zondag 26 augustus 2012

Het Zieledoel van uw Maanteken Astrologie


http://www.alanoken.com/


Het Zieledoel van uw Maanteken

vertaald door astrolinejanny
--------------------------------------------------------------------------------

De maan is de opslag plaats van onze"biologische karma". Op exoterische en psychologische niveaus: ze is letterlijk en figuurlijk onze moeder. Ze vormt aldus de aard van het meest fundamentele van al onze relatie's. De maan in de geboorte horoscoop spreekt daarom van onze primaire behoeften: voedsel, onderdak, materiaal en emotionele veiligheid. De positie van de maan door teken, huis en aspecten van de andere planeten in onze horoscoop, vertelt ons veel over onze instinctieve relatie's op dergelijke behoeften. Hoe we voldoen aan deze primaire behoeften? Wat is voor ieder van ons ons instinctieve patroon van antwoord wanneer we beroofd worden van de basis elementen van persoonlijke veiligheid? In de horoscoop van een man geeft de maan onze relatie met vrouwen weer en onze eigen innerlijke vrouwelijke aard. De maan positie zal vaak duiden op het soort vrouwen die wij zoeken in een relatie en de aard van de emotionele dynamiek binnen deze relatie. In een vrouwen horoscoop is de plaatsing van de maan van fundamenteel belang. Het geeft een vrouwelijke-basisgezondheidszorg, zoals de maan haar 28-daagse cyclus regelt, alsmede van haar vermogen om te regelen,en om het uiten van haar drang om te voeden, te ondersteunen, en letterlijk, moeder zijn. In de horoscoop van zowel mannen als vrouwen blijkt dat de maan de reikwijdte en de kwaliteit van onze primaire emotionele aard is, en de stations en de instinctuele patronen.De maan heeft twee andere belangrijke functies in de exoterische horoscoop van het persoonlijkheids leven. Ze is eerst en vooral de vertegenwoordiger van het verleden. Met haar zijn de herinneringen vergrendeld van alle van onze biologische voorouders, en dus op deze manier vormt het een belangrijke sleutel tot onze vorige levens. Wie en wat we zijn heeft veel te maken met de biologische matrix ( plaats van oorsprong ) waaruit we kwamen. In dit verband;  van al onze voorouders kan worden gezegd dat het nog steeds "levend" wordt door ieder van ons en dat we  dat  leven doorgeven (en die raciale/familie herinneringen) aan onze kinderen. Het zal je Kreeft (geregeerd door de maan) grootmoeder of grootvader zijn die de diepste en duidelijkste herinneringen van de stamboom en de geschiedenis zal zijn!De herinneringen van uw vergeten voorouders leven inderdaad via u, alleen wij herinneren ons niet hun ervaringen. Wat we in ons hebben, is de tweede grote maan factor, instinct. Veel van onze patronen van gedrag, onze houden van en antipathieën, onze smaken in het eten en ons  huismilieu, zijn er niet alleen door onze ouderlijke achtergrond, maar door de collectieve geschiedenis van de aardse ervaring van onze voorvaders ! De maan regelt daarom het volledige bereik van onze biologische geschiedenis (stevig vergrendeld binnen de moleculen van DNA in onze genen en de chromosomen) en is daarom de bron van onze instinctieve reacties tot leven.Het proces van spirituele evolutie vereist dat we van instinct naar intuïtie gaan; van onbewuste patronen van antwoord op basis van het biologische verleden tot een bewuste participatie in het creëren van het leven. Dit is niet zo'n eenvoudige taak want het vereist ons om te vertrekken in de schoot van onze moeder en wedergeboren worden via het hart van de moeder. En het huis verlaten kan een zeer bangelijk proces zijn! We onderzoeken dan de meer esoterische dynamiek van het "maan landschap", en we zullen zien hoe dit proces zich ontvouwt. Houd er rekening mee dat de aard van de ziel ontvouwen is, d.w.z. het ontwaken van het bewustzijn, wordt bereikt door synthese, zo geven we onze  moeder niet op (noch enige van onze voorouders voor die kwestie), wij nemen de hele familie mee met