dinsdag 8 september 2009

Hoe planeten met elkaar werken Astrologie

De Historische Ephemeris
Astrologische grondregels
Planetaire Relaties
Palden Jenkins
vertaald door janny

-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
Geen planeet, noch haar vibrationele frequentie, bestaat en werkt in afzondering. Planetaire energieën hebben een groot aantal manieren tussendoor, waardoor de complete tijd-en energie-sfeer die steeds veranderend, nooit exact herhalen. Dit creëert een voorwaarts-modulerende subtiel milieu van energie-atmosfeer weer die aan een historische situatie of periode hoort. In dit Ephemeris zijn wij hoofdzakelijk gericht op de historische invloeden van Uranus, Neptunus en Pluto, omdat hun cycli van baan en interrelatie lang genoeg is en van groot belang in het begrijpen van langdurige cycli. We houden een oog op Chiron, Saturnus en Jupiter als deelnemers, aangezien elk van deze, omdat zij samengaan met de drie buitenste planeten, en brengen de energie-uitbarstingen en de wijzigingen die waardig zijn om nota van te nemen. Ze kunnen licht werpen op de wijze waarop diepere energiebronnen hun werk in kennelijke sociale, politieke en culturele situaties zich voor doen. Toch, in een breed-bereide mening gezien uit de wereldgeschiedenis spannend millennia, is de langzaamste cycli die het meest belangrijk is. Uranus, Neptunus en Pluto nemen de zorg van de eeuwen, en Chiron, Saturnus en Jupiter zorgen voor de decennia -, terwijl de binnenste planeten zorgen voor de jaren, maanden en weken, en de maan zorgt voor de dagen en uren. Er zijn ongetwijfeld veel langere cycli, ook spannend in de millennia, maar de samensteller van dit werk is niet voldoende onderzocht om zich uit te spreken hier over! De planeten hebben elk een cyclus van relatie met elkaar, met verschillende looptijden en kwaliteiten. De tijdspanne tussen de opeenvolgende conjuncties van de buitenste planeten - en hun synodic cycli zijn weergegeven in onderstaande tabel.
--------------------------------------------------------
SYNODISCHE TIJDVAKKEN VAN DE BUITEN PLANETEN

---------------------------------------------------------
Jupiter
20
13-20
13-14
12-13
12-14
Saturn
64-165
44-46
35-37
31-38
Chiron
103-145
47-80
56-70
Uranus
170-171
111/143
Neptune
494-497
Pluto------------------------------------------


Elk van de planeten behalve Chiron en Pluto draaien rond de Zon op redelijke reguliere paden. Chiron en Pluto hebben excentrische banen, bewegend eerst aanmerkelijk dichter bij elkaar, en dan verder van de Zon, versnellen dan en lopen in de schijnbare beweging in de verschillende stadia van hun banen en reizen rond de dierenriem. Dit leidt tot bijzondere omloopbanen en cyclische patronen, weerspiegeld in de cijfers hierboven voor deze twee planeten. Een extra complicatie is dat bij deze Chiron langdurige baanruimte gegevens nog niet volledig en zeker bekend zijn.
-----------------------------------------------------------
Baandraaiende patronen
---------------------------------------------------------
Vermeldenswaardig zijn de volgende patronen: * De opeenvolgende Uranus-Neptunus conjuncties vinden plaats ongeveer twee keer per teken - dat wil zeggen, ze kruipen vooruit in de dierenriem met slechts de helft van een teken bij elke conjunctie. Zo heeft bijvoorbeeld de Uranus-Neptunus conjunctie van 1821 en 1993 dat plaats vond in het begin en het einde van Steenbok, terwijl de volgende in 2165 zal plaatsvinden in het begin van Waterman. De tegenstellingen van deze twee planeten volgen een vergelijkbaar patroon: wanneer Neptunus opposite Uranus staat, zal Uranus in het teken staan waar de conjunctie was, terwijl Neptunus zal reizen naar het tegenoverliggende teken - en dat is in één cyclus, Neptunus gaat door één cyclus van de dierenriem terwijl Uranus door twee gaat.


