woensdag 9 april 2008

Planeten in de Huizen astrologie

WANNEER ER GEEN PLANEET IN EEN HUIS STAAT
-
WANNEER ER IN EEN BEPAALD HUIS GEEN PLANETEN STAAN, DAN ZAL DE AARD EN TOESTAND VAN DE HEERSER VAN HET TEKEN, DAT OP DE HOORN VAN DAT HUIS STAAT, OP DE BETEKENISSEN VAN DAT HUIS INWERKEN.
B.V. WANNEER HET TEKEN KREEFT DE CUSP VAN HET TWEEDE HUIS IS TERWIJL ER VERDER GEEN PLANEET IN DIT HUIS VOORKOMT, DAN KUNNEN WIJ OVER DE AANGELEGENHEDEN VAN HET TWEEDE HUIS OVER DE FINANCIEËN UITSLUITSEL KKRIJGEN DOOR DE POSITIE NA TE GAAN VAN DE MAAN, HEER VAN KREEFT EN HAAR ASPECTEN. STAAT DE MAAN IN DAT GEVAL IN EEN GOED TEKEN B.V. IN STIER WAAR DE MAAN VERHOOGD STAAT, DAN ZAL DE FINANCIEËLE TOESTAND DAARDOOR GUNSTIG WORDEN BEINVLOED. STAAT DAARENTEGEN DE MAAN IN STEENBOK ( IN VERNIETIGING ) DAN WORDT DE FINANCIEËLE TOESTAND HIERDOOR ONGUNSTIG BEINVLOED. HET HUIS WAARIN DE MAAN STAAT, GEEFT DAARBIJ NOG HET VERBAND, DAT DIT HUIS HEEFT MET FINANCIEËN, B.V. MAAN IN HET ZEVENDE HUIS ZOU KUNNEN WIJZEN OP EEN WISSELVALLIGE FINANCIEËLE POSITIE ( AANGEWEZEN DOOR DE MAAN ALS HEER TWEE) WELKE VOORAL DOOR DE ECHTGENOTE ( MAAN (VR) IN ZEVEN) ZEER WISSELVALLIG WORDT. DE WIJZE WAAROP DIT PLAATS VIND IS DAN WEER TE VINDEN UIT DE ASPECTERING EN STAND VAN DE DISPOSITOR VAN DE MAAN.
-

WANNEER ER 1 PLANEET IN EEN HUIS STAAT
-
WANNEER EEN BEPAALDE PLANEET IN EEN BEPAALD HUIS STAAT, DAN BESLIST DEZE PLANEET OVER DE AL OF NIET UITWERKING VAN EIGENSCHAPPEN OF GEBEURTENISSEN, DIE DOOR DIT HUIS WORDEN AANGEWEZEN. IN DE TWEEDE PLAATS KOMT DE HEERSER VAN HET TEKEN OP DE CUSP VAN DAT HUIS.B.V. MARS IN HUIS IV. MARS IS ONGEASPECTEERD ZONDER DE COSMISCHE POSITIE VAN DIE MARS TE BEKIJKEN, KUNNEN WE AL DE WERKING VASTELLEN VAN MARS IN IV. HET VIERDE HUIS HEEFT TE MAKEN MET DE OUDERS, VOORAL DE MOEDER, VERDER MET DE VERHOUDING VAN DE GEBOORTEPLAATS, HUISELIJK LEVEN, DE OUDE DAG ( OMGEVING ) ENZ. DE AANWEZIGHEID VAN MARS IN DIT HUIS NU HEEFT EEN WERKING OP DEZE AANGELEGENHEDEN, WELKE OVEREEN KOMT MET DE AARD VAN MARS. DUS GROTE ACTIVITEIT, IMPULSIVITEIT, DRIFTLEVEN, MOED, HEFTIGHEID. WANNEER WIJ EEN COMBINATIE MAKEN DAN ZOUDEN WE KRIJGEN: CONFLICTEN MET DE OUDERS (VOORAL DE MOEDER ) DOOR TE GROTE HEFTIGHEID EN IMPULSIVITEIT, CONFLICTEN WELKE DOOR HET EDELMOEDIGE KARAKTER WEER SPOEDIG WORDEN GOEDGEMAAKT. HET HUISELIJKE LEVEN ZAL STEEDS GEPAARD GAAN MET STRIJD, ALHOEWEL ER MET GROTE ACTIVITEIT AAN HET HUISELIJK LEVEN ZAL WORDEN GEWERKT. DE OUDE DAG ZAL ZICH KENMERKEN DOOR GROTE WERKKRACHT, MEN ZAL ZICH GEEN RUST GUNNEN.
-
TWEE OF MEER PLANETEN IN 1 HUIS
-

