zondag 11 oktober 2009

Onderschepte Tekens Astrologie

Onderschepte Tekens
---------
vertaald door janny
------------
Een teken is normaal gezien van dezelfde grootte, 30 graden per teken. Huizen, echter kunnen verschillende maten hebben. Hoe verder je van de evenaar staat, hoe groter de verschillen in het huis van formaat is geworden. Dit maakt het mogelijk om voor een aantal tekens in een horoscoop onderschept te zijn. Met andere woorden, ze zijn geheel ingesloten in een huis, en als gevolg daarvan, staan ze niet aan het begin van elk huis. Nu, wat zijn de effecten van de onderschepte tekens? Veel van wat volgt is gebaseerd op het baanbrekende werk van Joanne Wickenburg. Ze is voor het eerst gemeld in "Interpreted Signs: milieu vs Destiny", gepubliceerd in 1978 (en niet langer in herdruk), en uitgebreid daarop in "Uw verborgen krachten" (gepubliceerd in 1992 door AFA). Wat hier wordt gepresenteerd is een korte samenvatting van haar resultaten. Ik kan u hoog aanbevelen "lees Your Hidden Powers" om een grondige analyse te bekijken. De horoscoop is symmetrisch. Als een teken onderschept is, moet het tegenovergestelde teken ook onderschept zijn. Er zijn twaalf tekens en twaalf huizen. Er is een teken aan het begin van elk huis. Als twee tekenen zijn onderschept, hebben twee andere huizen "dubbele plicht" te doen en elk van hen moet verschijnen op twee huis cups. Wickenburg heeft voor dit twee verschillende namen. "Onderschepte Tekens", riep ze hen "gedubbelde
tekens. "In" Your Hidden Powers ", noemde zij ze " onderschepte huizen " (omdat de huizen volledig zijn ingesloten door deze tekens). In de horoscoop van een persoon, laat een onderschept teken een blokkade zien. De kwaliteiten van dit teken hebben moeite om zich te manifesteren. Het is als een kamer in uw huis dat alleen kan worden bereikt door eerst door een andere kamer te lopen. Een onderschepping betekent dat je vroegere omgeving u de mogelijkheid niet gegeven heeft om om te gaan met de dingen die geregeerd worden door de onderschepte tekens. De kwaliteiten van deze tekens kunnen geflest worden, onderdrukt. Uiteindelijk, de druk bouwt naar het breekpunt toe en ze barst ... meestal op een manier die niet geschikt is. Het is beter de onderschepte tekens in paren te interpreteren. Tegenovergestelde tekens werken normaal als een team. Zo is de agressie van Ram gecompenseerd door de charme en de sociale vaardigheden van de Weegschaal. Met onderschepte tekens, wordt de verbinding verbroken. Het tegenovergestelde tekens kunnen elkaar niet in balans houden. Neem de Maagd-Vissen combinatie. Een persoon met een onderschept Vissenteken mag niet in staat zijn te discrimineren of praktisch te zijn in het gebied geregeerd door dat huis. In het tegenovergestelde huis waar Maagd wordt onderschept kunnen ze overdreven worden gericht op details en vinden ze het moeilijk om het grote beeld te krijgen. De effecten zullen zich meestal manifesteren in de gebieden van het leven dat wordt beheerst door de huizen met de onderscheppingen. Hoe ga je nu om met onderschept teken? Je vroegere milieu heeft u de steun niet geven die nodig is om de vaardigheden beheerst door deze tekens te ontwikkelen en je hebt iets goed te maken en dit met uw eigen bewuste inspanningen. Maar hoe weten we specifiek wat te doen? Een manier is met hulp van onze "gedubbelde tekens. Gedubbelde tekens, zoals eerder vermeld, zijn tekenen die op de cusp staan van twee huizen. Als u tekens onderschept hebt staan, moet u ook beschikken over ge"dubbelde tekens. Deze tekens onderschept en hun huizen kunnen u laten zien waar er een uitweg is uit de problemen veroorzaakt door de onderschepte tekens.U kunt ook kijken naar de heersende planeten van uw onderschepte tekens. Het huis en teken posities van deze planeten, evenals de aspecten die ze vormen, kunnen op een andere manier aantonen welke problemen veroorzaakt worden door uw onderschept tekens en ze op te lossen. Soms echter is een van deze planeten ook in een onderschepte teken geplaatsts. Dat is alsof je sleutels heb laten zitten in uw auto. Het betekent meestal dat deze planeet niet kan worden gebruikt om het probleem te overwinnen.