ons als we reis naar het hart maken.De aard van de ziel-gecentreerde, en de esoterische energieën van de planeten kunnen niet ontkennen dat zij  persoonlijkheid-gecentreerde, exoterische betekenissen hebben. Een vermenging die plaatsvindt — en die aanleiding geven tot een steeds toenemende inclusiviteit. Het is het pad naar integratie die ook het pad naar de moeder is. Het individu ziel-gecentreerde heeft noch het verleden vergeten, noch het verleden verlaten, noch is er een vergeetachtigheid van de verantwoordelijkheden die wij in onze gewone, dagelijkse leven hebben. De gevolgen van de maan en de teken positie,  zoals wij het begrijpen, zijn vanuit het oogpunt van de traditionele, psychologisch georiënteerde astrologie, steeds geldig. Maar er zijn andere, meer verfijnde of sterk geëvolueerde Maan invloeden die de maan "versluieren".We kunnen onze eigen reis naar de maan beginnen door het eerst een onderzoek van onszelf te doen. Waar is de maan geplaatst in onze horoscoop? Waar zijn we nog steeds aangesloten op zijn invloed als een opslag plaats van afgelopen karmische inplanting? Waar richt zich de focus van onze eigen gehechtheid, en het belangrijkste, waar is onze weerstand tegen de loslating? Zodra we de weg vinden, zullen we  continu worden geconfronteerd door dergelijke situaties tot  wij in staat zijn om door de "maan maya" waarin  we geboeid ons laten meeslepen de illusie te breken. We worstelen met het verleden, en onze instinctieve geheugen patronen om het oppervlak van het bewustzijn te bereiken. De strijd eindigt dan als een van de subjectieve, rijkelijk vaag binnenste, emotionele onrust. De strijd wordt meer objectiever en we worden geconfronteerd met onze eigen schaduw als we weer vrij zijn  het hogere leven te bereiken.Esoterische astrologie vertelt ons dat de maan op dit punt,  losdraaien is van haar greep op onze emoties. In plaats daarvan wordt er een ander planetaire kracht weer gegeven. Dit is de energie van Vulcan, esoterisch heerser van het teken Stier, en de planetaire energie die ons helpt breken met het verleden. Het is de energie van Vulcan, die nu werkt via de positie van de maan in uw horoscoop, dat deze banden met uw biologische karma verbreekt. Een grotere inclusiviteit begint, het worden weer gegeven van uw houding tegenover het leven en die emoties verbonden met de instinctieve natuur van de persoonlijkheid wordt vervangen door gevoelens en dringt erop aan meer in overeenstemming te komen met de liefdevolle wil van de ziel. U bent de strijd begonnen voor de emotionele vrijheiden, die leiden tot onze versie van deze dwang en bijlagen die niet langer onze hoger goed dienen.De volgende stap langs de evolutionaire weg naar het huis van de moeder is de planeet Uranus. Nadat Vulcan (die zoals wij wellicht herinneren de "smid van de goden" was) de hulpmiddelen van grotere bewustwording in zijn vurige oven heeft gesmeed (aangegeven door onze emotionele gevechten!), kunnen we nu stap vooruit met een groter gevoel van onze individualiteit en een vaste hand op onze creatieve ziel. In dit opzicht begint Uranus te werken door middel van de positie van de maan in onze horoscoop. Uranus, de planetaire revolutionaire wil achterhaalde ideeën en doctrines vervangen door nieuwe concepten, gedachten, en structuren, en daarmee onze deelname aan het grotere, collectieve leven van de mensheid. Wanneer we actief in dienst van de mensheid in het algemeen betrokken zijn, kunnen we er zeker van  zijn dat onze verbinding naar de ziel beveiligd is. Dit is een van de grootste zegeningen dat Uranus alleen onthullen kan door het hogere zelf als de esoterische heerser van weegschaal.Ten slotte komen we bij dat stadium in het leven wanneer de echte "hogere octave" van de maan wordt weer gegeven. Dit is Neptunus, de brenger van de sluier van emotionele illusie op het niveau van de persoonlijkheid, maar de initiator in de mysteries van het hart op het