woensdag 23 januari 2008

Teken van VenusDit is het teken dat gebruikt wordt om Venus aan te duiden in de Horoscoop. Venus heerst in de horoscoop over het Tweede en Zevende huis.

Het Tweede huis staat voor geld en roerende goederen, je eigen waarden, (hoe je zelf naar je kijkt en er van vind), en de instelling ten aanzien van rijkdom en voorspoed. Dat betekent dat je voor je Tweede huis goed te gebruiken moet werken, en met het geld dat je daar mee verdient kun je een sociale status bekomen, waar je dan goed voor moet zorgen. Roerende goederen zijn b.v. een auto, meubels, een flatscreen, dvd, en alle andere luxe produkten. Ook kun je dan trots zijn over hetgeen je bereikt, want je werkt er tenslotte zelf voor, en daar mag best iets tegenover staan.

Het Zevende huis staat voor: huwelijk, partnerschap, openlijke vijanden, openlijke conflicten, rechtszaken, de relatie tussen Advokaat - Notaris en hun klant. Het Zevende huis is het huis van de Ander. Daar kom je erachter met wie je te doen hebt. In een Zevende huis relatie komen twee mensen tot een nauwe wisselwerking, waarin de twee elkaar gebruiken als referentiepunt, b.v. ik ga naar Die Advokaat want hij wint veel rechtszaken, ofwel word de relatie gebruikt voor het scheppen van een eenheid, waarmee dan je partner of je werkmakkers worden bedoeld. In alle twee de gevallen voelen de betrokkenen zich in al hun onderlinge aangelegenheden rechtstreeks tegenover elkaar staan, wat meteen duidelijk maakt waarom twee mensen die in een rechtstreekse verbinding met elkaar staan eveneens een Zevende huis relatie hebben; daarom de inhouden van "openlijke vijanden,openlijke conflicten en rechtszaken".

Het Tweede huis valt in de Westerse Astrologie onder het Dierenriemteken Stier. De Stier is een Aarde-teken, en is volkomen materialistisch, hij ziet graag mooie spullen, de genieter van al het goede op de Aarde, lekker eten, drinken, vrijen, kostbare sieraden. Maar de Stier is ook hardnekkig, halsstarrig, en koppig. Het bezit van stoffelijk eigendom of van geld is voor hem naast genot het belangrijkste gevoel. Hij is ook een beetje lui, als hij het aan een ander kan overlaten, zal hij er zeker gebruik van maken, want soms komt de Stier door zijn logge ingesteldheid niet vlug vooruit, hij zal dan een ander laten werken en zelf het geld beheren. En als is de Stier een Aardeteken, hij zoekt altijd iemand om zich aan te binden, en om alles mee te delen, liefde te geven, en liefde te krijgen. Maar als het dan zover komt, mag die geliefde naar niemand kijken, met niemand praten, want dan wordt die Stier zo gedreven door jalouzie en afgunst, dat hij begint met bedreigingen, en met het bederven van die ene hele mooie avond, zodat zijn liefdesrelatie's nogal dikwijls worden beëindigd na verloop van tijd. Aan de andere kant als je de Stier kunt temmen van een briesende, woedende Stier, naar een makke en tamme Stier, zit je voor de rest van je leven op rozen, met alle luxe die je, je wensen kan.

Het Zevende huis is het dierenriemteken Weegschaal. Weegschaal is een Lucht-teken, en staat onder evenwicht en harmonie. Deze Weegschaal-mensen zijn erop gefixeerd om het een Ander naar de zin te maken. Ze kunnen zichzelf maar moeilijk handhaven, en zijn geneigd om altijd toe te geven omwille van de lieve vrede. Ze kunnen een ander verwennen, zich schikken naar die ander, de wensen voorkomen en vervullen, want de Weegschaal kan zich goed in die ander verplaatsen. Maar daardoor staan zij zwak op deze aardbol van graaiende wolven, zij trachten dan door beleid en diplomatie en door veel complimentjes te maken het op een akkoordje te gooien. Ze zoeken de weg van de minste weerstand, altijd de ander ontzien, en zoveel mogelijk ruzie vermijdend, ze verafschuwen strijd en geweld, geven niet hoog op van doordrijvers. Een Weegschaal kan niet leven op een plaats waar ruzie is, of gevloekt wordt, ze verdragen geen lelijke voorwerpen, grove taal en slechte manieren. Dan lopen ze weg of als ze om de één of andere reden toch moeten blijven, b.v. voor de kinderen in een huwelijk, dan worden ze er ziek van. Weegschalen kunnen ook niet ingrijpen in één of andere situatie, omdat ze een ander geen pijn kunnen doen. Weegschaal komt op altijd op voor een ander, ze zijn goede bemiddelaars, en scheidsrechters, en bemiddelaar om strijdende partijen tot elkaar te brengen. Maar zij zijn geen strafrechters, zij zijn vredestichters. Weegschaal ontwerpt en bewerkt een OVEREENKOMST. Zij maken b.v. het excuus dat die ander zou moeten maken, zolang die situatie maar opgelost geraakt. Ook in het stoffelijke schept zij vrede, ze houden van mooie kamers, van mooie spullen, ze hebben smaak en een gevoel voor kleur. Weegschaal laat ook graag hun schoonheid zien, ze zijn meestal kunstzinnig, kan pianospelen, bloemstukken maken, schoonheidsbehandelingen geven of ondergaan, en heel goed praten, want de liefste bezigheid van Weegschaal is: praten onderhandelen,afwegen en overwegen, gedachten uitwisselen. Zo is Weegschaal ook bij de rechtszaken terecht gekomen met de afbeelding van de Geblindoekte Dame met de Weegschaal in haar hand.

Geen opmerkingen: