zaterdag 19 januari 2008

Het teken van MercuriusDit is het teken dat wordt weergegeven in de Astrologie, als het teken van Mercurius. Mercurius is heerser over twee tekens in de Horoscoop, nl. Tweelingen en Maagd. Bij Tweelingen staat Mercurius in het Element Lucht, bij Maagd staat Mercurius in het Element Aarde. Bij Tweelingen is dit het Derde Huis en bij Maagd het Zesde Huis. Als Mercurius bij u in de horoscoop in Tweelingen of Maagd staat, staat Mercurius daar verhoogd; dat wil zeggen, hij staat daar op zijn plaats en heeft daar zijn beste werking.

Een kleine uitleg van Mercurius in de Huizen.

Hoekhuizen ( 1, 4, 7, of 10 )

Hoofdteken: Vanuit de omgeving kansen en mogelijkheden plus het talent nodig om tot actie over te gaan. Hier liggen gevaren ten aanzien van overhaast handelen en een gering doorzettingsvermogen als het erop aankomt plannen uit te voeren en projecten af te maken.

Vast teken: Vanuit de omgeving kansen en mogelijkheden voor groei, gekoppeld aan een impuls tot stabiliseren en consolideren van waarden.

Beweeglijk teken: Vanuit de omgeving kansen en mogelijkheden om omstandigheden te veranderen, plus het verlangen om dat regelmatig te doen.

Opvolgende Huizen ( 2, 5, 8, of 11 )

Hoofd teken: Een stabiele omgeving verhindert impulsieve actie's. Een verlangen tot stabilisatie op lange termijn te komen.

Vast teken: Een onveranderlijk milieu accordeert goed met de hang naar veiligheid. Een gevaar voor belemmering en groei.

Beweeglijk teken: Conditionering door de omgeving beperkt de expansie van gedachten en ideeën. Mogelijkheid tot ernstige frustratie.

Vallende Huizen ( 3, 6, 9 of 12 )

Hoofd teken: Een vrije en ongebonden omgeving ontmoet hier de impuls van betrokkene tot actie en het nemen van initiatief. Het niveau van enthousiasme is hoog, dat van stabiliteit ten opzicht van plaats en/of actie is laag. Een rusteloze, impulsieve manier van denken.

Vast teken: Losse en onsamenhangende structuren die vanuit de omgeving aangeboden worden komen in botsing met de innerlijke drang naar stabiliteit. Pogingen om greep te krijgen op en vast te leggen wat als ongrijpbaar wordt ervaren - die meestal uitlopen op een gevoel dat dit toch vruchteloos is.

Beweeglijk teken: De omgeving en het instinct komen in zoverre overeen dat beide veranderingen willen, uitsluitend om de veranderingen. De mogelijkheid dat ideeën en actie's ongevormd blijven, sluimeren ten gevolge van de hevige nadruk op het denken van daden en stabiliteit. ( d.w.z. men denkt te veel na en doet niet veel.)

Een reactie posten