vrijdag 24 september 2010

Lillith en Priapus Astrologie
LILITH                                                                         PRIAPUS( Gecorrigeerde Lilith en Priapus)

(Gemiddelde Lilith en Priapus)Lilith is ook een as die 2 tekens en 2 huizen met elkaar

verbindt. Het is een heel belangrijk punt, dat bij de


interpretatie te vaak genegeerd wordt. Wanneer Lilith een


horoscoop beïnvloedt moet men leren nee te zeggen,


niet de door andere mensen uitgestippelde weg te


volgen, maar men moet leren zelf te beslissen en zaken


bewust te weigeren.


Lilith geeft vaak aan wat een individu poogt te


transgresseren (overschrijden). Men doet onbewust iets


wat sociaal en collectief gesproken verboden is. Negatief


gezien, is Lilith de enige toeschouwer van haar eigen


voorstelling, ze weigert zonder te weten waarom. Positief


gezien, is Lilith de weigering, de overtuiging, zaken


weten en beslissen. Zij laat vaak haar monsterachtige


kant zien zolang het individu niets begrepen heeft.


Bepaalde tekeningen stellen haar voor met een vagina vol


tanden in het midden van haar voorhoofd. Om deze reden


wordt zij geassocieerd met seksualiteit, castratie, gevaar


of weigering van seksualiteit.


Lilith is tevens de behoefte aan een daadwerkelijke

dialoog. Het is zinloos om te vragen, anders vervalt men

in het oorspronkelijke zondige leven, zoals in de mythe.

In de Zohar (de Joodse bijbel), was Lilith de eerste vrouw


die bestond lang vóór de komst van Eva. Omdat Adam


haar niet meer voldoende kon bevredigen, zowel op


intellectueel als seksueel gebied, is zij met Samaël,


aartsengel door Satan afgewezen, weggegaan. Adam

vroeg aan God om Lilith te laten terugkomen. God vroeg

de eerste vrouw om terug te komen en zij weigerde. Hij

ging haar zelfs bedreigen: indien zij niet terugkwam

zouden 100 kinderen per dag sterven. Lilith weigerde:

misschien waren het niet haar kinderen, maar die van

Adam? Adam vroeg dan aan God of hij een andere vrouw

mocht krijgen. Hij drong zoveel aan dat God uiteindelijk

Eva uit één van zijn ribben maakte.


Het aandringen zonder zijn/haar eigen gebrek aan


communicatie te begrijpen (Adam en Lilith


communiceerden niet) is typerend voor een negatieve


Lilith. Men maakt zich dan schuldig aan de hoofdzonde.

Gemiddelde Lilith is de basis, de reden van de


noodzaak om Lilith te overschrijden.

Gecorrigeerde Lilith is het resultaat van de


overschrijding.Tegenover Lilith, op 180° van Lilith, vinden wij Priapus.


PRIAPUS


( Gemiddelde Priapus)(Gecorrigeerde Priapus)Net als Lilith, is Priapus een as, de plaats waar de Maan

maximale snelheid bereikt in zijn transitcyclus om de

Aarde.

Priapus symboliseert vervormingen. Dit is een breed begrip,


maar wel altijd van toepassing. Afhankelijk van het teken en


het huis verandert de actie van Priapus. Priapus in Leeuw


veroorzaakt een vervorming met betrekking tot een sociale


erkenning. In Maagd hebben de vervormingen betrekking op


het werk, in Schorpioen op seksualiteit. In Huis I gaat het


om het zijn, het lichaam, het zelfbegrip dat vervormd kan


zijn. In Huis IV het huis van de gevoelens, kunnen


laatstgenoemde vervormd raken.In de mythologie was Priapus de ongelofelijkste God van


allemaal. Zijn testikels hingen bijna op de grond, en hij werd


daarom door bijna iedereen op de Olympus bespot. Hij


probeerde om Afrodite te verleiden in haar slaap, maar zij,


die toch niet bekend staat om haar woestheid en zelden


nee zei, had gegild en Priapus vervloekt toen ze wakker


werd. Hierdoor werd Priapus nog ongelukkiger dan hij al


was.


Men moet sterk in zijn schoenen staan en eerlijk zijn tegen


zich zelf om de vervormingen die door Priapus ontstaan, te


corrigeren.


Gemiddelde Priapus duidt op de basis, de oorzaak van

deze vervormingen. Gecorrigeerde Priapus duidt op het

resultaat hiervan.

Een reactie posten