donderdag 28 februari 2008

Asteroïden Astrologie

Asteroïden


-
Sommige Asteroïden hebben sinds ze gevonden zijn een Astrologische betekenis gekregen, speciaal in relatie met vrouwen zaken en de invloed meer gerelateerd aan de vrouwelijke kant en de kracht van de godinnen.Deze kleine Asteroïden zijn oorspronkelijk gevonden in een baan draaiend rond de Zon in een gordel tussen Mars en Jupiter en bevatten duizenden Kosmische keien, soms met een kleine paar meter doorsnee en sommige zijn redelijk groot. Hoe het ook zij, deze Hemellichamen zijn variabel en deze die hier in dit artikel beschreven worden zijn in de moderne Astrologie nuttig gevonden. Er wordt gespeculeerd dat de Astroïde belt is gemaakt van overblijfselen van een grote uiteengevallen Planeet of het wordt gezegd dat het stukken zijn die op een dag samenvloeien en zo een nieuwe Planeet doen ontstaan. Wetenschappers weten het niet. Chiron, aan de andere kant, draait in een baan, veel verder weg, tussen Saturnus en Uranus, en wordt zo eigenlijk geen Asteroïde genoemd, maar een Sterretje, omdat Chiron niet in de baan ligt tussen Mars en Jupiter. De namen van deze Asteroïden zijn vandaag gebaseerd op de oude Grieks-Romaanse Godinnen, maar niet perse gebruikt in het Griekse of Romeinse systeem. In de onderstaande tekst, is de geacepteerde naam is eerst gegeven, met de correspendeerende naam uit de Mythologie of een andere cultuur groep. Verwarring ontstaat heel dikwijls, door de latere namen van de Asteroïden te gebruiken met verwante Asteroïden, want er bestaat een Asteroïde Demeter en een Asteroïde Minerva, enz.
-
Ceres:
-
De grote Moeder, of het principe van onvoorwaardelijke liefde. Ceres (Demeter) is de godin van vruchtbaarheid, en de gewassen (granen, het woord Cereal komt van het woord Ceres). De mythe van Ceres en het verlies van haar dochter Proserpine (Persephone) legt de cyclus uit van de ritme van de natuur en het diepere mysterie van dood en opstanding, de menselijke ziel en gedaanteverwisseling. Ceres en Pluto hebben dus een connectie ( in de Mythologie, Pluto Heer van de Onderwereld, ontvoerde haar dochter Proserpine, Godin van de Lente). Ceres regeert de structuur van de natuurlijke wereld en het ritme van het vrouw zijn, en vruchtbaarheid, ouderschap en voortplanting. Niettegenstaande, Ceres, de grootste Asteroïde, is zuiver een Malefic, en zeker bij Afflictie, dat iedereen duidelijk kan zien van de plaats waar Ceres staat in een ongelukken Horoscoop. Zelfs het even lezen van de Mythologie geeft dat aan, ze kan dus werkelijk, in haar verdriet en pijn, de hele wereld vernietigen, om datgene terug te krijgen, wat ze was verloren. Onder nieuwe Astronomische defenitie's, Ceres, de eerst ontdekte van de Astroïden, is nu geklasserd als "dwergplaneet". Zij heeft dit ook gemeen met Pluto....! Astrologisch, Ceres beschrijft hoe we kijken naar de zelf-waarde en naar ons gevoel over eigenwaarde, relatie van onze ouders en onze kinderen, onze gehechtheid, ons afhankelijk zijn van..., verliezen, scheidingen, onze afweizing, verdriet, delen, werk en productiviteit.
-
Juno:
-
Het goddelijke samengaan, of de grondbeginselen van het verwant zijn. Juno (Hera), de vrouw van Jupiter (Zeus, de OpperGod) regeert over vrouwelijke relatie's, in de rol als vrouw als bondgenoot en als partner. Op deze manier regeert zij over contracten en overeenkomsten, door haar verbinding met het trouwen. Juno's heerschappij was overschaduwd door de overwinning van Jupiter, dewelke het gebruik van trouwen en een ingerichte samenleving met een sociaal systeem introduceerde. Juno kan heftig zijn en is beperkt door een gevoels functie en een sociale verplichting. Haar donkere kant regeert de scheidingen, het uiteengaan, ontrouw, en de openlijke conflicten tussen de partners. De Astrologische Juno beschrijft de weg waarin we kijken naar de combineerbaarheid van de resultaten, de ontvankelijkheid naar anderen toe, het wederzijdse delen, vertrouwen, jalousie, egoïstisch gedrag, en kracht metingen.
-
Pallas Athene:
-
De oorlogsgodin, het principe van creatieve intelligentie en wijsheid. Athene (Minerva) was geboren uit het hoofd van Zeus (Jupiter), dus was ze de enigste Olympia die geboren was zonder moeder. Voorstellende het goddelijke weten, staat zij voor de vrouwelijke expressie's van het goddelijke verstand, of het perfecte begrijpen. Ze regeert ook over de vader/dochter relatie, en in alle incesteuze en mishandeling relatie's, waar een balans van kracht tot stand moet komen, en recht doen wedervaren. Pallas, de wijze, vrouwelijke oorlogsgodin, geeft zin en directie voor de moeilijkheden van de vrouwe'n om vrij te worden van de benauwende onderdrukking van de mannelijke krachten. Astrologisch beschrijft Pallas, hoe we kijken naar de resultaten van het leren, creativiteit, de dokter, politiek, genezen, vervreemding van relatie's, competitie, en de angst voor onze successen.
-
Vesta:
-
De eeuwige vlam, die voor altijd in ons hart brandt. Als het principe van concentreren en verbintenis, is Vesta (Hestia) een van de meest geestelijke van de godinnen.In de oude tijden, was zij de brandende energie in het hart van het leven en de maatschappij. Haar roep om zuivering is het signaal om te roepen om de waarheid. Astrologisch, beschrijft Vesta de weg die we volgen in de persoonlijke intregratie, werk, devotie, verplichtingen, kruisegingen, vervreemdingen van persoonlijke relatie's, en het plaatsen van sexuele verbintenissen gebaseerd op ontkenning, angst of intimiteit.
Een reactie posten