zaterdag 5 september 2009

Cyclus van Aspecten Astrologie---------------------------------
Astrologische grondregels: De cyclus van Aspecten

-------------------------------
Palden Jenkins, vertaald door janny

-------------------------------
Hier is een lijst van de aspecten , met korte beschrijvingen van hoe ze werken. Neem kennis van de volgorde van de aspecten die een patroon spelen in een complete cyclus van beweging en verandering die zich tussen twee planeten afspeelt. De aspecten in het vet staan bekend als de "voornaamste aspecten". De cyclus verdeelt in twee hemisferen, wassend (+) en afnemend (-). Hoewel de meeste aspecten zijn herhaald worden in de wassende en afnemende hemisfeer, bestaan ze in verschillende contexten, en dus in tijdcyclus onderzoek, wassende en afnemende aspecten werken heel verschillend van elkaar.

--------------------------------------------
* CONJUNCTIE *
0 °
Overgang, eind-begin, potentieel-sluiting, waterscheiding, waar de dingen zijn tot nu toe, het leven zoals het is, nieuwe start, wijdopen opties.

--------------------------------------------
+ Semisextiel
30°
Beweging en gerommel, als gevolg van de mogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen, onderstromen, plannen maken, de truckendoos openen , hints / voortekenen, de kiemkracht.

--------------------------------------------
+ Half Vierkant

45°
Besluiten en beslissende acties, scheiding van wegen, het engagement om een cursus, het plaatsen van weddenschappen op de toekomst, de energie-investeringen, richting lange termijn doelen.

-------------------------------------------
+ Sextiel
60°
Drukke ontwikkelingen, beweging, activiteit, creativiteit, snelle vooruitgang, het bereiken van dynamiek, getijdenstromingen, verspreiding, loskomende energie, intense veranderingen.

--------------------------------------------
+ Vierkant

90°

Inspanning, stelling, crisis, problemen, focus, ermee verder gaan , feiten onder ogen zien, conflicten, complicatie, vernauwde doelstellingen, invoering en toepassing

---------------------------------------------
+ Driehoek
120°
Niet gebonden, groei, uitbreiding, gemakkelijker tijden of het verlies van aandacht, het genot, hoog tijd, cultuur, synthese, bestendiging, opstijgen, stabilisatie, voortduring.

---------------------------------------------
+ Semiquadrate

135 °
Aanpassingen, hernieuwing, de eerste resultaten laten blijken, nieuw-opkomende feiten, de laatste druk, waardoor dingen onomkeerbaar worden, realiteit-uitdagingen

------------------------------------------------
+ Quincunx
150°
Verwachtingen, onzekerheid, zoekende vooruitzichten, risico van scheiding / ontsporing, het combineren van tegenstrijdigheden, de extra meters.

------------------------------------------------
* OPPOSITIE
180°
Climax, resolutie of conflict, getekend en verzegeld, uitkomsten en resultaten, actualiteit, de bult, doelen bereikt of realiteit gerealiseerd, getijde-draaien, intensiteit.

--------------------------------------------------
- Quincunx
210°
Verwerking van de ervaring en de herinrichting van de doelstellingen, nieuwe perspectieven, vernieuwing of verlies van het doel, de gevolgen van de resultaten, wat is het volgende?

--------------------------------------------------
- Semiquadrate
225°
De volgende stap, het in context plaatsen, consolidatie, reorganisatie, omgaan met problemen, een crisis van het doel, om de dingen goed te gebruiken, oogsten.

--------------------------------------------------
- Driehoek
240°
Voordelen plukken, rijpen, genoeg, schoonheid, regelmaat, opbouwen van tradities, krachteloos, memoriseren, voortstuwende kracht, overcapaciteit, vertragen.

---------------------------------------------------
- Vierkant
270°
Crisis, doorbraak of instorten, nieuwe uitdagingen, aanvaarding / lessen uit het verleden, verandering van behoudzucht, zoektocht naar betekenis, reparatie, cursus-correctie.

-------------------------------------------------
- Sextiel
300°
Bestendiging, traditie, nieuwe wijn in oude flessen, dividenden plukken, het comfort, de activiteiten geduwd door de resultaten, huiselijke inspanningen, vervulling.

-------------------------------------------------
- Half Vierkant
315°
Afwijzen, strijd / ontslag, naar aanleiding van nieuwe elementen, het schommelen van de boot, het overdragen van de geschiedenis, scheidingen, toekomstige visies, crisis van richting kiezen.

