woensdag 2 april 2008

Levensopdracht of Karma Astrologie

Levensopdracht / karma
-
Tegenwoordig ‘lenen’ de moderne getallenleeruitleggers een belangrijk astrologisch aspect/stand uit de geboortehoroscoop. Dit punt wordt het ‘karmapunt’ genoemd. Karma heeft te maken met reïncarnatie.
Een kleine uitleg over karma en reïncarnatie: in het verre verleden handelden we volledig onbewust. We hadden nauwelijks enig verstand en deden alles volgens ons instinct. Langzaam ontwikkelde zich een beetje inzicht. Veel later kwam het gevoel tot ontwikkeling wat wij het geweten noemen. Tot die periode konden we niet voor onze daden ter verantwoording worden geroepen. Wij waren door ons onbewust / onschuldig gedrag niet verantwoordelijk voor onze daden. Tijdens de ontwikkeling van onze ziel ontwaakte, volgens het goddelijke plan, verschillende geestelijke vermogens in de mens. Op dit evolutiepunt kun je duidelijk zien, waarin wij ons van andere dieren op aarde onderscheiden. We werden steeds meer bewust van de gevolgen van onze handelingen. In die tijd trad de Goddelijke wet van karma in werking ofwel de wet van ‘wat we zaaien zullen we (in het huidige of een volgend leven) ooit weer zelf oogsten.’
Al geloof je het misschien niet, er is daardoor toch rechtvaardigheid in het heelal. De dingen lijken aan de buitenkant allemaal van toeval aan elkaar te hangen, maar dat is niet zo. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden. Ieder mens heeft in zijn vele levens fouten gemaakt. Niemand wordt op aarde zonder ‘strafblad’ geboren. We moeten al die misstappen ooit zelf door eigen bloed, zweet en tranen weer rechtzetten. Dat is soms een vreselijk moeilijke weg om te gaan. Er is op de aarde veel leed. Maar we zullen allemaal in situaties komen waarin we moeten goed maken en tegelijkertijd groeien in bewustzijn. Hier kan niemand aan ontkomen. We krijgen precies datgene wat je aan de hand van je gedrag in vorige levens hebt ‘verdiend’. Ik weet dat dit voor sommige mensen een wrange gedachte is, maar je kunt je naar mijn mening deze gedachte beter eigen maken, dan dat je hier weer over een paar levens opnieuw mee wordt geconfronteerd. Wat je nu leert is tenslotte mooi meegenomen.
-
We worden op een voor ons vastgesteld geboortetijdstip geboren. We moeten bepaalde personen - waar we karma mee hebben - tegenkomen, want anders heeft dat leven niet veel zin. Je kunt je nou eenmaal niet met mensen inlaten waar je geen karmische band mee hebt. Als je goed over deze zienswijze gaat nadenken, dan staat binnen de kortste keren alles volledig op z’n kop. Je kunt jezelf vragen gaan stellen zoals: heb ik mijn ouders zelf uitgekozen; krijg ik die ouders door de handelingen van ons samen uit een ver verleden; kies ik vrijwillig kinderen of moet ik ze krijgen?
Het is niet mijn bedoeling om iemand in verwarring te brengen, laat deze gedachten eens rustig op je inwerken. Wil je er niets mee doen, dan leg je ze gewoon naast je neer. Belangstellenden kunnen in een goede boekhandel of in een bibliotheek onder de afdeling parapsychologie eens een boek zoeken. Ik kan je een boek aanraden, dat ik onlangs met veel plezier zelf heb gelezen, het is een verhaal dat zich zo’n halve eeuw geleden in India afspeelde. Een vrouw herinnerde zich al op vierjarige leeftijd haar vorige leven. Het boek heet: Shanti Devi, een verhaal over reïncarnatie, geschreven door Sture Lönnerstrand. Dit geval van reïncarnatie is door wetenschappers onderzocht.
-
Het karmapunt geeft aan, welke richting je in je leven op moet. Ik zie dit als een denkbeeldige brug, waar je volgens jouw levenslot overheen moet zien te komen. Het is mij opgevallen, dat iedereen op z’n eigen tijd aan dit groeiproces begint. Door omstandigheden in het leven word je vaak zonder het te weten (of te willen) met je neus er bovenop gedrukt.
