zondag 17 februari 2008

Secundaire Progressie's Astrologie

De Secundaire Progressies hebben te maken met de overeenkomst die er bestaat tussen de beweging van de Aarde om zijn as en om de Zon. De Aarde draait in 24 uur om zijn as (zonnedag) en in 365,24221 dagen om de zon. Daar heeft men uit afgeleid dat 1 dag in de efemeriden overeenkomt met 1 jaar in iemands leven. Een van de eersten die daar gebruik van maakte, was Placidus in 1637. Achteraf is er gekonstateerd dat er overeenkomstige verwijzingen in de bijbel staan, in Ezechiël en Numeri.
-
-
-
In dit stukje vind je de berekeningsmethode om zonder computer, maar wel met efemeriden voor middernacht de secundaire directies uit te rekenen. Het heeft geen enkele zin om dit te lezen en te proberen als je niet in staat bent om een gewone geboorte horoscoop te berekenen.
-
1 dag voor 1 jaar
-
De aarde draait in 24 uur om haar as en maakt in 1 jaar een volledige rondgang om de zon, dit is het uitgangspunt van de secundaire directie. Alle aspecten die zich in 1 dag vormen gelden voor de periode van een jaar. Je begrijpt dus, als we uitgaan dat iemand 90 jaar wordt, deze directies in de 90 dagen na de geboorte gevormd worden.
De directies die de planeten en huizen in één dag maken geven de trends aan voor het betreffende jaar.
Voor een geboorte horoscoop is de meest logische datum voor deze progressieve horoscoop de verjaardag van het jaar welke men wil bekijken.
Hoewel er nog tussenliggende standen berekend moeten worden is de berekening eenvoudig, wil je bijvoorbeeld het 31e levensjaar bekijken, dan tel je 31 dagen bij de geboortedag en bereken de Progressieve Horoscoop op precies dezelfde manier als een Geboorte Horoscoop, je gebruikt echter de Planeetstanden en de Sterrentijd van die betreffende dag, in elk computerprogramma gaat dit sneller dan dat je met je ogen kunt knipperen, maar nu zonder computer.
-
Tabel Dag
-
Het is ook mogelijk om met een tabel dag te werken, hierdoor kunnen we eenvoudig de planeetstanden uit de Efemeriden overnemen. Het nadeel van deze methode is, dat ze minder nauwkeurig is, waardoor een verschil van ongeveer een dag kan ontstaan, maar deze is niet zo van invloed bij deze Secundaire Progressies.
De Planeetstanden worden in de verschillende Efemeriden aangegeven voor 's middags 12:00 uur of middernacht 24:00 uur in Greenwich Mean Time (Wij gebruiken de Amerikaanse efemeriden, welke op middernacht beginnen). Dit is natuurlijk meestal niet de tijd waarop de berekening moet plaatsvinden en er moet helaas bijna altijd gerekend worden. Hoe moeten we daarbij te werk gaan.
Bekijken we de volgende tabel en we gaan uit dat 1 dag gelijk is aan 1 jaar, dan kun je heel simpel andere tijdseenheden berekenen.....


................1 Dag...........................1 Jaar

-------------------------------------

................24 uur..........................12 Maanden

................12 uur.............................6 Maanden

..................2 uur..............................1 Maand

..................1 uur..............................15 dagen

..................4 minuten......................24 uur of 1 dag

-
-

Met behulp van deze gegevens kunnen wij een zogenaamde tabel dag samenstellen, waarbij we dan in de efemeriden direct de lijn met planeet standen kunnen gebruiken.
Bijvoorbeeld: iemand is geboren op 22 mei 1944 in Leiden om 18:45 uur M.E.Z.T. Dit is 16:45 uur GMT.
Deze GMT moeten wij aanhouden, omdat de efemeriden voor deze tijden zijn samengesteld.
Wanneer wij efemeriden hebben met standen voor middernacht dan krijgen we de volgende berekening: De geboorte vond plaats om 16:45 uur GMT, dus middernacht is 07:15 uur later.
1 uur = 15 dagen, dus 7 uur is 105 dagen.4 minuten is 1 dag, dus 15 minuten is 3 ¾ dag.Om met een rekenmachientje te doen: (G.M.T.) 16:45 uur : 24:00 uur x 365 dagen.
Totaal is dit 108 ¾ dagen, afgerond 109 dagen.
De eerstvolgende middernacht stand in de efemeriden van 23 mei 1944 + 109 dagen, geldt dus voor 9 September 1944, dit noemen we de tabeldag.
De standen in de efemeriden die dus golden op 23 mei 1944 om middernacht zijn voor de Progressieve Horoscoop telkens ruim 109 dagen later. In dit geval gelden ze dus steeds voor 9 September van de jaren na 1944.
Met het uitgangspunt 1 dag voor 1 jaar geven de lijnen om middernacht in de efemeriden de volgende data:
23 Mei 1944 = 9 September 194424 Mei 1944 = 9 September 1945, 25 Mei 1944 = 9 September 1946 etc.
-
Wil je nu de Progressieve Secundaire posities berekenen voor een bepaald jaar, dan hoef je alleen maar het aantal dagen bij de geboortedag + 1 op te tellen, waarna je direct de planeetstanden af kunt lezen.
-
Stel dat we de Secundaire Progressies voor het 33e levensjaar willen berekenen, dan moeten we 33 dagen bij de geboortedag optellen. We komen dan op de datum 24 Juni 1944.Voor de tabel dag gaan we uit van de middernacht stand van de dag na de geboorte, in ons geval is dit dan 25.6.1977.
We zien hier de Maan 22° in het teken Leeuw staan, Mercurius ongeveer 25° Tweelingen, Venus ongeveer 02° Kreeft, Mars ongeveer 19° in Leeuw en Jupiter 24° Leeuw. Zet je deze standen rond de geboortehoroscoop, dan kun je met deze gegevens bepalen onder welke invloeden de geborene dat jaar staat.
De ascendant, M.C. en de huizen van deze progressieve horoscoop vinden we door de sterrentijd van die betreffende dag op te tellen bij de G.M.T. van de geboorte horoscoop, waardoor we de nieuwe standen voor het betreffende jaar in de huizen tabel kunnen vinden.
In ons voorbeeld willen we de stand uitrekenen van het 33e levensjaar, dit is dus tussen 24.6.1944 en 25.6.1944.
-
Grote veranderingen zijn vaak te vinden, doordat de Zon, Maan, Ascendant of M.C. van teken veranderen in de Geboorte Horoscoop, je ziet de Geboorte Horoscoop is altijd de basis.
Een Progressieve Horoscoop is dus altijd een persoonlijke hulp Horoscoop en kan nooit los gezien worden van de Geboortehoroscoop.
Een reactie posten