zondag 9 maart 2008

Persoonlijke Gevoelige Punten Astrologie

Astrologen hebben zeven "werktuigen" beschikbaar om hen te helpen bij het interpreteren van de Astrologische kaarten.
-

-

-
De namen van deze programma's zijn: planeten (en Asteroïden), de tekens, huizen, aspecten (of harmonische), de persoonlijke gevoelige Punten (PSP's), de vaste sterren, en de cycli van de hemel. over het Algemeen Vaste sterren en de cycli van de hemel worden zelden gebruikt, maar zij Nog steeds een deel van de astrologische lange erfgoed. Een grotere tragedie is een Concentreren op slechts twee of drie van de PSP's. Zo is er behoefte aan een lesgeving betreffende hun gebruik en betekenis.

-

-

Er zijn acht PSP's beschikbaar voor gebruik door astrologen. Ze zijn een reeks van een tweetal punten die in de horoscoop tegenover (opposite) elkaar liggen. De namen en afkortingen van deze punten, die aan de andere kant van de kaart staan hun Kruispunten, en locaties zijn:
-
De persoonlijke/zijn.........../gevormd door....../locatie zijde.....

gevoelige.........../Opposite./een locatie............/in de horoscoop...

naam................../naam......../van de eclipitica../in het algemeen...

---------------------------------------------------------------

Ascendant (ASC)/Descendant (DSC)./Horizon../Links

MC...................../IC.........................../Meridian.../Boven

Equatoriaal-ASC/ Equatoriaal DSC./Polaire as./Links

Vertex (VTX)/ Anti-Vertex (AVX)/Prime Vertical/Rechts

Co-Asc. (CAS)/ Co-Des. (CDS)......./Co-Equator.../Links

Polar Asc. (PAS)/ Polar Dsc. (PDS)/Co-Polare As /Rechts

Ram Punt (APT)/Libra Point (LPT)/Equator......./Zero

Noord-Node (NN)/ Zuid-Node (SN)/Moon's Orbital/ Zoals gedefinieerd

.....................................................................Plane................................................

Het is belangrijk om te beseffen dat de PSP's komen vanuit de Astronomie naar de Astrologie. Dit zijn geen hypothetische punten.
-

-
Voor meer informatie over De astronomie van deze punten zie "Essentials van Intermediate Astrologie, "Lorraine Welch, Editor, 1995, NCGR, en" De Astrologische Thesaurus, Book One, House Sleutelwoorden, "1992, Michael Munkasey, Llewellyn Publichers.
-
Astrologische interpretaties voor deze punten zijn niet makkelijk te vinden. Zoals in een vakgebied zijn de PSP's zijn behoorlijk verwaarloosd. Vaak, wanneer er sprake is van informatie zijn de namen die voor de Punten worden gebruikt onjuist, een aantal van de Punten zijn weggelaten, en hun interpretaties zijn schaars.
-

