maandag 15 juni 2009

Horoscoop van de Assen AstrologieHoroscoop van de Assen AstrologieHistorical Ephemeris
de Zodiac Signs
Palden Jenkins
vertaald door janny
---
Als een planeet beweegt door en via een teken, dan ontwaakt het archetypische vraagstuk in verband met dit teken, en dat geeft hen een luchten in de collectieve psyche. Deze archetypen zijn dynamisch en kunnen ze zich ontwikkelen, net zoals de maatschappelijke reactie daarop. De belangrijkste vraagstukken in verband met elk teken in een historische context en volgens astrologische theorie, zijn als volgt:


-------------------------------------
Steenbok: Organisatiestructuren, fysieke en financiële middelen en de grond; traditie en institutionele inertie, sociale en nationale vormen, voorouders, overerving, wetten, de instellingen en de douane, de stabiliteit, de leeftijd en het nageslacht, bestuur, gezag, hiërarchische macht, financiën en economische imperatieven; overeenstemming, regelmatigheid, regiment, de gevolgen van het verleden.
---

Het tegengesteld teken van Kreeft, de polariteit die hier wordt onderzocht is er een van de veiligheid en de sociale, systematische, organisatorische regeling.


----------------------------------------------


Waterman: Sociale beginselen, ideologieën, idealen, plannen en ontwerpen; collectieve kwesties, massa bewustzijn en activiteit; sociale jeugdmentalisme en projectie, tribalisme en nationalisme, populisme; idee geleide activiteiten, planning en wetgeving; humanisme, sociale waarden; onderzoek, filosofie en wetenschap ; uitvinding, innovatie en nieuwe technologieën; administratie en geschillen; populaire bewegingen en wereldse kwestie's.

---

Zijnde de polaire oppositie van Leeuw, vragen van leiderschap, macht-legitimiteit, democratie, het mandaat en de positie en de rechten van het individu in de samenleving, zijn zeer belangrijk.


------------------------------------------------


Vissen: Visionare activiteit, nieuwe perspectieven en percepties, het verschuiven van paradigma's en doelstellingen, religieuze en artistieke verbeelding, altruïsme, transcendentalisme, kloosterwezen, millennialisme, ontsnapping; smelten, versoepeling en een verschuiving van verouderde of artrose structuren; desintegratie en verlies van het doel of de grondgedachte, het mysterieuze en onverklaarbare; culten, overtuigingen, illusies en waarheden, onderliggende verborgen realiteiten, onderstromen, fermentatie, opsporen van de onbewuste; proliferatie, ontsporing, onderliggende getijden van de verandering, de voorbereiding van de toekomst.

---

Als het tegenovergestelde teken van Maagd, de mogelijkheid en de manifestatie, realiteit en onrealisme, feiten en visies en verandering van bewustzijn of actualiteit zijn verkend hier.


-------------------------------------


Ram: Kracht van het onvermijdelijke of tijdige verandering en progressie, golven breken, 'over de top'; ontsnapping uit het verleden, verzet tegen beperkingen en traditie's; nieuwe scenario's, de kiemkracht, de uitzetting, de toepassing van de mogelijkheden; individualisme, baanbrekend, heldenmoed, rivaliteit, verovering; uitgedrukte energie, overtuiging, radicalisme, sterke ideeën, ongeduld; ingezette middelen, engineering, beweerde de activiteiten, het vermogen van kracht. As the opposite sign to Libra, compromise, accommodation and mutuality are counterposed with personal interest, initiative and competitiveness.

---

Als het tegenovergestelde teken van Weegschaal, compromis, accommodatie en wederkerigheid zijn in evenwicht met een persoonlijk belang, initiatief en het concurrentievermogen.

------------------------------------------

Stier: Bouw, inrichting, consolidatie, maakt dat het gebeurt, te overwinnen, uitputtingsslag, groei, vruchtbaarheid, creativiteit, lopende voorwaartse beweging; vervolg, bestendiging, bedrijf, de controle; materialisme, land-en hulpmiddel-gebruik, de landbouw, de instandhouding, de activa, handwerkman, ambachten, het bedrijfsleven; zin van de missie en de naleving van principe of standaard patroon; achtervolgd, vaststelling of oppositie, hard aan de slag gaan, vaste agenda's, eindigt rechtvaardige middelen; plezier, verwennerij, comfort.

