vrijdag 1 februari 2008

Teken van SaturnusDit is het teken van Saturnus ( Cronos),zoals het gebruikt wordt in de Westerse Astrologie. Saturnus is Heer van Steenbok, het Tiende Huis en is een Aardeteken.

Saturnus is het meest complexe teken in de dierenriem. De meeste van de andere planeten onthullen hun negatieve of problematische kant wanneer ze wordt gecombineerd met Saturnus, maar wanneer Saturnus in een weldadig standpunt is zijn, zijn beloningen groter dan die van een andere planeet.
Saturnus heeft een iets gepolariseerde rol tegen Jupiter in de Astrologie. Saturnus krijgt de schuld van alles wat triest, ongelukkig en verschrikkelijk is, terwijl Jupiter het krediet krijgt voor alle positieve dingen, goed en wel, in het echte leven. Maar dit is niet altijd waar.
Saturnus staat vaak voor de vader in de horoscoop, echter met Saturnus en de Zon duidt dit meestal op problemen met de vader. Saturnus duidt op een tirannieke, dominante ouder die tracht zijn kinderen te dwingen naar zijn eigen imago en de werking ervan op te eisen om te leven naar zijn normen. Kinderen worden vaak "opgeslokt" door dergelijke dominantie. Cronus werd dominant en slokte zijn kinderen op in zijn behoefte aan het controleren van Vertrouwen . Het was de vaderlijke stijl die hij werd onderwezen, en waar de hedendaagse psychologen, ons over vertellen wat er gebeurt in dysfunctionele gezinnen. We leren van onze ouders om ouderlijk te zijn.( Wat we thuis mee maken word nogal dikwijls gebruikt om onze kinderen dezelfde opvoeding te geven, alhoewel dit patroon nogal dikwijls moet door broken worden. Wie zegt er nooit: Dit, wat ik heb meegemaakt, moet mijn kind NIET meemaken, dit ga IK anders doen!) Zeus ( Jupiter) brak het patroon, dat het voorbeeld is dat we hebben over een ideaal disfunctioneel ouderschap. Om het patroon te doorbreken, moet men leren de positieve kant van Saturnus te ontwikkelen. Saturnus als de innerlijke leraar, is een moeilijke taak, omdat het ons ook dwingt tot een deal met de problematische kant van Saturnus .
Saturnus is esoterisch gekoppeld aan Karma. Saturnus versterkt de gevoelens van isolement, verdriet, depressie, enz. Cronus bracht de laatste dagen van zijn leven als gevangene van Tartarus, door op een donkere, sombere plaats die kan worden beschreven als een put van duisternis. Depressie is vaak een put van duisternis voor degenen die daar aan lijden. Saturnus, slecht geaspecteerd, geeft ons dit gevoel. Maar van zodra de donkere kant van Saturnus is erkend, kan zijn zonnige zijde in beeld worden gebracht en verbeterd. Helaas, Saturnus word soms alleen beschouwd om als miserabel en aan wanhoop en duisternis te worden toegeschreven, zo dat dit leidt naar de gedachte dat er geen manier is om te ontsnappen. Saturnus sluit namelijk de ontwikkeling van alle menselijke eigenschappen en vermogens af. Hij maakt de gewetensmens, die alle harde lessen van de aardse levensschool heeft afgelegd. Saturnus laat alles inkrimpen, het overtollige loslaten, afkoelen, zich samenpersen, verharden. Gevoelens van schaamte, angst, schuldgevoelens en vernederingen, ketenen ons vast en houden ons bij de beperkingen van de put van duisternis. De manier om uit de put te komen is te stoppen met het geven van onze schuld aan anderen en het nemen van de persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze situatie's in het leven.
Saturnus, is daarom onze beperking, in de macht en controle (door zijn heerserschap en het komen tot een einde), of opsluiting in isolatie (door zijn verbanning naar Tartarus) en het vermogen (zoals de plaatsing van Saturnus als een planeet, die tot de moderne tijden de Grens van ons Zonnestelsel was). Rekening houdend met dit alles, is het geen wonder dat we geconfronteerd worden met moeilijkheden wanneer we proberen om Saturnus te transformeren van een krachtcontrole, naar een lesgevende werking, omdat we allemaal onze beperkingen hebben in elk aspect van ons leven. Saturnus heerst over de bevriezing en kristallisatie, winter en vorst, hij maakt de ijsbloemen, en geeft de grootsheid van het eenzame hooggebergte met zijn toppen bedekt met de eeuwige sneeuw. Hij geeft de waarheid aan, met een minimum aan woorden. Mensen met Saturnus op hun Ascendant voelen het leven dan ook aan als een zware last, die zij elke dag opnieuw weer op moeten tillen, ze zijn zwaarmoedig, zien overal bezwaren en beginnen met nee te zeggen. Hij dient en vertegenwoordigt het gezag, als senaatslid, hogere ambtenaar, politieagent. Hij handhaaft de wet en het reglement, traditie en konventie, al wat in en door het verleden is vastgelegd, de bestaande orde, hij trekt de lange horizontale lijn van het verleden door het heden naar de toekomst; de lijn van erfelijkheid, karma, erfschuld, en erfdeugd, de lijn van voortplanting, hij komt daar niet bovenuit, ketent de mens aan zijn Noodlot, aan het uitboeten van zijn oude zonden zonder vergeving of genade, tot de cyclus gesloten is. Saturnus geeft dus de beperkingen, de armoede, de tegenspoed, de chronische ziekten en gebreken, het te laat komen van het geluk, hij maakt dat men zich houdt aan contracten en afspraken, beloften en plichten. Saturnus geeft uiterste zelfbeheersing, en zelfbedwang, ontzegging van genot, en aanvaarding van een hard lot. Saturnus geeft ook de verkramping van de kanalen die de levenskracht aanvoeren, daardoor tekorten en zielsversombering, en tenslotte de dood. Men beeldt Saturnus uit als de oude man met de zeis, hij maait de feiten en de mensen weg, als de Tijd.

Een reactie posten