dinsdag 26 februari 2008

T-Vierkant Aspect Astrologie

Het T-Vierkant is een samenspel van 2 Planeten die een Oppositie vormen, en tegelijkertijd ook in een Vierkant staan met een 3de Planeet. De Planeet die een Vierkantsaspect vormt met de Oppositie, wordt de ApexPlaneet genoemd. Hij geeft belangrijke aanwijzingen over de werking van deze constellatie, omdat de samenwerking van de door deze Planeet gebundelde krachten met die van een Oppositie vrijwel altijd met spanningen, hindernissen en verstoringen gepaard gaat. Meestal blijkt dat ook in onze relatie's. Een dergelijk spanningspatroon is werkelijk een kwelling, want de ApexPlaneet heeft altijd de behoefte om het evenwicht en de rust te verstoren die de Oppositie juist wil hebben. De plaats van de ApexPlaneet geeft aan waar we die spanningen zullen ervaren. Het Teken- en Huis Positie tegenover de ApexPlaneet ( ook wel de lege poot genoemd), geeft ons belangrijke aanwijzingen over de manier waarop we de energieeën van het T-Vierkant het beste kunnen behandelen. Het Teken en het Huis kunnen ons informatie verschaffen over het levensgebied en de houding die we daarbij moeten aannemen, om tot een oplossing van dit complexe patroon te komen. Het beste waarop we dit kunnen doen,wordt dan aangegeven door de ApexPlaneet, die de basisbehoeften en de drijfveren aangeeft. Het T-Vierkant geeft ons meer motivatie en energie, dat komt door de extra wrijving en onzekerheid die door de lege poot worden gecreeërd. Met dit Aspect is het niet gemakkelijk om ons terug te trekken, omdat bij het T-Vierkant de structuur onvolledig is, waardoor het Aspect minder stabiel is en het evenwicht snel verstoord kan geraken. Maar toch brengt het T-Vierkant té véél opwinding, wrijving en dwang met zich mee om zonder mentale strijd verwerkt te kunnen worden. De Oppositie duidt hier op een gegeven tot het ontwikkelen van een grotere kans geving en een meeleven die men moet ontwikkelen voor hetgeen een ANDER nodig heeft. De ApexPlaneet kan dit ontwikkelen en geeft vaak de aard aan van de frustratie's, de blokkades, onzekerheden en verdedigingsreactie's die we dan bij onszelf tegen komen. Als het niet gaat en we kunnen dit Aspect niet aan, zijn we geneigd ruzie's aan te trekken en de Anderen van streek te maken door onze vijandige en egoïstische houding. Waneer we de energie van de ApexPlaneet verkeerd gebruiken, hebben de energieeën van de Oppositie de neiging om elkaar zeer negatief te beïnvloeden. Spanningen tussen de de beide energieeën gaan maar zelden te vér, zoals bij een gewone Oppositie wel het geval kan zijn, omdat de ApexPlaneet ze voordurend zal activeren en naar boven weet te brengen. Daarom is het dat een T-Vierkant zo'n sterke dynamische werking heeft; geen enkele behoefte blijft hier stil liggen. De ApexPlaneet kan ook voor onrust zorgen, en soms ook voor meer stress, zelfs meer dan dat we voor het oplossen van de ruzie's nodig hebben. De Planeet die een Vierkant vormt met de Planeten van de Oppositie kan de energieeën van de Oppositie in een verstoord evenwicht houden, waarbij de krachten niet opelkaar zijn afgestemd, en dan apart tot uiting komen. Tegelijkertijd kan de ApexPlaneet, als we tenminste die energie goed gebruiken, een helpende hand geven, waardoor de energieeën van de Oppositie Planeten worden gestimuleerd. Als we er positief tegenover staan, kan de overtollige energie die het krachtige T-Vierkant opwekt een echte uitdaging vormen; ze duwt ons dan met een duidelijk doel en dwingt ons de obstakels onder ogen te zien en te overwinnen. Er is een Hoofd-T-Vierkant( in de Hoofd Tekens), een Vast-T-Vierkant ( in de Vaste Tekens), en een Beweeglijk-T-Vierkant ( in de Beweeglijke Tekens).
Een reactie posten