zaterdag 19 januari 2008

MercuriusHermes in de Griekse mythologie ( Mercurius) de boodschapper der goden en aan hem worden ook de taken toevertrouwd van het afsluiten van verdragen, het bevorderen van de handel en het handhaven van de rechten van de reizigers. De reputatie van Mercurius als de eerste veedief stamt uit zijn vroeg-Griekse verleden als Hermes, de beschermer van herder en kudde tegen dieven. Tijdens de Hermes feesten op het nabij gelegen Samos hadden de mensen eens in het jaar toestemming om te stelen, diefstal om de diefstal was echter niet toegestaan, en het was de taak van Hermes om sluwe veedieven die stiekem opereerden te ontdekken en te slim af te zijn. De grens tussen roven en stelen vervaagden geleidelijk bij de intrede van de "stille handel" of het gelegitimeerd stelen, Hermes duidde een door hem gewijde plaats aan, en de verkoper, en de koper konden daar goederen uitwisselen, iemand die wilde verkopen liet op die gewijde plaats zijn waar achter, en de koper arriveerde even later en nam mee wat hij vond, liet zijn waar achter op dezelfde plaats en vertrok dan weer. Zo werd Hermes van behoeder tegen dieven juist hun beschermer. De vage grens die bestaat tussen succesvolle oplichters en criminologen verklaart het heen en weer schuiven van Mercurius van de ene kant van de wet naar de andere. Alletwee worden ze beloond voor hun schranderheid en alle twee houden van het voorrecht om incognito te kunnen werken. Zijn vader Zeus gaf hem een herautenstaf met witte linten (die soms als slangen worden afgebeeld) waarmee hij iets of iemand kan betoveren, dromen kan duiden en zichzelf ook onzichtbaar kan maken. De door slangen omwikkelde Hermesstaf, bekend als de Caduceus, kon ook mensen genezen en hen in slaap laten vallen. Daardoor is deze staf in de medische wereld bekend geraakt en gebruikt als symbool voor ziekenhuizen, dokters en dergelijke. Ook schenkt Zeus aan zijn zoon de gave om te kunnen vliegen in de vorm van sandalen met gouden vleugels. Als gevolg daarvan is alles wat met Hermes te maken heeft doortrokken van de noodzaak van een snelle ontsnapping en voortdurend reizen. Hermes hielp ook de Schikgodinnen bij het samenstellen van het alfabet en de toonladder, en bij het uitvinden van de sterrenkunde, ook leerde hij de Olympiërs vuur maken.
Mercurius is Heerser over 2 tekens in de Horoscoop; nl. Tweelingen en Maagd. In Tweelingen is hij altijd druk bezig, en in Maagd is hij bedachtzamer omdat hij daar wordt vergeleken met de Egyptische god Thoth, en daar is Mercurius een hofdignitaris en een bron van goddelijke gerechtigheid. Hij is niet langer een misdadiger, maar wordt een waarheidszegger met enkel goede bedoelingen.
Thoth stelt waarheid, inhoud en het heilige voor, terwijl Hermes valsheid, vorm en het profane belichaamt.
De belangrijkste opgave voor Hermes was het meester worden over de materiële wereld en het loskomen van de invloeden die hem vastbonden aan het rad der fortuin. Het kost tijd om deze kunst te leren, net als dat bij Astrologie het geval is. Hermes heeft een afschuw van inspanningen, zeker als het gaat om die welke is vereist om een basis voor latere studie's te leggen; geduld en toewijding zijn een vloek voor hem.
Terwijl Hermes alles maar half in zich opneemt, is Thoth geboren met voorkennis, voorkennis is zijn tweede natuur, net als verantwoordelijkheid. Hermes verlangt naar prestige en macht en Thoth houdt zich aan de voorzichtige route, en Thoth heeft een systeem van duidelijke waarden en hij streeft persoonlijke autonomie na. Thoth's zoektocht naar een identiteit verschilt helemaal van die van Hermes, waarvan Thoth weet dat er iets niet klopt. Hij geeft gehoor aan de kosmische roep "waar is de Maan" door haar te volgen, het gevoel dat er iets is verbroken voedt Thoth's behoefte naar kennis; het is Thoth's proces van ontdekken dat het licht doet wederkeren. Thoth cataoliseert dus, hij maakt lijsten, hij legt datgene vast wat er is. Hij is de meester-bibliothecaris en een nauwgezet onderzoeker. Astrologisch is de door Thoth geregeerde Mercurius onderworpen aan radicale omwentelingen waar het actie en inzet betreft; krachtdadige vernieuwingen kunnen van de ene op de andere dag of over een langere periode plaats vinden.
Een reactie posten