dinsdag 5 februari 2008

13de Sterrenbeeld

Er zijn eigenlijk 13 sterrenbeelden: Ben je geboren tussen 29 november en 18 december dan ben je een Slangendrager!


Wat of wie is Ophiochus? In de mythologie komt de figuur Ophiochus niet voor. De naam betekend “Slangendrager” en de drager van de slang is Asclepius, de geneesheer, die met één voet staat in de dierenriem, tussen Schorpioen en Boogschutter en die de slang met beide armen omhoog optilt naar het heelal. Als u kijkt naar de sterrenhemel ondekt u dat er ook werkelijk een 'gat' zit tussen de twee tekens. Schorpioen bestrijkt in werkelijkheid aan de hemel (Siderische Zodiac) maar zo'n 8 graden, dan volgt een ruimte van 20 graden waarna Boogschutter met 36 graden volgt. In de Vedische astrologie en b.v ook in de biologisch dynamische landbouw word met de Syderische Zodiac gewerkt, maar de oude Grieken hebben de 360 graden van de dierenriem verdeeld in 12 gelijke delen, waar de westerse astrologie naar gevormd is.Zou Ophiochus een verfijning, een nuance verschil kunnen aangeven in dit gebied tussen Schorpioen en Boogschutter? Wie was Asclepius. Hij was de zoon van Apollo en de nimf Coronis. Apollo was hevig verliefd op haar en zij was zwanger van hem maar zoals dat met verliefdheden van de goden vaak gaat werd haar niet echt naar haar gevoelens gevraagd. Toch moet Apollo zo zijn twijfels gehad hebben want toen hij op reis moest liet hij een witte kraai bij haar achter die de boel in de gaten moest houden.Toen de kraai hem vertelde dat zij ook werkelijk andere mannen ontving in zijn afwezigheid werd Apollo zo woedend dat hij zijn zuster Artemis opdracht gaf Coronis te doden. Ook de kraai moest het ontgelden en sindsdien zijn alle kraaien nu pikzwart.Coronis werd op de brandstapel gelegd en Apollo kreeg op het laatste moment erge spijt van zijn ondoordachte handelen. Hij kon zijn geliefde niet meer redden maar wel zijn zoon. Hij tilde Asclepius voorzichtig uit de buik van zijn moeder en bracht hem naar Cheiron die Asclepius verder verzorgde en opvoedde. Doordat Asclepius de geneeskunst al met de genen had meegekregen (ook Apollo was een kundig geneesheer) en ook nog eens werd onderwezen door Cheiron werd Asclepius de beste geneesheer die er ooit had bestaan. Maar toen hij tijdens de Trojaanse oorlog zelfs strijders terughaalde uit de dood ging dat voor Zeus echt een stap te ver en werd Asclepius geveld door de bliksem uit Zeus'staf. Apollo plaatste zijn zoon aan de hemel als het sterrenbeeld Ophiochus, de slangendrager. De Haan die de overgang aangeeft van nacht naar dag, van onbewust naar bewust, en De Slang, symbool voor transformatie loslaten, zijn aan Asclepius gewijd. Denk hierbij ook aan het Esculaapteken van de medische stand met een slang die naar boven klimt en een die afdaalt rondom een staf.Dit thema past naadloos tussen Schorpioen en Boogschutter. Tussen het afdalen in de diepste diepten, het vastklampen, het afsterven, de angst om alles te verliezen. En het sprankje hoop, weer mogelijkheden zien, overzicht krijgen en de essentie zien van het proces wat zich afspeelde in die diepte. Ophiochus staat hier voor de start van het genezingsproces. Zowel de worsteling, de catharsis, de overgave, het loslaten en aanvaarden en de genezing die daar op volgt. Door het loslaten en de overgave komt de rust waardoor jij je kunt laten leiden door je intuïtie, je hogere weten. Je leert weer te vertrouwen. Voor veel van de aanwezige planeten in dit Ophiochus gebied, zou je de sterkste invloed van dit teken kunnen ervaren tussen 20 graden schorpioen en 2 a 3 graden boogschutter. Dit waren enkele woorden & begrippen waarmee we die gevoelens weergaven: verinnerlijken, uitbarsten, wroeten, denken, malen, schreeuwen, huilen, waarom! waarheen! ervaren, voelen, beleven, grond zoeken, de dood in de ogen zien (soms letterlijk), ideeën vangen, beproeven, je ziel vinden, overgave, jezelf ontplooien, in het nu leven en mee stromen. Door er met zijn allen op deze manier mee bezig te zijn kwamen er bij de meeste mensen emoties en herinneringen boven. Herinneringen aan doorgemaakte moeilijke periodes waarin een belangrijke verandering plaatsvond. Zou het ook zo kunnen zijn dat de planeten die in dit Ophiochus gebied staan na een crisis een andere