maandag 18 februari 2008

Parallel - Contra-Parallel, Declinatie, OOB Astrologie


Parallel: is een Aspect tussen 2 Planeten die dezelfde hoek-afstand hebben in de Noordelijke of Zuidelijke Evenaar. ( De Aarde Evenaar geprojecteerd in de Ruimte) en als ze aan dezelfde kant staan met een maximale orb van 1°. 2 Planeten met dezelfde "Declinatie" worden Parallel genoemd. Dit Aspect zo zegt men werkt uit als een Conjunctie als 2 Planeten dezelfde Declinatie hebben en aan dezelfde kant staan van de Evenaar ( in Parallel).

-
Contraparallel: is een Aspect tussen 2 Planeten die samen dezelfde hoek hebben in de Noordelijke en Zuidelijke Evenaar. en een Oppositie maken met een maximale Orb van 1°. 2 Planeten in Oppositie zegt men staan Contra-Parallel. Dit Aspect werkt uit zoals een Oppositie als ze dezelfde "Declinatie" hebben aan de Oppositie kant van de Evenaar. ( Contra-Parallel).
-
Declinatie: in het coördinatie systeem van de Evenaar, met dezelfde hoek als een object dat boven of onder de Aarde is geprojecteerd in de Ruimte. Deze coördinatie correspondeerd met de breedte op Aarde. De andere coördinatie in dit systeem noemt men "Rechte Klimming".
Dank zij de Declinaties kennen wij seizoenen en dus ook een levenscyclus. Zonder Declinaties zou de Westerse Astrologie samenvallen met de Siderische astrologie. Zonder Declinaties zouden de Kardinale Punten en de Solstitia wegvallen, zouden dagen en nachten aan elkaar gelijk zijn.Vandaar dat Declinaties de basis zijn van onze Westerse astrologie.
-
Declinatie komt van het latijn "Declinatio" en betekent "afwijking" en verwijst naar de schuine stand van de Aarde. Deze bedraagt 23°26' . Het is de schuine stand van de Aarde die maakt dat we de Zon lager zien staan aan de hemel in de winter dan in de zomer. Vandaar dat we spreken van de Declinatie van de Zon. Deze loopt van +23°26' N (als de Zon deze declinatie heeft staat ze in longitude = breedte, op 0° Kreeft) tot -23°26' Z (dan staat de Zon in longitude op 0° Steenbok). De Maan en alle andere Planeten hebben eveneens een bepaalde Declinatie ten opzichte van de Aarde . Als deze nu een Declinatie hebben die hoger ligt dan de maximum Declinatie van de Zon (in dat jaar), dan zeggen we dat deze Out of Bounds staan.
-
Out-of-bounds Planeten zijn letterlijk; uit het systeem van de bescherming van het Ecliptica Zonne-patroon, wat erop wijst dat een persoon die geboren is met een dergelijke Planeet niet zijn grenzen / belemmeringen herkent; iemand die gelooft dat zij zich niet gebonden moeten voelen door de gewone beperkingen. Het geeft de wens aan en het vermogen om de grenzen te overstijgen van de grafiek en de uitoefening van de vrije wil. Een Planeet, zo is gezegd, wordt Out-of-Bounds wanneer zij boven de + of de - van 23° 26"28 ', Declinatie, Noord of Zuid staan.
-
Als je ook de Maan in zijn Declinatie bestudeert, dan sta je verwonderd over deze koningin van de nacht. De Maan is in haar gedragingen veel complexer dan de Zon, en het is dan ook niet meer als normaal, dat ze heerst over ons onbewuste, over de nacht, over onze dromen. De Maan kan OOB gaan van 23 N/Z 26-28 (de grenslijn) tot 28 N/Z 30 (het maximum). Je kan zien dat de Maan een 5 tal graden boven de Ecliptica (de schijnbare baan van de Zon) kan komen zowel in het Noorden als in het Zuiden.De Maan is wat betreft invloed het meest diepgaand voor ons. Ze beweegt de zee, eb en vloed. Wijzelf, mensen bestaan voor ruim 90% uit water. Het ligt dan ook voor de hand dat deze Maan wel degelijk een "invloed" heeft. Als de Maan OOB stond bij je geboorte dan zal deze Maan ook een "buitengewone" betekenis hebben. Normaal associëren we met de Maan begrippen zoals "basiszekerheid, veiligheid, verzorgen, grootbrengen, moeder, roots, verleden, …". Met een OOB Maan kunnen we stellen dat de basiszekerheid van de persoon op elk niveau onder druk wordt gezet (bedreigd wordt): emotioneel, fysiek, materieel, spiritueel en mentaal. Mensen met een OOB Maan lijden onder de druk van het turbulente van de Maan, en er is dikwijls een gevoel van verlies of van onzekere voorwaarden, vooral dan op, familievlak en i.v.m. lotsbestemmingen.
-
Kenmerken bij deze mensen met een OOB Maan in de "goede" richting zijn als volgt: "uniek, " "onafhankelijk", "toegewijd", "vrijheidslievend", "met een behoefte aan afzondering en eenzaamheid". Ze willen zich niet beperkt voelen door eender wat!
-
Als de Planeten OOB gaan, dan staan ze in longitude normaal gezien in de tekens die grenzen aan de Solsticepunten. Dit zijn de punten waar de Zon de maximum Declinatie bereikt: in de zomer is dat op 0° Kreeft en in de winter op 0° Steenbok; de Zon staat dan in Declinatie stil vandaar het woord Solstice punt (van het Latijn Sol = de Zon en stice = stilstaan): de Zon staat stil! Deze aangrenzende tekens zijn Steenbok, Boogschutter, Kreeft en Tweelingen: dus hoofd en beweeglijke tekens. Deze tekens zijn het meest geschikt om het "abnormale" gedrag van de OOB conditie aan te kunnen. Hoofd Tekens lossen problemen op door initiatief te nemen, Beweeglijke Tekens door zich aan te passen of een stap opzij te zetten. Echt non-conformistisch gedrag van de OOB Planeet doet zich voor als de Planeten tijdens hun OOB uitstap in longitude in de Vaste Tekens reizen. Dergelijk non-conformistisch gedrag vinden we terug bij Pluto, en zoals gezegd ook bij Venus, Mars en natuurlijk ook de Maan. De OOB conditie wordt dan nog versterkt. Immers de Planeet gaat steeds verder OOB, en de energie gaat meer en meer vrij, een factor die dramatisch tegengesteld is aan de inertia ( langzaamheid ) die geassocieerd wordt met Vaste Tekens. De openstelling aan kwetsbaarheid en het gebrek aan beheersing van de OOB conditie heeft een afkeer van de vaste stabiele zijnswijze. Hier is de energie betwistbaar, totaal niet gericht op natuurlijke veranderingen, oncomfortabel daarmee, gezien de behoefte om vast te houden en te bewaren.

