maandag 7 juni 2010

Maansknopen in Composiet Astrologie

DE MAANSKNOPEN IN COMPOSIET

In de Radix van de persoon, maar ook in de composiet is een punt van inzicht voor beiden. Naar het thema voor de één of de ander, zowel Noord als Zuid, moet men naar de huizen kijken,( de as moet onderzocht worden ). Nemen wij de Noordknoop dan nemen de anderen de Zuidknoop, dus moeten beide assen bekeken worden. Men zit nooit beide in hetzelfde huis.

Noordknoop in 1 - Zuidknoop in 7 ( uitgaand van de Noord )
Bestaansvorm van je relatie is in feite vrijheid in gebondenheid. Wie de Noordknoop inneemt doet zijn eigen ik-doen, wie Zuid heeft staat in angst om verlaten te worden. Richt zich meer tot de inhoud van de relatie ( ook het teken meenemen ). Daar kun je je in uitdrukken, b.v is het in Schorpioen, kijk naar huis 8, in Ram, kijk naar huis 1, enz.

Noord in 2 - Zuid in 8
Zekerheid in verandering – de één in materiële zekerheid, de ander de emotionele zekerheid. Een ontwikkeling van de talenten. De één is zeker en de ander is niet zeker, en begint te spitten en te graven. Het 8ste huis is lastig en onrustig, het proces is een doel op zich, en er zijn dus geen goede afspraken. 2de huis- Het genieten is moeilijk en vooral zonder in te slapen. ( Noord ).

Noord in 3 - Zuid in 9
Zinnige communicatie, een punt om bij stil te staan. Non verbale communicatie gaat ook. Wat zend je uit! Wat ben je bewust! De één heeft de behoefte om in taal te communiceren ( Noord ), en de ander niet, de emotionele communicatie ontbreekt ( Zuid ). Verstaan we elkaar? Hoe kijken we tegen de dingen aan? B.v. Je hebt kritiek op je partner, maar dat vertel je niet aan de partner, maar aan de familie. Dus in feite is er een slecht contact.

Noord in 4 - Zuid in 10
Samen uit, samen thuis. Ouders en kinderen. Alle gebeurtenissen die binnenshuis gebeuren. Maar de ander zit in 10 en moet carrière maken. Zijn we emotioneel beschikbaar? Kunnen we bij elkaar terecht? De één wil weg, de ander wil thuis blijven. Polariteit in het 4de huis. Kunnen we in elkaars energie zijn?

Noord in 5 - Zuid in 11
Jezelf aanpassen of jezelf zijn. Het 11de denkt aan de buitenwereld en aan de familie. Oooh, wat gaat de gebuur wel zeggen! De familietraditie en de verplichtingen. 5 wil speelsheid in de relatie doen overkomen, zonder dat de partner zijn ding doet, 5 wil geen rekenschap afleggen. De essentie is samen spelen. Er moet beweging in de relatie zitten, maar geen relatie waar je op eieren moet lopen. In elke relatie is er een aanpassing nodig.

Noord in 6 - Zuid in 12
Wat verborgen is, en wat openbaar is. Verantwoordelijkheid en onverantwoordelijkheid. Er moet wat uitgediept worden, over de zorg ( 12 ), en het werk ( 6 ). Moeilijk om plannen te maken voor het samen zijn, we zijn er niet voor de relatie. De één wil alleen maar praktische dingen doen ( klussen ), en wil een volwaardige partner zijn. Er is oftewel ziekte oftewel afwezigheid. In hoeverre zijn we bij elkaar? De één is de opdrachtgever en delegeerd de ander. Hebben we tijd en ruimte voor elkaar?

Noord in 7 - Zuid in 1
De vorm is niet belangrijk, maar er moet een vorm zijn om met elkaar in verband te zijn. De 1ste huisknoop neemt het initiatief, de zevende huisknoop de kwaliteit. Driehoeksverhoudingen kunnen voorkomen, en men heeft daar een ideaal beeld van. Chiron op de Maansknoop in 7, zal zéér tegen de zin van de betreffende persoon uitleven, daar dit nog een uitwerking van een relatie van een vroeger leven is.

Noord in 8 - Zuid in 2
De Noordknoop in 8, dat is de hulpverlener, er is betrokkenheid, men moet elkaar in eigen waarde laten.Van de ander ( 2de huis ) is de projectie levensgroot. Het thema en intellect en sexpartner, willen verandering, maar je staat voor een gesloten deur. Fysieke problemen. Maar je wil ook de ander veranderen. Wil jij praten over sex, de ander praat over geld. In feite kunnen ze niet genieten. Als je zo een composiet hebt met je kind, gaat de ander de ouder zijn Saturnus uitleven. Zo mag dit niet – dat niet,- enz. De Noordknoop in 8 wil meer dan er is, de overkant, neemt genoegen met wat er is.

Noord in 9 - Zuid in 3
Met je levensvisie kan je elkaar inspireren. De ander zin in het leven geven. De partner van het 3de huis, heeft andere ideeën, maar ze kunnen rustig naast elkaar staan. Je bent in feite de leraar van je partner, de één heeft een visie, de ander de diepgang.

Noord in 10 - Zuid in 4
Véél moeten in relatie, en mogen gaat verloren. Men dicht elkaar een rol toe en de ander moet die vervullen. Als het positief gaat, is best de dingen te laten zoals ze zijn. De 4de vraagt keuze bij betrokkenheid, en de 10, betrokken zonder oordeel. Vlucht in het werk. Veel maatschappelijke verplichtingen. De één ontwikkeld een plan en de ander hobbelt maar na. In extreem geval, van 10 gaat 4 mee volgen. Maar in feite trekt men een dood paard mee.

Noord in 11 - Zuid in 5
Er zijn wel gemeenschappelijke idealen, maar het is soms ook “ de schone schijn “. De één richt zich op idealen, de ander is individualist. De één wil de buitenwereld, de ander wil dit niet, en schermt zich af. Men kan zich ook samen daarin zich uitleven, maar ieder met een andere taak. Samenwerken is één thema die naar de buitenwereld overkomt als een goed huwelijk, maar ieder moet op zijn eigen manier naar de buitenwereld toe gaan.

Noord in 12 - Zuid in 6
Er is onduidelijkheid in de relatie, staat Venus in 12 ( in de composiet ) gaat 12 er met een ander vandoor. De partner van 12 vraagt rust, en trekt hem terug en zodoende onbereikbaar voor de partner in 6. Rust moet er zijn en de ander wil naar de buitenwereld. Ze hebben in feite niet in de gaten, hoe hun relatie draait. De relatie moet vorm krijgen. En wat goed is voor de relatie, de één ( 6 ) moet zich opofferen voor de ander. De 12 krijgt dank, de 6 de stank. Het 12de huis partner wekt een schuldgevoel op bij de andere partner. Neptunus ( heer 12 en in de composiet ) zorgt ervoor dat de vorm er niet is. We voelen veel, maar we zeggen niets negatiefs, want we hebben vele valse verwachtingen. Er is geen basis voor deze relatie ( schemerig ). Oppassen voor bedrog, ook met geld.
Een reactie posten