--------------------------------------------------

- Half Sextiel
330°
Beïnvloeding door het verleden, bezinning, instandhouding, verzoek tijd, begrip, vroeger, de voorbereiding van de grond, geeft wegen voor - of vervroegde vrijlating, zuivering.

---------------------------------------------------
* CONJUNCTIE
360°
Definitieve eindes, zinken, intermezzo, weinig of veel gebeurtenissen, wedergeboorte, vulkaanuitbarstingen, nieuwe perspectieven, zaaien, verschuiving van de standpunten.

----------------------------------------------------

De bovenstaande beschrijvingen sugereren thema's en fasen. Echter, een thema kan zichzelf tonen in de geschiedenis op verschillende manieren, afhankelijk van de menselijke keuze. Bijvoorbeeld, een wassende Driehoek kan leiden tot een moment van bloei, of, indien de energie verloren is gegaan of fouten onlangs gemaakt, kan het ook leiden tot tijden van achteruitgang en langdurige lijden. Aan de andere kant, ook een vierkant kan problemen veroorzaken of het kan het doorbraak-punt worden tot succes. Wat het zal worden, waarzeggers hebben getracht dit te voorspellen sinds het begin van de tijd!

--------------------------------------------

Orbs van invloed.

--------------------------------------------

Wanneer zijn planeten in of buiten aspect aan elkaar?

-------------------------------------------

In het geval van de buitenste planeten, rond drie graden is een aanvaardbaar "orb" van invloed - hoewel er geen duidelijke, harde-en-snelle grens is voor een orb. Stevig orb waarden definiëren is onverstandig, - elk evenement, historisch of astrologisch, moet haar eigen tussenvoeging hebben. Planeten resoneren het sterkst wanneer ze binnen een zekere mate van orb staan, maar in het geval van conjuncties, vierkanten en opposities, kunnen effecten worden opgespoord als planeten zijnde zelfs vijf graden uit aspect. Tips over de sfeer die zich kunnen voordoen tijdens een aspect kunnen beginnen zodra de betrokken planeten in het teken (s) staan waar het aspect moet plaatsvinden. De tastbare gevolgen van een belangrijk aspect tussen twee planeten van Uranus, en Neptunus en/of Pluto kan 5 tot 10 jaar duren om te ontvouwen. Er is een opbouw en nasleep aan elk aspect, en strekt zich uit aan weerszijden in de tijd of het aspect van de gebeurtenis. De golf-achtige vorming van een dergelijk aspect, meestal waarbij ten minste drie doorgangen zijn (vooruit-terug-naar voren), duurt een jaar. Sommige aspecten kunnen jaren duren voor ze doorlopen. In mijn waarneming, lijken er verschillende patronen te zijn door welke aspecten meermalen zichzelf laten zien: * Soms nieuwe ideeën, initiatieven, vernieuwingen of veranderingen breken ruim aan voor een aspect, om te komen tot het volledige effect op het exacte tijdstip van het aspect; * Soms rommelt het voordat het aspect plaatsvind, maar duidelijke veranderingen zijn er pas op het moment van het aspect; * Weerstand tegen verandering, of onbekendheid voor de noodzaak ervan, kan heersen totdat de tijd van het aspect daar is, en de noodzakelijke veranderingen komen nadat, de energie-intensiteit uitstervend is; * In sommige gevallen, zichtbare gebeurtenissen kunnen niet worden weergegeven in de tijdlijn van aanbiedingen, maar veel kan er onder het oppervlak sluimeren, zoals later blijkt - in het bijzonder in het geval van verharding of het onderdrukken van culturen en tijden van de geschiedenis. Inzicht in de geschiedenis in het licht van de interplanetaire cycli van aspecten verschuift radicaal de weg die we zien bij de betekenis van historische gebeurtenissen. Door het identificeren van de grote stroom-punten in de geschiedenis - met name tijden van grote astrologische configuraties met Uranus, Neptunus en Pluto - krijgen we een inzicht in de belangrijkste keerpunten van de geschiedenis, de tijd wanneer diepe beslissingen werden gemaakt door of voor de mensheid of aanzienlijke delen ervan. Of deze zijn voor beter of slechter, met wijsheid of angst, astrologie kan niet oordelen - dit is een menselijke keuze, gemaakt als antwoord op de veranderende energie-mogelijkheden van de tijd.

vrijdag 4 september 2009

O GRADEN RAM punt Astrologie


0 GRADEN RAM PUNT OF A.P
door Kim Falconer
vertaald door janny
-------------------------------------------------------------------
Wat is het Nul Graden Ram Punt?

