zaterdag 5 september 2009

Cyclus van Aspecten Astrologie---------------------------------
Astrologische grondregels: De cyclus van Aspecten

-------------------------------
Palden Jenkins, vertaald door janny

-------------------------------
Hier is een lijst van de aspecten , met korte beschrijvingen van hoe ze werken. Neem kennis van de volgorde van de aspecten die een patroon spelen in een complete cyclus van beweging en verandering die zich tussen twee planeten afspeelt. De aspecten in het vet staan bekend als de "voornaamste aspecten". De cyclus verdeelt in twee hemisferen, wassend (+) en afnemend (-). Hoewel de meeste aspecten zijn herhaald worden in de wassende en afnemende hemisfeer, bestaan ze in verschillende contexten, en dus in tijdcyclus onderzoek, wassende en afnemende aspecten werken heel verschillend van elkaar.

--------------------------------------------
* CONJUNCTIE *
0 °
Overgang, eind-begin, potentieel-sluiting, waterscheiding, waar de dingen zijn tot nu toe, het leven zoals het is, nieuwe start, wijdopen opties.

--------------------------------------------
+ Semisextiel
30°
Beweging en gerommel, als gevolg van de mogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen, onderstromen, plannen maken, de truckendoos openen , hints / voortekenen, de kiemkracht.

--------------------------------------------
+ Half Vierkant

45°
Besluiten en beslissende acties, scheiding van wegen, het engagement om een cursus, het plaatsen van weddenschappen op de toekomst, de energie-investeringen, richting lange termijn doelen.

-------------------------------------------
+ Sextiel
60°
Drukke ontwikkelingen, beweging, activiteit, creativiteit, snelle vooruitgang, het bereiken van dynamiek, getijdenstromingen, verspreiding, loskomende energie, intense veranderingen.

--------------------------------------------
+ Vierkant

90°

Inspanning, stelling, crisis, problemen, focus, ermee verder gaan , feiten onder ogen zien, conflicten, complicatie, vernauwde doelstellingen, invoering en toepassing

---------------------------------------------
+ Driehoek
120°
Niet gebonden, groei, uitbreiding, gemakkelijker tijden of het verlies van aandacht, het genot, hoog tijd, cultuur, synthese, bestendiging, opstijgen, stabilisatie, voortduring.

---------------------------------------------
+ Semiquadrate

135 °
Aanpassingen, hernieuwing, de eerste resultaten laten blijken, nieuw-opkomende feiten, de laatste druk, waardoor dingen onomkeerbaar worden, realiteit-uitdagingen

------------------------------------------------
+ Quincunx
150°
Verwachtingen, onzekerheid, zoekende vooruitzichten, risico van scheiding / ontsporing, het combineren van tegenstrijdigheden, de extra meters.

------------------------------------------------
* OPPOSITIE
180°
Climax, resolutie of conflict, getekend en verzegeld, uitkomsten en resultaten, actualiteit, de bult, doelen bereikt of realiteit gerealiseerd, getijde-draaien, intensiteit.

--------------------------------------------------
- Quincunx
210°
Verwerking van de ervaring en de herinrichting van de doelstellingen, nieuwe perspectieven, vernieuwing of verlies van het doel, de gevolgen van de resultaten, wat is het volgende?

--------------------------------------------------
- Semiquadrate
225°
De volgende stap, het in context plaatsen, consolidatie, reorganisatie, omgaan met problemen, een crisis van het doel, om de dingen goed te gebruiken, oogsten.

--------------------------------------------------
- Driehoek
240°
Voordelen plukken, rijpen, genoeg, schoonheid, regelmaat, opbouwen van tradities, krachteloos, memoriseren, voortstuwende kracht, overcapaciteit, vertragen.

---------------------------------------------------
- Vierkant
270°
Crisis, doorbraak of instorten, nieuwe uitdagingen, aanvaarding / lessen uit het verleden, verandering van behoudzucht, zoektocht naar betekenis, reparatie, cursus-correctie.

-------------------------------------------------
- Sextiel
300°
Bestendiging, traditie, nieuwe wijn in oude flessen, dividenden plukken, het comfort, de activiteiten geduwd door de resultaten, huiselijke inspanningen, vervulling.

-------------------------------------------------
- Half Vierkant
315°
Afwijzen, strijd / ontslag, naar aanleiding van nieuwe elementen, het schommelen van de boot, het overdragen van de geschiedenis, scheidingen, toekomstige visies, crisis van richting kiezen.

