woensdag 6 februari 2008

Sextiel of 60° Aspect Astrologie


Een 60° (graden) Aspect, noemt men een Sextiel. Het Sextiel is verbonden met het Element Lucht, zo dat er het op wijst dat dit een mentaal (hersenen) Aspect is. Het Aspect houdt verband met de waarneming, en is gericht op de ontwikkeling van ons vermogen om te redeneren. Dit Aspect wekt verlangen op naar vorming, communicatie, en een uitwisselen van energie met anderen op allerlei vlakken. Dit Aspect is stimulerend en minder tevreden met een gevoel dat alles hetzelfde blijft. Een Sextiel heeft wel een geringere neiging tot passiviteit en gelijkmatigheid. Een Sextiel is meer op de omstandigheden gericht. Een Sextiel zet ons niet onder druk, maar doet ons ernaar overhellen ons onbelemmerd tot uitdrukking te brengen, in overeenstemming met de mogelijkheden en alternatieven die door de omgeving worden geboden.Het Aspect symboliseert het in onze alledaagse omgeving aantrekken van ervaringen die ons kunnen helpen feitelijke kennis over het leven te verzamelen, die we vervolgens voor eigen rekening kunnen aanwenden. De Sextielen die beneden in de Horoscoop staan, stimuleren de werking van onze geest, ze stellen ons in staat om logisch en concrete verbanden te leggen tussen de verschillende doelen van een directe ervaring. We worden door dit Aspect aangemoedigd gebeurtenissen op hun niveau waar te nemen, in plaats van er diep in te graven. Nog al dikwijls hebben een aantal mensen veel Sextielen in de Horoscoop als ze nieuwschierig, helder van geest en vibrerend overkomen. Een overmaat van slecht gehanteerde onderste Sextielen kan de typische Tweeling neiging versterken om de aandacht te versnipperen over een te breed scala van kortstondige interesses, waardoor de kans om iets duurzaam te leren of succes te behalen grondig wordt verminderd. Bij het Sextiel aan de bovenkant van de Horoscoop, biedt dit speciale mogelijkheden om onszelf en onze omgeving te hervormen door vooruitstrevend te denken. We worden ertoe aangezet met het leven te experimenteren vanuit een onpersoonlijk, vrijblijvend gezichtspunt. Het bovenste Sextiel staat voor een bepaalde briljantheid of de flitsende vonk van het creatieve genie. Als we teveel op onszelf zijn gericht is het mogelijk dat het bovenste Sextiel enkel onze interesse aanwakkert om, gewoonlijk in groepsverband, deel te nemen aan ongewone, opwindende en op sensatiegerichte activiteiten. De aanwezigheid van de bovenste Sextielen in de Horoscoop duidt een meer dan gemiddeld vermogen aan om mentale en sociale verlichting te bereiken. Met weinig bovenste Sextielen, zal onze drang tot het onderzoeken van het onbekende waarschijnlijk niet zo groot zijn. We hebben dan meer behoefte aan geestelijke rust.
Een reactie posten