dinsdag 5 februari 2008

Conjunctie of 0°Graden Aspect Astrologie
De exacte Conjuctie is een Aspect, waneer twee planeten op de onderlinge afstand 0° graden van elkaar staan. Er is de neiging om energie te verzamelen en een begin te maken om het aan de buitenwereld te laten zien. Het Aspect laat ons eenvoudig kennis maken met twee planeet krachten, waarvan de samenvloeiïng pure actie op gang brengt. De erbij betrokken planeten worden gedwongen zich te verenigen en goedschiks of kwaadschiks, als een eenheid samen te werken. We bieden weerstand aan invloeden uit de omgeving, en maakt dat we er gewoonlijk moeite mee hebben comprommissen te sluiten of rekening te houden met de behoeften van iemand anders. Dat zou kunnen verklaren waarom we met meerdere Conjunctie's in de horoscoop vaak overkomen als iemand op wie de omgeving geen invloed heeft. Op het moment dat we die energieën gaan uitleven lijken de anderen zelfs niet meer te bestaan. Omdat beide Planeten in een Conjunctie hun kracht behouden, is dit Aspect waarschijnlijk de krachtigste in de Horoscoop. Conjunctie's onthullen vaak eeen koppige, eenzijdige en soms aanmatigende houding. Als ze de Horoscoop domineren, en vooral als ze in de Vuurtekens staan, kunnen we daarom een overdreven zelfvertrouwen hebben. We staan er gewoonlijk op dat de zaken op onze manier gebeuren en we doen alles bij voorkeur zelf. Onszelf met anderen delen of hun hulp of advies aan nemen is over het algemeen al moeilijk zoniet onmogelijk. We willen het leven liever door ervaringen uit de eerste hand leren kennen. Conjunctie's komen ook de ontwikkeling van karaktersterkte, wilskracht, zelfvertrouwen en een gezonde assertiviteit ten goede. Maar terwijl we bezig zijn ons leven in eigen handen te nemen, mogen we het belang van de invloed van anderen toch nooit onderschatten, we zouden anders een sociaal onaangepaste eenzaat kunnen worden. Weinig of geen Conjunctie's in de horoscoop kan erop wijzen dat we niet zo sterk in onzelf gemotiveerd worden. We komen er niet toe om vanuit onszelf te handelen en zijn meer afhankelijk van de anderen. Het kan ons op bepaalde gebieden van ons leven aan zelfvertrouwen ontbreken. Een gebrek aan Conjunctie's kan opgeheven worden door een sterk bezet éérste huis, b.v. met de Zon of Ascendant in Ram, ook een sterk geplaatste Mars kan helpen.
Een reactie posten