Natuurlijk kunnen sommige aangehaalde levenslessen ook voor andere mensen opgaan. Je moet het meer zien als zaken die voor mensen met die specifieke trilling erg belangrijk zijn. Alle mensen hebben sterke en zwakke karaktereigenschappen. De één heeft misschien een rustiger of interessanter leven dan jij, maar op den lange duur zullen we allemaal, door de vele levenslessen, op hetzelfde verlichte punt aankomen. Er leiden vele wegen naar Rome. Hoe je het doet, maakt in wezen niet zo veel uit, als je het maar doet. Tijd is eigenlijk van ondergeschikt belang. God of de Schepper heeft alle tijd om zijn Goddelijke vonkjes terug naar de eeuwige Hemel, met een hoofdletter, te laten komen. Er leeft in ieder mens iets rond het astrale hart in het etherisch gebied (aura) wat hier sterk op reageert. Ik bedoel: we komen te zijner tijd, hoe lief of hoe crimineel je ook bent, vanzelf wel die richting op, omdat dat nou eenmaal in ons besloten ligt.
-
Om te zien welk Karmapunt je hebt, moet je in onderstaande lijst kijken in welke periode jouw geboortedatum valt. Ben je volgens het tijdsschema bijvoorbeeld onder de trilling van Maagd geboren dan moet je naar de overkant, wat Vissen is.
-
Jouw geboortedatum valt tussen de periode :Karmapunt
-
23 okt 1925---12 mei 1927-------------Steenbok naar Kreeft
13 mei 1927---28 nov 1928----------Boogschutter naar Tweelingen
29 nov 1928---18 juni 1930---------Schorpioen naar Stier
19 juni 1930---6 jan 1932--------------Weegschaal naar Ram
7 jan 1932---25 juli 1933---------------Maagd naar Vissen
26 juli 1933---12 febr 1935------------Leeuw naar Waterman
13 febr 1935---1 sept 1936------Kreeft naar Steenbok
2 sept 1936---21 maart 1938--------Tweelingen naar Boogschutter
22 maart 1938---9 okt 1939----------Stier naar Schorpioen
10 okt 1939---27 april 1941-----------Ram naar Weegschaal
28 april 1941---15 nov 1942--------Vissen naar Maagd
16 nov 1942---3 juni 1944----------Waterman naar Leeuw
4 juni 1944---23 dec 1945----------Steenbok naar Kreeft
24 dec 1945---11 juli 1947----------Boogschutter naar Tweelingen
12 juli 1947---28 jan 1949-------------Schorpioen naar Stier
29 jan 1949---17 aug 1950-------Weegschaal naar Ram
18 aug 1950---7 maart 1952---------Maagd naar Vissen
8 maart 1952---2 okt 1953-----------Leeuw naar Waterman
3 okt 1953---12 april 1955-----------Kreeft naar Steenbok
13 april 1955---4 nov 1956---------Tweelingen naar Boogschutter
5 nov 1956---21 mei 1958---------Stier naar Schorpioen
22 mei 1958---8 dec 1959---------Ram naar Weegschaal
9 dec 1959---3 juli 1961-----------Vissen naar Maagd
4 juli 1961---13 jan 1963-------------Waterman naar Leeuw
14 jan 1963---5 aug 1964-------Steenbok naar Kreeft
6 aug 1964---21 febr 1966------Boogschutter naar Tweelingen
20 febr 1966---19 aug 1967-----Schorpioen naar Stier
20 aug 1967---19 april 1969--------Weegschaal naar Ram
20 april 1969---2 nov 1970--------Maagd naar Vissen
03 nov 1970---27 april 1972-------Leeuw naar Waterman
28 april 1972---27 okt 1973---------Kreeft naar Steenbok
28 okt 1973---10 juli 1975----------Tweelingen naar Boogschutter
11 juli 1975---7 jan 1977-------------Stier naar Schorpioen
8 jan 1977---5 juli 1978-------------- Ram naar Weegschaal
6 juli 1978---12 jan 1980------------Vissen naar Maagd
13 jan 1980---20 sept 1981---Waterman naar Leeuw
21 sept 1981---16 maart 1983-----Steenbok naar Kreeft
17 maart 1983---11 sept 1984-----Boogschutter naar Tweelingen
12 sept 1984---6 april 1986--------Schorpioen naar Stier
7 april 1987---2 dec 1987----------Weegschaal naar Ram
3 dec 1987---22 mei 1989---------Maagd naar Vissen
23 mei 1989---18 nov 1990-------Leeuw naar Waterman
19 nov 1990---1 aug 1992----Kreeft naar Steenbok
2 aug 1992---1 febr 1994-------Tweelingen naar Boogschutter
2 febr 1994---31 juli 1995------------Stier naar Schorpioen
1 aug 1995---24 jan 1997-------Ram naar Weegschaal
25 jan 1997---20 okt 1998-------Vissen naar Maagd
21 okt 1998---9 april 2000----------Waterman naar Leeuw
10 april 2000---13 okt 2001--------Steenbok naar Kreeft
14 okt 2001---13 april 2003--------Boogschutter naar Tweelingen