----------------------------------------
Het Ram punt, of lente-equinox in de tropische zodiak, is een knooppunt. Het is de plaats waar de zon het evenaarsvlak kruist op weg naar het noorden. Zie het als een Zon / aarde knoop, in tegenstelling tot de Maan knopen waarbij de zon / aarde / Maan)aanwezig zijn.
In het Uranian systeem, het Ram Punt of AP, gaan ook al de links naar nul graden van de kardinale tekens (zoals een 90 graden ). Iedere geboortehoroscoop, progressieve of uurhoek-heeft de AP op precies dezelfde nul graden, maar elke grafiek wordt uniek wat betreft de huis plaatsing van deze graden en de planeten en andere punten die er betrekking op hebben. Denk aan de AP als een 0 graden kardinaal kruis waarbij Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok bij betrokken zijn.
----------------------------------
Wat is de betekenis van de AP?
----------------------------------
De AP betekent een beweging (kardinaal) uit een innerlijke kwaliteit naar een buitenste manifestatie. Het richt ons naar de wereld van grote organisaties, publieke evenementen en alle relaties dmv. voortstuwing van het individu naar het collectieve. Soms is een "spectaculaire uitbraak van energie ... en betrokkenheid met de grote wereld" Celest Teal
Het AP lijkt ook betrekking te hebben op vergaderingen met de beroemde, gerespecteerde en deskundigen in hun vakgebied.
-------------
Als de eerste graad van Ram, suggereert dit punt ons hoe het "zal worden", of in die zin van of Ik Ben, en beweegt het zich van het subjectieve naar de kennelijke werkelijkheid.
--------------
Zoals de eerste graad van Kreeft, dit punt suggeert hoe we onze behoefte aan liefde en koesteren invullen, ons gevoel van "Ik Voel", verhuist van het subjectieve naar de wereld.
---------
Zoals de eerste graad van Weegschaal, van deze plaatsing zegt, "Ik betref", wat erop wijst hoe onze gedrevenheid om samen te werken, met anderen in een maatschappelijk belangrijke manier, beweegt om zich van onze innerlijke wereld te uiten in de richting van andere personen.
--------------
Zoals de eerste graad van Steenbok, deze plaatsing zegt, "Ik produceer", wat erop wijst hoe onze drang om tastbare resultaten, verhuist van "zelfstandige" voor de samenleving als geheel. Isabel Hickey zou hebben gezegd dat zij het AP is het eerste punt waar de geest incarneert, het uitgangspunt van het ZELF. Bij huis en aspect contact, de AP geeft aan hoe we de projecten uiten in het publiek, en het leven ontmoeten op verschillende manieren waardoor het collectieve ons herkent, erkent (of berecht) en ons onthoud.
-------------
Wat betekent het als een planeet of punt conjunct de AP staat?
---------------
Don McBroom noemt de AP de "Kracht achter dominante eigenschappen en openbare projectie. Hij zegt, "... de AP kan een indicator zijn van een Individueel Potentieel voor Publieke Projectie. Vaak wordt deze meting gebruikt met betrekking tot de persoon die de vordering tot roem opeist of voor wat ze de geschiedenis in zal gaan om herrinert te worden. Als er direct contact is tussen een bepaalde planeet of een Punt (dwz Ascendant of Midheaven) en de AP (binnen een twee-mate orb), was er vaak een te onderscheiden relatie met de energieën die van oudsher geassocieerd zijn met die planeet en die werd publiekelijk waarneembaar in het individuele ".
Als een planeet of punt conjunct de AP is, is de aard en de energiestuwing van de planeet de toegevoegde stuwkracht of de drang naar voren te komen collectief. Het kan ook zijn dat wat het grote publiek herkent als het meest gemakkelijk in ons, of onthoud van ons.
----------------------------------------
Zon-AP kan onze energie betekenen, vitaliteit en de kracht die wijn trachten uit te drukken door middel van de samenleving. Mensen zien ons voor onze zonne kwaliteiten en hoe we voortbewegen onze creatieve kracht voortbewegen in het collectieve. De beroemde persoon.
