zaterdag 16 februari 2008

Ptolemy's Tabel------------------------ (klik op deze afbeelding voor een grotere versie)------------------------

-

In de Oudheid werden er maar 7 Planeten gebruikt in de Astrologie. Van Zon tot Saturnus. Alle Planeten; behalve de Zon en de Maan; hadden 2 Tekens van de Dierenriem toegewezen gekregen. Het was eigenlijk een heel simpel systeem. En zelfs nu in de Moderne Astrologie wordt er rekening gehouden met dit systeem als een aanvulling op de Horoscoopduiding. Veel van deze informatie komt van oude Engelse Teksten die ik naar mijn vermogen, zo goed mogelijk zal vertalen voor u.

-

Kreeft........... (Maan) -------Leeuw (Zon)
Tweelingen.. (Mercurius) --Maagd (Mercurius)
Stier.............. (Venus) ------Weegschaal (Venus)
Ram ...............(Mars) -------Schorpioen (Mars)
Vissen............ (Jupiter) -----Boogschutter (Jupiter)
Waterman..... (Saturnus) ---Steenbok (Saturnus)

-


-
.SIGN........( Gelijkgesteld)TERMEN HERZIEN DOOR PTOLEMY..................................Teken
Aries..........Jupiter..0-5*Venus....6-13Mercury..14-20Mars.....21-25Saturn..26-29Ram
Taurus.......Venus....0-7.Mercury..8-14Jupiter..15-21Saturn...22-25Mars....26-29Stier
Gemini.......Mercury..0-6.Jupiter..7-13Venus....14-20Saturn...21-24Mars....25-29Tweeling
Cancer........Mars.....0-5.Jupiter..6-12Mercury..13-19Venus....20-26Saturn..27-29Kreeft
Leo..............Saturn...0-5.Mercury..6-12Venus....13-18Jupiter..19-24Mars....25-29Leeuw
Virgo...........Mercury..0-6.Venus....7-12Jupiter..13-17Saturn...18-23Mars....24-29Maagd
Libra...........Saturn...0-5.Venus....6-10Jupiter..11-18Mercury..19-23Mars....24-29Weegsch.
Scorpio........Mars.....0-5.Jupiter..6-13Venus....14-20Mercury..21-26Saturn..27-29Schorpio
Sagittarius..Jupiter..0-7.Venus....8-13Mercury..14-18Saturn...19-24Mars....25-29Boogsch

Capricorn...Venus....0-6Mercury.6-12Jupiter..12-19.Saturn....19-25Mars....25-29Steenbo
Aquarius.....Saturn...0-5.Mercury..6-11Venus....12-19Jupiter..20-24Mars....25-29Waterm
Pisces..........Venus....0-7.Jupiter..8-13Mercury..14-19Mars.....20-25Saturn..26-29Vissen
*Betekent de eerste zes graden, van 0º0' to 5º59' - en zo verder.

-
-
Astrologie gaat veel over orde. De orde van de Tekens, de bezetting van de Planeten in de Huizen, de verdeling van 360 Graden om de Aspecten te vormen en de toewijzing van de Elementen en de mogelijkheden van ieder Teken. Nog een weg dat Astrologie ordent is de toewijzing van de Heerserschappen. De weg die de volgorde van de Heerserschappen reflecteerd bekomt u het best met de 7 originele hemelse lichamen te gebruiken, Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Dit zijn de Planeten die gebruikt zijn door de Astrologie voor Duizenden jaren als Heersers over hun verschillende Tekens. De Buitenplaneten, Uranus, Neptunus en Pluto zijn nog maar "pas" ontdekt en hebben niet die Duizenden jaren van Astrologische studie's achter hun om hun geloofwaardigheid te verlenen in het systeem van Heerserschappen en Wezenlijke Verhoging (Essential Dignities). Het meeste materiaal hier gebruikt kan men vinden in William Lilly's "Christian Astrology," voor het eerst gedrukt in Engeland in het jaar 1647.
-

Een Planeet is heel sterk in een Horoscoop als het veel Essential Dignities ( Wezenlijke Verhogingen) heeft. De Essential Dignities zijn als het volgt: Heerserschap, Verhoging, Elementen, Op voet van Gelijkheid en Decanaten. Er zijn ook Essential Debilities ( zwak zijnde ) genaamd Vernietiging en Val. Een Planeet die niet Verhoogd of in Val of Vernietiging staat noemt men Perigrine; dat heeft een waarde van 0.
Voor we ingaan op de andere type's of essential dignities, zullen we ons focussen op de Heerserschappen.

