maandag 25 februari 2008

Retrograde Planeet Bewegingen Astrologie

Retrogade bewegingen

Bij de loop van de Planeten langs de hemel lijkt het soms of ze, vanaf de aarde gezien, achterwaarts lopen. Het is belangrijk dat men begrijpt waarin de invloed van een Retrograde Planeet verschilt van een Planeet die recht of voorwaarts loopt. Retrograde Planeten staan symbool voor de krachten die we niet zo gemakkelijk openlijk kunnen uiten. Meestal wordt het uiten van deze krachten ons afgeleerd als we jonger zijn. Het is dan ook een levenslang proces om goed met die specifieke Planeet om te leren gaan. We moeten eigen manieren vinden om die krachten tot uitdrukking te brengen en niet de maatschappelijke regeltjes volgen. Bij elke Retrograde Planeet in de Geboortehoroscoop treedt altijd een of andere vertraging op in zijn werkwijze; hij functioneert meer op een innerlijk niveau. Mensen met verscheidene Retrograde Planeten merken dat ze, om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan het ontwikkelen van hun eigen normen, waarden en doelstellingen. Deze mensen zijn veel individualistischer dan normaal en zijn niet bang om als ongewoon te worden beschouwd. Mensen met een aantal Planeten in Retrograde kunnen een heleboel vooruitgang boeken in het zelfinzicht. Een astroloog schenkt ook heel veel aandacht aan alle Planeten die tijdens het leven van iemand door Progressie van richting zijn veranderd.
Wanneer de Planeet, alvorens voorwaarts of achterwaarts te keren als gevolg van Progressie, op een vaste plaats blijft staan, is er een sterke betrokkenheid met die levenskrachten, met de huispositie, met die planeet en het huis waarover hij heerst. Een Planeet die bij de geboorte Retrograde loopt en daarna door Progressie voorwaarts gaat lopen, kan in die levensfase op een meer uiterlijke, vrije manier naar voren komen.
Let erop dat de Zon en de Maan nooit retrograde kunnen lopen.

-
Vroeger in de Arabische wereld, werd er voor je gezorgd als je 5 Planeten Retrograde had staan, want dan was je een Astroloog van formaat, en moest je niet gaan werken voor je levensonderhoud. Voor alles werd gezorgd.
-
Mercurius Retrograde
-
Deze persoon is zeer analytisch en kritisch op zichzelf. Vooral in zijn jeugd kunnen zich leerproblemen voordoen en beschikt hij mogelijk over gebrekkige lees- en communicatievaardigheden. Als volwassene is het voor deze persoon misschien moeilijk om de indruk te krijgen dat hij zijn ideeën eenvoudig aan anderen heeft overgedragen. Eigenlijk is deze persoon niet echt geïnteresseerd in de gebruikelijke gezellige praatjes en vermaakt hij zijn geest met diepzinnigere overdenkingen en psychologische studie, met name van zichzelf.

-
Venus Retrograde

-
Deze persoon heeft als kind niet geleerd hoe hij genegenheid moet tonen. In extreme gevallen is hij bang voor intimiteit en liefdesrelaties. Hij zal ongetwijfeld enigszins verlegen zijn en een gebrek aan belangstelling hebben voor oppervlakkige sociale contacten met anderen. Naarmate deze persoon zich ontwikkelt, zal hij zijn eigen unieke normen en waarden scheppen en waarschijnlijk meer ongebruikelijke, uitzonderlijke relaties aangaan. Deze persoon beschikt wellicht over een aanzienlijk artistiek talent. Hij heeft vermoedelijk andere opvattingen over geld dan het gewone volk.

-
Mars Retrograde
Deze persoon heeft als kind geleerd niet toe te geven aan woede. Als volwassene onderdrukt hij zijn woede of geeft hij hier op een uiterst explosieve, ongecontroleerde manier uitdrukking aan. Zijn moeilijkheden met zelfverzekerdheid wekken ook vaak de agressie van andere mensen op. Zelfstandige activiteiten kunnen ook een probleem opleveren. Periodes van lusteloosheid kunnen periodes van obsessief handelen afwisselen. Op seksueel gebied zijn er misschien remmingen. Wellicht richt hij zijn energie op activiteiten die hij alleen verricht of ongewone hobby's. Hij heeft geen interesse in rechtstreekse concurrentie en bezit alleen een intens verlangen om met zichzelf te strijden.

-
Jupiter Retrograde

-
Dit leidt veelal tot een verwerping van de gebruikelijke maatschappelijke of ouderlijke godsdiensten. Deze persoon zal geleidelijk aan zijn eigen levensfilosofie ontwikkelen en dat proces zal hem echt helemaal in beslag nemen. Alles moet, op zijn eigen voorwaarden, een betekenis hebben voor deze persoon. Hij vindt meditatie en bezinning veel belangrijker dan maatschappelijke status en rijkdom. Er kunnen zich problemen voordoen die te maken hebben met vrijgevigheid en bij deze persoon kan extreem optimisme plots omslaan in extreem pessimisme. Soms wordt deze retrograde planeet benadrukt in de horoscoop van mensen die grote problemen hebben om zwaarder te worden.

-
Saturnus Retrograde

-
Deze persoon ondervindt problemen die te maken hebben met de vader in zijn jeugd en dit leidt later in het leven tot moeilijkheden met gezagsdragers. Deze persoon mist ambitie en twijfelt aan zijn eigen vermogen om succes te hebben, ongeacht zijn ware talenten. Hij is bang om publiekelijk in de belangstelling te staan. Dit heeft tot gevolg dat hij zeer veel van zichzelf vergt, een sterke behoefte heeft om zichzelf te bewijzen en een neiging vertoont tot depressiviteit. Deze persoon is niettemin in staat om enorm door te zetten en kan een heleboel bereiken door middel van persoonlijke motivatie, zonder dat anderen hem hoeven aan te sporen.

-
Uranus Retrograde

-
Dit symboliseert de sterke behoefte van deze persoon aan innerlijke vrijheid. Soms komt dit tot uitdrukking in een aanhoudende reeks veranderingen voor de verandering op zich. Wanneer het leven goed verloopt, kan deze persoon in opstand komen. Hij is waarschijnlijk veel ongewoner dan andere mensen denken. Dit innerlijke gevoel van vervreemding kan betekenen dat deze persoon uitermate creatief is en zeer hoogontwikkelde intuïtieve vermogens bezit.

-
Neptunus Retrograde

-
Deze persoon heeft zeer sterk de neiging om de werkelijkheid te ontvluchten. Periodes van rustige overdenking zijn erg belangrijk voor deze persoon, daar hij erg gevoelig is voor de eisen en gevoelens van anderen. Als deze persoon erin slaagt niet in een complete droomwereld te leven, zijn er een heleboel mogelijkheden voor creatief succes of de toewijding van de eigen persoon aan een hoger ideaal.

-
Pluto Retrograde

-
Hier schuilt een reusachtige, naar binnen gerichte energie. Deze persoon, die in het bijzijn van andere mensen als gesloten en teruggetrokken overkomt, bezit een enorm geestelijk inzicht en is in staat om zichzelf weer totaal te herstellen. Deze persoon kan geweldige prestaties leveren, zolang hij zijn energie maar niet verbruikt in agressieve uitbarstingen.

Geen opmerkingen: