woensdag 13 mei 2009

Elementen Astrologie


De elementen : vuur, aarde, lucht en water
-
Onderstaande begrippen vormen de basis van de astrologie. Ze zijn het cement om één van de peilers te kennen en te begrijpen waarop astrologie steunt, namelijk de kennis en de astrologische betekenis van de tekens van de dierenriem. De tweede peiler waarop astrologie steunt is de kennis en de astrologische betekenis van de planeten. We kennen vier elementen : vuur, aarde, lucht en water. In de astrologie kent men deze elementen als bewustzijnstoestanden. Denk hierbij dus niet aan de fysische verschijningsvormen zoals we het vuur, de aarde, de lucht en het water kennen.
-
HET ELEMENT VUUR
Algemene kenmerken :
Is de begeesterende, vitaliserende kern in ons die tot leven wil wekken.
Geeft moed, lef.
Laat zich gelden, is ondernemingsgericht.
Wil stralen en schijnen, wil gezien worden.
Vuur is opwarmend, opwekkend en stimulerend.
Men krijgt er warm van.
Is het lef en de moed om iets tot leven te wekken, iets van zichzelf uit te dragen.
Maakt soms arrogant : ik ben de mooiste, de beste, de liefste, de grootste.
Is echt het levensvertrouwen, zitten wel eens in zak en as maar herpakken zich.
Kan kwetsen.
Is genereus, gaan anderen opwekken.
Kan ook schroeien.
Vuurtekens willen het centrum zijn en iedereen moet het zien.
Nadeel is :
zijn egocentrisch en egoïstisch.
-
De kenmerken van de vuurtekens :
1. Ram : is een vuur en hoofdteken.
Stort zijn vuur en leven op een ongecontroleerde wijze uit.
Wil zich bewijzen.
Is heel ongeduldig om zich te tonen.
Met vuur en vlam slaan ze zich door het leven.
Het vuur komt uit zichzelf.
Is vaak egocentrisch.
Is heel vaak competitief.
Verslijten zich met de jaren.
2. Leeuw : is een vuur en vast teken.
Houdt zijn vuur en leven vast en zal trots opzwellen als de bezitter van het levengevend vuur.
Gaat ook schijnen.
Gaat zich het levenscentrum van het heelal wanen en alle huisgenoten als slaven rondom zich scharen.
Geven soms wat van hun vuur weg aan hun slaven en onderdanen.
Hebben de warmte van het hart. Zal zijn omgeving heel erg beschermen en liefde geven.
Is de baas. Men moet zich onderdanig opstellen tegenover de Leeuw.
Zeer egocentrisch.
3. Boogschutter : is een vuur en beweeglijk teken.
Wordt gekenmerkt door wisselend vuur en drukt zich uit als het leven dat opgenomen en terug afgestaan wordt.
Is de verspreider van het vuur, van de ideeën.
Overal stookt hij zijn vuur. Loopt met het vuur in zijn broek rond. Overal geeft hij zijn vuur weg.
Is de propagandist, de predikant die met overtuiging zijn ideeën (zijn vuur) naar buiten brengt.
De ideaal zoeker.
Zoekt om opgekikkerd te worden.
-
HET ELEMENT AARDE :
Algemene kenmerken :
Oog voor de materiële waarden en de stoffelijke wereld.
Schoonheid, gewicht, wet en dogma zijn van uiterste waarde.
Is nuchter, realistisch, praktisch, zakelijk, voorzichtig, terughoudend, pessimistisch.
Kijkt naar zijn rendement, hoeveel brengt het op, hoeveel verdien ik eraan. Voortdurend wordt ernaar gestreefd het bereikte te verbeteren in rendement, bezit, kennis en materiële referentiepunten.
Kan goed omgaan met zijn praktische werkelijkheid, is heel vaak materiebewust.
Kijkt een beetje wantrouwend naar de wereld.
Zal zo maar niet iets geloven of aannemen; is een teken dat de vinger in de wonde moet steken om het te geloven; moet de concrete bewijzen hebben.
Zijn vaak trouw, realistisch, maar vooral bang. Men neemt geen risico's.
Nadeel van te veel aarde : men is te bang.
Voordeel van veel aarde : men kan omgaan met de werkelijkheid.
Lopen wat voorovergebogen, vooral Maagd en Steenbok.
-
De kenmerken van de aardetekens :
1. Stier : is een aarde en vast teken.
Houdt van zijn aarde, van zijn geboortegrond die hij nu en dan betast en vasthoudt.
Houdt van zijn woning en zijn buren.
Eet graag.
Moet voelen, heeft een sterk ontwikkelde tastzin.
Is een sensueel teken, betast zijn partner graag.
Mist lef, ziet de nadelen te sterk, houdt rekening met de materie.
Veel planeten in Stier duidt op continuïteit.
2. Maagd : is een aarde en beweeglijk teken.
Aarde die wisselend is of aarde die aan onderzoek onderworpen wordt.
Is voorzichtig, een piekeraar.
Houdt niet van tasten, is wat preuts.
Is heel erg bezig met de werkelijkheid.
Is het werkende teken, men wil de aarde opkuisen.
Is het teken van kuisheid, hygiëne, gezondheid, wetenschap.
3. Steenbok : is een aarde en hoofdteken
Aarde die naar buiten stroomt, of vormen en wetten die aan anderen opgelegd worden.
Houdt vaak rekening met de concrete werkelijkheid.
Is heel nuchter, zakelijk en respecteert hetgeen vast ligt.
Gaat vaak vormen maken, wat vast is : regels, wetten.
Is orde en tucht, is een maatschappelijk teken.
Is het teken van de wetmatigheden van de samenleving.
Laat de aardse normen respecteren.
-
HET ELEMENT LUCHT : Algemene kenmerken :
Met het element lucht bereiken we het hogere van ons zijn.
Is het cement van de samenleving, dat de communicatie brengt, het verspreidt, het toetst. Hecht tegelijkertijd een overdreven belang aan ideeën en intellectualisme.
Lucht maakt vaak de mens met de ideeën aan wie de moed (=het vuur) of de zin voor de realiteit (=de aarde) ontbreekt om iets te realiseren in het leven.
Maakt licht en luchtig.
Is een denkend wezen, maakt veel plannen, heeft veel ideeën, informeert zich, heeft interesse en is steeds op zoek naar informatie en communicatie, praat soms heel graag.
Nadeel : soms teveel communicatie; teveel bij praten blijven; teveel bij het denken blijven; teveel bij plannen blijven, niet tot de actie overgaan.
-
De kenmerken van de luchttekens :
1. Tweelingen : is een lucht en beweeglijk teken.
De wisselende lucht, of het opnemen en het doorgeven van de lucht, de informatie.
Loopt alle straten af voor nieuws en een babbel. Is nieuwsgierig.
Is heel handig in communicatie.
Veel praten, graag praten. Is een doorgeefluik voor informatie.
Wat wel ontbreekt is de duurzaamheid.
2. Weegschaal : is een lucht en hoofdteken.
Naar buiten stromende lucht, neiging de anderen iets mee te delen uit zichzelf. Moet kunnen praten over zichzelf.
Houdt van praten, van communicatie.
Is het typisch relatieteken, "ik wil iemand vinden die mij begrijpt".
Moet zich betrokken voelen met anderen.
3. Waterman : is een lucht en vast teken.
Het vasthouden van de lucht, neiging een vaste wereldbeschou-wing te verwerven.
Heeft zijn ideeën over alles, rare, bizarre gedachten, zijn aparte denkers.
Sterk plannend naar zijn toekomst en heeft veel ideeën, maar blijft bij zijn ideeën steken.
Zijn de denkers, zijn specialistisch bezig met hun ideeën.
Alles is goed onderbouwd, maar men begrijpt ze meestal niet.
-
HET ELEMENT WATER :
Algemene kenmerken :
Is het karmisch element.
Veel planeten in water duidt op een incarnatie waarbij veel karma moet ingelost worden. Vaak spoelen de tranen van de emotie het opgestapelde gif (=karma) weg. Is zuiverend.
Vreet de sterkste rotsen aan, maar maakt ook alles zacht en vruchtbaar.
De omstandigheden waaraan u niets kan doen, waarop u geen impact hebt; het begint rond uw hoofd te druipen en u zit dan in de regen.
Is het onbewuste element, een gevoelsrelatie; u ervaart iets en u bent machteloos.
Is het fatale element, het valt op je hoofd, laat alles wegvloeien, verlost.
Is emotie, emotionele betrokkenheid met anderen.
Is sterk associatief, men vervloeit met anderen.
Is spiegelend en fantasierijk.
Het reflecteert de noden van de mens (de noden = het onbewuste), hetgeen zich noodwendig aanbiedt (vaak op een originele wijze).
Veel keuzen worden noodwendig gemaakt, waarom de nood om "dat" te doen.
Is heel sociaal, aanvoelend, psychisch.
Zijn mediamiek, voelen mensen aan, voelen de sfeer.
-
De kenmerken van de watertekens :
1. Kreeft : is een water en hoofdteken.
Water dat naar buiten stroomt en zijn vruchtbaarheid aanbiedt.
Een huisje gaan bouwen, zorgend, verzorgend. Beschermen het kleine nest. Gaat graag in een nest gaan zitten bij anderen, inkapselend.
Heeft zijn buien, buiig teken. Is aan stemmingen onderhevig.
Is het verleden. Is bezig met herinneringen uit het verleden, uit dit leven, maar wordt ook vaak onbewust geconfronteerd met herinneringen uit vorige levens. Dit geeft hen vaak angstgevoelens.
Is heel gevoelig, gaat zich inkapselen, binnenin zacht, buiten hard.
Is associatief met een aantal mensen, de rest zit buiten.
Fantasierijk.
Emotioneel betrokken, sociaal; gaat vaak in sociale sectoren werken.
Bezorgd, is het zorgend teken.
Is zeer mediamiek.
2. Schorpioen : is een water en vast teken.
Is emotie die vastgehouden wordt. Willen ook anderen vasthouden. De drijfveren zijn altijd passioneel, gefrustreerd.
Water dat vastgehouden wordt en een dode poel wordt of reikt tot in de oorsprong.
Is de passie, het water, de emotionele gedrevenheid. Is passioneel.
Is een diep teken. Heeft diepe emoties.
Zijn pro of contra, heel sterk gedetermineerd teken.
Soms zijn ze gevaarlijk.
Is een sterk teken. Is het teken van dood en wedergeboorte.
Heeft bepaalde geheimen.
Is het meest strategische teken. Is een aanvoelend teken.
Wil afdalen in het diepere van de mens, en van het leven.
3. Vissen : is een water en beweeglijk teken.
Water dat beweegt en alles oplost en wegspoelt. Emoties die alles oplossen.
Meelevend met de emoties van anderen.
Is het oplossen van alle grenzen, ook op mystiek niveau, de totale verbondenheid. Is het mystieke teken bij uitstek.
Zal zich vaak opofferen. Is heel onrealistisch.
Heeft grote emotionele betrokkenheid, en laat als het ware alles over zijn rug lopen.
Is een typisch handelsteken, zal er zich in alle mogelijke situaties doorslaan.
Kunnen meestromen met een situatie, nemen de kleur van de omgeving
aan.
Een reactie posten