-
Als een Planeet in zijn eigen Teken en/of Huis staat, staat hij in een erg comfortabele positie en werkt heel goed. Gebruik de Oude Heersers, de Zon Heerst over Leeuw,de Maan Heerst over Kreeft, Mercurius Heerst over Maagd en Tweeling, Venus Heerst over Weegschaal en Stier, Mars Heerst over Schorpioen en Ram, Jupiter Heerst over Boogschutter en Vissen en Saturnus Heerst over Steenbok en Waterman. Zoals u ziet, al de Planeten; behalve de Zon en de Maan; Heersen over 2 Tekens, één Mannelijk en één vrouwelijk Teken. Let u er ook op dat als een Planeet heerst over een Lucht Element, met een Mannelijke Teken; Heerst het over een Aarde Element, met een Vrouwelijk Teken. Als ook zo een Planeet Heerst over een Vuur Element, met een Mannelijk Teken, Heest het over Water Element met een Vrouwelijk Teken. En u zal merken dat deze orde heel sterk door werkt in de Astrologie. Om het echt te zien, neemt u, het wiel van de Dierenriem en plaats twee Tekens waar de Zon het hoogst is in de Noordelijke Hemisfere, Kreeft en Leeuw. Plaats de twee Heersers van deze Tekens, de Maan, als het Vrouwelijk oorspronkelijke model, en de Zon als het Mannelijk oorspronkelijk model. Plaats de Heersers van de andere Tekens op hun juiste plaats en teken lijnen tussen de gelijke Planeten. ( b.v. een lijn van Saturnus naar Saturnus).De Planeten; na de Zon en de Maan; gaan in een logische reeks van de dichtste bij de Zon, Mercurius tot de verste, Saturnus. Symmetrie. De 7 zichtbare Planeten verdeeld over de 12 Tekens. 7 en 12, 2 nummers normaal gezien niet zichtbaar voor elkaar, passen perfect in dit schema.

-
Nu u gezien hebt hoe simpel en ordentelijk dit Heerserschap systeem is, laten we eens kijken hoe we deze Heerserschappen kunnen gebruiken.Bij het gebruik van de Ascendant, of de Horoscoop, Heersers zien we waar het geplaatst is en dat kan een licht werpen op het schetsen van een Horoscoop. Neem bijvoorbeeld Boogschutter rijzend.In dit voorbeeld is Jupiter Heerser van Boogschutter, en is geplaatst in Vissen in het 4de Huis. Jupiter Heerst ook in Vissen, en voelt zich daar werkelijk goed. In het 4de Huis wordt uw eigen huis aangewezen. Een gelukkig huisleven is er bij betrokken en zal een heel sterk resultaat geven in deze persoon zijn leven. Een ander voorbeeld; neem Ram rijzend, met Mars in Weegschaal in het 7de Huis. Mars Heerst over Ram,dus is de Horoscoop Heerser, geplaatsts in Weegschaal, waar Venus over Heerst, in het 7de Huis. Dit is normaal gezien geen comfortabele positie voor Mars, en dit kan leiden tot een persoon die veel argumenteert en die moeilijke partnerschappen heeft. U kunt kijken naar uw eigen Horoscoopwiel ( Zodiak) en andere voorbeelden vinden zoals deze en ook kijken naar de Heersers van de verschillende Huizen en waar en hoe ze comfortabel geplaatst zijn of niet.

-

We gaan verder naar de andere type's van Essential Dignities,( Wezenlijke Verhoging). We gaan eerst naar de Verhoging. Planeten zijn als volgt Verhoogd: Zon in Ram; Maan in Stier; Jupiter in Kreeft; Mercurius in Maagd ( Die daar ook Heerser over is); Saturnus in Weegschaal; Mars in Steenbok; en Venus in Vissen. 2 bijkomende Verhogingen zijn; De Noordelijke Maansknoop in Tweeling en de Zuidelijke Maansknoop in Boogschutter. Een Planeet in Verhoging is heel erg sterk, maar werkt meer zelfstandiger dan het doet in zijn eigen Teken. In Verhoging zijn, staat de Planeet toe, zichzelf te heel sterk te uiten en wordt niet zo gekoesterd als een Planeet die in zijn eigen Teken staat. Zo Venus in Vissen is de echte Romantiek, en Mars in Steenbok is gedreven tot presteren.

-
De Elementen hebben ook verschillende Heersers die verschillen naar mate het over een diurnal(dag) of nocturnal (nacht) kaart gaat, dat is wanneer de Zon boven of onder de Horizon is in de Horoscoopkaart.

-

De Elementen zijn als volgt: Vuur - Zon (d) en Jupiter (n), Aarde - Venus (d) en Maan (n), Lucht - Saturnus (d) en Mercurius (n), Water - Mars (d & n). Mars Heerst over het Water Element gedurende de Dag en de Nacht omdat Mars het beste getemperd kan worden door Water.

-
Het meest complexe van de Essential Dignities zijn de Termen, ( Gelijkgesteld ) die ieder Teken verdeeld in 5 oneven portie's, die elk geregeerd worden door een verschillende Planeet. Dit is een zwakkere Waardigheid, maar toch belangrijk genoeg om de relatieve krachten van de Planeet in de Horoscoop in te schatten. Er zijn ook de Decanaten, die ook op de Tabel staan. Die zijn zwakker en zijn elk verdeeld in 10° over het Teken.

-

Hoe moet men aan die Essential Dignities beginnen?

-

William Lilly raad aan om een punten stelsel te gebruiken om de relatieve kracht van een Planeet in de Horoscoop te vinden.

-

Hij adviseert:

5 Punten voor een Planeet in zijn eigen Teken;

4 Punten als de Planeet in Verhoging staat;

3 Punten als het over de Elementen gaat,

2 Punten als het in zijn eigen Term staat, en

1 Punt als het in zijn Decanaat bevindt.

Hij geeft ook -5 Punten voor een Planeet in Vernietiging of als die Perigrine is en -4 Punten voor een Planeet in Val.

In Vernietiging is als de Planeet in het Teken tegenover zijn eigen Teken staat, en in Val staat de Planeet tegenover het Teken van zijn Verhoging.

-

Eens u al de Punten van de Planeten bij elkaar hebt opgeteld, kunt u de relatieve kracht en zwakheid van deze Planeten in uw Horoscoop aflezen. Heerserschappen en Essential Dignities zijn nu een bijkomend krachtig werkmiddel geworden voor de Astroloog bij een Horoscoop lezing.
-

Toevallige Waardigheid of Verhoging. ( Accidental Dignities and Debilities)
-

In de beoordeling van de Planeten sterkte in een Horoscoop, zijn er verschillende aparte indicatie's van de Essential Dignities die gebruikt worden op dezelfde evaluatie schaal zoals er gebruikt worden voor de Essential Dignities. Een lijst van de meest gebruikte volgt, gecatoriseerd in: Huizen bezetting, Aspecten, en gesorteerd door andere factoren. Sommige zeggen ook dat een Planeet is Accidentally Dignified bij de plaatsing in een Huis met een getalssterkte van een Teken waar het in gedomiliceerd is.

-


1. Accidental Dignities and debilities door Huis plaatsing:

-

Conjunct Ascendant of MC; of in het 1ste of 10de Huis.. +5
-

In het 2de of 5de Huis................................ +3
-

In het 3de House....................................... +1
-

In het 4de, 7de of 11de Huis.......................... +4

-

In het 9de Huis....................................... +2-
-
In het 6de of 8ste Huis................................ -2


-
In het 12de Huis...................................... -5

-

Accidental Dignities and debilities bij Aspectering:
-

Cazimi (conjunct Sun to within 0º17' orb)................ +5
-

Cazimi posities en Occultaties. (Planeten die in declinatie met een nauwe orb parallel lopen ten tijde van hun conjunctie vanuit de Aarde gezien, waardoor de situatie ontstaat dat de verst weg gelegen planeet verduisterd wordt). Het is het aloud fenomeen van parallelle aspecten, maar dan ten tijde van een echte conjunctie aan de hemel. Occultaties. Het zijn zeldzame fenomenen, waarvan er slechts een paar per jaar plaatsvinden. Ze vinden plaats als de Maan een Conjunctie maakt met een andere planeet, maar alleen als de afstand in Declinatie tussen de twee minder dan 1° orb is, met andere woorden: als de Maan de Planeet verduistert. In een normaal jaar vinden er per jaar gemiddeld 4-8 Occultaties plaats. Men weet ook dat Occultaties het effect van de verduisterde Planeet enorm versterkten in zowel positieve als negatieve zin, zoals je verwachten zou bij een gebruikelijke Astrologische duiding. Bij Occultaties door de Maan meten, we de nauwe Conjuncties tussen de Zon en de andere Planeten, zo zouden we ook moeten meten, omdat deze ook bij tijd en wijle plaatsvinden (de Franse astroloog André Barbault was een van de eerste die de astrologische wereld opmerkzaam maakte op het belang van de jaarlijkse .De meest nauwe ("Cazimi" genoemd), bleken er 4-5 per jaar te zijn. Omdat de Maan er 2 uur over doet om 1 graad van de dierenriem te passeren, komt 2 uur overeen met een gemiddelde maximale tijdsduur van het aspect. Maar als de Zon een andere planeet verbergt door Cazimi, kan het wel 24 uur duren (in die gevallen waar de afstand tussen de twee in declinatie praktisch 0 graad orb is).

-
Combust (conjunct Sun between ½º and 8º orb)............. -5


( zeer verzwakt)
-


Free from combustion and sunbeams........................ +5


vrij van Verzwakking en Zonnestralen
-

Under the Sunbeams (near Sun between 8º and 17º orb)..... -4


Onder de Zonnestralen
-

Besieged by (tussen; conjunct beide) Jupiter en Venus... +6
-

Partile (dezelfde Graad) conjunct Jupiter of Venus.......... +5


-

Partile Trine Jupiter of Venus........................... +4

Trine = Driehoek
-

Partile Sextiel Jupiter of Venus......................... +3
-

Besieged by Mars and Saturn.............................. -6

Tussen Mars en Saturnus
-

Partile conjunct Mars of Saturn.......................... -5
-

Partile square Mars or Saturn............................ -3

Vierkant Mars of Saturnus
-

Partile Opposite Mars of Saturnus...................... -4
-


Partile conjunct North Node.............................. +4 (Noordelijke Maansknoop)
-


Partile conjunct South Node.............................. -4 (Zuidelijke Maansknoop)
-

Conjunct Cor Caroli...................................... +6 ( Vaste Ster: 23°43 Maagd)
-

Conjunct Spica........................................... +5 ( Vaste Ster: 23°50 Weegschaal)
-

Conjunct Caput Algol..................................... -6 ( Vaste Ster: 26°12 Stier)

-


-
Accidental Dignities and debilities door andere factoren


-


In direct motion (excluding Sun and Moon).............. +4


In Directe Beweging ( uitgezonderd de Zon en de Maan)


-
Retrograde............................................. -5


-


Swift of motion........................................ +2


Vlugge Beweging
-

Slow in motion (or decreasing)......................... -2


Langzaam van Beweging ( of minderen van Beweging)


-


Increasing in light (if Moon).......................... +2


Verhogen in Licht ( als Maan)


-


Decreasing in light (if Moon).......................... -2


Verminderen van Licht ( als Maan)
-
Oriental, if Moon, Mercury or Venus.................... -2


Oosters, als Maan, Mercurius of Venus

-

Oriental, if Mars or Jupiter or Saturn................. +2

Oosters ,als Mars, Jupiter of Saturnus
-


Accidental, als Maan, Mercurius of Venus.................. +2
-

Occidental, als Mars of Jupiter of Saturnus............... -2
-

Hayz (zie beneden voor uitleg)....................... +1
-

In the Term of Jupiter of Venus........................ +1

(Gelijkgesteld )
-

In the Term of Mars of Saturnus.......................... -1
-

Hayz.

-

In Horary Questions is een mannelijke dagelijkse Planeet boven de Aarde, in een Dag Horoscoop, en een vrouwelijke nachtelijke planeet onder de Aarde, in een Nacht Horoscoop met een Dignity van 1°, en is gekend als fortuinlijk. De Arabieren konden zich niet voorstellen dat er, een perfecte Hayz uitgezonderd, een mannelijke Planeet in een mannelijk Teken stond, of een vrouwelijke Planeet in een vrouwelijk Teken. Een mannelijke Planeet in een mannelijk Teken, onder de Aarde overdag, werd verondersteld om alleen in zijn Licht te zijn, en daarbij de Persoon aanduiden, bij het zijn in een toestand van gelukzaligheid.
Een reactie posten