vrijdag 8 februari 2008

Vierkant of 90° Aspect AstrologieHet 90° (graden) Aspect noemt men een Vierkant in de Westerse Astrologie. Het 90° Aspect is een HARD Aspect; d.w.z. er moet veel gewerkt worden om de dingen in orde te brengen. Dit Aspect brengt onrust, druk en spanning. Vierkanten dagen ons uit om te handelen, ze komen veel voor in de Horoscopen van mensen die het ene conflict achter het andere te verduren krijgen, Planeten die bij een Vierkant betrokken zijn werken op elkaar in vanuit een wat verdedigende houding en komen niet gemakkelijk tot een overeenstemming. Het is net of ze de weg naar de meeste weerstand vormen. Ze streven ernaar om de wederzijdse werking van de Planeten te remmen of te blokkeren. Maar hoewel de samenwerking van de Planeten niet soepel en vreedzaam verloopt, vormen ze toch een uitdaging voor elkaar omdat beide Planeten het recht hebben om zich uit te drukken. Het resultaat daarvan is dat er wrijving ontstaat dat zich uit in een uitbarsting van energie. Vierkanten maken dat de Planeten die erbij betrokken zijn, er 1 Planeet is die de waarde van de andere Planeet negeert, en gewoonlijk is dit de snelste van de Planeten onderling. Die voelt zich vaak tekort gedaan, afgremd en gefrustreerd door de grillen van de langzamere Planeet, tot de snelste zich via de strijd zich heeft kunnen herpakken. In deze ronde moet hij dan wel een nieuwe richting zoeken, want Vierkanten zijn niet veel bereid tot het sluiten van overeenkomsten. Omdat het Vierkant druk veroorzaakt, geeft het ons de kracht van geconcentreerde energie om de belangrijkste obstakels te overwinnen, die anders ons groeiproces zouden belemmeren. Vierkanten zorgen ervoor dat we handelen in plaats van er bij neer te gaan zitten. Zo verdragen ook beter de pijn en de ongemakken die dit Aspect nogal regelmatig met zich mee brengt. Het dwingt ons conflictsituatie's onder ogen te zien, die alleen maar kunnen opgelost worden door rechtstreeks de koe bij de horens te vatten, en deze zaken nuchter onder ogen te zien. Gebeurt dat niet dan komen er alleen maar frustatie's en onnodige energie verspilling naar boven. Een groot aantal bovenste Vierkanten in de Horoscoop wijst op een overbezorgde en wantrouwige benadering van het leven. We hebben hier de neiging om aan de oppervlakte niets van onze kwetsbaarheid te laten zien. Negatieve bovenste Vierkanten kunnen tot uiting komen in uitbuiting, wreedheid, overheersing en losbandigheid.
Een reactie posten