beleving daarvan inluidden? Dat de energie die bij die planeet hoort, door anderen allang gezien werd als speciaal? De Heerser van Ophiochus. Als we dan aannemen dat Ophiochus een sterrenbeeld is, wie is daarvan dan de heerser? Volgens verschiollende Astrologen zou dat wel eens Cheiron kunnen zijn. Cheiron 'the wounded healer', die door Apollo, de vader van Asclepios, werd opgevoed, die dus ook zonder zijn ouders opgroeide. Die ook te maken heeft met het thema bewust/onbewust, dierlijk/menselijk, instinctief/denkend en zo voort. Cheiron is de zoon van Cronus (Saturnus) en de oceanide Philyra. Phylira was niet erg gelukkig met de attenties die ze ontving van Cronus, vooral omdat ze de jaloezie van Rhea vreesde en ze misleidde hem door zich te veranderen in een merrie. Maar ja, Conus was een god en hij doorzag haar algauw. Hij kwam tot haar in de vorm van een hengst en kreeg zo toch zijn zin. Uit deze daad werd Cheiron geboren als half mens, half paard. Phylira walgde van het gedrocht dat ze had voortgebracht en verwierp hem. Maar dat niet alleen, ze kon niet leven met de schaamte en vroeg de goden of ze niet in een lindeboom mocht veranderen.Cheiron werd als pleegkind gegeven aan Apollo die zijn opvoeding verzorgde en die hem o.a. onderwees in muziek, poëzie, profetie, de jacht en geneeskunst waardoor zijn menselijke kanten werden versterkt. Hercules de menselijke held, die de personificatie is van ego zelfbewustzijn, macht en moed, verwondde Cheiron, zijn vriend per ongeluk aan zijn voet, Cheiron's dierlijke, instinctuele kant. Deze wond is zeer pijnlijk en ongeneeslijk en aangezien Cheiron onsterfelijk is zou hij eeuwig moeten lijden. Het gif aan Hercules' pijlpunt was afkomstig van de Hydra een watermonster die 9 nieuwe koppen ontwikkelde op de plek waar er één werd afgehouwen. Hydra staat dan ook voor de verslindende, vernietigende vrouwelijke krachten in de mens die des te sterker worden, naarmate ze meer worden onderdrukt.Uiteindelijk word Cheiron uit zijn lijden verlost doordat hij heel letterlijk alles loslaat en zijn onsterfelijkheid opgeeft. Of liever gezegd dat hij van plaats ruilt met Prometheus die de mens het vuur van de goden gaf en daarom door Zeus werd gestraft. Door de gift van het vuur maakte Prometheus de mens onafhankelijk van de goden en zijn straf bestond daaruit dat hij geketend lag aan de rotsen van de Kaukasus waar iedere nacht een adelaar kwam die hem zijn lever (=Jupiter) uitpikte. Na dit allemaal gelezen te hebben word je bijna overweldigd door de symboliek die spreekt uit deze oude mythen. En in de vertellingen over Cheiron en Asclepius en alles daaromheen zit een grote overeenkomst. De boodschap die erin te horen valt is wel heel actueel in deze tijd. Namelijk het samen laten komen met de manlijke en vrouwelijke kant in de mens. Het verheffen van instinct, het dierlijke, naar een hoger niveau van intuïtie en aanvoelen, het gewoon kunnen Zijn en mee kunnen stromen met wat er Is. Want door alleen maar onze mentale kant te stimuleren en uit te leven missen we een heel belangrijk element van wat ons tot Mens zou moeten maken. Pas dan kunnen we misschien andere keuzes maken dan die waar “de honden geen brood van lusten”.
-
-Van de website Unieke Hroscopen: auteur Haramis
-
- Beschrijving Slangendrager:
Levendige dromen, visionair ingesteld
Sjamaan genezer, trekt geluk en veel zegeningen aan, verheven idealen, vrede en harmonie, aanleg voor geneeskunde, wetenschap of natuurgeneeswijzen, poëtisch, inventief karakter, talentvol.
Talent voor astrologie en intiütief
Synthese, het denken in samenhangen, aanleg voor hogere studie's en wijsbegeerte, is geniaal of wordt helemaal verkeerd begrepen, het vooruitzicht op een lang leven, de aangeboren gave om anderen te genezen, mogelijk komend uit een groot gezin, maar wordt waarschijnlijk van hen gescheiden op jonge leeftijd, heeft geheime vijanden in de familie of in de buurt, vaak het slachtoffer van jalouzie.
Het nummer 12 is van grote betekenis, heeft een opmerkelijke band met de vaderfiguur, heeft voorkeur voor kleding in levendige kleuren, veelkleurige stoffen, e.d.
Geschikte beroepen: Arts, architect, aannemer, ontvangt de gunst van de gezagsdragers, bekleedt mogelijk een hoge positie in het leven.
Een reactie posten