14 april 2003---12 dec 2004-----Schorpioen naar Stier
13 dec 2004---11 juni 2006------Weegschaal naar Ram
12 juni 2006---18 dec 2007------Maagd naar Vissen
19 dec 2007---21 aug 2009--Leeuw naar Waterman


-
De periode van Ram naar Weegschaal


-
Als je dit karmapunt hebt moet je leren je impulsief gedrag te veranderen. Je moet jezelf aanleren om eerst tot tien te tellen voordat je besluit iets te gaan doen. Je vliegt overal veel te snel in en schiet in het dagelijks leven vaak in de roos of hebt het volledig mis. Vele missers kunnen op den duur behoorlijk gaan frustreren. Je moet niet over één nacht ijs gaan maar de tijd nemen om alles eerst rustig te overwegen.Je hebt een vurig temperament. De omgeving moet het, door jouw driftige buien, dikwijls ontgelden. Je bent een geboren pionier, die moet proberen enthousiasme en eerlijkheid in het leven vast te houden en te luisteren naar welgemeende adviezen van andere mensen, omdat je daar van kunt leren. Maar je moet jezelf niet laten ondersneeuwen. Om rust te vinden, is het goed om iets in de natuur te doen, bijvoorbeeld zwemmen, fietsen, zeilen, een eigen groentetuintje of een schooltuintje met de kinderen; dit werkt kalmerend op het hele gestel.-
De periode van Stier naar Schorpioen


-
Gaandeweg zal het leven steeds gecompliceerder worden. In het eerste stadium van je leven speel je erg op safe. Zekerheden zoals geld en comfort kunnen langzaam worden afgenomen. Niet om jou dwars te zitten, maar omdat je moet leren het leven op een andere manier te gaan zien. Je leeft misschien te veel voor je genoegens en plezier. Je moet leren meer achter de schermen van het leven te kijken en (als je dat nog niet bent) bewuster te worden van spiritualiteit. Je krijgt niet zomaar een goed leven. Je hebt daar in andere tijden wel wat voor moeten doen. Veel mensen met deze trilling veranderen nogal sterk in hun leven. Van uitgesproken gezellige mensen trekken ze zich, naarmate ze ouder worden, meer terug. Enkelen kunnen zelfs vereenzamen door een overdreven spiritueel leven. Dit is nou ook niet de bedoeling. Je kunt gedurende je leven veel te maken krijgen met de dood, sterfgevallen, paranormale mensen, abortussen, miskramen enzovoort.-
De periode van Tweelingen naar Boogschutter


