten in het 2de huis. Als de MC / IC-as in het 11de en 5de huis is, dan zijn we waarschijnlijk meer politiek, sociaal bewust of hebben een creatievere roeping in het pad van het leven dan dat van onze ouders en familie. Ongetwijfeld zullen we onszelf vinden, schoppend tegen de oude tradities, de veronderstellingen en de waargenomen zelfgenoegzaamheid van het 10de/4de huis cultuur waarin we zijn geboren, en proberen om onze eigen unieke bijdrage (IC in de 5de huis) aan de ontwikkeling van de politieke of het sociale bewustzijn (MC in de 11e huis) uit te brengen.
Het rare van de MC / IC-as is dat het lijkt te beschrijven, de talenten, doelen en mogelijkheden die onze ouders hebben ontkend of onderdrukt; wat ze graag zijn of gedaan hadden als ze alleen maar de gelegenheid hadden gehad. En dus deze as kan ons rechtstreeks in contact brengen met bijzondere geschenken en uitdagingen die we hebben geërfd van onze ouders, maar die niet geleefd zijn door hen. Er is een gedicht van Rainer Maria Rilke genaamd Aparte Levens, die verbeeld dit prachtig:
Soms staat een man tijdens het avondeten op, en wandelt buitenshuis, en blijft lopen, omdat er een kerk is, die ergens in het Oosten staat. En zijn kinderen zeggen zegeningen over hem alsof hij dood was.
En een andere man, die nog steeds in zijn eigen huis is, sterft er, tussen de borden en de glazen, zodat zijn kinderen ver in de wereld moeten gaan naar dezelfde kerk, die hij vergeten is.
Er is altijd een machtige voorouderlijke 'opdracht' rond deze as, en het is op deze as dat we lijken te erven, de nog onvervulde, onvolledige, nog te manifesteren of opgeloste, oproepfrequentie van het lot van onze familie lijn. In deze zin verbindt de MC / IC-as ons met de archetypische ouders die altijd achter of naast onze gewone menselijke, sterfelijke ouders staan. De ouderlijke archetypen, de mannelijke en vrouwelijke principes, die in de astrologie wordt gesymboliseerd door de Zon en de Maan, die brengt ons terug naar de vragen over de geest en ziel. Het zou symbolisch zijn om te veronderstellen dat de geest en de ziel zich zou kunnen manifesteren via de MC / IC-as.

------
Geen opmerkingen: