woensdag 29 april 2009

Midhemel,Imum Coeli,Ascendant,Descandant Astrologie

Midhemel:
---
---

De Midhemel is het eerste punt in de horoscoop dat wordt berekend.
----

De Midhemel is het deel van de dierenriem dat de hoogste (meest verhoogde) zichtbare plaats is in de hemel op het moment dat je bent geboren.
---
---
Als u vraagt: "Hoe lang is het geleden sinds nul graden Ram bij de Midhemel was?" Het antwoordt vertelt u wat de graad van de dierenriem is, in termen van tijd.

---
---
Als de Zon op nul graden van Ram staat, de Zon, zal op de Midhemel op de middag staan.

'S middags is in dit geval gebaseerd op de lokale tijd.
Standaard en daglicht tijd kan de nul graden Ram Zon beïnvloeden,door het plaatsen ervan naar de ene of de andere kant van het Midhemel punt.
---
---
De Midhemel weerspiegelt wat je weet - of kan weten - over jezelf.

Zij vertegenwoordigt het ego-bewustzijn.
---
---
Baby's hebben weinig of geen grenslijn tussen het Zelf en de Ander.

Als kinderen groeien en te leren, begrijpen zij, dat ze aparte wezens zijn, en leren ze om afhankelijk te zijn van hun eigen intelligentie, emoties en vaardigheden.
In het korte tijd leren ze over zichzelf zoals ze leren over de wereld.
---
---
De Midhemel weerspiegelt dit zelfportret bewustzijn.
Psychologisch gezonde volwassenen hebben een duidelijk gevoel van eigenwaarde, die hen onderscheid van andere.

Zij weten wat hun belangrijkste motivaties zijn, en ze weten welke vaardigheden ze hebben om hun fysieke, mentale, emotionele en spirituele doelen te verkrijgen.
---
---
Het teken dat de Midhemel bezet, geeft de aard aan van het zelf-inzicht, en biedt de springplank van waaruit u kunt duiken in het proces van het verkrijgen van uw ego bewustzijn - begrip, van wat er beweegt in u op een diep persoonlijk niveau.
De Midhemel biedt u een manier aan om jezelf beter te begrijpen, en is de sleutel tot het ontwikkelen van een flexibele ego.

We kennen allemaal mensen die breekbaar lijken en inflexibel.
Wij zijn bang dat ze kunnen "breken" als ze te hard worden geduwd in bepaalde gebieden.
Flexibiliteit betekent het ontwikkelen van een ego structuur die bestand is tegen het offensief van het leven van ervaringen en aan te passen of aan te passen aan hen.
---
---
In de Astrologie , De Imum Coeli (Latijn voor "bodem van de hemel"), IC, is het punt in de ruimte waar de ecliptica de Meridiaan kruist in het noorden, precies tegenover de Midhemel . .

---
---
Het is de
vierde huis cusp in de meeste huis-systemen (dit is omgedraaid in de Southern Hemisphere ( het Zuidelijk halfrond ).
---
---
Astrologische betekenis

---
Van de Imum Coeli wordt gezegd dat het verwijst naar onze roots en ook voor het minst bewuste deel van onszelf. Het symboliseert de fundering, het beginnen in het leven, wat we ervaren door de ouderlijke erfenis en vaderlandse invloeden, de behoefte aan veiligheid en de relaties in het gezin en het gezinsleven.

Het kan ook de beschrijving zijn van de omstandigheden die we tegenkomen op het einde van ons leven.
Omdat dit huis het meest afgelegen punt is uit het zichtbare deel van de horoscoop, beschouwden Hellenistische astrologen, de IC als de thuisbasis van de onderwereld, of van Hades . .
In veel gevallen verwijst de IC naar een oudermaatschappij - traditioneel de vader, maar de

moderne astrologen kunnen gebruik maken van de IC als significator voor de moeder,of voor beide ouders.
Er is geen consensus in het moderne gebruik waarvoor de ouders het best vertegenwoordigd zijn door de IC.
Het punt is opgeworpen door Hellenistische astrologen die het vierde huis behandelen als het huis van de vader, maar die geen gebruik gemaakt hebben van de "Imum Coeli" als de cusp van het vierde huis.
Het gebruik van het natuurlijke huizen systeem (zie cadente huizen ) en moderne kwadrante huis systemen waarin de IC de cusp van het
vierde huis is, zien sommige moderne astrologen een overeenkomst tussen het vierde huis en het Astrologisch teken Kreeft.
Echter, traditionele astrologen, met hele-teken huizen, maken nooit deze verbinding.
In hele huis teken systemen hebben de tekens en huizen dezelfde grenslijn; vandaar dat de "Imum Coeli" daadwerkelijk kan worden weergegeven in het derde huis, het
vierde huis of vijfde huis en in gevallen van een extreme aardbol breedtegraad , kan het zelfs in het tweede of zesde huis vallen.
---
---
de Astrologie verwijst ook naar een andere belangrijke persoon
---
Dit artikel kijkt op een dichte een-op-een relatie - persoonlijke, zakelijke en rivalen inbegrepen.
De Ascendant / Descandant as is een van de belangrijkste factoren om te bestuderen in een horoscoop.

De Ascendant is de sleutel tot zelf-ontdekking, omdat het bepaalt hoe je jezelf presenteert aan de buitenwereld.
Het vormt de cusp van het eerste huis en als zodanig in verbandgebracht met je identiteit - hoe zie je jezelf én hoe anderen je zien.
Het kan ook verwijzen naar persoonlijke kwaliteiten en kenmerken, fysieke verschijning en uw oorspronkelijke benadering van het leven.
Dit is het punt van de Horoscoop dat beschrijft wat je leren moet over jezelf en hoe je je moet uitdrukken.
---
---
Het punt recht tegenover of 180 graden van de Ascendant staat bekend als de Descandant.

Het vormt de cusp van het zevende huis en het teken hier is in het westen op het moment van de geboorte.
Aangezien de Zevende de Eerste is van de Sociale Huizen ( de eerste zes huizen gaan over jezelf, de andere zes huizen over de ander), markeert de Descandant het begin van de uiterlijke expressie.

---
---
Het is hier dat we het rijk van de relatie ingaan.
---
Dit is de plaats in de Horoscoop dat schrijft over onze ervaringen met anderen - hoe we omgaan met interpersoonlijke relaties en hoe we onze kennis ontwikkelen om een verbinding te krijgen met andere mensen.

---
De natuurlijke heerser van dit huis is Weegschaal - een teken dat in hoofdzaak bezig is met het creëren van evenwicht, en als zodanig lessen brengt met betrekking tot de integratie van tegenstellingen.

---
Daarom, zelfs al is de Descandant, zoals kan worden gezegd; dat het betrekking heeft op onze ideale zelf, is het belangrijk te onthouden dat dit standpunt kan onthullen: hetzij samenwerking en verbintenissen of het concurrentievermogen en de conflicten binnen onze nauwe banden.
De Descandant teken illustreert onze onderscheidende kwaliteiten ten aanzien van de impuls voor verbindingsfunctionarissen - onze algemene houding met hen waar wij in nauw contact mee staan , wat wij willen van hen, wat geven wij aan hen en hoe die relatie is en hoe wij erop reageren.

---
Niet alleen beschrijft dit punt wie je aantrekt en er mee overeen komt, het toont ook aan de manier waarop u zich inspant om te werken met anderen en hoe u in harmonie bent met hen zowel op persoonlijk vlak als in het bedrijfsleven.
De manier waarop je om gaat met controverse, compromisis en kwesties van gelijkheid, staan hier ook, ook de karaktertrekken die onzeker kunnen zijn in een tegenstander.
Alle relaties leiden tot een zekere mate van geven en nemen, samenwerking en verzoening.

---
Gebruik van haar hoogste potentieel kan de Descandant aantonen; de weg naar harmonie, vrede, gelijkmoedigheid en overleg.

---
Langs de weg naar dit verheven ideaal, is het de plaats waar we verborgen of ongekende aspecten van onszelf tegen komen en misschien ook de weinig behulpzame houding in onze benadering van anderen.
---
Het is vaak door middel van onderlinge conflicten dat wij in contact komen met het schaduw deel van onze natuur of we kunnen de neiging van een drang, impuls of een aspect van onszelf aan iemand anders projecteren - zij het onbewust.

---
Zorgvuldig en eerlijk onderzoek van dit punt in de horoscoop laat zien waarom we de neiging hebben om te voldoen aan dezelfde problemen in onze nauwste banden elke keer weer - de uitdaging is niet te wijten aan de andere persoon, maar om binnenin te kijken.

---
Onze verwachtingen van anderen kunnen hier ook worden weergegeven, realistische en andere.
Per definitie is de Descandant is het tegenovergestelde punt aan de Ascendant en uit dit kunnen we concluderen dat ons gevoel van identiteit wordt beïnvloed door de relaties die we hebben in ons leven.

---
Het teken op dit punt kan een kwaliteit zijn die je graag hebt in jezelf of één dat je een gevoel geeft dat er iets ontbreekt, en zo dan te zoeken in anderen en te ervaren - met het oog op de vervulling van uw eigen levenspad - een gevoel van volledigheid.

---
Dus, het is misschien juist om te zeggen dat de specifieke kwaliteiten en kenmerken die we willen - en bewonderen - met een partner, de kwaliteiten zijn die wij misschien moeten ontwikkelen en bewust moeten werken aan en het verwerven van dat gevoel in onszelf.
"Gebruikt men de hoogst mogelijke kwaliteiten van de Descandant, dan kan dit de weg aantonen naar harmonie, vrede, gelijkmoedigheid en overleg."

---
Zoals de Cusp van het zevende huis, adviseert de Descandant ons over belangrijke mensen in het leven.

---
Het regelt verbonden relaties, dus ook zakelijke en persoonlijke partnerschappen, overeenkomsten met advocaten, en ook bemiddelaars en adviseurs komen onder haar regeringsschap net als het huwelijk, in de dichte een-op-een contacten en langdurige overeenkomsten.

---
Het wordt ook gezegd dat daar de openlijke vijanden worden geregeerd- rivalen, tegenstanders en concurrenten - het is immers het tegenover gestelde van de Ascendant, het huis van het ik-zelf.

---
Daarnaast toont het uw behoeften met betrekking tot relaties en hoe ze kunnen worden vervuld, alsmede wat je wilt van de andere persoon en het antwoord dat je geeft in ruil.

---
Hoewel Weegschaal de natuurlijke heerser is van dit kardinale (hoek) Luchthuis, in het merendeel van de Horoscopen staat er waarschijnlijk een ander teken op deze cusp, en het teken waar het in valt kan dan voorspellen, de wensen en de eisen binnen de nauwe banden: een kardinaal teken suggereert een noodzaak voor initiatief en dynamiek, een vaste teken, behoefte aan duurzaamheid en stabiliteit en een veranderlijk teken, een behoefte aan variatie en verandering.

---
Niettemin is het teken, huisplaatsing en de aspecten van Venus die altijd zorgvuldig moeten worden onderzocht als er over de relatieaangelegenheden word nagedacht.
Het Element van de Descandantteken geeft waardevolle informatie over de kenmerken die we wenselijk vinden in een partnerschap, alsmede van de Elementen binnen onze eigen natuur die we zelf niet willen.

---
Een Vuurteken op dit punt van de Horoscoop blijkt een behoefte aan energie, enthousiasme en inspiratie binnen nauwe banden aan te geven en of zij aanleiding kunnen geven tot een onstuimig, confronterend of argumentatieve houding naar anderen.

----------
Een Aarde teken impliceert een behoefte aan praktische idealen, stoïcisme en het nuttige of het kan hardnekkig worden, afgekeurt en gecontroleerd.

----------
Een Lucht-teken kan behoefte geven aan een feedback, objectiviteit en een goede doorstroming van ideeën of het opwekken van een rusteloos, te compromitteren of onverschillige aanpak.

---------
Een Waterteken geeft aan een noodzaak voor verzorging, zorg en ondersteuning of er zou sprake kunnen zijn van iets te verstikken, jaloersheid of een onpraktische houding jegens andere mensen.

----------
Een paar voorbeelden van elk teken zal dienen ter illustratie van de mogelijke belangrijkheid van elk Descendant teken.
---
Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het Astrologische Journaal "Altair" in Augustus 2007
---
Aries ( Ram ) zorgt voor een krachtige behoefte om ons zelf te vinden in de ander met deze Descandant, relaties zijn doorgaans erg verbonden met zelfbeeld.

Ze wordt vaak gezien als een avontuur en zo wordt een actieve en assertieve partner waarschijnlijk gezocht.
Aan de andere kant, agressieve of egoïstische gevoelens kunnen worden bijgeschreven bij anderen.
---
Met Leo ( Leeuw ), de noodzaak van loyaliteit, creativiteit, plezier en passie is geaccentueerd, maar arrogantie, zelf-belang of trots kunnen ook worden geprojecteerd.

---
Vrije-geesten koppelingen kunnen worden aangetrokken met Boogschutter.

Met de Descandant hier, een paar emotionele belastingen kunnen worden over gebracht op de partner, maar attributen van roekeloosheid of extremisme kan worden toegeschreven aan anderen.
---
Stier zoekt naar veiligheid, zekerheid en stabiliteit.

Ze wil vaste verbindingen gebouwd op praktische waarden, maar koppigheid, bezitsdrang en luiheid kunnen ook omhoog komen in de verbindingen.
---
Een van de belangrijkste thema's met een Maagd Descandant is een tendens om te kijken naar anderen voor de perfectie te waarnemen, en wordt gezien als een gebrek aan zelfvertrouwen.

Tegelijkertijd is er behoefte om de anderen te dienen, maar kan er een uiterst kritische reactie komen als persoonlijke verwachtingen niet zijn vervuld.
---
Anderen kunnen worden benaderd op een verantwoorde en zorgvuldige wijze met Steenbok, maar het verlangen naar betrokkenheid en respect kan op de helling komen te staan door het domineren in de relatie.
---
Gemini ( Tweeling ) overeenkomsten hebben een behoefte aan variatie en veelzijdigheid en zo aan een levendige nog zelfvoorzienende partner wordt waarschijnlijk de voorkeur gegeven.

Anderen kunnen worden belast met onverenigbaarheid of oppervlakkigheid.
---
Met een Weegschaal Descandant, de behoefte aan het delen van het leven met een ander, net als de drang naar billijkheid en rechtvaardigheid in de relaties.

Echter, zelf-projectie kan gelijkmoedigheid uit zijn evenwicht brengen.
---
Waterman verleent een noodzaak voor het ongewone en dus de neiging om interessante, verrassende en de "niet-gewone" relaties aan te gaan.

Tegelijkertijd is het verlangen naar vrijheid en ruime eigenzinnigheid aanwezig, ongevoeligheid of excentriciteit kan worden geprojecteerd op anderen.
---
Kreeft zoekt naar emotionele zekerheid, comfort en voeding voor anderen, maar de persoonlijke behoeftes kunnen worden uitgebracht op een partner.

---
Met een Schorpioen Descandant, kunnen relaties worden beschouwd als een voertuig voor verandering en als een proces waarin diepe verandering kan plaatsvinden.

Maar anderen kunnen worden gezien als verdacht, geheimzinnig of wraakzuchtig.
---
Relaties kunnen soms uitdagend zijn met de goedgelovige Vissen of de zucht om te vluchten uit de werkelijkheid kan optreden. Echter, zij neigen naar een manier van aanpakken met mededogen, idealisme en ook grote gevoeligheid.

---
Het huis van de heerser van de Descandant geeft ook veel informatie.

---
In een hoekhuis, ligt de nadruk op de buitenste activiteiten die bijdragen tot het ontwikkelen van een gevoel van zelfvertrouwen, zowel op persoonlijk als op sociaal vlak.

---
Wanneer geplaatst in het eerste huis, persoonlijke relaties worden veronderstelt van groot belang te zijn- maar soms ten koste van zichzelf.

---
De wens om een huis te delen wordt sterk benadrukt als de heerser in het vierde huis is.

---

Partnerschap is van essentieel belang met de heersende planeet in het zevende huis - zij kunnen aantonen de aard van de persoon die u gebruiken kunt-en degene die je in de problemen kunnen brengen.
---

Met de heerser in het tiende huis, kan er een verlangen zijn naar een partner die je sociale status kan verhogen.
---
Als de heerser van de Descandant in een vast huis is, de nadruk ligt op de nodige vastberadenheid en continuïteit die nodig zijn om de relaties gaande te houden.