---

Tegenover het teken Schorpioen, deze as contrasteeert de uiteinden en regeneratie met bestendiging en nageslacht, en macht en kennelijke werkelijkheid zijn belangrijk.

----------------------------

Tweelingen: Nieuwe ideeën en nieuwe verbanden en configuraties, wijzigingen, aanpassingen, verschillen en overeenkomsten, omkeringen, veranderende plaatsen; vergaderingen, marktplaatsen, communicatie en media, reizen, informatie, ideeën, nieuws, verbindingen; relativiteit, veelkleurigheid, kruisbestuiving, lateraal denken; activiteit, herrie, uitwisseling; diversificatie, exploratie.

---

Tegenovergesteld het teken Boogschutter, Tweelingen verzamelt ervaringen en soorten informatie, terwijl Boogschutter van alles een groter plaatje maakt en een bredere context.

-------------------------------------

Kreeft: Veiligheid, gewoonte, beschermde gevoeligheden, hoogdravend, intimiteit, gestaag omlaag; menselijke waarden en zwakke punten, vrouwen, kinderen, kansarmen, behoeftige of hulpeloze mensen, op het ontvangende einde; bevolking, minderheden, etnische identificaties, gezinnen, familie, sociale zorg, welzijn en voeding; grondgebied, huis-grond, vreemdelingenhaat, klassen, clans; lekkages, overtredingen, invallen; stilstand van de inhoud van lichaamskanalen (b.v. van het bloed, of darmkanaal), dagelijks leven, thuis en gemeenten.

---

Zijnde het tegenover gestelde van Steenbok, de behoeften van mensen in relatie tot structuren komt in beeld.

------------------------------

Leeuw: Leiderschap, heldenmoed, integriteit, centraliteit, rijkdom, macht, grandeur, overwicht; meester-slachtoffer, kwesties, winnen en verliezen, superioriteit-inferioriteit; creativiteit, drama en prestaties; grootse cultuur, autocratie, neerbuigend, adel, leenstelsel, kolonialisme, klasse - oorlog, diversiteit, scheuring, eigen belang, symbolen en tooi van macht, grootmoedigheid, grootsheid.

---

Zijnde het tegenover gestelde teken van Waterman, leiderschap en de samenleving zijn als een geheel en komen tot een dynamisch samenspel.

-------------------------------

Maagd: Orderlijkheid, systeem, organisatorische methoden, de oogst en het keerpunt in het gebruik, de opslag, de zin en gezond verstand; grond en arbeidskrachten, landvolk, menselijke hulpbronnen, verloskunde, veeteelt, tuinbouw; werk, bijdragen, gereedschap, coördinatie, intelligentie, assimilatie; service en slavernij; het sociaal contract, onderwijs, vaardigheden, houtwerk, gezondheid, ontwikkeling, infrastructuur, support-en backup-systemen; subgroepen gilden, de complexiteit en de vereenvoudiging, snoeien, efficiëntie; protest en onenigheid, splitsing haartjes, microtechnologieën, genetica.

---

Zijnde opposite aan Vissen, overkoepelende visie's tegenover operationele feiten, en de chaos komt orde tegen, temidden van veranderlijk situaties.

------------------------------------

Weegschaal: Sociale betrekkingen, de internationale diplomatie en uitwisseling, gedeelde belangen, wederzijdse accommodaties, conflicten, onverenigbaarheid, vredeshandhaving, vredesopbouw, consensus, ik-en-jij, zij-en-ons; allianties, gezindheid, verdragen, ambassadeurs; schommelingen tussen uitersten, omkeringen, uitbalancering, vergelding, relaties; samenhang en resolutie of vervreemding en afscheiding, oorlog of vrede; ideeën, conventies, sociale waarden, folk-tradities, culturele kruisbestuiving.

---

Zijnde opposite van Ram: wederkerigheid en individualisme, samenwerking en concurrentie. ---------------------------------------

Schorpioen: Onvermijdelijkheid en rauw, uiteindelijke waarheid, echte veranderingen, macht, om te pakken, openlijke krachtmeting, de val van de bijl; gevolgen, confrontatie, betrokkenheid, doorbraak, bijzonderheid; regeneratie, het libido, seksualiteit; filterkroes, samensmelting, controle, chirurgie, insnijding, precisie; slachten, uiteinden, beëindiging, onverbiddelijk, verwoedheid; onderliggende rommeling en aanhoudende onrust, verkapte activiteit, impliciete dreiging, finaliteit; macht, de belichting, manipulatie; inquisitie, de opsporing, criminaliteit, geheimhouding, geheime genootschappen; verborgen angsten en gevoeligheden, taboes, schuldgevoel over zondigen; overleving, comeback, terechtwijzing, wedergeboorte, de duik nemen, in het onbekende stappen.