----------------------------------------------------------------------------


* Uranus-Pluto conjuncties hebben een interessant patroon, in die zin dat zij afwisselend plaats nemen om de 111 jaar samen, en dan 143 jaar uit elkaar. Een Uranus' cyclus is één derde van dat van Pluto, hoewel de excentrieke Pluto en Uranus' een overeenkomstige baan hebben met een regelmatig patroon van onregelmatige cycli. Tijdens de 111-jaar kortere cyclus, beweegt Pluto zich langzaam, terwijl tijdens de langere cyclus Pluto versnelt (dat is, het duurt het langer voor Uranus om Pluto in te halen). Daarnaast, succesvolle opeenvolgende conjuncties vinden plaats in dezelfde tekens of/en hetzelfde element (bijvoorbeeld in de Waterman, dan Tweelingen, dan weer Waterman). Deze conjunctie punten kruipen langzaam door de dierenriem, wat leidt tot langere perioden waarin de conjunctie-patronen verschuiven van element. Momenteel is zij in het aarde-element.
------------------------------------------------
* Neptunus-Pluto cycli zijn ook gelijktijdig, een Neptunus cyclus is ongeveer tweederde van een Pluto cyclus (en ongeveer twee keer de lengte van een cyclus van Uranus - dat deze cycli en die van de binnenste planeten ook, hebben een organische cyclische relatie en dat is één van de schoonheden van ons zonnestelsel). Opeenvolgende Neptunus-Pluto conjuncties vinden plaats in hetzelfde teken, met een kleine verkruiping van een paar graden in elke cyclus in de loop der millennia. De conjunctie's zijn laatst gewijzigd van teken in de 1380s, als ze verplaatst zijn van Stier naar Tweelingen. Opposities treden op wanneer Pluto ongeveer in dezelfde positie staat toen hij de conjunctie maakte, terwijl Neptunus opposite is. In een cyclus van aspecten tussen hen, gaat Neptunus drie keer rond de dierenriem, en Pluto tweemaal. Pluto's excentriciteit creeërt ook langdurige perioden waarin er sprake is van een wassend sextiel of een afnemend driehoek aspect en dat laatste kan vele decennia duren.
------------------------------------------------------------------------
Uranus, Neptunus en Pluto
-----------------------------------------------------