--------------------------------------------------

Ram-Weegschaal Onderschept: Een onderschepte Ram maakt het moeilijk om actie te ondernemen. Aangezien Vissen het teken is op de cusp (begin) van het huis, zal de persoon in het algemeen vinden dat het gemakkelijk is om te dagdromen op dat gebied van het leven dat geregeerd wordt door dat huis, en dagdromen, en dagdromen ... in plaats van dat ze actie voert want dat wordt vaak uitgesteld. Als er dan eindelijk wordt opgetreden, zullen ze waarschijnlijk ineens een duik nemen alsof ze er nooit over hadden nagedacht. Vissen is dromerig en rustig. Ram is agressief. Een onderschepte Ram maakt het moeilijk om assertief te zijn in het levensgebied geregeerd door het huis waar zij gevestigd is. Vissen op een cusp gaan liever een confrontatie vermijden. Degenen met een onderschepte Ram kan angst hebben voor de actie of is bang om voor zichzelf op te komen. Emotionele druk kan opbouwd worden, en wanneer ze uiteindelijk zichzelf doen gelden, ontploffen zij vaak, en dat is iets totaal ongepast. In het tegenovergestelde huis, is het voor hen moeilijk partnerschappen te vormen waarin beide partijen gelijk zijn. Bijvoorbeeld, als het onderschepte Weegschaalhuis in het 6de huis staat, zou dat problemen veroorzaken met het behandelen van collega's als gelijken. Als het in de 11de huis, zou het probleemen scheppen met vrienden. Aangezien Maagd het teken is op de cusp van het huis, zal een persoon met onderschepte Weegschaal worden gezien als een dienaar in dat gebied, of als iemand die altijd diensten moet leveren, of die altijd de antwoorden heeft. Omgekeerd kunnen er andere mensen zijn die gedwongen worden in de rol van de bedienden. Een evenwichtige relatie is moeilijk te bereiken en te handhaven.Hoe ga je om met deze problemen? Kijk naar Venus en Mars in uw horoscoop. Hun teken en huis plaatsingen, evenals de aspecten die ze vormen kan een uitweg zijn. Ook zien welke tekens verschijnen op de twee huizen. De functies van deze "gedubbelde tekens", en de gebieden van je leven beïnvloed door de huizen die ze innemen kunnen u een noodluik geven van de onderscheppingen.