---

Tegenover Stier, Schorpioen maakt iets van een ramp, terwijl Stier iets maakt uit onze zegeningen.

---------------------------------

Boogschutter: Uitbreiding van de horizon, kwijtschelding, verlichting, vergeving, feesten, culturele expansie, het hoger onderwijs, leren, verre reizen, bedevaart, exotische goederen en manieren, gekruiste-culturele uitwisseling, het groter plaatje, begrip, tolerantie; rijkdom, territoriale expansie, grootsheid, imperialisme , omzetting, ijver, op zoek naar roem, plezier, opwinding, positiviteit, overvloed, overcapaciteit; jurisprudentie, filantropie, liefdadigheid; orthodoxie, religiositeit, geloof-systemen, investeringen, sponsoring, vooruit denken, grootse ideeën.

---

Zijnde tegenover Tweelingen, Boogschutter probeert een groter geheel te maken van caleidoscopische dingen temidden van de overvloed van de wereld.

-----------------------------------------

Er is een volgorde aan de zodiakale tekens. Elk volgt elkaar op, maar in contrast met de vorige. Elk teken draagt bij aan het geheel en begint aan een nieuwe baan van kansen, en het eindigt bij het oprichten, een veronderstelde feit van het leven, klaar voor een verschuiving van het thema in het volgende teken. Binnen tredende planeten in nieuwe tekens brengen veranderingen in de heersende vraagstukken en publieke overeenstemming, atmosferische veranderingen van de toon in de aard van de tijden. Wanneer een buitenste planeet door een teken loopt, dan reactiveert dat de oorspronkelijke betekenis van het teken, onderwerpen, invalshoeken, beelden, ideeën en heersende standaard patronen binnen de groeps psyche. Het collectieve reageert vervolgens door de herinterpretatie en het opnieuw vaststellen van de oorspronkelijke uiterlijke expressie volgens de conventionele wijsheid van de tijd. Het oorspronkelijke teken zelf, kan gaan via evolutionaire veranderingen, afhankelijk van wat mensen doen met de mogelijkheden die aangeboden worden elke keer opnieuw als een buitenste planeet beweegt door een teken, het stimuleren van een actie-reactie van mensen. Maar deze reactie is een product van de menselijke keuze. Oorspronkelijke ontwikkeling kan ook, en,op bepaalde tijden en in bepaalde opzichten, teruggang, als gevolg van een terugval van de menselijke reactie in hun tijd. Indien twee of meer buitenste planeten bewegen door een teken, of door middel van twee tegenovergestelde tekens, gelijktijdig of dicht genoeg in die volgorde, zullen er grote historische nadrukken worden gelegd op de problemen van die tekens. Maatregelen zullen worden genomen, stijlen aangenomen, de gevolgen gecreëerd, die alle blijvende gevolgen zijn in de tijd. Deze kwesties zullen uiteindelijk, soms lange tijd later, weer en opnieuw worden geëvalueerd wanneer de betrokken tekens bezoek krijgen door dezelfde, of van andere planeten. De dierenriem is een schoonheid op zich, een opeenvolgend programma van oorspronkelijkheden, holografische gevoel-beelden en patronen. De dierenriem en de opeenvolging beinvloed de toon van alle langdurige historische ontwikkelingen. Oorspronkelijke zodiakale patronen kunnen worden geïnterpreteerd en anders behandeld op verschillende tijden - een Boogschutter kan leiden tot een bloeitijd van tolerantie, de welvaart en de goodwill, of een uitbarsting van imperialistische, imposant gedrag en "missies voor civilisatie ". De meeste mensen zijn zich niet bewust zij handelen naar dergelijke oerbeelden, en historici, door traditie en geloof, en op dit moment ontkennen dat er astrologische invloeden kunnen gevonden worden in de geschiedenis. Niettemin deze invloeden blijven hun werk doen. En het helpt bij het identificeren en het begrijpen ervan.
Een reactie posten