De drie buitenste planeten hebben de cycli van de relatie die elk hun eigen context, smaak en gevolgen hebben voor de wereld: Neptunus-Pluto cycli (495 jaar) lijkt een onderliggende drijvende kracht achter de geschiedenis, waarin de verandering-ram-drijfveer werking van Pluto met de denkbeeldige, geloof gerichte invloed van Neptunus. Dit beïnvloedt niet alleen de rollen van gebeurtenissen en ontwikkelingen, maar ook de manier waarop de mensen de realiteit zien en de positie in de geschiedenis - en de combinatie van deze twee belangrijke factoren heeft een grote staat van macht ontwikkelt over de werkelijkheid-veranderingen die de mensheid creëert en ontwikkelt door middel van - en door beide bewuste en onbewuste processen. Dit is van invloed op het menselijk onbewuste gevoel van historische doelen, want het toont zich op verschillende tijden - zoals altijd, een combinatie van manifeste werkelijkheid en manieren van op te kijken tegen de dingen. Deze cycli afbakening van de geschiedenis in ongeveer 500 jaar cycli, kan worden beschouwd als fundamentele hoofdstukken van de menselijke cultuur en beschaving, waarin verschillende thema's en ontwikkelingen worden verkend in verschillende historische contexten.
------------------------------------------------------------
Uranus, Neptunus-cycli (170 jaar) vertegenwoordigt een samenhang -wisselende werking, waarbij het onderliggende instellings gevoel en de vooruitzichten, die mensen ervaren in hun leven verschuivingen op slinkse wijze en soms in plotse sprongen of dia's. Deze cyclus van invloed op de illusies en waarheden van de tijd en generatie - en dus ook hoe ze invloed hebben op de geschiedenis door hun overtuigingen en de uitbesteding van de diepere menselijke psyche in de openbare en culturele zaken. De manier waarop mensen zichzelf en werkelijkheid zien (Neptunus), en de schokken, vonken, schuddende invloed van Uranus combineren zich hier om mensen naar een avontuur te leiden - of als we daarvoor kiezen, een nachtmerrie - van het bewustzijn, cultuur, creativiteit en visie geleide initiatief .
---------------------------------------------------------
Uranus-Pluto cycli (111 jaar of 142 jaar, afwisselend) handelen in een actie-stimulering, duwen en trekken weg, waardoor natuurlijk schommels, spontane innovaties en mutaties ontstaan als de eeuwen verstrijken. Uranus introduceert nieuwe elementen in de ontvouwende vergelijking, en Pluto rolt ze uit - of, als alternatief, de niet aflatende stroom van verandering dragen de mensheid op om over te schakelen naar zijn richting en de bundels van vraagstukken waar het door werkt. Kritische aspecten van deze cyclus kunnen doorbraken brengen, uitbarstingen en getijde-golven van verandering. Fasen van de weerstand tegen verandering, of om er tegen in te gaan is het meeste vereist, en wordt ook gezien in deze cyclus. Uranus-Neptunus-Pluto metacycles (blijvende ongeveer 3940 jaar) vertegenwoordigen een overlappend patroon van collectieve menselijke ervaring op een zeer langdurige basis. De laatste onderlinge samenhang van deze drie planeten was 578-575 BCE - in een zeer nauwe opvolging van slechts een paar jaar. Rond deze tijd bevond de wereld zich in een cruciaal koppelingspunt - sommige van de geschiedenis grootste leraren leefden rond die tijd.
----------------------------------------------------------------
Andere Interplanetaire Cycles
-----------------------------------------------------------------
Chiron-Pluto (56-70 jaar): kracht-conflicten, achtergrond krachten, beïnvloeden, geschiedenis, tekenen van cover-ups of instorten van collectieve onwaarheden, leiderschap veranderingen, uitzonderlijk compromitterende crisessen en conflicten van belang, lastige en zenuwachtige situaties, bloed aan de handen, uitbarstingen van de waarheid, stoer en nachtmerrie situaties als een potentiëel punt van grote resolutie.
------------------------------------------------------------
Chiron-Neptunus (57-80 jaar): bij tijden verlichting, het reliëf en de visie, op andere momenten collectieve commissie, verbijstering of vaagheid. Wijsheid leerkrachten, verschuivingen in waarden, om hoogkomende eeuwige waarheden, inspirerende situaties, alternatief: uitbraken van chaos en onzekerheid, opdeling, realiteits-omkeringen, deflatie, machts afname. Tijden van loskomen, genezing en verzoening na polarisatie en impasse.
----------------------------------------------------------------------------
Chiron-Uranus (103-145 jaar): de uitbraak van genie en geïnspireerd initiatief, wonderbaarlijke of onvoorziene oplossingen of omwentelingen van evenementen. Shock gebeurtenissen of acute, mes-rand situaties, scherpe inzichten; radicale veranderingen, omkeringen of bommen die vallen (fig.), meestal geleidt uit tijden in welke die situaties zijn opgesloten en onverplaatsbaar zijn.
--------------------------------------------------------------
Saturnus-Pluto (31-38 jaar): hard, koude opkomende waarheden, uitbarsting van sociale vergiftiging, wringen uit principe. Definitieve-analyse situaties, crisis of onvermijdelijke mislukkingen. Openlijke krachtmetingen, toevallen, vastlopen, conflicten, oorlog, sleutels. Harde-hartepijn en misverstanden - maar die leidt naar de bodem-lijn waarheden die noodzakelijk zijn.
-----------------------------------------------------------------
Saturnus-Neptunus (35-37 jaar): lekken, storingen, verraad, waas trekt weg uit het publiek hun ogen, de vereffening van de weg. Schone lei, onklaarheid, ontsporing, slippen. Kan ook accentueren de idealen als pragmatische oplossingen. Erosie van het weten, normaliteiten en zijn grenzen, het vergeten van tradities.
-------------------------------------------------------------------
Saturn-Uranus (44-46 jaar): knippen uit het verleden, de grote kloof. Acute situaties of drempels overschreden. Toekomst-shock, regels veranderen of regels gebroken, veranderende sporen, nieuwe balspelen. Vereist begrip in de situatie en passende antwoorden - anders rollen er koppen.
-------------------------------------------------------------------
Saturn-Chiron (64-165 jaar): sleutels in de werken, onmiddellijke problemen noodzakelijke en fundamentele, lange termijn verbintenissen, schaakmat, te pakken krijgen, met paradoxen, het overwinnen van blokkeringen. Kan het slachtoffer zijn van omstandigheden die de les belichamen voor de mensheid. De katalysator van de toekomst veranderingen.
-----------------------------------------------------------------
Jupiter-Pluto (12-14 jaar): vooruit rennen en stappen ondernomen, over de top, de stuwkracht, het overwinnen van weerstand of traagheid, ongebreidelde vooruitgang, uitbreken, invasie, overweldigen, schending van taboes.
---------------------------------------------------------------------
Jupiter-Neptunus (12-13 jaar): sprongen van het geloof, en de bedevaart zoektocht op grond van het geloof. Idealistische fasen tijden van vergeving, genezing en vrijlating. Religiositeit, paranormale gebeurtenissen, hoog-bewustzijn. Verwarring kan leiden tot verandering van bewustzijn.
------------------------------------------------------------------------
Jupiter-Uranus (13-14 jaar): het nemen van risicovolle kansen, verandering van strategie, sprongen vooruit. Mutatie, emigratie, innovatie, jeugdige meningsuiting of opwinding. Activering, kick-start, de versnelling, het breken van regels.
-------------------------------------------------------------------------
Jupiter-Chiron (13-20 jaar): de handelingen van de dienst of offers, resolutie en verzoening, een raadsman nemen, versoepeling van de verandering, buitenbeetje persoonlijkheid, wonderen, overbruggingsclausule, baaien, steun, geneeskunde.
-----------------------------------------------------------------
Jupiter-Saturnus (20 jaar): bedrijven, instellingen, verdragen, grondwetten. College van beslissingen, het beheer en de administratie van de samenleving, de bouw, de investeringen, de sociale normen. De oprichting en het onderhoud van de systemen.
---------------------------------------------------------------------
Een reactie posten