woensdag 9 april 2008

Groei en ontplooiïng in de Astrologie

GROEI EN ONTPLOOIING VANUIT DE ASTROLOGIE
-
Lichamelijke ontwikkeling en het doorlopen van de levensfasen wordt in de astrologie voorgesteld door:
-
1. de cyclus van de 12 huizen als 12 stadia in het leven Het Ascendant punt (de aarde) draait in 24 uur door alle tekens en huizen. Deze beweging van eerste huis naar het twaalfde stelt de 'levensweg' voor.
-
Eerste huis: geboorte en spontaan bewegen,
-
tweede: lichamelijk ontdekken in zuigen, sabbelen en uitscheiden;
-
derde: je leert praten;
-
vierde: de band met de familie;
-
vijfde: je gaat jezelf onderscheiden van anderen en 'ik' zeggen;
-
zesde: je leert een vak;
-
zevende: je kiest een partner;
-
achtste: seksuele ontwikkeling;
-
negende: je slaat je vleugels uit;
-
tiende: je verwerft je een plek in de samenleving;
-
elfde: je bent een spiegel voor anderen;
-
twaalfde: je gaat de betrekkelijkheid van alles inzien en je op spiritueel gebied ontwikkelen. De scherpe kantjes van je karakter lossen (hopelijk) op in wijsheid.
-
2. Saturnus:
-
de levensfasen van steeds 7 jaar:
7 jr tandenwisseling;
14 pubertijd,
21 jong volwassene,
28 jr volwassen.
De omlooptijd van Saturnus is ca 28 jaar.
Om de 7 jaar (4 x 7 = 28) maak je een crisis of groeistuip door en groei je een nieuwe fase in. Volgens de astrologie ben je dus na 28 jaar volwassen. Saturnus heeft dan alle huizen in je horoscoop doorlopen en dus alle ervaringen die het leven brengen kan. Op dat moment begint hij aan een nieuwe ronde.
-
GEESTELIJKE GROEI - VANUIT DE ASTROLOGIE
-
Geestelijke groei gaat niet vanzelf en volgt een tegengestelde richting aan de ontwikkeling zoals die door de Ascendant wordt voorgesteld.Het geestelijke pad volgt de dagelijkse tocht van de Zon aan de hemel. De baan van de Zon langs de hemel en door de nacht levert een archetypisch model voor de tocht van de held en de soort ervaringen die het leven brengt. De held is een van de modellen van het Zelf. De vier kardinale punten (windrichtingen of hoek-huizen) weerspiegelen onontkoombare dilemma's in elk proces. Na de Zonsopgang rijst de jonge Zon in het twaalfde huis en doorloopt de huizen in tegengestelde richting. Het besturen van de zonnewagen is gevaarlijk werk, zoals de mythe van Phaeton, de zoon van Heloios aantoont. Op het pad van de Ascendant kun je hopen, dat de wijsheid met de jaren komt. Op het pad van de Zonnebaan gaat niets vanzelf - er moeten weerstanden overwonnen worden en deskundige hulp is in de verschillende stadia ervan niet te versmaden.
-
12 De reis begint bij de Ascendant . Hier rijst de Zon boven de horizon en leidt de tocht door het twaalfde, dat onze mythische afkomst symboliseert.
-
11 In het elfde worden ons de dromen en verwachtingen van onze cultuur in verhalen en beelden ingeprent.
-
10 Vanuit het elfde betreden we het tiende; de realiteit van de bestaande orde. We leren wat gezag betekent. Er dienen zich nieuwe perspectieven aan, de wijde horizon van het 9e huis lokt.
-
9 In het negende kunnen we verloren raken in de vele mogelijkheden en hoge idealen. Onontkoombaar dient zich de noodzaak aan ons bewust te maken en de vraag naar de diepere zin van dit alles.
-
8 Complicaties veroorzaken een crisis: de held moet kiezen. Hij voelt dat er meer is. Vol twijfel en onvrede en met veel bagage maar met lege handen betreedt hij het zevende.
