donderdag 23 september 2010

De Horizon en de Lichten Astrologie

Dane Rudhyar, bewerkt door janny 
DE HORIZON EN DE LICHTEN

De noden van de Aarde en al zijn bewoners is de basisfactor die een zin en een doel brengt aan de cyclus van de wisselwerking van de Zon en de Maan. Van de Solaar en Lunaar machten. (Zon en Maan krachten). De Maan is de dienaar van de Aarde omdat ze de Aardbewoners organische structuren verschaft ( biologische en psychologische) die ze nodig hebben om het licht van de Zon op te nemen. En de Zon zelf, als gezien in relatie tot de Zodiak (Dierenriem), ( d.w.z.: Dit is het verloop van de Aarde rond de Zon ) heeft dus een betekenis in termen van de macht dat hij loslaat omwille van de Aarde. De Aarde is aldus de basis voor de Solaar, Lunaar activiteit; en in de geboortekaart van het individue, verschijnt deze basis als de horizonlijn, en zo de Ascendant (Oost) en de Decendant (West) tezamen brengend. De posities van de Zon en de Maan, in relatie met de horizon, zijn één van de belangrijkste betekenissen in een horoscoop. Vooral in alle zaken die te maken hebben met het leven en met de mens zijn fundamentele vermogen om te ervaren en zich te voelen als een organische entiteit. Dit vermogen manifesteert zich als de mogelijkheid door een individueel menselijk wezen om te stralen, wat we vandaag noemen persoonlijkheid en ook om geluk en vreugde te beleven. Vier essentiële combinaties van de horizon, Zon en Maan zijn mogelijk.

1 DE ZON BOVEN EN DE MAAN ONDER DE HORIZON:

De horizon is de as van het bewustzijn “ die de onzichtbare wereld van de zichtbare wereld van het sociale en het collectieve bestaan ( de hemel boven ons) scheidt”. Daarom in deze eerste Solaar, Lunaar combinatie wordt het leven van de mens geleefd. Oorspronkelijk door innerlijke en individualiserende structuren ( de Maan) die een collectief ras, of sociaal doel ( de Zon) openbaren. Doorheen zijn leven en vooral ten tijde van crises neigt de persoon om een individuele vorm te geven aan een raciaal, sociaal doel of een collectief ideaal. Voorbeelden zijn; Napoleon de Eerste, Nietzsche, Walt Whitman, Einstein, en Henry Ford.

2 DE ZON BENEDEN EN DE MAAN BOVEN DE HORIZON

Het leven in deze stand wordt vooral geleefd om een collectieve, sociale expressie te geven aan een individueel doel of wil. In deze, zoals in het eerste geval, is er een dualiteit van bewustzijn te zien. Het kan een gebalanceerd leven geven, waarin de innerlijke en uiterlijke rijk van het zijn, op een ritmische wijze tezamen werken; maar het kan ook aantonen dat in wezen een conflict bestaat tussen de Zon- en de Maankrachten, tussen spiritueel doel en het persoonlijk verlangen. Voorbeelden: F. D. Roosevelt, Georges Bernard Shaw,

3 DE ZON EN DE MAAN BOVEN DE HORIZON

De mensen met deze stand zullen hun vooral focussen op het leven in de buitenwereld, zowel het essentiële doel en de karakteristieke biopsychologische tendensen van het individue worden aangetrokken door raciale, culturele, sociale idealen of collectieve spirituele waarden. Voorbeelden zijn; Washington, Ghandi, Mussolini, Karl Marx, Tzaar Nicolas de Tweede, en Richard Wagner.

4 DE ZON EN DE MAAN ONDER DE HORIZON

Het leven wordt in dit geval geleefd, vanuit het innerlijke subjectieve centrum om vooral de wil en het doel te vervullen van zichzelf, en door middel van overheersende individualistische gedragsstructuren, gedachten en gevoelens. Dit kan echter leiden door in zichzelf gekeerd te zijn en egoïsme, of creatieve originaliteit. Voorbeelden: Cromwell, Robespierre, Chopin, Listz, Pope Pius de Twaalfde, Lenin, Stalin.


Een andere manier om een interpretatie te bekomen van de positie’s van de Zon en de Maan, met een verwijzing naar de horizon, is de studie van het gelukspunt, als een aanwijzing tot de individuele capaciteit, voor geluk en gemak in relatie’s, en als resultaat voor sociaal succes. De positie van het gelukspunt in de radix hangt af van de fase van de Maan, dus op de manier waarop de hoeken in relatie staan tussen de Zon en de Maan. Het is onder de horizon, gedurende de wassende periode van de Lunatie; en boven de horizon als het Maanlicht afneemt.
Een reactie posten