-
Met dit Karmapunt zet je je zoektocht naar kennis onverdroten voort. Het is mogelijk dat de vele korte intensieve (levens)studies in langere en degelijkere onderzoeken worden omgebogen. Een persoon die onder deze trilling is geboren valt op door de vele contacten ook zijn ze vaak van korte duur. Het zal niet meevallen om de aangeboren onrust te overwinnen. Misschien kun je in oosterse meditatie of filosofieën iets vinden wat je verder brengt. Je moet meer rust zoeken in jezelf; je kunt de hele wereld wel afreizen om iets te vinden, maar uiteindelijk ligt de weg naar innerlijke rust diep in jezelf. Je moet eens een spiegel voor jezelf zetten en op je gemak kijken wat je van alles vindt (introspectie). Op oudere leeftijd kan de wens om op het platteland of in ieder geval aan de rand van de stad te gaan wonen steeds sterker worden. Je blijft gevoelig aan de luchtwegen; gezonde buitenlucht is van essentieel belang.-
De periode van Kreeft naar Steenbok


-
Met dit Karmapunt ben je erg emotioneel, gevoelig en beschermend van nature. Je moet leren om assertiever en vooral duidelijker naar buiten te treden. Dit doe je niet graag want je bent geen haantje de voorste en zoekt niet graag mensen op met een grote mond. Misschien leun je heel stiekem een beetje op je partner / echtgenoot. Je moet leren om meer voor jezelf op te komen want anderen kunnen, mogelijk door jouw goedheid, op jou parasiteren. Dit heb je wel door, maar je wilt een ander absoluut niet kwetsen door de waarheid te vertellen. Jouw weg is toch om duidelijker en zakelijker te worden. Met goedheid koop je helaas in deze wereld geen brood. Je moet proberen om jouw praktisch verstand te ontwikkelen. Je krijgt in het leven vanzelf baantjes aangeboden om verder te komen; grijp deze kansen. Maar je moet je niet laten ondersneeuwen door dominerend gedrag van anderen.-
De periode van Leeuw naar Waterman


-
Deze personen hebben doorgaans een te sterk ego. Je ziet de wereld vanuit een eigen gezichtsveld of beter gezegd vanuit jouw ‘troon’. Van jou wordt verwacht dat je waardigheid wat meer wordt omgebogen in sociaal gedrag en saamhorigheid. Deze trotse aanmatigende air stoot mensen af. Je doet er goed aan om andere mensen eerlijk te vragen wat zij van jou of een bepaalde situatie vinden. Alleen op die manier kom je te weten wat anderen van jou vinden. Je hebt vaak van jezelf al een sterke eigen mening, maar het is belangrijk dat je juist de gedachten en gevoelens van andere personen leert kennen. Je kunt niet verwachten dat mensen altijd bij jou zullen aankloppen. Je zult zelf ook moeten leren om je kwetsbaar op te stellen. Het is belangrijk dat je van de troon af komt en je begeeft tussen de mensen. In het begin is dat zeer moeilijk. Maar na verloop van tijd zul je jezelf voller en beter gaan voelen, omdat je intenser zult genieten van de belangstelling van andere mensen. Je moet leren dat je met goede vrienden rijker bent dan met veel geld en een grote woning. Het zal voor dit sterke ego niet meevallen om deze les in het leven te leren. Je zult regelmatig terugvallen.-
De periode van Maagd naar Vissen


-
In het verloop van dit leven wordt het gevoel en spiritualiteit steeds belangrijker. Er komt een moment dat je daar niet meer omheen kunt. Het leven stuurt je in deze richting. Er kunnen interessante spirituele figuren op je pad komen, maar je moet niet te snel met hen in zee gaan. In jou enthousiasme kun je hen gaan idealiseren; dat moet je niet doen. In ieder mens zit een sterk en zwak ontwikkelde zijde. Dat is ook de reden waarom we keer op keer weer terug komen op deze aardbol. Elke keer weer een kleine portie erbij om te groeien. Je moet leren om de natuurwetten achter de spirituele dingen te begrijpen. Je denkt in bepaalde vaste (te aardse) formules; je zou ook kunnen zeggen: te wetenschappelijk. Je moet openstaan voor andersdenkenden, maar ook beseffen dat de spirituele wereld door vaste natuurwetten (God) wordt beheerst. Er zou in de toekomst meer een versmelting tussen dit karmapunt en het tegenovergestelde karmapunt van Vissen naar Maagd moeten zijn, tussen artsen en specialisten (mensen met een sterke Maagd vibratie), en spirituele therapeuten en andere godsdienstigen.-
De periode van Weegschaal naar Ram