-------------------------------------------------

Stier-Schorpioen Onderschept: Dit zijn tekenen van voltooiing. Ram en Weegschaal (tekenen van actie) verschijnen op de huis cusp, waaruit blijkt dat het gemakkelijk is voor deze mensen om dingen te beginnen. Als het aankomt op afwerking, vergeet het maar.Stier heeft te maken met waarden en het verlangen om te verzamelen wat wordt gewaardeerd in deze persoon. Schorpioen is ingewikkelder. Het is het teken van gedeelde waarden, waarden die wij delen met degenen om ons heen. Maar het is ook het teken van de eliminatie. Wanneer onze bezittingen en waarden niet langer nuttig zijn, (Schorpioen het teken van dood en wedergeboorte) wordt het ofwel vastgelegd ofwel weggedaan. Wanneer deze tekenen onderschept zijn, is de natuurlijke polariteit gebroken. In het huis met de onderschepte Stier, kunnen wij voortdurend opeen stapelen en zelden weg nemen. Sinds Ram het teken is dat het huis begint, is er meestal geen moeite om de dingen te beginnen. Maar, zijn ze zeer moeilijk te voltooien. Voorbeeld: als Stier wordt onderschept in het 5de huis (hobby's, sport, spel, kinderen, en, uiteraard, romantiek) kan dit duiden op iemand die altijd hobby's opstart of het in nemen van een nieuwe sport die ze snel laten vallen. Hun kast is vol van alle apparatuur die ze gekocht hebben, zijzelf kunnen het niet opbrengen om het weg te gooien. Ze kunnen ook heel goed romances beginnen, maar niet in staat zijn om de relaties te behouden. Waarschijnlijk doen ze veel one-night stands. Als het gaat om kinderen, kunnen ze goed zijn in het brengen van hen in de wereld, maar al snel verliest men de interesse in het verzorgen van hen. De kinderen zelf (vooral het eerste kind) kan ook de ontwikkeling van de gewoonte van het starten en niet voltooien hebben. Soms zal het eerste kind worden gedwongen in de rol van "moeder", en gedwongen worden de ouderlijke verantwoordelijkheid te nemen.Als Stier wordt onderschept in de 5de huis, moet Schorpioen worden onderschept in de 11de huis (vrienden, hoop en wensen). Weegschaal zou op de huis cusp staan, zodat deze persoon relaties zou willen met vrienden om "charmant" te zijn, en met goede smaak, maatschappelijk aanvaardbaar is. Als er iets gebeurt dat onjuist blijkt te zijn met de vriendschap, zou het onaangename onder het tapijt worden geveegd en wordt men er niet openlijk mee geconfronteerd. Weegschaal heeft een hekel aan te maken "scènes." Het Schorpioen vermogen om te confronteren, en als het nodig is, een einde aan de vriendschap te maken dan wordt dit onderdrukt als gevolg van de onderschepping. Misschien was het het geval dat, toen zij kind waren, dat de ouders hun vertelde dat ze aardig moesten zijn tegen hun vrienden in elke omstandigheid. Op een of andere manier heeft hun vroegere milieu hun niet die vaardigheid gegeven, om hun te leren met problemen om te gaan die emotioneel "rommelig" waren. Natuurlijk, het negeren van problemen maakt dat het niet voorgoed verdwijnen. Net als een vulkaan (geregeerd door Scorpioen) bouwt de druk zich op en vervolgens blaast hij. Kleine problemen die gemakkelijk had kunnen worden opgelost als ze vroeger waren opgevangen, kan deze wind leiden tot het vernietigen van een goede vriendschap. Omgekeerd, een "vriendschap", die al een hele tijd geleden beëindigd is kan jaren bijblijven en veroorzaakt alleen maar lijden.Hoe ga je om met deze problemen? Kijk naar het teken en de huisplaatsingen van Venus en Pluto in uw horoscoop (en Mars, en omdat het co-regeert over Schorpioen). De tekens en huizen bezettingen laten zien wat de mogelijke oplossingen zijn. Controleer uw "gedubbelde tekens"ook. Ze tonen de functies die u kunt benadrukken. De huizen die deze tekens bezetten geven de gebieden aan die het leven een uitweg bieden.

--------------------------------------------------------

Tweeling-Boogschutter Onderschept: Dit zijn communicatie tekenen. Tweelingen is ook het teken van nieuwsgierigheid. Waar Tweelingen is gelegen in onze horoscopen, geeft het ons de mogelijkheid om snel informatie te verzamelen en objectief te zijn. Boogschutter is het teken van de algemeenheden. Het neemt de details die Tweelingen verzamelt en zet ze om in principes. Afluisteren breekt de balans. In het huis met onderschepte Tweelingen, zal allerlei nutteloze informatie worden verzameld. De onderschepte Boogschutter kan het niet helpen ze geen onderscheid kan maken tussen feiten die belangrijk zijn en feiten die onzin zijn. Sinds Stier het huis begint, is er ook een tendens gesloten te worden (met dank aan Patricia Koningsbergen voor dit nuttig nieuwtje). Alles gepresenteerd aan je geest (vooral in het gebied beheerst door het huis met de onderschepping) moet solide en tastbaar worden, of het zal meestal worden afgewezen. Er is ook een tendens te zwijgen over het idee omdat je, je zou kunnen schamen in het openbaar. In het tegenovergestelde huis, waar Boogschutter is onderschept, zal Schorpioen op de cusp staan. Alles is er wat zwaar. Schorpioen houdt van dingen in de diepte te krijgen. Maar met Boogschutter onderschept, kan je het moeilijk vinden om jouw mening met enthousiasme te uiten, of zelfs om ze helemaal niet te uiten! Immers, Schorpioen bewaart niet graag geheimen. Aangezien Tweelingen wordt onderschept aan de andere kant van de horoscoop, hebt u wellicht een probleem om een back-up te bedenken van redenen over wat je zegt, zodat uw vorderingen kunnen klinken als dogmatische (te nemen of te laten) beweringen. Te vaak, zullen andere mensen u laten en geen aandacht schenken aan uw mening.Om rekening te houden met de problemen van deze onderschepping eerst kijken naar het teken, het huis, en de aspecten van Mercurius en Jupiter. Dit kan duiden op mogelijke oplossingen. Dan controleer je, je gedubbelde tekens. Ze tonen meer manieren om uit uw onderschepte dilemma's te komen.

------------------------------------------------------

Kreeft-Steenbok Onderschept: Kreeft regelt emoties en ons huis, van persoonlijke ruimte. Steenbok regelt onze ambities en ons vermogen om het "zijn" in de wereld. Beiden zijn kardinale tekens, en tekens van actie. De tekens voor hen zijn veranderlijke tekens, tekens van communicatie. Wanneer Kreeft en Steenbok onderschept zijn, hebben wij geen moeite om te praten over wat we gaan doen. Het probleem is eigenlijk iets te doen! Vergelijk onderschepte Kreeft (een kardinaal teken) met onderschepte Ram (ook een kardinaal teken). Met een Ram onderschept, is Vissen (een veranderlijk teken) het huis dat op de cusp staat, zodat we gemakkelijk genoeg kunnen dromen, maar er is moeite met het nemen van maatregelen om de dromen tot werkelijkheid te brengen. Met een onderschepte Kreeft, hebben we een veranderlijk teken, Tweelingen, op de huis cusp staan. Dit betekent dat we kunnen intellectualiseren, maar er is moeite met het uitdrukken van hoe we ons voelen over alles. Wanneer de emoties uitkomen, kunnen ze dat plotseling doen en in vlagen. Met de onderschepte Ram, zal onze bewering en agressiviteit vaak niet geschikt zijn, zodat andere mensen het niet accepteren. Met een onderschepte Kreeft, is onze emotionele expressie waarschijnlijk ook niet geschikt (meestal is het een soort van uitbarsting), en dat is ook een belangrijke schakel. Boogschutter begint het huis waar Steenbok wordt onderschept. Boogschutter is de architect, Steenbok is de bouwer. Meestal zijn er geen problemen met het maken plannen. Het probleem is eigenlijk iets over hen. Steenbok is ook de organisator. Wanneer het onderschept, is ons vermogen om te organiseren en controle geblokkeerd. Wanneer het uit gaat komen, dat vrolijke, happy-go-lucky Boogschutter dan zal iedereen het in ons zien verdwijnen. Plotseling is er een Steenbok control freak! Nogmaals, als de ongepaste agressie van onderschepte Ram en de ongepaste emotionele uitbarstingen van een onderschepte Kreeft te voorschijn komt, is de plotselinge discipline en het verlangen naar controle van een onderschepte Steenbok meestal ... ongepast.In het noordelijk halfrond, als Boogschutter op de Ascendant staat, is meestal Steenbok onderschept. De mensen waren in de vroege kinderjaren, gedwongen om hun serieuze, ambitieuze kant (Steenbok) te onderdrukken en een blij gezicht (Boogschutter) op te zetten. In het 7de huis waar Kreeft is onderschept, kan een van twee dingen gebeuren. Ofwel de huwelijkspartner lijkt een sprankelende, spraakzaam, intellectuele Tweeling (Tweelingen is niet perse een Zon teken, maar een Tweeling-type) die later verandert in een klagende, veeleisende jengelaar, of de partner ziet in ons het lichte, luchtige Tweelingtype en wij gaan dan naar het negatieve Kreefttype, met de nooit eindigende emotionele belasting. Een voorbeeld van een onderschepte Kreeft en Steenbok is Oprah Winfrey. Ze heeft een Boogschutter Ascendant, Steenbok is onderschept in haar eerste huis en een Kreeft onderschepping in haar 7de. Wacht even! Oprah is een workaholic. Ze is niet alleen praten en geen actie ondernemen, en ze zal zeker niet haar Steenbok gedrevenheid onderdrukken en ook haar ambitie niet.Eerst en vooral, waar is haar Saturnus (de heerser van Steenbok)? Het maakt een nauw vierkant met haar Zon en Venus. Dat is haar uitweg. Ze ging in die "afgesloten ruimte", dat onderschepte teken, en bleef daar! Ten tweede, Boogschutter en Tweelingen, de tekens die op de cuspen an de huizen met de onderscheppingen staan, zijn ook haar gedubbelde tekens. Dit betekent dat zij ook een manier bieden uit haar problemen. Alleen maar praten en niets doen? Praten is de manier waarop Oprah actie onderneemt. Ze heeft een talkshow, een tijdschrift, en een boekenclub.