niveau van de ziel. Neptunus is de Soul-gecentreerde heerser van het teken Kreeft. Wanneer Neptunus de maan sluier verwijdert staan we voor de moeder. Onze les is voltooid. Of we nu een man of een vrouw zijn in de huidige incarnatie, we hebben geleerd hoe  alles en iedereen te koesteren. Onze liefde is grenzeloos, volledig inclusief en onvoorwaardelijk. Nu zijn we thuis gekomen.Laten we nu de positie van de maan vanuit een esoterische perspectief, en in elk van de twaalf tekens onderzoeken en bepalen wat haar doel in het ziel-niveau is:Maan in Ram: Mercurius, de esoterische heerser van ram is op de dezelfde Ray van manifestatie als de maan — de vierde — en zo een grote invloed heeft op de maan bij dit teken. In dit geval, helpt Mercurius zich te heroriënteren van de emotionele aard van de maan, zodat een groter contact mogelijk is naar het mentale lichaam. Dus wordt onze gevoelens en emoties worden een betere voertuig voor "de geboorte plaats van ideeën". Ram geeft een vurige impuls aan onze emotionele aard. In het niveau van de persoonlijkheid betekent dit dat een individu geneigd is om heel impulsief in hun zelf-expressie op  gaan, en het verhogen van de intensiteit van gevoelens in vurige uitbarstingen van passie. Op het niveau van de ziel is dergelijk vuur het vuur van de geest, zodat de persoon een veel grotere reikwijdte wordt van creatieve zelfexpressie.Maan in Stier: Een zeer krachtige plaatsing meestal met vermelding van een strijd tussen de creatie van formulieren voor one´s eigen plezier en persoonlijke veiligheid of toestaan zichzelf te zien als een voertuig voor het collectieve welzijn van alle. Overvloed is het sleutelwoord van dit standpunt als het individu op de weg met de maan in stier en er zal niets in de weg staan van materiële substantie, vooropgesteld dat het verstrekken en  het gebruik van die stof voor de dienst van anderen is. De maan in Stier moet zich geen  zorgen maken over het niets hebben van zichzelf, maar ware geluk in verband met een materiele stroom is enkel mogelijk via de transcendentie van persoonlijke verlangen. Vulcan is de heerser hier en zijn eerste Ray energie brengt de will-naar-good die kan worden uitgedrukt door de wet van rechts menselijke relaties, belichaamd door Venus, exoterische heerser van de stier.Maan in Tweelingen: Deze combinatie biedt een enorm potentieel voor de communicatie van harmonie en Rechts Human Relations via het schriftelijke of gesproken woord. Venus is de esoterische heerser van het teken en verbindt zich met Mercurius de heerser van Tweelingen op het niveau van de persoonlijkheid. Tweelingen is een tweede Ray teken (liefde/wijsheid) terwijl Venus de vijfde straal van de concrete mening (wetenschap en technologie ) activeert. Het doel van de Ziel-niveau van dit standpunt is zeer betrokken bij het maken van patronen van relatie- en communicatiemiddelen die achterhaalde modellen van sociale uitwisseling breken, zodat nieuwe manieren kunnen worden opgewekt voor het grotere goed van de mensheid.Maan in Kreeft: Dit stand punt geeft op het niveau van de persoonlijkheid, dat de krachtigste koppeling een persoon kan hebben tot het verleden. Hierdoor zeker een individu als zeer verzorgende maar het geeft niet noodzakelijkerwijs een kans voor evolutionaire groei als het niveau van persoonlijke gehechtheid aan de bekende te sterk is. Op het niveau van de esoterische ontstaat Neptunus als een macht van reële mogelijkheid als het is de Soul-gecentreerde heerser van dit teken en energiek is verbonden met het. De zesde straal van devotie handelingen door Neptunus en combineert met het derde (Active intelligentie) en zevende (Synthesis, order) Ray invloeden van kanker. Hierdoor is het individu om te maken van de milieus die een hoog niveau van de steun voor de collectieve ondersteunen. Zulk een persoon zou zeer bereid om te bevorderen die sociale omstandigheden die dienen ter ondersteuning van enige