zaterdag 2 februari 2008

UranusUranus MythologieHet begon allemaal met Chaos, een vormeloze, duistere diepte. Toen verrees Gaia, (Moeder Aarde). Daar zouden de mensen en de dieren wonen. Zij schiep de aarde en al zijn bergen, rivieren, woestijnen en oceanen. Onder de aarde is de Tartarus, dat even ver is als de hemel erboven. Toen verscheen Eros (Liefde). Zijn aantrekkingskracht zorgde ervoor dat de goden, de reuzen, de dieren en de mensen konden bestaan. Uit de afgrond, onder Gaia kwam Erebus (Duistere Onderwereld), en boven haar Nyx (Nacht).
Intussen bracht Gaia, eenzaam en getroffen door Eros, uit zichzelf een eigen minnaar voort, Uranus (Hemel). Toen verbond ze zich met Uranus, om alle dieren en vogels op aarde lucht te geven.
Dankzij Eros kregen Gaia en Uranus kinderen. Ze kregen twaalf kinderen, zes zoons en zes dochters. Zes dochters: Thea, Phoebe, Tethis, Themis, Rhea (van de aarde), Mnemosyne (Herinnering) die ons helpt de mythen te onthouden, Zes zonen: Oceanus (van de oceaan), Coeus, Crius, Iapetus en de verblindende Hyperion (Zon). De jongste was de sluwe kleine Cronus. Later kregen ze nog meer kinderen: drie cyclopen, die elk één oog hadden en drie Hecatoncheiren die elk honderd armen hadden en vijftig hoofden.
Het ene kind was lelijker dan de vorige. Uranus kon zijn kinderen vanwege hun uiterlijk niet meer aanzien. Zodra er één werd geboren, stopte hij ze terug in de grotten van Gaia's baarmoeder. Dat deed haar pijn. Ze vroeg daarom aan haar kinderen of iemand hem kon straffen. De kleine sluwe Cronus ( Saturnus )was de enige die dat wilde. Gaia gaf hem een diamanten sikkel. Toen Uranus zijn vrouw die nacht wilde beminnen, castreerde Cronus zijn vader en slingerde zijn geslachtsdelen weg. Toen deze in zee terechtkwamen, vermengden de golven zich met het zaad van Uranus tot schuim. Uit dit schuim werd Aphrodite ( Venus )geboren. Aphrodite betekend dan ook “Uit schuim geboren”.In zijn woede gaf Uranus zijn kinderen de scheldnaam Titanen. Uiteindelijk nam Cronus zijn vaders troon over.
Cronus trouwde met zijn zuster Rhea en het stel kreeg kinderen. Uranus en Gaia vertelden hem dat hij door één van zijn eigen kinderen van de troon gestoten zou worden. Dus iedere keer wanneer zijn vrouw een kind baarde, verslond hij het. Rhea's hart brak en ze kon het niet maar aanzien dat zij haar kinderen verloor. Bij de geboorte van het zesde kind, hij heette Zeus, vluchtte ze naar Kreta, waar de nimf Amalthea zich ontfermde over het kind. Amalthea vertelde aan hem hoe slecht zijn vader was. Dus toen hij eenmaal volwassen was gaf hij Cronus een drankje, waardoor hij zijn kinderen uitbraakte. De kinderen van Cronus en Rhea verklaarden de oorlog met hem. Deze strijd werd de Titanenstrijd. Uiteindlijk werd deze strijd gewonnen door Zeus en zijn broers en zusters.
Zeus werd uiteindelijk de oppergod van Olympus. Hij gaf de Olympische goden verschillende krachten en gebieden, maar hij had hen wel bevolen zich daartoe te beperken. Poseidon werd god van de zee, Hades van de onderwereld en Zeus van de Hemel.
Een reactie posten