--------------------------------------------------

- Half Sextiel
330°
Beïnvloeding door het verleden, bezinning, instandhouding, verzoek tijd, begrip, vroeger, de voorbereiding van de grond, geeft wegen voor - of vervroegde vrijlating, zuivering.

---------------------------------------------------
* CONJUNCTIE
360°
Definitieve eindes, zinken, intermezzo, weinig of veel gebeurtenissen, wedergeboorte, vulkaanuitbarstingen, nieuwe perspectieven, zaaien, verschuiving van de standpunten.

----------------------------------------------------

De bovenstaande beschrijvingen sugereren thema's en fasen. Echter, een thema kan zichzelf tonen in de geschiedenis op verschillende manieren, afhankelijk van de menselijke keuze. Bijvoorbeeld, een wassende Driehoek kan leiden tot een moment van bloei, of, indien de energie verloren is gegaan of fouten onlangs gemaakt, kan het ook leiden tot tijden van achteruitgang en langdurige lijden. Aan de andere kant, ook een vierkant kan problemen veroorzaken of het kan het doorbraak-punt worden tot succes. Wat het zal worden, waarzeggers hebben getracht dit te voorspellen sinds het begin van de tijd!

--------------------------------------------

Orbs van invloed.

--------------------------------------------

Wanneer zijn planeten in of buiten aspect aan elkaar?

-------------------------------------------

In het geval van de buitenste planeten, rond drie graden is een aanvaardbaar "orb" van invloed - hoewel er geen duidelijke, harde-en-snelle grens is voor een orb. Stevig orb waarden definiëren is onverstandig, - elk evenement, historisch of astrologisch, moet haar eigen tussenvoeging hebben. Planeten resoneren het sterkst wanneer ze binnen een zekere mate van orb staan, maar in het geval van conjuncties, vierkanten en opposities, kunnen effecten worden opgespoord als planeten zijnde zelfs vijf graden uit aspect. Tips over de sfeer die zich kunnen voordoen tijdens een aspect kunnen beginnen zodra de betrokken planeten in het teken (s) staan waar het aspect moet plaatsvinden. De tastbare gevolgen van een belangrijk aspect tussen twee planeten van Uranus, en Neptunus en/of Pluto kan 5 tot 10 jaar duren om te ontvouwen. Er is een opbouw en nasleep aan elk aspect, en strekt zich uit aan weerszijden in de tijd of het aspect van de gebeurtenis. De golf-achtige vorming van een dergelijk aspect, meestal waarbij ten minste drie doorgangen zijn (vooruit-terug-naar voren), duurt een jaar. Sommige aspecten kunnen jaren duren voor ze doorlopen. In mijn waarneming, lijken er verschillende patronen te zijn door welke aspecten meermalen zichzelf laten zien: * Soms nieuwe ideeën, initiatieven, vernieuwingen of veranderingen breken ruim aan voor een aspect, om te komen tot het volledige effect op het exacte tijdstip van het aspect; * Soms rommelt het voordat het aspect plaatsvind, maar duidelijke veranderingen zijn er pas op het moment van het aspect; * Weerstand tegen verandering, of onbekendheid voor de noodzaak ervan, kan heersen totdat de tijd van het aspect daar is, en de noodzakelijke veranderingen komen nadat, de energie-intensiteit uitstervend is; * In sommige gevallen, zichtbare gebeurtenissen kunnen niet worden weergegeven in de tijdlijn van aanbiedingen, maar veel kan er onder het oppervlak sluimeren, zoals later blijkt - in het bijzonder in het geval van verharding of het onderdrukken van culturen en tijden van de geschiedenis. Inzicht in de geschiedenis in het licht van de interplanetaire cycli van aspecten verschuift radicaal de weg die we zien bij de betekenis van historische gebeurtenissen. Door het identificeren van de grote stroom-punten in de geschiedenis - met name tijden van grote astrologische configuraties met Uranus, Neptunus en Pluto - krijgen we een inzicht in de belangrijkste keerpunten van de geschiedenis, de tijd wanneer diepe beslissingen werden gemaakt door of voor de mensheid of aanzienlijke delen ervan. Of deze zijn voor beter of slechter, met wijsheid of angst, astrologie kan niet oordelen - dit is een menselijke keuze, gemaakt als antwoord op de veranderende energie-mogelijkheden van de tijd.
Een reactie posten