woensdag 6 mei 2009

Prenatale Zonsverduistering AstrologieGeschreven door Onbekend- 21 januari 2004 vertaald door janny

Wat is een prenatale zonsverduistering?
-
Een prenatale zonsverduistering is de laatste eclips van de zon die heeft plaatsgevonden vóór de geboorte.
Het wordt door de karmische astrologen zoals de overleden Rose Lineman de primaire significator van het karmische pad van het individu genoemd, met vermelding van alle vroegere levenskarma's (schulden en activa ook) dat relevant is voor de huidige levensduur; het soort relaties en onbegrijpelijk situaties die in de huidige incarnatie vereist is voor karmische vooruitgang; de middelen voor het oplossen van karmische problemen; een pad naar spiritueel begrip; en bepaalde facetten van evolutionaire vooruitgang.
Niet-gelovigen in reïncarnatie en karma vinden de theorieën in dit artikel te vaag.
Ze zijn hier toch voor informatieve doeleinden.
-
Verduisteringen vertonen zich in groepen tussen vier en zes, verdeeld over ongeveer een jaar.
Elke groep staat bekend als behorend tot een bepaalde Saros serie, een volledige cyclus van negentien die terugkeert eens per ongeveer 18 jaar. Verduisteringen vinden altijd plaats op de maans knopen, omdat ze onstaan waar de baan van de Maan, de Aarde kruist, de ecliptica doorsnijden, of op het vlak waarop de Aarde om de Zon draait, waardoor een noodzakelijke voorwaarde van geometrische aanpassing voor een Zonsverduistering optreed.
-
Elke Saros reeks manifesteert als ten minste twee Noord-Node verduisteringen, gemerkt als N in de Prenatale Zonsverduistering tabel, en ten minste twee Zuid-Node verduisteringen, gemerkt als S.
-
Het vinden van de prenatale zonsverduistering
-
Gebruik de bijgevoegde tabel voor geboortes tussen 1940 en 1999.
-
De laatste Zonsverduistering in de onderstaande tabel is begonnen voor het moment van uw geboorte en dat is uw prenatale zonsverduistering (PE).
-
De begeleidende maansverduistering (en) (LE), zoals hieronder gedefinieerd, zijn geldig ongeacht of ze plaatsvinden vóór of na de geboorte.
-
Prenatale zonsverduistering interpretatie
-
In de geboortehorsocoop interpretatie, is de prenatale zonsverduistering (gemarkeerd PE in een teken) samen met de eerste zonsverduistering van haar serie (gemarkeerd IE), zoals weergegeven in onderstaande tabel, en met alle maansverduisteringen die zich op een paar weken voor of na de prenatale zonsverduistering bevinden (er is altijd minstens een en soms twee), en die steeds op de tegenovergestelde maansknoop staan van de prenatale zonsverduistering, en bekend staat als de begeleidende maansverduistering (gemarkeerd LE).
-
Ook van belang is de belangrijkste planeet, zoals hieronder uiteengezet.
-
De PE is uitgelegd in de geboortehoroscoop met verwijzing naar haar teken en huis plaatsing, en aspecten, met gebruikmaking van dezelfde orbs, gebruikt voor elke planeet wat het soort aspect betreft.
-
Het teken geeft de plaatsing aan van de gemeenschappelijke belangen en de oorzaken van de PE-generatie, en de gave van het bewustzijn dat die generatie verantwoordelijk is voor het delen met het collectieve. Maar op persoonlijk vlak wordt het nog sterker uitgedrukt wanneer er sprake is van een hoekhuis of een sterke planeet of meerdere planeten in hetzelfde teken, en de positieve en negatieve teken mogelijkheden die zal worden uitgebracht door de harmonieuze en onharmonieuze aspecten van de PE in de figuur. [De woonplaats van de heersers, decanaten en dwad tekens, en de kleur van het teken zal van invloed zijn.] Het teken-element toont kenmerken van de persoonlijkheid die onvoldoende ontwikkeld zijn (of misbruikt) in vorige incarnaties, en dus persoonlijke aandacht nodig hebben in het huidige leven, en wijst er ook op een passende manier voor het oplossen van karmische problemen, maar dit zal moeten worden aangepast als het conflicten geeft met de algemene elementaire balans van de horoscoop. -
Haar huis plaatsing beschrijft de activiteiten en relaties die lesgeven in karmische lessen, produceren karmische vooruitgang, en kan worden gebruikt om karmische situaties uit te werken en bij het oplossen van karmische schulden.
-
Zijn aspecten zijn gelinkt aan de algemene mogelijkheden van de PE, zoals aangegeven door het teken en huisplaatsing voor problemen (weergegeven door onharmonieuze aspecten) en resoluties (weergegeven door harmonische aspecten), rekening houdend met de algemene aard en de plaatsing van elke geaspecteerde planeet.