-
7 Het zevende is het huis in het westen; de toegang tot de onderwereld. Avalon en Eressea. De Descendant vormt de grens tussen zeven en zes. Alvorens zijn schaduwen te bevechten, moet de held worden voorbereid. De Egyptenaren gaven de Zon hier een boot (de Maan) mee om de vreselijke tocht door de mythologische wateren van de onderwereld te doorstaan. Er worden helpers aangesteld, Ariadne schenkt een rode draad, klein duimpje een zak met steentjes. Partners en intieme vrienden kunnen hier zowel helpen als hinderen, soms vervult een goeroe die rol. Bij de overgang van zeven naar zes neemt de zwarte fase een aanvang: het nigredo, 'de zwarte nacht van de ziel'.
-
6 De afdaling, een tijd van desoriëntatie, een weg van verdriet en stof en as en vernedering en van alles achterlaten wat hier dient tot niets. De held wordt gereinigd en gelouterd; hij leert anderen dienen en dient daarmee zichzelf. Het simpelste werk kan hier worden tot een heilige handeling: een ritueel.
-
5 Tussen de zwarte en de witte fase onderscheidt de alchemie een blauwe fase. Hier kunnen anima en animus gestalten opdoemen uit het duister en dus diverse vormen van liefde en verliefdheid. Het vijfde is het vinden van helpers en het ontdekken, uittesten en dienen van de eigen kracht die blijkt te bestaan uit hartenergie en verlangen. In dit laatste dient zich het vierde huis al aan: de witte fase of het albedo: de witwassing.
-
4 Het huis van de Moeders en de voorouders; de zuigkracht van het verleden en het verlangen naar bescherming en een veilige baar-moeder. Deze wereld verkennen en tenslotte achter je laten is de ommekeer; het begin van de terugreis. Heel langzaam dringt het besef door dat hier niet de eind-bestemming ligt; ook het huis van Moeders moeten we tenslotte verlaten. Maar zoals Herakles in zijn gevecht met de Hydra ondervond: het verlangen blijft. De Egyptenaren noemden dit punt "Aker" - twee leeuwen, elk een andere kant opkijkend symboliseren de keus voor dood of leven, doorvechten of opgeven. Het IC ligt op de grens tussen het vierde en derde; diep onder de aarde in het noorden. Je komt hier alleen maar vandaan met de zegen van de oermoeders - dat betekent zilver poetsen en nog eens zilver poetsen, tot de geschenken zichtbaar worden.
-
3 Als de goden welgezind zijn, is de reis terug een zegetocht; onder hun bescherming. Maar soms is het een vlucht, achtervolgd door wraakgodinnen (Oidipous, Orestes): er moet nog een schuld gedelgd; een proces gevoerd, een compromis gesloten worden. Om hier weg te komen moeten we onze joker inzetten.
-
2 Rijping, wachten, je geld en je talenten tellen. Odysseus wachtte hier negen jaar verlangend naar huis. De held kan die tijd benutten door zijn innerlijke fluitspeler te ontwikkelen: zichzelf genoeg en genietend van het leven en alles wat het hem bracht.
-
1 De terugkeer: de held moet de wereld van de archetypen achter zich laten en zich weer onder de mensen begeven, maar hij heeft iets extra's; hij is herboren.Het veld van roem en eer (tiende huis) bereikt de held pas als hij zijn verworven inzicht deelt met anderen (twaalfde en elfde huis). Hij kan zich nu niet meer op zijn boot verlaten; hij moet een nieuwe vorm vinden, een sterk omhulsel, een persoonlijkheid om bij het aanbreken van de dag het licht te kunnen dragen en in de wereld te zijn. Als je bij de overgang van het eerste naar het twaalfde geen persoonlijkheid hebt opgebouwd, zul je jezelf in het twaalfde gemakkelijk kunnen verliezen, getuige het lot van Phaeton, de zoon van de Zonnegod Helios die jammerlijk verbrandde toen hij zijn vaders kar zonder voorafgaande training langs de hemel wou trekken.
Een reactie posten