-
Je hebt van nature een hekel aan spanningen en ruzies. Je wilt liever alles vroegtijdig sussen. In het leven hebben we een behoorlijke portie daadkracht nodig om iets te bereiken. Van dat eeuwige gewik en geweeg maak je jezelf onzeker en op den duur gefrustreerd. Word eens wat duidelijker naar buiten toe. Laat je ware gezicht eens aan de buitenwereld zien. Je kunt je altijd wel inhouden omwille van de vrede, maar zo laat je jouw omgeving niet zien met wie ze werkelijk te doen hebben. Je kunt in een hoekje stilletjes zitten kniezen omdat je de wereld zo onbeschaafd en wreed vindt, maar wat heb je aan deze zelfkwelling als niemand weet wat jou zo’n pijn doet. Probeer in het leven recht door zee te gaan; je kunt altijd later nog zien of je iets moet bijsturen. Ga er op uit om de wereld te ontdekken. Door ondervinden kun je een stuk groeien.-
De periode van Schorpioen naar Stier


-
Ze zeggen dat Schorpioen mensen het later in hun leven makkelijker hebben dan in hun jeugd. Mensen met deze trilling zijn wat ik noem ‘duikboten’. Je ziet ze niet altijd omdat ze als het ware het liefst ergens in de diepte / kelder zitten. Dit karakter krijgt het later in z’n leven een stuk gezelliger. Dit komt omdat je in je leven meer naar buiten leert te treden. Je krijgt wat meer vrienden om er op uit te trekken. Het gepieker en zelfonderzoek neemt af waardoor je meer van het leven gaat genieten. Om daar een voorstelling van te krijgen, moet je eens een boek over het dierenriemteken Stier lezen. Of misschien is er iemand in je buurt die onder het dierenriemteken Stier is geboren. Je kunt dat, als je het leuk vindt, een beetje bestuderen. Leer je sterke amoureuze trillingen een beetje te sublimeren. Jouw hartstochtelijke intense karakter is voor velen een beetje te veel van het goede. Zoek wat meer de middenweg. Het is niet nodig dat je elke keer weer in je schulp kruipt na aanvaringen met anderen. Dit vindt de omgeving niet prettig en het is voor jezelf ook niet gezond.Het is mogelijk dat je besluit om een muziekinstrument te gaan bespelen. Sommigen besluiten om in een koor te gaan zingen.-
De periode van Boogschutter naar Tweelingen


-


Als je dit karmapunt hebt, dan ben je innerlijk rusteloos en roekeloos. Je moet leren jezelf een beetje in te tomen. Door jouw kracht en enthousiasme loop je gemakkelijk anderen onder de voet. Dat is niet de bedoeling. We hebben allemaal ons eigen ritme en tijd nodig om verder te komen. Je hebt ontzettend veel ideeën maar struikelt over de hoeveelheid daarvan. Je bent in staat om meer projecten tegelijk te doen. Dat is niet goed voor jouw zenuwstelsel; je raakt dan overbelast. Het is goed om ook naar standpunten van andere mensen te luisteren. Je kunt van nature wel hele goede inzichten hebben, maar iedereen heeft zo zijn eigen talent.Je hebt in vorige levens en ook in dit leven belangstelling voor wetenschap en filosofie. Je behoort tot de groep ‘eeuwige’ studenten.