-
Harmonieuze aspecten fungeren als kanalen voor spirituele groei, terwijl onharmonische dat verhinderen, dit vereist een krachtinspanning om het werk voor deze blokkade te overkomen.
In karmische astrologie, quincunxes ( 150° ) wordt geacht om gekwalificeerd te zijn als belangrijke aspect, en zijn bijzondere betekenis als aanwijzer om te verhinderen dat karmische fouten herhaalt worden, de oplossing van deze hellingsgraad vereist individuele inspanning.
De dispositor van de PE (de almuten van haar teken en de graad plaatsing) werpt verder licht, door het teken en de huispositie in de horoscoop, staan de karmische situaties die men kennelijk in het leven tegen komt.
Wanneer twee prenatale zonsverduisteringen zijn opgetreden sinds de laatste maansverduistering vóór de geboorte, het individu (en zijn / haar PE generatie) heeft de verantwoordelijkheid om twee lessen met de mensheid te delen.
In de voorspellende astrologie, aspecten gemaakt door transits of progressieve planeten die de voorgeboortelijke PE activeren, neemt de PE, rekening houdend met het soort aspect, evenals de algemene aard en de plaatsing, de natuur over van de aspecterende planeet. Conjuncties en onharmonieuze aspecten, transits en progressie's zetten de reactie-gebeurtenissen in werking, terwijl harmonieuze aspecten voorwaarden produceren of omstandigheden die de individuele steun geven om karmische blokkades te overwinnen.
In synastry, aspecten van de prenatale verduistering van een persoon naar de geboorteplaneten van de andere wijzen op bepaalde karmische functies in de relatie.
-
Vormen van prenatale zonsverduistering
-
Totale zonsverduisteringen laten een nood zien aan initiatief en hard werk om de bruikbaarheid en mogelijkheden van de PE te laten zien. Ringvormige zonsverduisteringen brengen een aangeboren bewustzijn dat helpt bij de realisatie van het maken van de meeste karmische voordelen, hoewel ze niet rechtstreeks de weg openen naar hen. Gedeeltelijke zonsverduisteringen brengen niet alleen bewust zijn van, maar ook gemakkelijke toegang tot de situaties en relaties in het leven die dienen als karmisch voordeel.
Noord-Maansknoop zonsverduisteringen wijzen op een evolutionaire toestand gekenmerkt door een relatief gemakkelijke toegang tot spirituele verlichting, en de vrijheid van negatieve vooroordelen kunnen hebben verhinderd de karmische vooruitgang in vorige incarnaties. Zuid-Maansknoop zonsverduisteringen geven de erfenis van de vorige incarnaties van diepgewortelde negatieve vooroordelen die een belemmering zijn voor spirituele ontwikkeling, die, tot het individu bewust hen overwint, geneigd zal zijn om de karmische problemen te voorkomen.
-
Het vinden van de Eerste Eclipse
-
In de tabel hieronder zijn de initiële verduisteringen vermeld voor de Noord-Node (N) en Zuid-Node (S) tesamen met de uitingen van elke serie. Series gemerkt '-E' zijn de eerdere versies van twee parallelle versies van dezelfde serie.
-
Ser. .N Node Ser..South Node Ser.. Ser. . N Node Ser. . ZuidNodeSer .. 1....13º Cap.....29º Leo - 0º Vir 1 .... 13 º Cap ..... 29 º Leo - 0 º Vir 2-E...6º Cancer.................. 2-E. .. 6 º Cancer .................. 2....26º Gemini...2º Taurus...... 2 .... 26 º Gemini. .. 2 º Stier ...... 3....22º Libra...27º Leo......... 3 .... 22 º Weegschaal .. ,27 º Leo ......... 4....11º Gemini..27º Aries....... 4 .... 11 º Gemini. ,27 º Ram ....... 5....19º Libra...22º Cancer...... 5 .... 19 º Weegschaal .. ,22 º Cancer ...... 6....28º Taurus..22º Pisces...... 6 .... 28 º Taurus. ,22 º Vissen ...... 7....17º Libra....7º Cancer...... 7 .... 17 º Weegschaal .... 7 º Cancer ...... 8.....6º Gemini..11º Aries....... 8 ..... 6 º Gemini. ,11 º Ram ....... 9-E..17º Leo......5º Cancer...... 9-E. ,17 º Leo ...... 5 º Cancer ...... 9....28º Leo.....26º Cancer...... 9 .... 28 º Leo ..... 26 º Cancer ...... 10...10º Taurus..26º Pisces...... 10 .. ,10 º Taurus. ,26 º Vissen ...... 11...16º Leo.....29º Gem - 0º Can 11 .. ,16 º Leo ..... 29 º Gem - 0 º Can 12...28º Taurus..23º Aquarius.... 12 .. ,28 º Taurus. ,23 º Waterman .... 13...21º Leo......6º Gemini...... 13 .. ,21 º Leo ...... 6 º Gemini ...... 14...15º Taurus..10º Virgo....... 14 .. ,15 º Taurus. ,10 º Maagd ....... 15...27º Cancer..24º Gemini...... 15 .. ,27 º Cancer. ,24 º Gemini ...... 16....6º Pisces..28º Virgo....... 16 .... 6 º Vissen. ,28 º Maagd ....... 17-E.12º Cancer.................. 17-E ,12 º Cancer .................. 17....5º Leo.....11º Gemini...... 17 .... 5 º Leo ..... 11 º Gemini ...... 18...21º Aqu......3º Virgo....... 18 .. ,21 º AQU ...... 3 º Maagd ....... 19...21º Cancer..... 19 .. ,21 º Cancer. . (Niet bekend ).....