-
Wat is men daar nu mee? En waar vind men dat terug!

-

Simpel::: Op de site van http://www.astro.com/, link onderaan deze pagina, kun je gratis een formulier afdrukken van je GeboorteHoroscoop. Naast de Positie's van de Planeten en eventuele Astroïden, vind je de kolom Breedte, Breedte is in het Engels "Latitude", en daarnaast de kolom "Declinatie". Zo zie je al in 1 oogopslag welke Planeten dezelfde Latitude hebben en welke Planeten dezelfde Declinatie hebben.
-
De N naast de Declinatie staat voor North = Zomer
-
De S naast de Declinatie staat voor South = Winter
-
Bij mij b.v. staat Mars op 22°13'02" N
-
en Saturnus staat op 22°35'16" S
-
Dit is een Contra-Parallel met een Orb van 22 Min. en 14 Booggraden
-
Jupiter staat op 23°09'42 S
-
en Saturnus op 22°35'16 S
-
Dit is een Parallel met een Orb van 1° 24"26', dit is iets meer dan de gebruikelijke Orb, maar toch gebruik ik die omdat het gaat over Buiten Planeten.
Deze gegevens worden dan bij elkaar gezet en "gelezen" zoals een gewone Horoscoop, dus met de Conjunctie, samenwerking, en met de Oppositie, strijd.
Jupiter staat bij mij op de Grens van OOB, en hij staat in eigen Teken Boogschutter. Ik krijg dus heel veel met Jupiter te maken. Zowel in "goede" als in "kwade" zin. Ook weet men hier mee dat als er een ongaspecteerde Planeet in de Geboorte Horoscoop staat deze toch een Conjunctie of Oppositie kan maken in Declanatie. Zo is deze Planeet niet meer ongeaspecteerd, en kan ze geduid worden zoals het hoort.
Een reactie posten