-
Werken aan de Interpretatie's zijn doorgegaan in de moderne tijd. Twee van De PSP's, de Ascendant en de Maan Node, zijn gebruikt sinds ten minste 400 BCE (Voor dat de huidige jaartelling begon). De MC en IC zijn gekend en worden al gebruikt sedert honderden jaren. Recente interesse's in de andere PSP's, vooral de EQA en de VTX, begonnen te groeien, en verschillende artikelen over hen zijn gepubliceerd in de literatuur. Helaas, het is vaak de EQA die verkeerdelijk aan geduid wordt als "Het Oostenlijke Punt." Deze onjuiste naamgeving kwam uit de pen van de vertalers in de jaren 1930 die van mening waren dat de naam "Equatoriaal Ascendant" te lang was voor hun lezers. Maar, de naam "Oostelijk Punt" verwijst naar een ander Astronomische locatie en EQA is de juiste naam voor het Astrologische Punt. Merk op dat wanneer de ene kant van de PSP's wordt verwezen naar de andere kant, dan is het ook automatisch opgenomen, of specifiek genoemd of niet in de vermelding. Elk van de acht PSP's beschrijft een deel van de wereldlijke en interactive Menselijke geest. Het is belangrijk om te beseffen dat de PSP's met verschillende delen van het bewustzijn werken, en dat is deels waarom zij het gebruik van de term "Persoonlijk" gebruiken. Zij worden persoonlijk op elk moment dat men leeft. Ze zijn "persoonlijk" Naar de locatie, het tijdstip van de dag, en de tijd van het jaar in alle situaties. De PSP's in een horoscoop tonen bepaalde manieren die de geest kosmisch uit groeit, een antwoord op de wisselwerking met de verschillende kosmische energieën.
-
De Ascendant betekent dat een deel van de geest zich bezighoudt met het fysieke; De menselijke zintuigen. Deze ASC fungeert als een soort poortwachter voor het menselijk bewustzijn. De Asc neemt zintuiglijke indrukken in en sluit sommige gereserveerdheden in het onbewuste, terwijl het anderen toestaat om te passeren naar de bewuste kant van de achterhoofd. Dit "rangeren" is een zeer belangrijk onderdeel van de functie van de ASC. Zonder dat kan onze bewuste geest bijzonder snel worden overbelast met de massa's van elk detail die we elke dag horen en zien: het geritsel van een krant, lawaai van kinderen buiten onze huizen, een radio op de achtergrond, daar heeft u geen bijzondere aandacht voor - voor elk van deze zintuiglijke invoer zou u gemakkelijk kunnen overweldigen in uw achterhoofd als u gelijke aandacht moest schenken aan elk van hen. De ASC is een onderdeel van de geest die u toelaat om te rangeren en dergelijke vertoningen terzijde op te nemen. De ASC bezit ook de middelen die we gebruiken om anderen te laten "Zien", die delen van onze persoonlijkheid, die we hen willen laten zien. Wij zijn meer dan wat anderen zien en horen, maar die delen van ons die wij laten gaan via onze Geestelijke toegangspoort is de onmiddellijke indruk dat anderen ontvangen, en deze zijn ook deel geworden van de Asc.
-
De Midheaven ( Midhemel, of 10de Huis ) is dat deel van de geest dat ons toestaat de continuïteit te handhaven met het binnenste "ons" van dag tot dag. We weten allemaal dat we groeien als mensen en veranderen van dag tot dag, maar wat is er binnen onze geest dat ons in staat stelt te herkennen, het onszelf zijn als de mensen die we kenden een maand geleden, of een jaar geleden, of tien jaar geleden? Het is het MC gedeelte van onze geest dat helpt om deze continuïteit te laten bestaan. Het MC is dat deel van ons bewustzijn, die bepaalt wie we willen worden en hoe we als volwassen mensen worden wat we willen zijn in het leven. Wanneer het MC gedeelte van de geest is getroffen dan hebben de mensen een moeilijke tijd om omtegaan met de werkelijkheid omdat zij de dagelijkse continuïteit niet kunnen behouden over wie zij zijn als mensen. Ik gebruik het zoekwoord "rijpheid" van de MC. Het MC vertegenwoordigt dat deel van ons bewustzijn dat bepaalt wie we willen zijn en hoe we opgroeien als mensen om te komen tot wat we willen zijn in het leven.
-
De Equatoriale Ascendant vormt een onderdeel van de menselijke geest die leugens tussen het onbewuste (of van die wij niet direct bewust zijn van, onze "verborgen mentale beelden" en het bewuste. Er is een deel in onze gedachten waar wij heen gaan om ons te ontspannen, de balans opmaken van wat er gaande is, onze houding en het leven te evalueren,en misschien zelfs nieuwe denkwijzen. De vooroordelen die we werden onderwezen, of de vooroordelen waar we mee zijn geboren, woont in de regio EQA van het achterhoofd. Het is hier waar we naar toe gaan als we half-slaap of half-wakker zijn om impressies te formuleren van hoe we presteren of vorderen in het leven. De EQA is daar waar we gaan evalueren over het leven zelf en hoe we zelf reageren op het leven. De EQA vertegenwoordigt idee en beeldvorming, idee of geboorte. De EQA is waar we gaan om onszelf te evalueren . De EQA is waar gaan we naar toe evalueren, Hoe we "denken" en anderen wel of niet aanvaarden. Veel van de reacties op het EQA niveau zijn slechts de helft van ons bewustzijn. Zelf-evaluatie is een Belangrijk concept voor de EQA.