----------------------------------------
Maan-AP stelt dat onze innerlijke wereld van gevoelens, reflecties en intuïtie spreekt in het openbaar, en deze eigenschappen zijn opgevallen door het collectieve. De beroemde helderziende.
------------------------------------------
Mercurius-AP kan ons verstand betekenen, gedachten en manieren van communiceren in het publieke oog. Wij zijn bekend als zijnde geestig, helder, levendig, en slim. De beroemde schrijver.
------------------------------------------
Venus-AP kan betekenen onze sensueel, meegaand vermogen om verbinding te maken en de band met anderen uit zich in een grotere maatschappelijke arena. Mensen zien ons voor onze grillige, artistieke en gedienstige kwaliteiten. De beroemde kunstenaar.
--------------------------------------
Eros-AP stelt dat onze vurige wens van erotische transformatie is opgevallen door het collectieve. Mensen zie onze krachtige energie als prikkelend of bedreigend, volgens hun eigen opvattingen. De beroemde courtisane.
----------------------------------------
Mars-AP stelt onze assertieve, directe en actie gerichte kwaliteiten die de aandacht grijpen van de samenleving. Wij worden gezien als commandant, rauw en indrukwekkend. De beroemde krijger.
-----------------------------------------
Jupiter-AP kan onze leidinggevende kwaliteiten betekenen, mededeelzaamheid, optimisme en ons pleiten voor rechtvaardigheid dat de aandacht vangt van het collectieve. Wij zijn gezien voor onze visie, onmetelijkheid, en vrolijkheid. De beroemde wereldleider.
-----------------------------------------
Saturnus-AP stelt dat ons vermogen om concrete resultaten door middel van voortdurende en aanhoudende inspanning wordt gemarkeerd door openbare toejuiching. Wij worden gezien voor onze ambitie, voorzichtigheid en pragmatische details. De beroemde corporate directeur.
----------------------------------------
Chiron-AP suggereert bekendheid door ons vermogen om te leren, te begrijpen, te streven naar het onmogelijke en het herstel van mededogen. Wij worden gezien als een genezer voor degenen die hun geloof hebben verloren of wanhopig zijn. De beroemde Guru.
----------------------------------------
Uranus-AP stelt ons vermogen voor om plotselinge veranderingen te maken, rebellie tegen dogmatische overtuigingen en het breken van de veiligheids-zone en dit is opgemerkt door de samenleving. Wij worden gezien als verrassend, inventief en inspirerend. De beroemde revolutionair.
---------------------------------------
Neptunus-AP het verlangen naar het goddelijke en de wens om te fuseren met het collectieve onbewuste is gevangen genomen door de projectie van de samenleving. Wij worden gezien zoals het publiek ons wil zien. De beroemde filmster.
----------------------------------------
Pluto-AP het meedogenloze streven naar macht en controle is collectief opgevallen en zij worstelt met de noodzaak om de diepten te peilen van de onbewuste gedachten. Wij zijn gezien voor onze sterke kwaliteiten, de donkere held die kan worden bekeert. De beroemde excentriekeling.
----------------------------------------
Ascendant-AP is bekend voor persoonlijkheidstrekken en interacties in de wereld. Heeft beroemde vrienden!
--------------------------------------------
Midhemel-AP is bekend voor het sociale te bereiken door middel van beroepskeuzevoorlichting, missie of beroep. Werken met beroemde mensen!
------------------------------------------
Noordknoop-AP is bekend voor het volgen van het pad naar de toekomst. Heeft een beroemde gids!
------------------------------------------
Zuidknoop-AP is bekend voor de terugbetaling van de weg van het verleden. Een gids voor anderen zijn.
------------------------------------------
Welke Orb wordt gebruikt met de AP?
-------------------------------------------