-
Initiële Eclipse Interpretatie
-
The IE acts similarly to the dispositor of the PE, in linking the PE's scope for manifestation to another area of the figure.
De IE handelt op dezelfde wijze als de dispositor van de PE, door de PE's horoscoop te linken voor manifestatie, naar een ander gebied van de horoscoop.
In de interpretatie, de tekenplaatsing fungeert als een subtiele filter waardoor de teken plaatsing van de PE moet functioneren, terwijl haar huisplaatsing de gang van zaken koppelt bij het huis aan die van het huishuurders door de PE, en geeft assistentie en aanvulling op dit PE huis. Wanneer de PE en IE tekens bezetten in hetzelfde element of verbonden zijn door overeenkomsten van de domicilie heersers van de secundaire en tertiaire tekens, de invloeden zijn dan de deze die in elk van hun decanaat en dwad plaatsing staat, de teken plaatsing van de IE zal dit steunen en zal die plaatsing versterken van de PE.
Aspecten van de IE, de behandeling ervan die beperkt is tot een 2 º orb en een belangrijk aspect, vormen slechts beschrijvingen van aangeboren denkwijzen die kunnen helpen of verhinderen het karakter, de ontwikkeling en spirituele groei, in overeenstemming te brengen met het aspect type, en de algemene aard en teken en huisplaatsing van de geaspecteerde planeet of aspectering.
Harmonieuze aspecten geven aan de positieve eigenschappen geërfd van vorige incarnaties, terwijl onharmonieuze aspecten dienen als waarschuwing tegen de negatieve mogelijkheden van de huisplaatsing van de planeet of het geaspecteerde punt in verband met de teken plaatsing van de IE.
Elke geboorteaspect van de IE naar de PE is van bijzonder belang, de IE, in interpretatie is even belangrijk, tot bijna in gelijke rangorde, met de PE.
Aspecten van transits of progressies naar de IE activeert de latente mogelijkehid van de PE.
-
De begeleidende maansverduistering eclips
-
De LE ( lunar eclips) toont instinctieve reacties op de karmische situaties in verband met de PE en onbewuste attributen van de innerlijkheid geërfd van vorige incarnaties.
De tekenplaatsing geeft de wijze aan van instinctieve reactie op karmische situaties en gebeurtenissen; terwijl haar huisplaatsing situaties en relaties aan geeft die een spirituele steun aan het individu geven, en activiteiten die constructief innerlijke energieën los laten.
Aspecten naar de LE hebben alleen belang, als er een belangrijk aspect wordt gevormd en beperkt tot een 2 º orb.
Harmonieuze laten aan elkaar zien; passende instinctieve reacties, die het individu moet trachten te ontwikkelen en te gebruiken. Onharmonieuze laten ongepaste reacties zien die het individu moet proberen te controleren, want zij belemmeren de positieve spirituele ontwikkeling.
Een totale maansverduistering toont de meest diep verankerde gewoonten van instinctieve reacties, en brengt de mogelijkheden voor het automatisch gebruik van de positieve reacties en innerlijke neigingen, maar beperkt de erkenning van de negatieve en de ontwikkeling van meer constructieve reacties op hun plaats. Die gewoonten worden aangegeven door een gedeeltelijke maansverduistering en zijn relatief mild ingesteld, en uit een ringvormige maansverduistering blijkt dat deze nog lichter is.
De PE en LE zullen altijd in de oppositie of quincunx relatie tot elkaar staan, door teken en huis plaatsing (niet de graden tellen).
Door de tekenplaatsing, relatie met de oppositie toont een perfecte aanvulling tussen de individuele manier van innerlijke expressie (aangegeven door de LE) en de wijze van uiterlijke expressie (aangegeven door de PE) geeft een antwoord op karmische situaties.
Relaties met een quincunx toont een vereiste voor innerlijke aanpassing als een voorwaarde voor de optimale benutting van de maan energie in het aanpakken van de karmische situatie en het onderwerpen ervan door de plaatsing van de PE.