en alle humanitaire inspanningen die koesteren en ondersteunen.Maan in Leeuw: Op het niveau van de persoonlijkheid, kan de maan in deze teken geboorte een persoon die de belichaming van emotionele egoïsme is. Op een hoger niveau van exoterische expressie, kan dit stand punt resulteren in een zeer begaafd en overvloedig creatieve persoon. De moeilijkheid komt met one´s gehechtheid aan deze giften en de drang om erkend te worden voor hen. De test komt door Vulcan in deze positie vereist het individu te heroriënteren hun vurige gevoelens en natuurlijke talenten voor het welzijn van het collectief, waardoor in Leo´s met het tegenovergestelde teken, Waterman in het spel. Leo en Waterman zijn beide borden van de vijfde straal, waardoor dit een van de gemakkelijkste polariteiten om op esoterische niveaus. De maan in Leeuw geeft dus een kuieren kans zich te beroepen op die grote vijfde Ray les — de menselijke relaties van de wet van rechts — en de prachtige energieën van de vijfde straal planeet Venus.Maan in Maagd: Zoals de maan de esoterische heerser van dit teken is, geeft de plaatsing hierin een individu een sterk potentieel voor wereld service werk. Soul-niveau beoogt te onthullen het inwonende doel binnen de diverse vormen van leven. Dit is natuurlijk de liefde. De Maagd is de moeder die de Christus, symbool voor de ziel van de mensheid geboorten. De tweede en de zesde stralen zijn zeer krachtig in dit teken en leiden tot een diep gevoel van toewijding aan deze leven bezigheden die roepen en bewustzijn te verhogen. De effecten van Vulcan wanneer handelen door de maan in deze teken dienen zou te breken patronen van het egoïsme en de manipulatie van de materie naar one´s eigen, persoonlijke uiteinden.Maan in Weeg schaal: Deze combinatie is zeer gericht op de uitbreiding van de menselijke relaties van de meer persoonlijke dynamiek van Venus (exoterische heerser van het teken) in het meer collectief een onpersoonlijke rijken van Uranus (esoterische heerser). De maan focus voor de creatie van formulieren is gecentreerd op de harmonieuze vermenging van alle menselijke hulp bronnen. Uranus, de zevende straal planetaire expressie is zeer nauw betrokken met het beginsel van synthese. Wanneer de maan is in Weeg schaal en brengt in het spel de energieën van Uranus, is het individu dus zeer gericht is op het beginsel van "eenheid in verscheidenheid". Wanneer dit met de energieën van de Venus en rechts Human Relations combineert, zien we dat een maan in Weeg schaal persoon zeer nuttig zijn voor de werking van vele soorten humanistische plannen en projecten kunnen.Maan in Schorpioen: Wanneer een planeet in Schorpioen is is er altijd een gevoel van spanning. Schorpioen en de maan zijn beide verbonden met de vierde straal (harmonie door conflict). De vierde staat als de transformatie poort tussen de energieën van het ego-zelf en de ziel. Op het niveau van de persoonlijkheid is een persoon met de maan dat Scorpio altijd nodig is om de energie van de lagere emoties van egoïstische verlangens in een meer verfijnde gevoel natuur transmuteren. De maan wordt gezegd dat "vallen" in Schorpioen als de voedende kwaliteiten van de maan vaak ernstig in dit teken beperkt zijn. Maar vanuit het perspectief van de ziel-gecentreerde, betreft deze "val" de dood van de persoonlijkheid die "" door de energieën van de ziel gekapt is. Dus wil de Soul-niveau voor dit stand punt one´s buiten, formulier leven als een totale expressie gebruiken voor de genezende eigenschappen en verenigende kwaliteiten van de hogere zelf. De tests zijn vaak ernstige (Scorpio is niet een licht-gewicht teken!), maar de beloningen zijn zeer verheven.Maan in Boogschutter: De dualiteit van dit teken op de persoonlijkheid niveau manifesteert vaak als de strijd tussen persoonlijke wensen en one´s meer altruïstische idealen. Deze dualiteit is esoterisch opgelost wanneer de aarde en de derde straal dit stand punt