MEERDERE PLANETEN IN HETZELFDE HUIS WERKEN TESAMEN IN DE ZIN VAN DE BETEKENIS, AANGEWEZEN DOOR DAT BEPAALDE HUIS. ELK VAN HEN MOET WORDEN BESCHOUWD VOLGENS ZIJN WEZENLIJKE NATUUR, ZIJN COSMISCHE POSITIE, ZIJN LOCALE POSITIE, ZIJN DOMINANTIE EN ASPECTEN. DIT ONDERZOEK MOET DAN UITWIJZEN, WELKE VAN DE GROEP PLANETEN DE STERKSTE MACHT BEZIT, OM DE BETEKENIS VAN HET BEDOELDE HUIS TE VERWEZENLIJKEN OF TE VERHINDEREN; OFWEL DE REEDS INGETREDEN VERWEZENLIJKING WEER TE VERSTOREN OF DOOR DE GEVOLGEN DEZE UITWERKING TE MAKEN TOT EEN BRON VAN ONGELUK. DE SAMENSCHOLING VAN PLANETEN / ASTROLOGISCH GEZEGD " EEN BLOKKADE " IS HEEL MOEILIJK TE ONTLEDEN. DE ONTLEDING ZAL HET ZWAARST ZIJN WANNEER ER PLANETEN BIJ ELKAAR STAAN, DIE ELKAAR TEGENWERKEN, WE MOETEN DAN GOED UITZOEKEN WELKE VAN DE PLANETEN DAN TOCH DE STERKSTE WERKING WERKING TOEKOMT.WANT, WANNEER ALLE PLANETEN DIE BIJ ELKAAR STAAN, TOT EEN EN DEZELFDE CATEGORIE BEHOREN DAN IS HET OORDEEL VEEL MINDER MOEILIJK. HOE MEER PLANETEN IN 1 HUIS STAAN, HOE MEER DEZE VERENIGING IETS BUITENGEWOONS VOORSPELT MET BETREKKING TOT DE DINGEN DIE DOOR DIT HUIS WORDEN AANGEGEVEN.DE MACHTIGSTE WERKING IN DE ZIN VAN DE BETEKENIS VAN HET BETREFFENDE HUIS KRIJGT DIE PLANEET DIE GELIJKTIJDIG HEER IS VAN DAT HUIS; DAARNA DIE WELKE IN VERHOGING STAAT, DAARNA DIE WELKE DE GROOTSTE NATUURLIJKE OVEREENKOMST VERTOONT MET DAT HUIS.IEDERE PLANEET WERKT ALTIJD IN VERBINDINGMET HET DIERENRIEMTEKEN WAARIN HIJ STAAT.
-

WAT IS DE WAARDE VAN DE PLANETEN IN ZWAKKE POSITIE?
-
DE WERKELIJKE ZWAKTE VAN EEN PLANEET ( - 4 of – 5 ) IS DAN SLECHTS BEPALEND, WANNEER HIJ SLECHTE ASPECTEN HEEFT OF ASPECTEN MET PLANETEN OF HUIZEN, WAAR HIJ IN VAL STAAT. DE PLANEET HOEFT DUS ZELF NIET IN VAL TE STAAN, EEN VIERKANT OP DIE PLANEET, DIE IN HET TEKEN STAAT WAAR DEZE PLANEET IN VAL STAAT IS OOK SLECHT. B.V. STEL DAT HET TEKEN LEEUW RIJZEND IS, DAN IS DAT HET TEKEN VAN VAL VAN SATURNUS. NU ZAL LEEUW TEGENGESTELD WERKEN AAN DE AARD VAN SATURNUS. IN DE AARD VAN LEEUW ZULLEN WIJ ABSOLUUT GEEN SATURNUS UITINGEN VINDEN. NU ZEGT DE REGEL DIT: WANNEER IN DIT GEVAL SATURNUS EEN SLECHT ASPECT WERPT OP LEEUW (HET TEKEN VAN ZIJN VAL) DAN IS DIT VIERKANT SLECHTER DAN WANNEER HET EEN ANDERE PLANEET WAS. ZO ZAL MARS RIJZEND KUNNEN ZIJN HIERIN STAAT B.V. VENUS IN VAL, WANNEER NU VENUS EEN VIERKANT MAAKT MET DE ASCENDANT RAM , DAN ZAL DIT VIERKANT ZWAARDER UITWERKEN DAN B.V. SATURNUS VIERKANT RAM STOND.STAAT EEN PLANEET PEREGRIN (VREEMD = 0) DAN IS DAT EEN TUSSENSTAND TUSSEN EEN GOEDE EN SLECHTE COSMISCHE POSITIE. DE PLANEET HEEFT DAN GEEN UITWERKING.
Een reactie posten