Orbs zijn altijd controversieel. Sommige astrologen gebruiken een 2 orb graad, zodat er iets van 28 graden tussen zit, van de veranderlijk tekens tot 2 graden van de kardinale. Ik gebruik een beetje strakker, zeg 1,5 graden aan elke kant. Zoals in alle dingen, als het werkt zoals het in een orb is, dan is het dat waarschijnlijk ook! Toch, het idee hier is om hem zo klein mogelijk te houden.
--------------------------------------------------
Hoe de AP verschilt van de MC en de ASC?
--------------------------------------------------
De Ascendant beschrijft de manier waarop we onszelf in de wereld zetten: "He, dit is mijn persoonlijkheid! Dit is hoe ik dingen initiër en hoe ik opkom voor mezelf. Dit is hoe ik eruit zie. "Isabel Hickey zei de Ascendant het venster is waarmee we de wereld bekijken en dat lijkt te werken in beide richtingen. Het is vaak de manier waarop de wereld ons ziet, op een persoonlijk niveau. Denk aan Ram als de natuurlijke heerser van de Ascendant en het eerste huis met de nadruk op persoonlijk zelf-bewustzijn. Dit ben ik, hier, nu!
-------------------------------------------------
De MIDHEMEL is niet persoonlijk, niet zoals de Ascendant. Het is publiek. Het heeft te maken met onze sociale status, carrière in het leven, missie of beroep. Nu, in plaats van persoonlijke optredens (Asc.) zijn wij op het gebied van publieke optredens. Dit is onze sociale identiteit en die weerspiegelt vaak hoe we de interactie met "het publiek", of met het collectieve beleven. Het ASC. is de individuele identiteit, de MC is de sociale identiteit. Denk aan Steenbok als natuurlijke heerser van het MC, de Steenbok is ambitieus, pragmatisch (en soms mystiek), maatschappelijk bewustzijn.
De Ascendant is altijd dat moment van klimming, en de MC is een moment van de bekroning. De AP, kan overal in de 365 graden opdagen! Het is altijd 0 Ram maar waar hij valt is uniek voor ons (als we onze geboorte tijd juist hebben!)
In tegenstelling tot de ASC en MC, is het AP is een Zonneknoop. Het energieverbruik gaat over Aansporing, begin, en actie, niet in termen van persoonlijke behoeften en drijfveren of zelfs voor de loopbaan of beroep, maar voor Zonne-manifestatie en onderscheid.
Het is niet zozeer hoe je de wereld ziet of de sprong naar activiteit (Ascendant) en niet zozeer wat je tegen zult komen en te kennen geeft als u uw sociale ambities nastreeft of missie in het leven (MC). De AP is niet zozeer hoe we de interactie met de samenleving (MC) beleven, maar hoe en ZAL de wereld ons zien! Het kan wijzen op de relatieve "Roem" van een individu (of eerloosheid) en hoe de maatschappij in het algemeen of gebeurtenissen in de wereld ons leven mogen beïnvloeden.
We zijn niet allemaal even ontroerd door dit soort dingen! De AP heeft te maken met wie of wat, in de samenleving, en we merken op, zoals het doorkijkvenster venster van de ASC., wie of wat ziet en merkt ons op. Volgens de Uranian School, is de AP ook ons begrip van de wereld, mensen in het openbare leven en onze benadering van het manifesteren van de realiteit!
--------------------------------------
Hoe zit het met de huis/z(en) waar de AP is gevonden?
----------------------------------------
De AP is letterlijk en symbolisch, het punt waar de geest (zon) zich mengt met de realiteit (Aarde). Voor iedereen, dat is een Ram ding (of een kardinaal ding: actie, initiatie, inwijding). Wanneer die inleiding van geest in materie optreedt, is belangrijk. Wat is het in huis? Welk gebied van het leven zal roepen om het gevoel van aansluiting en het optreden met het collectieve? Het antwoord hier vertelt ons waar het is dat we "beginnen" in relatie tot de wereld.
--------------------------------------
Hoe zit het met de midpoints van de AP?
----------------------------------------
De auteurs van "Werken met Astrologie" beweren dat de Aries Point en de midpunten door Alfred Witte van groot belang is in elke grafiek en volgende in belang alleen de MC is. (Pagina 437). Ook Robert Hand zegt dat, de Aries Point, die werd gebruikt door de Grieken en ook het begin is van onze moderne horoscopische astrologie, heel subtiel is. "Het is niet een energievoorziening als een echte planeet, maar het wordt beschouwd als de laatste, omdat het aspecten vormt en het kan gebruikt worden voor de combinaties van midpunten. "(Horoscoop Symbolen", Robert Hand)
De AP is de verbinding met de wereld in het algemeen, onze link naar kennelijke werkelijkheid. Om te ontrafelen wat dit betekent; kijk naar de dichtstbijzijnde planeet of halverwege tussen 28 graden van veranderlijke tekens en 2 graden van kardinale tekens in uw diagram. Wat zou dat zijn? Wat wil dat zeggen over uw relatie met de samenleving? Hoe zien zij je?
-----------------------------------
Nul Ram is het punt in de horoscoop dat je rol in de gemeenschap beschrijft, net als de Maansknoop, de Ascendant en het MC. Heel handig is Nul Ram in die gevallen, dat de geboortetijd onbekend is! Je hebt een planeet op het punt Nul Ram als deze binnen orb is van: 0 Ram, 15 Stier, 0 Kreeft, 15 Leeuw, 0 Weegschaal, 15 Schorpioen, 0 Steenbok en 15 Waterman. Gangbaar is een orb tot maximaal 2 graden. Je hebt een aspect met Nul Ram als er een positie in je horoscoop ca. 45, 90, 135 of 180 graden van dit punt verwijderd is. Kijk echter ook eens naar de 22.5 graden reeks (22.5, 67.5, 112.5 en 157.5).