zondag 3 mei 2009

Saturnus, Retrograde,Direct,Stationair Astrologie

Saturnus Retrograde,Direct,Stationair Astrology

-
De Essentie van het Saturnus
Artikel: Saturnus - Retrograde, Direct en Stationair


-


- Hoe dit van invloed is op je. February 2009 Gepubliceerd in Aspecten - Astrologer and Tutor of the Tradition Jacqueline Brook -vertaalt door janny

-

---De Essentie van Saturnus-


-Saturnus is de buitenste planeet in de traditionele hiërarchie zodat hij de laatste planeet is die kan worden gezien met het blote oog. In het traditionele hiërarchie,is iets dat verder is dan dat, veronderstelt dat het geen licht heeft en dus geen macht, en hij die geen macht heeft kan niet over alles regeren.Uranus, Neptunus en Pluto komen dus niet in aanmerking voor heerserschappen van tekens of objecten in het traditionele schema van dingen.Saturnus is zo de planeet het dichtst bij God en het is goed dat hij het eerste huis in een horoscoop - het huis van ons fysieke lichaam, het Woord vlees maakt (en ons vertrek uit de bron), en hij regeert over het achtste huis van de dood , onze terugkeer naar de bron.Saturnus is een dagelijkse planeet, koud en droog in wezen en hij staat bekend als de grote verderfelijke. (Malefic).Planeten kunnen niets doen voor ons, noch kunnen ze iets van ons terug vragen, zodat we kunnen stoppen met de schuld voor onze ellende op hun af te schuiven - we zijn gewoon deel van de essentie van alle 7 planeten en wanneer zij "zich" op een bepaalde manier gedragen in hun hemelse thuis, is dat deel van ons de weerspiegeling van die planeet die zich zal gedragen op een soortgelijke manier. Saturnus brengt dus niet enkel schade voor ons, noch is hij naar ons gestuurd om ons te "krijgen"- maar de mens is een schepsel van een gevallen creatuur en we zijn oh zo grillig, en het is alleen via Saturnus dat wij leren, alle lessen naar het begin van onze weg terug naar God.
-
--Saturnus' Lessen
-


--Wij vragen niet om advies of hulp van boven als we meedoen aan Venusiaanse achtervolgingen door plezier te maken in de papaver velden met onze geliefden, of met een lunch met vrienden, of het sportspel, noch gaan we met gebogen knieën vragen om genade wanneer we genieten van het uitgestrekte en de overvloedige eigenschappen van Jupiter - we alleen bellen voor hulp als Saturnus zijn grote stok hanteert die achter de deur staat.Hij regelt discipline, wet en orde, alle beperkende dingen, tijd, pijn en lijden en alle dingen oud, dood of rottend - en hij regelt ook de ouderdom en dat is het enige waar zoveel mensen tegenwoordig zo wanhopig van zijn dat men probeert om de ouderdom op een afstand te houden.Als mens zijn we niet gedeeltelijk verantwoordelijk aan iets van dit, wij zien ze als negatief en meestal vinden we het onaangenaam.Maar zonder een gezonde dosis van Saturnus zou de wereld in nog grotere puinhoop zijn dan dat het al is - het zou een vrijheid zijn voor iedereen, zonder grenzen en de naleving van normen en structuren, en wij zouden gewoon leven in een wereld van onbeperkte chaos.Ik denk dat veel van de individuele houdingen ten opzichte van Saturnus en zijn lessen die bepalend zijn, zeggen hoe hard die lessen zullen zijn - in de eerste plaats - als we pijn zien, leed en ontberingen als een middel om een doel te bereiken - en is het verbeteren van onszelf en onze situatie in het leven, om te groeien en te ontwikkelen op alle niveaus, vooral geestelijk, dan is Saturnus positief - des te meer Saturniaanse lessen die je ervaart hoe sterker je wordt en zodra je je realiseert dat je eigenlijk hebt wat alle te kampen hebben, en misschien zelfs te gedijen, uw vertrouwen neemt toe en de weg terug naar de Goddelijke opent zich om u te helpen bij de proeven en de ellendige dingen van je leven.Dus, het is de menselijke houding tegenover Saturnus dat de term rechtvaardigt: De Grote verderfelijke, en niet de essentie van de planeet zelf.
-
--Uitleg van Retrograde
-
--In de loop van het jaar, vijf van de zeven planeten zijn retrograde op verschillende tijden - de lichten, de Zon en de Maan, doen dat nooit.Een planeet kan niet fysiek achteruitreizen langs zijn pad in de hemel, maar omdat de planeten op verschillende snelheden reizen, Saturnus duurt ongeveer 29 jaar om tot een volledige cyclus te komen, bewegen sommige planeten vooruit, terwijl anderen vertragen.De planeten reizen niet op een gelijke snelheid ten allen tijde - ze remmen af en versnellen op verschillende momenten, ze reizen zelfs sneller wanneer ze boven de aarde staan en trager wanneer ze onder de aarde staan.
Als een planeet vertraagt gedurende een retrograde ( de illusie van het achteruitgaan) of versnelt om tot direct te komen ( de illusie van het vooruit gaan), wordt hij gezien als stationair op beide keren en de andere planeten beginnen dan over te nemen - maar in Saturnus situatie is een grote snelheid zwaarwichtig en komt dit op de eerste plaats.Het kan worden vergeleken met het stationair blijven staan bij verkeerslichten en de auto naast je gaat vooruit - je hebt dan het gevoel alsof je achteruit rijdt, maar je hebt je niet verplaatst - dat is hetzelfde als een planeet stationair is of "retrograde". Voorafgaand aan het achteruit draaien , moet hij aanzienlijk afremmen.

-

Net als u begint te vertragen met uw auto voordat u stopt - dit staat bekend als 1ste stationair en is zeer slopend - en voorafgaand aan het sneller rijden , bekend als 2de stationair en meer positief - moet hij versnellen, en zo aan de opbouw komen van zijn gewenste snelheid.
-

Elke planeet op zijn stationair is uiterst kwetsbaar en gaat nergens langzaam heen - deze plekken wat de planeet regeert en vertegenwoordigt zijn in het ongewisse - Saturnus staat voor gerechtelijke kwesties, wet en orde, structuur en dergelijke.
-

"Meestal is de stationaire planeet zwak - maar als wat je wilt stilstand is, kan het nuttig zijn. Over het algemeen 1ste stationair ziet dingen erger worden, 2de stationair ziet ze steeds beter worden.
-

Maar dit moet worden gelezen over wat de planeet zal of niet zal doen wanneer hij van richting verandert.
-

Bijvoorbeeld: misschien is het weigeren in haar nadeel, in welk geval de verandering van de richting positief wordt.
-

Of misschien heeft hij zojuist een mooi aspect gemaakt en vond het zo aangenaam dat hij besloten heeft om nog maar eens terug te gaan en het nog een keer te doen.
-

Eenmaal retrograde dat wat de planeet vertegenwoordigt, druist in tegen de aard en gaat terug of verslechtert. "John Frawley".
-
Uitleg van de autoriteiten
-
Volgens Bonatti, De Vijf en Twintigste Overweging is, "als de planeet die Significator wordt Retrograde of Stationair om te Retrograderen: dat betekent dan onheil en schade, onenigheid, strijd, en achteruit gaan met schade, maar het Stationair zijn, is niet zo slecht, als Retrograde. Voor de laatste opmerking is het kwaad, als het ware, in het heden en in het zijn.
-

Maar het Stationair zijn, merkt op dat 't verleden tijd is en over.
-

(Opmerking: hij verwijst hier naar het tweede stationaire, dat wil zeggen vanaf Rx naar de directe beweging.)
-

Zoals de grote meester William zegt "En neem nota, een planeet in zijn tweede stationaire betekent een heling, de vernieuwing en de kracht van alles, maar in zijn eerste stationaire, ontbinding en vernietiging. Onthoudt en begrijp deze dingen goed, want u zal ze vaak tegen komen in de praktijk.
-
Saturnus Retrograde
-
Saturnus is momenteel terug retrograde, dat is hij sinds het begin van januari en zal direct gaan lopen op 18 mei 2009 nadat hij op zijn 2de stationaire geweest is voor 5 dagen.
-

Het is daarom nuttig om enige astrologische kennis bij de behandeling toe te passen op Saturnale zaken van dit moment.
-

Het is beter niet iets nieuws te beginnen dat permanentie en degelijkheid vereist (dat Saturnus regelt) omdat deze beide factoren zich zullen gedragen tegen hun natuur in - zo'n permanentie zal veranderen in een tijdelijke en op stevigheid gebouwde wankele grond.
-

Als u op dit moment verwikkeld bent in juridische aangelegenheden kunnen, vertragingen en problemen opduiken die indruisen tegen de korrel van de wet.
-

Structuren, grenzen, de tijd bij houden, orde, stabiliteit - alle prachtige zwaarmoedig kwaliteiten die essentieel zijn voor ons welzijn zullen worden gebracht - maar op dit moment van het jaar is het altijd goed om een klaar hoofd en ruimte voor fouten te houden in deze aangelegenheden.
-
Saturnus zijn gedrag
-


Saturnus is de auteur van eenzaamheid, en het is vrij gebruikelijk in deze tijd van het jaar voor diegenen die een sterke sombere invloed hebben in hun horoscoop dat het te lang wordt voor het gezelschap van anderen.
-

In plaats van zich te houden aan het aangeboren verlangen om alleen te zijn, is er een bijna dringend behoefte aan een verbinding met andere mensen - eventueel Valentijnsdag in februari zou kunnen helpen, om te proberen die liefde te uiten aan anderen - gewoon aanreiken aan mensen die u bewondert vanuit de verte en u maakt een kans.
-

Maar als iets moois wordt geboren, loopt u het risico dat het niet permanent is.
-

Maar er zijn toch geen garanties in het leven en zoals ze zeggen in de klassiekers - beter om bemind en verloren te hebben dan nooit de liefde gehad te hebben.
-

Saturnus is streng op zijn manier, voorbehouden, geduldig, ernstig en sober en eventueel die mensen die normaal een (groot) deel van zijn karakter kunnen dragen die komen in een meer frivole en ongenuanceerde wijze tijdens zijn retrograde fase.
-

Op voorwaarde dat dit gebeurt met de nodige voorzichtigheid, zodat er geen spijt onstaat zodra hij direct gaat lopen, er is geen kwaad in het verlichten van de lading voor een bepaalde periode.
-

Bij retrograde, de sterke Saturnus kan jaloers komen, wantrouwend, koppig en kwaadaardig - dus als die dicht bij u zijn, kunt u de invloed voelen hoe zij zich beginnen te gedragen en hoe zij hun karakter uitspelen, zij hebben een sterke invloed van Saturnus invloed in hun horoscoop. Zelfs mensen die voor het grootste deel stabiel, consistent en betrouwbaar zijn kunnen onrustig worden en beginnen zich te gedragen op een onbetrouwbare manier.
-

Het is vrij eenvoudig om te bepalen hoe een planeet zich zou gedragen tegen zijn natuur - u hoeft alleen maar te weten wat het normale gedrag is en de essentie van over wat hij regeert, en dan plaats u die onder de loep, rekening houdend met het feit dat alles weer recht komt wanneer hij weer overschakelt in direct.
-
-
Medisch
-
Saturnus regels tanden, het skelet, de huid, gewrichten, het rechter oor en de milt en het is niet ongewoon voor die lichaamsdelen om te ervaren dat ze kwetsbaarder tijdens een retrograde Saturnus.
-

Hij regelt ziekten die beperken en remmen en een ziekte met een koude en droge (melancholische) essentie.
-

Veel mensen hebben een chronische Saturnus ziekte ervaren, met pijn en depressieve aanvallen tijdens een retrograde Saturnus.
-
Saturnus als heerser van de sloten en de tijd
-
Sloten en tijd worden beide gezien als een beperking simpelweg omdat we een hekel hebben aan (zelf) opgelegde grenzen en wij nooit genoeg tijd lijken te hebben om te bereiken wat we moeten doen.
-

Maar ze zijn cruciaal voor onze overleving en wanneer Saturnus retrograde staat, beide factoren worden beïnvloed.
-

Tijd is in feite een constante - de wijze waarop zij zich ontvouwt - wordt gezien als weglopen, zodat de controle en de voorspelbaarheid afbuigt.
-

Dit is onze visie van de tijd die nooit verandert, en als gevolg van de andere Saturnale factoren, zwaarmoedig zijn, regels en voorschriften, orde en tucht, slechte gedragingen, de tijd lijkt uit de hand te lopen.
-

De sloten die Saturnus regelt zijn niet alleen fysieke sloten op deuren, maar ook symbolisch sloten.
-

Gedurende een Saturnus retrograde worden vele geheimen onthult en zaken die mogelijk niet worden gezegd, die moeten worden bewaard achter slot en grendel maar worden uitgespogen. Dit leidt tot vernietiging en hartzeer en vele relaties worden beschadigd als gevolg daarvan.
-

Ik vind het altijd het beste tijdens een Saturnus retrograde waakzaam te zijn over wat er uit mijn mond komt - maar zelden slaag ik als het slot defect is.
-
Conclusie
-
De conclusie die moet worden getrokken uit een Saturnus retrograde fase, is niet om het aan te gaan of de geboorte van iets nieuws, dat van groot belang is in uw levenservaring, u krijgt te maken met vertragingen en het project zal gepromoot worden op een wankele start.
-

Als u het evenement niet kan uitstellen, lanceer het dan niet tijdens Saturnus stationaire periode.
-

Verwacht het onverwachte met mensen, vooral als zij gewoonlijk voorspelbaar en gedisciplineerd zijn.
-

Met betrekking tot alle aangelegenheden geregeerd door Saturnus, verwacht dat de zaken lopen met een onvoorspelbaar verloop.
-

Maar het gezond verstand moet altijd voorrang hebben en in een horoscoop afbakening zijn alle dingen gelijk.
-

Sommigen van ons zijn meer gevoelig voor de invloed van Saturnus dan anderen, en dus hoe Saturnus retrograde zich manifesteert in een mens zal waarschijnlijk iedere keer anders zijn in een ander mens.
-

Als het gaat om de Grote Verderfelijke (Malefic) echter is kennis zeker macht.
Een reactie posten