----------------------------------------------------------

Leeuw-Waterman Onderschept: Leeuw is waar we willen staan op het podium. Waterman is waar we willen zijn om te rebelleren en origineel te zijn en 'anders' te zijn. Waterman, zijnde een Lucht Element, geeft Leeuw een bewustzijn van anderen, dus het zal niet worden uitgevoerd als men met de voeten over hen treedt. Het geeft ook originaliteit aan Leeuw- zijn zelfexpressie. Leeuw geeft een gevoel van vastberadenheid aan de opstand en de originaliteit van de Waterman. Zonder deze zou Waterman louter een excentrieke zonderling zijn, opstand alleen omwille van de opstand. En dat is wat er kan gebeuren als deze tekens onderschept zijn. In het huis waar Leeuw is onderschept, vinden we het moeilijk om opgemerkt te worden, centraal te staan, om applaus te krijgen. Aangezien Kreeft op de huis cusp staat, zullen andere mensen je in dit gebied voeden en emotioneel steunen. Met andere woorden, ze zullen u waarschijnlijk zien als een emotionele steun in plaats van u de aandacht te geven waar u innerlijk naar hunkert. In het tegenovergestelde huis waar Waterman is onderschept, de drang om origineel en anders te zijn is onderdrukt. Steenbok staat op de huis cusp, en dat teken is voorzichtig, conservatief en erg betrokken met haar imago. Elke klant die ik heb gezien met een Steenbok en Ascendant Waterman onderschept in het 1ste huis leerde vroeg in het leven dat hun wens om andere, nieuwe, vreemde, en sociaal onaanvaardbare dingen te onderzoeken niet zou worden getolereerd. Ze bedekt het met een Steenbok laagje, zodat het zou blijken dat ze "normaal" zouden zijn. En als de druk opbouwt is, wanneer ze eindelijk rebelleren, zou het extreem en ongepast zijn. Uw Zon en Uranus, heersers van de onderschepte tekens, kunnen de weg laten zien uit deze problemen. Voor andere manieren, kijk naar de gedubbelde Tekens in uw horoscoop.

-------------------------------------------------

Maagd-Vissen Onderschepte: Maagd, net als Tweelingen, wordt geregeerd door de planeet Mercurius. Tweeling regeerd over de armen, terwijl Maagd regeerd over de dunne darm. Tweeling verzamelt informatie, Maagd integreert het. Gemini is snel en kan meer dan een ding tegelijk. In feite neemt hij of zij twee dingen tegelijk of het verveelt zich! Daarentegen is Maagd langzaam, voorzichtig en zorgvuldig. En het heeft altijd vragen. Denk aan "Colombo", de tv-detective gespeeld door Peter Falk. De meest bekende lijn van de show is "Alleen nog één ding ..." Falk is een Maagd Zonneteken. Ik denk dat dat een van de redenen was hij zo succesvol met de rol van Colombo is omdat Colombo een Maagd type is, altijd op zoek naar kleine details.Terwijl Maagd gaat over de materiële werkelijkheid, regeert Vissen, haar tegenpool, over verbeelding en geloof, dromen en idealen, dingen die niet kunnen worden aangeraakt, gewogen of gemeten. De dromen en idealen van de Vissen kan nooit worden bereikt, maar streven ernaar is wat ons allemaal bezig houd! Jaren geleden ontmoette ik een self-made miljardair. Hij zei dat je om iets te bereiken, je een beeld moest hebben van wat je graag wilde "zoals het ernaar kijken op televisie." Vissen regelt de mogelijkheid om dat beeld te hebben.Met onderschepping, in het huis met daarin Vissen hebben we grote moeite om te discrimineren, het verschil te vertellen tussen haalbare doelen en de totale fantasie. Er kunnen grote visioenen van dingen zijn die we zouden willen doen, maar zonder de hulp van de Maagd, weten we niet hoe we ze moeten doen. Het huis met de onderschepte Vissen geeft aan waar we gemakkelijk kunnen worden misleid, door onszelf en anderen. Maagd wordt onderschept in de tegenovergestelde huis, en dat is waar we ook kritisch kunnen zijn en veroordelend. Zonder de hulp van de onderschepte Vissen, wordt de Maagd de ware cynicus, wetende van alles de prijs en de waarde van niets. Het werkt van de andere kant ook. In het huis met de onderschepte Maagd, kunnen we mensen aantrekken die op het eerste gezicht zonnig lijken, optimistisch, en gul. (Leeuw begint het huis waar Maagd wordt onderschept). Het is niet totdat we meegezogen zijn dat ze ons beginnen te verscheuren met meedogenloze kritiek. Kijk naar Mercurius en Neptunus, heersers van de onderschepte tekens, naar manieren om van deze problemen af te komen. Kijk ook naar de gedubbelde tekens, degenen die op de cusp staan van de twee huizen. Deze geven op andere manieren een uitkomst.

-----------------------------------------------------------

Huizen met Onderschepte Tekens:Vergeet niet dat onderscheppingen in paren komen. Als een huis een onderschepte teken heeft, het tegenovergestelde huis moet ook een onderschept teken hebben.

--------------------------------------------------------------

Eerste en zevende Huizen: De probleem gebieden zijn "presenteren" van het zelf (1ste huis) en samenwerkingsverbanden (7de huis). De aard van de onderschepte tekens toont de specifieke probleemgebieden.

-----------------------------------------------------------

Tweede en de achtste Huizen: Uw houding ten aanzien van geld, bezittingen, persoonlijke waarden, en, nog belangrijker, aan je gevoel van eigenwaarde moet worden gewerkt. Aan de andere kant van de horoscoop, de probleem gebieden zijn uw houding tegenover seks en seksualiteit in het algemeen, evenals hoe u betrekking hebt op de waarden van alle groepen waartoe u behoort. Dit omvat alles van je familie en aan de samenleving in het algemeen. Er kunnen ook problemen zijn met de successierechten, zaken of belastingen. De onderschepte tekens tonen u de specifieke aard van de problemen.

-------------------------------------------------------

Derde en negende Huizen: Problemen met de communicatie en met het transport. Er kunnen ook problemen zijn met het onderwijs en broers en zussen, die allemaal worden geregeerd door deze twee huizen.

----------------------------------------------------

De vierde en de tiende Huizen: Dit zijn ouderlijke huizen. Nu bijna iedereen heeft problemen met de ouders. Dat is een deel van de menselijke conditie. De onderschepte tekens, zullen echter laten zien welke bijzondere vorm de neiging zal hebben deze problemen met de ouders, aan te nemen. Maar er kan ook problemen zijn met het huiselijk leven in het algemeen, alsmede alle zaken die verband houden met binnenlands onroerend goed. De vroege problemen met de ouders kunnen zich gemakkelijk later in het leven herhalen in de relatie met de "baas" en in problemen met de carrière.

--------------------------------------------------------

Vijfde en Elfde Huizen: Iets is geblokkeerd op het gebied van romantiek, kinderen, creativiteit en plezier als je een onderschepte teken hebt in het vijfde huis. In het elfde huis, de problemen zijn er met vrienden en vriendschap, maar ook met uw "hoop en wensen".

----------------------------------------------------------

Zesde en twaalfde Huizen: De onderschepte teken op uw zesde huis geeft potentiële problemen met werk, relaties met collega's en ondergeschikten, service die u kunt geven, en ook uw gezondheid. De interceptie in uw 12de huis kan aangeven hoe je jezelf kunt saboteren (de 12de geeft de regels aan om het zelf ongedaan te maken), alsmede het geven van aanwijzingen voor problemen met uw onderbewustzijn.

------------------------------------------------------------
Een reactie posten