-
De Vertex vertegenwoordigt wegen en mogelijkheden, maar vervolgens ook de Maan Node, dus is het belangrijk hun verschillen te erkennen. De Vertex is een onderdeel van de menselijke geest, terwijl de Maan Node Evenementen vertegenwoordigt, mensen, of kansen in de fysieke wereld. Heeft u ooit de "Wil" dat het leven van de omstandigheden anders kan worden? Heeft u ooit de "wil" Dat u zou kunnen groter worden of kleiner, lichter of mooier, rijker of leven In een groter huis, het beter kunnen besturen van een auto? We hebben allemaal deze mentale ik "wil Mechanisme ", die wordt vertegenwoordigd door de VTX. Als we willen de VTX wijzigen in dat deel van onze geest , ga er dan van uit dat het lukt en probeer "kansen" op te zetten om deze wensen te realiseren voor ons. Het VTX deel van onze Geest verbindt ons met de Geest van anderen, en vervolgens probeert het "VTX "ontmoetingen" te regelen Waarbij anderen ons leven effectief kunnen veranderen. Wensen voor een nieuw Auto? U bent aan het rijden, en iemand rijdt door een stop teken en rijdt uw Auto total loss! U krijgt uw wensen! U kunt nu om een nieuwe auto! Wees zeker en voorzichtig met Wat je wilt, omdat u het kunt krijgen. U heeft niet hoeven te specificeren HOE u de nieuwe auto wilde, maar dát u er één wilde. Dit is een typisch VTX Interactie. De VTX is zeer noodzakelijk, omdat mensen vaak niet of helemaal Geen veranderingen in hun leven willen door voeren. Zo stelt de VTX een "inmengings" mechanisme aan het werk waardoor anderen komen en gebruik maken van onze middelen of tijd om onze wensen krachtig in vervulling te laten gaan.
-
De Co-Ascendant vertegenwoordigt die delen van het feit van het verzamelen van informatie dat niets te maken heeft met fysieke zintuigen. De ASC gaat om met de geluiden, de bezienswaardigheden, de aanrakingen, smaken en geuren van het leven, maar het CAS gaat om met de "vibratie's", de indruk dat we ergens vandaan krijgen van anderen om ons heen. Mensen zeggen: "Ik krijg goede (of slechte) vibratie's uit die plaats (of van die persoon). Net wat betekent dat? Dat zij ergens een aantal niet zintuiglijke toegevoerde vermogens ontvangen, dat hun psyche dat sterk beïnvloedt net zoals hun gevoelens en houdingen? Deze "invloeden" komen in ons via onze CAS. De CAS is het zogenaamde "tertiaire seksuele kenmerk" of vertoningen over mensen of gebeurtenissen die geen basis hebben in de vijf Fysieke zintuigen. Hoe komt het dat sommige mensen als "goed" lijken, terwijl anderen weergegeven worden als vreselijk? Waarom kan een acteur of actrice op zijn/haar beurt een deel van een persoon "aan" of "uit" zetten en overtuigend weergeven, terwijl ze dit doen? Het is omwille van een mogelijkheid om het gebruik te manipuleren in het CAS-kwaliteit.
-
De Polar Ascendant heeft veel te maken met het vermogen om anderen te winnen over onze gedachten en ideeën. De PAS wordt particulier bijzonder goed gebruikt om door het openbare grote publiek gewaardeerd te worden en maakt dat elke persoon in dat publiek zich comfortabel voelt als het lijkt dat ze persoonlijk worden aangepakt. De PAS heeft te maken met het kunnen creeën van omstandigheden waarbij uw opvattingen en ideeën kunnen worden geaccepteerd of aanvaardbaar gemaakt worden voor anderen op een niet-zintuiglijke niveau. Verkopers maken vaak gebruik van hun PAS wanneer ze anderen moeten overtuigen van het voordeel gebruikt te maken over hetgeen ze moeten of niet moeten doen,iets dat ze eerst niet als toegankelijk hadden beschouwd. Een goede politici gebruikt zijn of haar PAS om anderen ervan te overtuigen dat hij of zij oprecht zorgt voor hun persoonlijke behoeften. Het PAS is ook behulpzaam bij het verkrijgen van de "vibratie's" over een gebied, of een bedrijf in het algemeen, etc. De PAS helpt ons om alles te doen op een grotere schaal daar waar het CAS komt voor ons op een één-één schaal. B.V, John Philip Sousa wilde muzikale liefdes ballades schrijven , maar zijn Ballades muziek is niet populair geworden. Zijn PAS is verbonden met zijn Mars in het Achtste huis. Maar, toen hij dezelfde nummers en aantekeningen, herschreef op hun tempo in maart, de tijd van Mars, produceerde hij de ballades die we vandaag nog herkennen. Het was alleen de wijze van presentatie die veranderd was, maar de verandering nu gebruikt in zijn geboorte horoscoop had een Astrologische Sterkte die verband kan houden met anderen op een grotere weg.