vanuit de esoterische domineren, en men probeert om praktische oplossingen voor de behoeften van de mensheid. Idealisme fuseert met realisme, persoonlijke wensen zijn afgestemd voor de vrijlating van mensen in een breder inzicht in leven. Eens te meer de vierde straal is een zeer krachtige invloed, maar de maan in Boogschutter Soul-gecentreerde individu is klaar om te rijden weer in de strijd voor het welzijn van het collectief. Vulcan´s werk door middel van de maan in deze teken omvat de pauze naar beneden van het geloof, zo vaak naar personality.centered Sagittarians, dat hun begrip van het leven universele waarheid vormt. Zodra deze nederigheid is bereikt, kan de maan in Boogschutter koesteren via haar wijsheid.Maan in Steen bok: De beperkende energie van Saturnus, heerser van steen bok lessen op het niveau van de ziel zodat het individu, in plaats van gevoel emotioneel beperkt, ervaringen de vreugde van echte emotionele verantwoordelijkheid. Dit betekent dat de ziel-gecentreerde maan in steen bok persoon is gekomen om de realisatie van waar hun echte werk zich bevindt. Hij of zij kan deze taak omarmen als het is goed verdiend! De drang om te controleren van anderen (dus zeer aanwezig met de maan in steen bok op de persoonlijkheid niveau) heeft plaatsgemaakt voor het bewustzijn vermeld in deze regel uit de mantra van de Europese eenwording: "Laat de Soul Control de uiterlijke vorm en leven en alle gebeurtenissen, en de liefde die ten grondslag ligt aan de gebeurtenissen van de tijden tot leven te brengen." De mogelijkheid om de structuur van de kant van de vorm van het leven wordt vervolgens gebruikt door de persoon met de maan in steen bok om persoonlijke en collectieve middelen ten behoeve van de groep doeleinden benutten.Maan in Waterman: Van het niveau van persoonlijke emoties is dit niet de warmste noch de meest voedzame van maan posities. Het brengt weer een tendens voor een gevoel van impersonality die niet noodzakelijkerwijs zeer liefdevolle, alleen mogen worden losgekoppeld. Maar is de kwaliteit van het detachement absoluut essentieel voor het individu Soul-gecentreerd. Dergelijke koelte echter betekent niet een gebrek aan gevoel, noch de afwezigheid van liefde. Integendeel! Passion is vervangen door mededogen, self-absorption is getransformeerd door absorptie in het zelf, en onthechting van persoonlijke wensen wordt een voer tuig voor wereld service. Uranus natuurlijke associatie met dit teken in staat stelt om te functioneren op het niveau van de ziel als een instrument voor de uitvinding van nieuwe processen van sociale interactie en communicatie zodat het gevoel van de eenheid van de mensheid kan worden uitgedrukt aan anderen. We mogen vergeten dat Aquarius een vijfde Ray teken is en dus nauw met Venus verbonden is (Uranus is de esoterische heerser van weeg schaal) en de wet van rechts Human Relations.Maan in Vissen: Op het niveau van de persoonlijkheid, kan de veranderlijke aard van dit teken en de onstabiele kwaliteit van water leiden tot een oneindige mutatie van verlangen, dus het bestendigen van een leven van honger na iets dat nooit kan worden bereikt. Nog maakt dit zeer zelfde gebrek fixatie en de verbinding die vissen de oceaan van alle menselijke ervaring moet, het het teken met de eenvoudigste inwerkingtreding de universele waarheid van liefde. De functie van de vis door de dezelfde twee stralen (II en VI) als de polariteit, Maagd. De eerste ray kwaliteit van Vulcan wanneer u werkt door deze matrix voor het benutten van de wil (Ray ik) van de individuele naar toewijding (Ray VI) aan het plan van liefde/wijsheid (Ray II) vissen. Dit vindt plaats via de geleidelijke introductie van vissen van zijn of haar bijlagen bij de sensatie van emotie op het persoonlijke vlak zodat hij of zij de aanwezigheid van de ziel voelen kan. Zodra bereikt, zal de eerste straal the Way Home ( de weg naar huis ) wijzen.

alan oken
Een reactie posten