donderdag 31 januari 2008

Jupiter


Zeus is de oppergod uit de Griekse mythologie, ( Bij de Romeinen Jupiter geheten), die heerst vanop de berg Olympus. Hij beheerst alle goden.
Oorsprong van de naam Zeus: Zijn naam is verwant met het Indo-Europese Djev (stralende), en het latijnse dies (dag). Dit duidt op verwantschap met zijn taken en functie: hij is voornamelijk hemelgod. Over alles wat in de natuur gebeurde, had hij de macht. Zo kon hij bliksems oproepen, wolken bijeendrijven, regen en sneeuw oproepen,... Dit is ook één van de redenen waarom hij altijd hoge bergen als verblijfplaats had: de Ida op Kreta, de Lycaeus in Arcadië,... Zijn meest bekende verblijfplaats was wel de Olympus in Thessalië. Zijn heilige vogel was de adelaar (dit was ook het teken voor bliksem), zijn heilige boom de eik, en zijn schild de aegis. Hij gaf voortekenen door aan de mens door middel van bliksems, donderslagen vluchten van vogels en regenbogen. Al vanaf de Mikeense tijd (1600 tot ca. 1100 v.C) was hij de centrale god in het Griekse Pantheon (dit wil zeggen: alle goden). Hij was het hoofd van de godenfamilie, naar de hoofden van de grote, machtige families op aarde. Heel zijn familie woonde samen met hem op de berg Olympus, en ze moesten hem allemaal gehoorzamen. Alle koningen en vorsten kregen hun macht van Zeus, en moesten tegen hem dus verantwoording afleggen. Hij was ook de god van de raad, de beschermer van de volksvergadering en de controleur van de eed.
Cronos was de vader van Zeus. Hij had ooit van een orakel gehoord dat één van zijn zonen hem van de troon zou stoten. Hierdoor verzwolg hij al zijn kinderen. Rheia, de moeder van Zeus, wist Zeus' geboorte echter geheim te houden, en zo ontsnapte hij aan deze gruwelijke dood. Hij werd opgevoed door nimfen in een verre donkere grot in Kreta. Toen Zeus volwassen was, ging hij naar zijn vader en vertelde hem de waarheid over zijn geboorte. Zeus eiste ook dat Cronos al de rest van zijn kinderen teruggaf. Deze waren immers godenkinderen, en dus onsterfelijk. Hierdoor ontstond er een hevige strijd tussen vader en zoon. Cronos had hulp van alle Titanen. Zeus bevrijdde echter de Cyclopen, honderdkoppige reuzen, uit de gevangenis van Cronos, en kreeg daarom hun hulp. De cyclopen konden bliksemschichten maken, en deze werden door Zeus net zolang tot hij de overwinning behaalde naar beneden geslingerd. Door deze overwinning werd Zeus baas over de hele wereld. Al zijn verzwolgen broers en zussen werden teruggehaald. Dit waren onder andere Hades, Hera en Poseidon. Met deze goden werd een nieuwe generatie gesticht: die van de Olympische goden.
Een reactie posten