donderdag 23 september 2010

De Asteroïde Godinnen Astrologie

De asteroïde Godinnen


De Mandala van de asteroïden godinnenBron: Asteroid Goddesses by Demetra George and Douglas Bloch, The Astrolabe Report System, 1999 (bewerkt door janny) 

Ceres, Pallas, Juno en Vesta vertegenwoordigen de 4 basis vrouwelijke archetypes. Deze vergroten en verbijzonderen de meer algemene energieën van de Maan en Venus. Hun relatie tot de gebruikelijke planeten en tot elkaar wordt duidelijk in deze Mandala.

De grote cirkel vertegenwoordigt de Maan, het fundamentele vrouwelijke principe dat alle potentiële expressies van de vrouwelijke natuur inhoudt. Naast de Maan heb je de Zon, de belichaming van het fundamentele mannelijke principe. De eenheid van het mannelijke en het vrouwelijke, van de Zonnegod en de Maangodin, geeft aanleiding tot wat mystici hebben beschreven als Eenheid (Oneness).

In het centrum van de Mandala staat Venus. Als de essentie van de vrouwelijke natuur in haar geactiveerde vorm, belichaamt Venus de vrouwelijke creatieve, magnetische, seksuele, reproductieve, vitale levenskracht. Venus wordt omring door Ceres, Pallas, Juno en Vesta. Elk van de 4 gebruikt op een unieke manier de creatieve seksuele energie van Venus om de verschillende functies en activiteiten van het vrouwelijke principe uit te drukken zoals het tot uiting komt in zowel vrouwen als mannen.

Deze 4 asteroïden zijn geplaatst op de 4 hoekpunten van de Mandala. Deze corresponderen met de 4 hoeken van de horoscoop: de ASC en DESC (links en rechts van de horizon) en het MC en IC op de top en beneden op de vertikale meridiaanlijn. De basissymboliek van deze 4 grote godinnen is als volgt.

Ceres is de archetypische moeder en de godin van de landbouw baart de wereld in zijn fysieke vorm, draagt kinderen en zorgt voor voeding om te overleven. Als het moederarchetype, staat ze voor het principe van onvoorwaardelijke liefde en zorgende ondersteuning in zowel mannen als vrouwen. In de Mandala staat ze op het IC, de basis van de horoscoop, wat in de astrologie wordt gerelateerd aan de basis, de roots, de familie.

Pallas Athena is de dochter van Zeus, ze is de godin van de wijsheid, ze genereert mentale en artistieke creaties vanuit haar geest. Ontsproten uit het hoofd van haar vader, vertegenwoordigt ze het principe van de creatieve intelligentie. Haar plaats in de Mandala is op het MC, het "hoofd" van de horoscoop, het hoogste punt, welk iemands ambitie symboliseert alsook zichtbare, sociaal nuttige verwezenlijkingen.

Juno of Hera is de echtgenote van Zeus, de godin van het huwelijk die de vereniging met de partners aanmoedigt en ondersteunt. Meer in't algemeen, symboliseert zij het principe van gerelateerd zijn en engagement naar iemand anders doorheen de tijd. In de Mandala staat Juno op de Descendant, in de horoscoop is dat het punt dat betekent: zich uitstrekkend van het zelf naar de andere om op die manier zichzelf te vervolledigen in een één tot één relatie.

Vesta of Hestia, was de oudere zuster van Zeus, die nooit huwde. In de mythologie werd ze de beschermster van de haard (de familie) en de heilige altaarvlam. De archetypische tempelpriesteres is de maagd in de originele zin van het woord, dat betekent geheel en volledig zichzelf. In het systeem van goddelijke symbolen, vertegenwoordigt ze het principe van spirituele aandacht en van de toewijding om iemands roep te volgen. In de Mandala staat Vesta op de ASC, en correspondeert ze met het zelf.

Deze asteroïden vertegenwoordigen de basisrelatie van het leven van een vrouw: dat van moeder, dochter, echtgenote en zuster. De vruchtbare seksuele energie van Venus wordt door Ceres gebruikt om kinderen te baren uit haar lichaam, door Pallas om kinderen te baren uit haar geest, door Juno om relaties met anderen uit te bouwen, en door Vesta om de relatie te verdiepen met het zelf of met het Goddelijke.
Een reactie posten