---

In de tweede huis, partnerschap kan een belangrijke factor zijn in het gebruik van uw persoonlijke geschenken en middelen.
---

In het vijfde huis, kan er een sterke trek naar romantiek zijn, net als enthousiasme en plezier die gewenst is in een relatie.
---

Met het achtste huis, geld en wederzijdse middelen kunnen belangrijk zijn- het geeft de kans op succes in gedeelde bronnen of het is mogelijk dat deze financiële problemen veroorzaken.
---
Een dominante factor bij de heerser in het elfde huis is vriendschap als zodanig geplaatst zijn dat gedeelde belangen, wensen en dromen worden opgevraagd.
---
Als de heerser van de Descandant in een beweeglijk huis is, ligt de nadruk op de aanpassingen en de nodige flexibiliteit om relaties voort te kunnen zetten.

---

De heerser in het derde huis kan betekenen dat de communicatie met uw partner goed is en effectief.
Aan de andere kant, kan de partner kan uw gedachten en ideeën domineren.
---
Als hij in het zesde huis is , de partner - zakelijk of prive - kan zeer nuttig zijn en klaar om te helpen bij praktische zaken.

---

In het negende huis, de relatie kan teveel neigen naar een leerervaring, en in het bijzonder, gedeelde intellectuele en spirituele ideeën worden gewaardeerd.
---

Met de heersende planeet in het twaalfde huis, privacy over je persoonlijke leven is vereist.
---

Deze plaatsing suggereert ook dat partners een bron van verborgen kracht of een bron van diskrediet zijn.
"... Deze as verwijst naar de mate van zekerheid en het bewustzijn dat nodig is om evenwicht te houden en het evenwicht in onze banden met andere mensen."
-------
Zoals met alle Astrologische configuraties, afbakening is een complexe materie - planeten in het eerste of het zevende huis, alle aspecten van beide zijden van deze as en hun heersers moeten allemaal in aanmerking worden genomen om een volledig en helder beeld te verkrijgen met betrekking tot persoonlijke verbindingen.

-----
In het bijzonder is het belangrijk op te merken dat elke planeet die dichtbij de nauwe conjuctie met de Descandant staat een subtiele vorm van relatie en zaken geeft die in overeenstemming zijn met de aard van de betrokken planeet.
---
Bijvoorbeeld; mensen met de Zon hier; relaties geven hun leven betekenis en het doel, maar ze hebben de neiging om hun macht aan andere mensen te geven of ze het middelpunt te maken van hun leven.

Met de Maan; emotioneel comfort en zekerheid zal worden gevraagd en gegeven door middel van nauwe banden.
Mercurius hier blijkt een grote behoefte te hebben aan nauwe communicatie en uitwisseling van ideeën.
Venus geeft enorme waarde die gefocust is op relaties en Mars zou op dit moment gehouden kunnen worden voor spannende en stimulerende relaties - of strijdlust.
Jupiter suggereert banden met die van een andere cultuur, religie of educatieve achtergrond zou kunnen zinvol worden terwijl Saturnus een gevoel van verantwoordelijkheid kan verlenen in relaties of de vrees voor gecontroleerd te worden.
---

De buitenste planeten zo geplaatst hebben een ook krachtige impact - Uranus kijkt naar anderen om een geest van sceptisme te brengen, Neptunus kan een geest van idealisme of verwarring brengen en Pluto kan leiden tot een gevoel van intensiteit en vernieuwing.
----

Als een van de hoeken van de Horoscoop, is de Descandant is een uiterst krachtig punt - met name het geval van de studie van synastry. ( vergelijkende Horoscoop)
----

Als de tegenhanger van de Ascendant geeft hij aan waar we moeten komen tot een nieuw perspectief.
----

Met andere woorden, deze as verwijst naar de mate van zekerheid en het bewustzijn dat nodig is om evenwicht te houden en het evenwicht in onze banden met andere mensen.
----
Met andere woorden, de test van de Descandant is het verkrijgen van eenheid en werkelijke overeenstemming - het bereiken van een gelijke zorg voor zichzelf en voor de belangrijke ander. de weg naar de ontwikkeling van brede ego-vaardigheden, en het beschrijft de beperkingen van je ego en het positieve potentieel van zelfbewustzijn.

----

Een reactie posten