dinsdag 19 februari 2008

Heersers en Dispositors en Mede-Heersers Astrologie

HEERSERS VAN RAM
-
Heerser : Mars.
Verhoging : Zon, Pluto.
Val : Saturnus.
Vernietiging : Venus.
Affiniteiten : met Jupiter, Uranus.
-
HEERSERS VAN STIER
-
Heerser : Venus.
Verhoging : Maan.
Val: Uranus
Vernietiging : Mars, Pluto
Affiniteiten : met Saturnus, Jupiter.
-
HEERSERS VAN TWEELING
-
Heerser : Mercurius.
Verhoging : Mercurius & Lilith.
Vernietiging : Jupiter.
Val : geen(?).
Affiniteiten : met Saturnus, Uranus.
-
HEERSERS VAN KREEFT
-
Heerser : Maan.
Verhoging : Jupiter, Neptunus, Pluto.
Val : Mars.
Vernietiging : Saturnus, Lilith.
Affiniteiten : met Venus.
-
HEERSERS VAN LEEUW
-
Heerser : Zon.
Verhoging : Neptunus, Lilith.
Vernietiging : Saturnus, Uranus.
Val : Mercurius, Pluto ?
Affiniteiten : met Mars, Jupiter.
-
HEERSERS VAN MAAGD
-
Heerser : Mercurius.
Verhoging : ook Mercurius.
Vernietiging : Jupiter, Neptunus.
Val : Venus.
Affiniteiten : met Saturnus.
-
HEERSERS VAN WEEGSCHAAL
-
Heerser : Venus.
Verhoging : Saturnus.
Vernietiging : Mars.
Val : Zon.
Affiniteiten : met Mercurius.
-
HEERSERS VAN SCHORPIOEN
-
Heerser : Mars, Pluto.
Verhoging : Uranus, Neptunus.
Vernietiging : Venus.
Val : Maan.
Affiniteiten : met Lilith.
-
HEERSERS VAN BOOGSCHUTTER
-
Heerser : Jupiter.
Verhoging : Pluto, Neptunus.
Vernietiging : Mercurius.
Val : ook Mercurius.
Affiniteiten : met Zon, Mars.
-
HEERSERS VAN STEENBOK
-
Heerser : Saturnus, Lilith.
Verhoging : Mars.
Vernietiging : Maan.
Val : Jupiter, Neptunus.
Affiniteiten : Mercurius.
-
HEERSERS VAN WATERMAN
-
Heersers : Saturnus, Uranus.
Verhoging : Pluto
Vernietiging : Zon.
Val : Neptunus, Lilith.
Affiniteiten : Venus.
-
HEERSERS VAN VISSEN
-
Heersers : Neptunus, Jupiter.
Verhoging : Venus,(Pluto?).
Vernietiging : Mercurius.
Val : ook Mercurius.
Affiniteiten : met de Maan.

-
HEERSENDE PLANEET
-
De heersende Planeet voelt zich goed. Deze geeft het
individu, vooral wat de buitenwereld betreft, weinig
problemen. Toch kunnen door tegenstrijdigheden deze
planeten gevaarlijk worden.
Het individu zal zich gemakkelijk in de gebieden van de
betreffende planeet, in de buitenwereld kunnen integreren.
-
PLANEET IN VERHOGING
-
De planeten in verhoging zijn minder sterk dan de
heersende planeten. Toch zijn deze ook belangrijk.
Exalteren betekent: zaken zodanig verheffen dat een vorm
van waardigheid bereikt kan worden. De populaire betekenis
kan ook van toepassing zijn: een geëxalteerde individu
monumentaal zijn...
Deze persoon kan zich gemakkelijk (wat betreft deze
planeet) in de buitenwereld integreren.
-
PLANETEN IN VAL
-
Planeten in val vormen een kracht die zich naar beneden
richt. Het is zowel een sterrenbeeld van zelfbeschouwing,
dieptepsychologie, innerlijke strijd als in andere gevallen
één van mislukking, faillissement of verval.
Het individu kan zich moeilijk, wat betreft deze planeet, in
de buitenwereld integreren.
-
PLANEET IN VERNIETIGING
-
Planeten in vernietiging zouden moeten worden gebruikt als
kracht die men aan anderen geeft. Op deze wijze gebruikt,
zijn deze minder negatief.
Het individu kan zich moeilijk, wat betreft deze planeet, in
de buitenwereld integreren.
-
-DISPOSITOR
-
Een Planeet is Heerser van een Teken in de Horoscoop als de Dispositor op een andere plaats staat.
-
B.v. Jupiter staat in Vissen, en daar is Neptunus Heerser van, en Neptunus is daardoor de Dispositor van Jupiter. Hij zegt als het ware; jij doet mijn werk. Hij stelt a.h.w. zijn Huis te beschikking, aan een Planeet. Wordt de Dispositor door een Aspect verzwakt of staat de Dispositor zelf zwak, dan zal ook de Heerser over dat Teken verzwakken. De éne neemt de andere mee. Een planeet kan niet alleen Dispositor van een andere Planeet, maar ook van Huis. Nl. als hij de Heerser is van het Teken dat op de Cusp van dat Huis staat. B.v. Als het Teken Waterman op de Cusp van het 6de Huis staat, is Uranus daar Dispositor. Daardoor bepaalt hij de stijl van al wat in dat Huis gebeurt, en neemt hij dat Huis mee naar de plaats waar hij zelf staat. B.v Als Heer 8 in een Horoscoop in 2 staat, dan gaat het bezit van anderen naar de eigen geldbuidel, hetzij door erfenis, hetzij door diefstal of wat dan ook. Bij de beoordeling van de Horoscoop is het noodzakelijk, na te gaan waar de Heren van de Huizen blijven.
-
Wat is belangrijker: De Planeet die in een Huis staat, of de Planeet die er Heerser van is!
Dat kan men niet vergelijken, daar ze een verschillende functie hebben. Net zo als de huurder die een andere rol speelt in het huis dan de huiseigenaar, die ergens anders woont. De grote beslissingen komen van de huiseigenaar, maar de dagelijkse beslommeringen komen van de bewoner. B.v. als Heer 6 in 12 komt, raakt men die baan (6), kwijt ( 12), ondanks door het feit dat b.v. met Jupiter in 6, daar altijd aangenaam heeft gewerkt.
-
Men kan in een Horoscoop de baan van de Dispositors volgen.
B.v. in een Horoscoop met Ram op de Ascendant kijkt men waar Mars, Heer 1, is, en blijkt Heer 1 b.v. in Boogschutter in 9, dan is Jupiter zijn Dispositor, en staat die dan b.v. in Kreeft, dan is de Maan Dispositor, zo ontstaat er een lijn van Mars over Jupiter, naar de Maan enzo verder. Dit is het grondpatroon van de gang van zaken van de Ziel, dat Lichaam en Lot. Vaak komt op die manier een Planeet terug naar één die hem voorafging, zodat de baan doodloopt. Men ziet bij zo iemand dan ook vaak de gedachtengang in een kringetje rond draaien en altijd weer op hetzelfde terug komen.
-
MEDE-HEERSER
-
Als er op een Huis nog een 2de Teken staat, dan noemt men die Planeet die over het Teken van die Cusp heerst, Heer van dat Huis, en de andere de Mede-Heerser. Vaak bestaat dan zo'n Huis uit praktisch 2 apart functionerende delen, en vaak komt het ene na het andere aan bod. B.v. 2 beroepen, 2 huwelijken, enz.
Een reactie posten