vrijdag 21 maart 2008

Vier Hemisferen Astrologie

De vier hemisferen van de horoscoopcirkel:
-
-
Linker hemisfeer
-
Wanneer de linker hemisfeer het volst bezet is, ben je een pionier, een vormgever. Je moet als het ware alles zelf doen, zelf ontdekken en uitvinden, en je kunt ook moeilijk om hulp vragen. Je bent eenvoudigweg niet zo geneigd tot samenwerking en compromissen sluiten en je behoefte aan gezelschap en intimiteit is niet erg groot. Het lot wil je graag in eigen hand houden.
-
Rechter hemisfeer
-
Bij een sterk bezette rechterhemisfeer ben je bezig met relaties. Hier heb je ook meer te maken met het projectie mechanisme: je komt vaak in de ander tegen wat je in jezelf (nog) niet onderkent. Met deze bezetting moet je leren loslaten, leren meegaan in hetgene wat op je afkomt. Gevaar is dat je tè afhankelijk wordt in je relaties met anderen en vergeet dat je in de eerste plaats een goeie relatie met jezelf zou moeten opbouwen.
-
Onderste hemisfeer
-
Wanneer de onderste hemisfeer het sterkst is bezet, is het de bedoeling dat je zelfkennnis opdoet. Vooral bezig je eigen innerlijke wereld te verkennen en met het leren plaatsen van je emoties. Er is een kans dat je jezelf teveel afzondert van anderen, te snel dichtklapt, dat je teveel in je eigen, besloten wereld leeft.
-
Bovenste hemisfeer
-
Bij een sterk bezette bovenste hemisfeer moet je leren functioneren in de samenleving. Je kunt te sterk geneigd zijn om alles buiten jezelf te beschouwen. Dat alle moeilijkheden van buitenaf lijken te komen en je de oplossingen dan ook van buitenaf verwacht. Je bent een toepasser, iemand die de dingen in praktijk wilt brengen.
-
-
De vier kwadranten van de horoscoopcirkel:
-
1e kwadrant
-
Mensen met een sterke bezetting van hun eerste kwadrant zijn het meest op zichzelf gericht. Met deze bezetting werk je aan het ontwikkelen van je eigen persoonlijkheid, en dit kan soms een gebrek aan sociale betrokkenheid laten zien, misschien te weinig inlevingsvermogen voor andere mensen. Dit laatste wordt al beter wanneer er in het 1e kwadrant ook een waterteken valt (Kreeft, Schorpioen of Vissen).
-
2e kwadrant
-
Wanneer het tweede kwadrant het sterkst is bezet, ben je erg gericht op je eigen innerlijk, maar is er ook een grote behoefte aan emotionele verbondenheid. Je bent heel gevoelig voor sferen en ook voor de behoeften van andere mensen. Vaak is er een gebrek aan objectiviteit of te weinig interesse voor de buitenwereld. Dit laatste wordt al beter wanneer er in dit kwadrant ook een luchtteken valt (Tweelingen, Weegschaal of Waterman).
-
3e kwadrant
-
Bij een sterk bezet derde kwadrant is er veel betrokkenheid bij sociale gebeurtenissen. Behoeften van anderen wegen vaak zwaarder dan die van jezelf. Je stelt jezelf als het ware ten dienste van een grotere groep, de nadruk ligt hier niet -zoals bij de andere kwadranten- op het persoonlijke, het gaat hier om het participeren in de maatschappij. Een probleem kan zijn dat je te weinig aan jezelf toekomt. Dit laatste gaat al beter wanneer er in dit kwadrant een aardeteken valt (Stier, Maagd of Steenbok).
-
4e kwadrant
-
Met een sterk bezet vierde kwadrant moet je leren richting te geven aan je eigen leven en tegelijkertijd ook bereid zijn een sociaal-maatschappelijke bijdrage te leveren. Je moet leren om goed bij jezelf te blijven en vorm te geven aan je eigen ideeën. Activiteiten op te zetten voor anderen. Vaak zijn er wel ideeën maar kan het moeilijk zijn de energie en het enthousiasme op te brengen om er werkelijk iets mee te doen. Dit laatste wordt al beter wanneer er in dit kwadrant een vuurteken valt (Ram, Leeuw of Boogschutter).
Een reactie posten