donderdag 31 januari 2008

Teken van Jupiter

Dit is het teken van Jupiter zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie. Jupiter is Heer van Boogschutter, en van het Negende Huis in de Astrologie. Boogschutter is een Vuurteken.
.
.
.
.
.
.
Jupiter is de planeet van het uitdijen, mens, dier, en plant laat hij groot en dik worden. Als Jupiter op uw Ascendant staat of hij komt er over in Progressie of Conjunctie, dan is het zeer waarschijnlijk dat u een beetje uitdijdt. Dus enkele kilo's aankomt. Ook uw bezit laat hij uitdijen, bij goede Aspecten in de Horoscoop maakt hij rijk en welvarend, maakt door de rente dat uw geld aangroeit, en geeft de akkers grote oogst. Jupiter schenkt de mens zijn goedheid, verdraagzaamheid, het gevoel voor recht en voor godsdienst. Het positief denken. Hij is de godheid die optreedt als vaderlijke opvoeder, die zegent, maar ook vermaant en zelfs straft. Die van zijn kinderen verwacht dat zij trouw in hem blijven geloven in alle omstandigheden, en die hen dan ook uit ramp en ongeluk redt, vaak op wonderbaarlijke wijze en meestal op het laatste moment. Zo is er als Pluto conjunct Jupiter staat een grote kans dat u geld gebrek zult hebben, en dit voor vele jaren omdat Pluto er héél lang over doet om een aspect voorbij te gaan; maar u zal nooit geen honger hebben, en als de nood (jawel) het hoogst is, is de redding in de vorm van Jupiter nabij. Niet om alles tegelijk op te lossen, maar toch om enige adem ruimte te scheppen. Gaat Jupiter over iemands Midhemel ( het Tiende Huis), dan geeft hij huwelijksgedachten, hij staat ook voor de uitbreiding van het gezin, Jupiter geeft het domme geluk, optimisme en geluksgevoel. Blind vertrouwen, positief denken, laat altijd op krediet kopen, en nooit sparen. Hij is opschepperig, luchthartig, verkwistend, geen kontrole, en huichelt. Hij eet en drinkt rijkelijk, is breed van opvatting, nog al dikwijls uit gemakzucht, en altijd vrijzinnig. Hij oordeelt rechtvaardig, verandert het kwaad in goed, heeft lief zonder zwakheid en straft zonder haat. Hij doet intuïtief het juiste op het goede ogenblik. Met goede Aspectering is hij ook een genezer, die door een klopje op de schouder of met een bemoedigend woord de zieke al geneest. Jupiter geeft ook de profeet, die gods wil verkondigt, Jupiter leest niet en schrijft niet, hij WEET, wat hij nodig heeft wordt hem ingegeven, en zijn z'n kinderen in nood dan trekt hij ze op het laatste moment weer op het droge.
Een reactie posten