Door huisplaatsing; de relatie met de oppositie leent zich om de zaken van de woning door de huurders van de LE een ondersteunende invloed te geven op de karmische relevantie activiteiten van de huishuurders van de PE. Verband door quincunx brengt een moeilijk verschil tussen de instinctieve reactie op karmische situaties en de aard van die situaties.
Wanneer de LE optreedt voor de PE, is de reactie op de voorwaarden door de PE relatief passief, als gevolg van de tanende (een daling in het licht) van de Maan in de tussenliggende periode. Wanneer de PE de LE verslaat, en de reactie op de voorwaarden voor de PE-actief is en wordt gekenmerkt door initiatief en reacties met de conditie van de afnemende Maan, reflecteerd die de wassende (verhogen in het licht) Maan in de periode tussen de zonne-en maansverduisteringen.
Als er twee LEs zijn, een voor en een na de PE, vereisen zij beide afzonderlijke interpretatie, door hun plaatsing in de horoscoop en hun relatie tot de PE.
-
Prenatale maansverduistering
-
Karen McCoy en Jan Spiller interpreteren afzonderlijk de laatste maansverduistering vóór de geboorte, ongeacht de serie verbinding met de prenatale zonsverduistering, als indicator van de kwaliteiten die het individu nodig heeft , en de lessen van de zielverlangens die nodig zijn om te leren, in de huidige incarnatie.
Zij bepalen dat waar twee prenatale maansverduisteringen zijn opgetreden sinds de prenatale zonsverduistering, dat het individu een dubbele bestemming heeft met twee lessen te leren en problemen om aan te pakken.
Deze auteurs hun theories zijn ook dat de medische problemen die verband houden met het teken van een van beide posities van de prenatale zonne of maansverduisteringen ontstaan wanneer de levenslessen die aangegeven zijn door de verduistering psychologisch slecht geïntegreerd zijn.
-
Sleutel Planeet
-
De planeet of hemellichaam direct na de prenatale zonsverduistering in de geboortehoroscoop (zoals gesteld voorwaarts door de tekens, tegen de klok van de horoscoop in) wordt als de belangrijkste planeet aanzien en er wordt gezegd dat dit is om de facetten aan te geven van de onmiddellijk voorafgaande incarnatie en een karmische bijdrage is op de huidige.
-
De belangrijkste planeet is ook aangewezen door aspecten, met name die aan de PE, LE en IE, en door de afstand van de PE.
-
Aspecten op alle planeten in de horoscoop toont de verbinding tussen de huidige en de vorige incarnaties. Onharmonieuze aspecten worden genoemd om aan te geven de karmische problemen waarvan de oplossing in devorige incarnatie onvolledig was en ineffectief, roept ons dus voor de hernieuwde en doeltreffende aandacht in het huidige leven.
-
De scheiding tussen de belangrijkste planeet en PE in booggraden daar wordt van gezegd dat, dat de hoeveelheid tijd is die verstreken is tussen het vorige overlijden en de huidige geboorte , tegen een graad per jaar, of zes dagen en twee uur per minuut.
-
Er wordt gespeculeerd dat een zeer snelle reïncarnatie getuigt van de slechte voorbereiding van het individu voor de dood toen zij kwam, soms met vermelding van accidentele of een gewelddadige dood.
-
Het teken en huisplaatsing van de belangrijkste planeet houden aanwijzingen in voor de oorzaak van overlijden bij de afsluiting van het vorige leven.
-
Aandoeningen aan de sleutel planeet door malefics dat is aangevoerd door de Heer van het Achtste Huis kan plotselinge overlijdens geven (als Uranus betrokken is) of de dood is gekomen door ongevallen (indien met Mars), zelfmoord (met Neptunus), of crimineel geweld (met Pluto ).
-
Harmonieuze aspecten van de belangrijkste planeet naar planeten die worden aangevoerd in of door de Heer van de Achtste Huis duiden op een relatief vreedzame dood waardoor het individu goed was voorbereid.
-
Het geslacht van de belangrijkste planeet (met de Maan, Venus, Neptunus en Pluto beschouwd als vrouwelijk; Zon, Mars, Jupiter, Saturnus en Uranus als mannelijk; en Mercury het geslacht van het teken waarin het wordt geplaatst) werd voorgesteld om aan te geven dat het individu man of vrouw was in de vorige incarnatie, hoewel dat op een statistische analyse niet goed werkt , aangezien het aantal babys dat geboren is niet zo sterk in het voordeel weegt zoals de verdeling van mannelijke en vrouwelijke planeten suggereert.
-
De belangrijkste planeet, door haar algemene aard en te teken en huisplaatsing en aspecten, is ook een significator van de persoonlijkheid en positie in de vorige incarnatie.
Een reactie posten