-
De periode van Steenbok naar Kreeft


-
Met dit karmapunt wil je graag zelf de touwtjes in handen houden. Je bent een geboren regelaar. Je weet exact hoeveel geld je op de bank hebt staan en kunt feilloos alle papieren vinden die je netje hebt opgeborgen. Ik heb gemerkt dat dit type moeite heeft om naar z’n gevoel te luisteren. Je wilt alles zo graag zelf regelen dat er als het ware geen ruimte meer over is om naar je gevoel te luisteren. Enkelen zijn eerzuchtig en willen koste wat het kost datgene bereiken wat ze eenmaal in hun hoofd hebben. Een beetje geld en succes in het leven is mooi meegenomen, maar dit moet niet ten koste gaan van je omgeving en je gezondheid. Dram niet door, maar neem ook de tijd voor het opbouwen van waardevolle contacten. Druk je gevoel eens vaker uit en geef jezelf, je partner of vrienden eens een bloemetje of een ander presentje. Het is helemaal niet erg om je kwetsbaar op te stellen. Door aan anderen vragen te stellen, krijg je een veel beter zelfbeeld. Het is een merkwaardig verschijnsel, maar wanneer een persoon aan bijvoorbeeld kennissen iets over zijn diepere gevoelens gaat vertellen, dan gaat de rest daarin mee. Op latere leeftijd wordt steeds vaker een appèl op jouw medeleven gedaan. Schuif deze verzoekjes niet terzijde, maar luister naar de signalen. Dit kan bovendien je eigen groeiproces verder brengen. Het zal voor jou beslist niet meevallen om naar je gevoel te luisteren. Slik in moeilijke periodes niet te veel medicijnen maar kijk of er op alternatief gebied iets is wat je verder kan helpen. Er zijn momenteel veel cursussen en werkgroepen op het gebied van bewustzijn en gezondheid.-
De periode van Waterman naar Leeuw


-
Het Waterman type is erg sociaal ingesteld. Deze mensen laten anderen werkelijk in hun waarde en zullen niet snel oordelen. Misschien is dit wel de reden dat excentriekelingen en andere apartelingen tot deze mensen worden aangetrokken. Zij worden als het ware door deze personen vanzelf in bescherming genomen. Je zult in dit leven moeten leren om meer voor jezelf op te komen en om beter samen te werken. Je houdt niet van een baas boven jou; maar bedenk wel dat het een kwestie is van geven en nemen. Later in het leven wordt er van jou verwacht dat je meer je leidinggevende eigenschappen gaat ontwikkelen. Dit zal niet makkelijk gaan, omdat je van nature liever aan de kantlijn staat. Toch brengt de voorzienigheid jou in situaties waarbij je dit wel moet leren. Je krijgt bijvoorbeeld de leiding over een sportteam, een afdeling op je werk - of in het groot - in een zaak of een hoge functie enzovoort.-
De periode van Vissen naar Maagd


-
In vorige levens heb je op de een of andere manier mensen verzorgd. Misschien is dat wel de reden dat velen met deze vibraties in hun huidige leven zich sterk tot de gezondheidszorg (hulpverlening) aangetrokken voelen. Zij hebben een diep gevoel ontwikkeld en kunnen als het ware het verdriet of ellende van iemand zelf aan den lijve voelen. Ga hier niet te ver in mee. Je moet leren helderder en rationeler te denken en te handelen. Je leeft veel te veel vanuit jouw droomwereld. Je moet oppassen dat je, vanwege de grote aantrekkingskracht van het mystieke, niet doorslaat. Pas een beetje op met kaartleggen en pendelen. Juist deze onverklaarbare onderwerpen trekken jou bijzonder sterk aan. Probeer je wat duidelijker en zakelijker op te stellen en let meer op de verhouding van wat je voor een andere doet en wat die ander voor jou over heeft. Vaak is hierin geen goede verhouding. Dit kan jouw op den duur frustreren, erg stil en verdrietig maken. Jij bent in staat om alle appels van je boom weg te geven. Als je jezelf niet duidelijker naar buiten toe opstelt, dan zul je altijd met stil verdriet rondlopen. Mensen willen graag weten wat zich in jouw wereldje afspeelt. Zeg je niets dan kunnen zij het ook niet altijd ruiken. Anderen kunnen veel van jouw godsdienstig besef / inzicht leren.

Geen opmerkingen: