donderdag 23 september 2010

De Progressieve Horoscoop Astrologie


DE PROGRESSIEVE HOROSCOOP
De progressieve horoscoop laat de groei, de ontwikkeling en mogelijkheden zien van het verleden, het heden en de toekomst. Er bestaan verschillende technieken om een progressieve horoscoop te maken, bijvoorbeeld de solaarhoroscoop (zonnehoroscoop). Dit is een horoscoop die wordt berekent op het exacte moment wanneer de Zon op zijn eigen plaats in de horoscoop is teruggekeerd. Hij geeft de tendens aan voor het komende jaar tot aan de nieuwe verjaardag waarvoor dan weer een nieuwe solaarhoroscoop wordt berekent.

Dan zijn er nog de zonneboogdirecties. In dit systeem worden alle planeten en punten van de horoscoop vooruitgeschoven met de snelheid die de Zon tot dat moment heeft afgelegd. Ook wordt er gewerkt met de zogenaamde secundaire directies. Dit zijn symbolische directies waarvan de planeetstanden van de 1ste dag na de geboorte corresponderen met het 1ste levensjaar. Met andere woorden, de planeetstanden uit de efemeriden van 1 dag na de geboorte worden voor een mens van kracht als hij 1 jaar oud is. De standen op b.v. de 10de dag na de geboorte gelden voor het 10de levensjaar enz. Zo worden alle secundaire directies voor bijvoorbeeld 60 levensjaren in 60 dagen gevormd. De progressies laten een cyclisch patroon zien dat wij allemaal in ons leven vertonen. Het energieveld dat wij bij onze geboorte hebben meegekregen ondergaat regelmatig periodieke ritmische veranderingen van binnenuit. Deze veranderingen worden door de progressies aangegeven. Alle progressiesytemen laten de ontwikkeling en ontplooiing zien van de vermogens die in de geboortehoroscoop staan aangegeven. De uitwerking van een progressie is afhankelijk van de aangeboren neigingen.

Ook geven de secundaire directies ons de gelegenheid om meer greep op onszelf te krijgen en zelfbewuster te worden. Een goed begrip van de progressies geeft ons de sleutel tot ons rijpingsproces. Dit rijpingsproces wordt o.a. weerspiegelt in de cyclus van de progressieve Maan. De Maan volgt haar progressieve cyclus van nieuwe Maan tot nieuwe Maan in een periode van ongeveer 28 jaar door de horoscoop. Wanneer we deze maanfasen bewust volgen kunnen we de juiste tijdstippen in het leven kiezen.De progressieve Nieuwe Maan


De progressieve Maancyclus is een van de belangrijkste cycli die de mens beïnvloeden. Ze is een gids voor onze psychologische en spirituele ontwikkeling. Het is progressieve Nieuwe Maan wanneer de progressieve Maan een conjunctie maakt met de Zon in de horoscoop. Dit is een periode van vitaliteit en groei waarin we vaak beginnen aan iets nieuws. De progressieve Nieuwe Maan geeft een nieuw en vaak onbewust begin aan. Een tijd waarin de planeten zaadjes zijn die met het verstrijken van de volgende 14 jaren tot wasdom komen.Ongeveer 7 jaar na Nieuw Maan staan de Zon en Maan in een gespannen verhouding tot elkaar. De drang tot handelen zet makkelijk aan tot het nemen van beslissingen die vaak ondoordacht zijn. In positieve zin zijn we in staat om onze energieën doelgericht aan te wenden.Ongeveer 9 jaar na Nieuwe Maan staan de Zon en Maan in een harmonische verhouding tot elkaar. Dit is een periode van harmonie waarin we onze plannen en doelstellingen met speels gemak kunnen doorzetten. In deze periode is vooral de emotionele beleving van groot belang. We hebben meer inzicht in onszelf en meer begrip voor de handelingen van anderen.De progressieve Volle Maan


De progressieve Volle Maan vormt een bloeiperiode waarin de daden en keuzes die we de afgelopen 14 jaar gemaakt hebben tot uiting komen. Dit is een periode van vervulling of verwerkelijking. De Zon en Maan staan nu recht tegenover elkaar. De resultaten van onze handelingen van de afgelopen 14 jaar worden nu zichtbaar. We schieten in deze emotionele periode makkelijk ons doel voorbij of we letten niet op onze grenzen, noch op die van anderen. In positieve zin staan we open voor uitzonderlijke activiteiten. Het avontuurlijke trekt aan en we zijn geneigd dingen te doen waaraan we later misschien met verbazing zullen terugdenken.Ongeveer 7 jaar na Volle Maan staan de Zon en Maan weer in een gespannen verhouding met elkaar. In deze periode ontstaat vaak een bewustzijnscrisis omdat we makkelijk aan onszelf twijfelen. We zijn overgevoelig voor kritiek en we stellen hoge eisen aan onszelf en aan anderen. In positieve zin kan ons dit aansporen tot het verrichten van prestaties.De aspecten van de progressieve Maan


De cyclus van de Maan beperkt zich niet alleen tot de Zon. Tijdens haar 28 jarige rondgang door de horoscoop maakt zij ook aspecten met de andere planeten en punten. Iedere planeet waar de Maan tijdens haar cyclus aspecten mee maakt wordt door haar geactiveerd en staat in de schijnwerpers. Hij wordt als het ware emotioneel geladen, vooral door de conjunctie. De uitwerking van deze aspecten is afhankelijk van de geboortehoroscoop, van het karakter van de horoscoopeigenaar en van de verhoudingen van de planeten onderling.Betekenis van de aspecten in het kort:


De conjunctie betekent dat de planeten op dezelfde plaats staan, een samengaan van twee invloeden.


De oppositie betekent dat de planeten recht tegenover elkaar staan, bewustwording door confrontatie, het zoeken naar evenwicht.


Een vierkant betekent uitdagingen, spanningen, ontwikkelingen, behoefte aan verandering.


Een driehoek betekent harmonie, vertrouwen en geluk.


Een sextiel betekent nieuwe visie en duidelijkheid.


Betekenis van de aspecten met de planeten in het kort


Aspecten van de Maan met de Maan brengen gevoelszaken naar de oppervlakte en verhogen de emoties. De aandacht ligt bij de eigen vertrouwde omgeving / het verleden / gevoelens / emoties / thuis / familie.


Aspecten van de Maan met Mercurius hangen samen met communicatie, dagelijkse contacten en bedrijvigheid. We zitten vol ideeën en zijn bereid om te leren.


Aspecten van de Maan met Venus hangen samen met liefde, geld, schoonheid en behoefte aan zekerheid


Aspecten van de Maan met Mars kunnen conflicten brengen, maar ook actie en ondernemingslust. We worden snel gemotiveerd tot handelen.


Aspecten van de Maan met Jupiter hangen samen met grote geldzaken, rechtspraak en spiritualiteit. Deze aspecten brengen succes en meewerking.


Aspecten van de Maan met Saturnus brengen verantwoordelijkheid, onzekerheid of vertraging. Deze aspecten geven behoefte aan structuur en orde.


Aspecten van de Maan met Uranus hangen samen met ongebruikelijke zaken of plotselinge veranderingen. Deze aspecten verhogen de intuïtie.


Aspecten van de Maan met Neptunus vertroebelen het zuivere inzicht en hangen vaak samen met misleiding. Maar ook met spiritualiteit en genezing.


Aspecten van de Maan met Pluto maken dwingend en zetten aan tot zelfonderzoek.


Aspecten van de Maan met de Ascendant brengen afwisseling, plaatsverandering en reizen.


Aspecten van de Maan met het MC richten de schijnwerpers op de plaats in de maatschappij en het werk.Een reactie posten