-
Het Ram Punt ligt altijd op nul Ram voor iedereen, en dus is het waar zij zich bevindt, of gelegen is in een horoscoop dat belangrijk is. De APT vertegenwoordigt het onpersoonlijke in het leven: onpersoonlijke situaties, de mensen die doorheen ons leven gaan maar die we nooit echt leren kennen, evenementen die plaatsvinden om ons heen, maar die niet echt direct van invloed zijn op ons, de mogelijkheid om je los te koppelen van situaties, zodat je niet emotioneel betrokken raakt bij de activiteiten, enz. In sommige opzichten is het APT het tegenovergestelde van de CAS. De CAS houdt emotionele interactie, terwijl het APT u beschermt tegen de verschillende schade's die de emotionele betrokkenheid met zich kan brengen. Het APT kunt u loskoppelen en u kunt onpersoonlijk worden over evenementen. Dit is waarom sommige mensen werk kunnen verrichten en werk doen terwijl dit soort werk afstotend is voor anderen. Zij zijn in staat om hun capaciteiten op te trekken en het APT "los te koppelen" van het evenement, terwijl er nog interactie is met de omstandigheden. Mensen met een sterk vermogen om het gebruik van de APT energiebronnen te gebruiken zijn vaak in staat om iets te zeggen, in één of twee woorden, en die zo'n danige indruk achter laten dat van de andere het leven kan veranderen. De APT functie is belangrijk in het leven van de therapeuten die moet samenwerken met de mensen en hun levens, en nog niet betrokken zijn met hen op het persoonlijke vlak.
-
De Maan's Knopen zijn geïnterpreteerd op twee niveaus: een is een wereldlijk niveau, en de andere is een karmische niveau. Het is de gebeurtenis op menselijk niveau dat ik hier wil benadrukken. Het belangrijkste verschil is dat we het over het wereldlijk of over het menselijk niveau van de Maan's Knopen hebben, en het gebruik van zoekwoorden, dat op het karmische niveau van de plaatsing van de Maan's Knopen in de tekens en huizen betrekking heeft en bepaalde dat sommige betekenissen hebben geïnterpreteerd als georiënteerd naar ziele groei. De Maan's Knoop (NN) vertegenwoordigt wandelgangen, kanalen, routes, verbindingen, kruisingen, gleuven en paden. Het NN vertegenwoordigt iets van een regengoot op een huis, een rotonde, een gang in een huis, een steegje, een rivier kanaal. Alles wat enigszins naar kanalen behoort of als er ook maar iets in die aard is, dan is dat vertegenwoordigd door de NN. Ik weet dat eens een man zijn enkel brak toen hij verkeerd stapte in een straatgoot . Saturnus Transit was conjunct NN op het moment van dit ongeval, en Saturnus vertegenwoordigt dalen, en de NN de goot. De enkelblessure is ook de connectie waarop de voet is "verbonden" aan het been. Het idee "Connecties" blijft sterk met de NN. Alles, een middel, dat iets laat gaan van de ene plaats naar de andere, is geassocieerd met de NN. De NN heeft ook veel te maken met seksuele magnetische attracties tussen Mensen. Het heeft ook te maken met het kunnen kanaliseren of aandacht voor aangeboren vaardigheden, die bepaalde moeilijke taken (zoals het spelen van de piano ) gemakkelijker lijkt te maken op een vroege leeftijd. De NN is veelzijdig.
-
Al deze PSP's zijn met name belangrijk bij de beoordeling van de verenigbaarheid Tussen mensen. Wanneer van één persoon zijn PSP's zijn verbonden aan een andere persoons PSP's dan "zijn de lijnen van de communicatie" tussen deze mensen open. Of deze zal worden gebruikt voor goed of slecht is aan de mensen zelf, maar meer lijnen van open communicatie is beter dan minder lijnen van open communicatie tussen mensen. Een persoon zijn Zon, Maan, Mercurius of ASC die een sterke aspecting met Uw EQA heeft, kan in de open lijnen van de Communicatie, aan een aantal geheime en binnenste delen in Uw achterhoofd. Je kon het goed vinden met uzelf en delen van uw diepste gedachten met deze persoon bespreken die u niet gemakkelijk delen zou met anderen.
-
Dit zijn de rollen van de PSP's. Het is belangrijk om te onthouden dat de PSP's er zijn er of ze al dan niet in gebruik zijn. Ze zijn allemaal even belangrijk. Niemand in de PSP is meer of minder belangrijker dan de andere. Probeer ze in al uw astrologische werken. Gebruik dezelfde orbs die u zou toewijzen aan het ASC en het MC. Verwaarloos deze PSP's niet gewoon omdat je niet bekend bent met de - Werking ervan en of u al dan niet zou kiezen voor het gebruik ervan. Gebruik alle PSP's die u kunt. Ze werken echt!
Een reactie posten