woensdag 6 februari 2008

Zon Astrologie

Helios
Helios, de zoon van de titaan Hyperion en de titanendochter Theia. Om die reden wordt hij vaak zelf Titan genoemd. Hij is de zonnegod die elke dag met zijn stralende wagen en vuursnuivende rossen langs de hemel op en neer rijdt. In de vroege morgen duikt hij op uit de golven van de oceaan, die hem 's avonds weer opnemen. Men had de gewoonte bij hem te zweren, omdat hij, de alziende, verborgen schuld aan het licht bracht.


Apollo, de verheven zoon van Zeus en Leto, werd op het eiland Delos geboren als tweelingbroer van de godin Artemis. Onder de mannelijke goden is hij, na Zeus, de edelste en mooiste god, ernstig en streng, vreselijk als wreker van het kwade, maar daarentegen ook iemand die graag zijn zegen schenkt en bescherming biedt. Hij is veelzijdig, maar enkele van zijn eigenschappen zijn tegenstrijdig. Hij is de god van het licht, voornamelijk van het zonlicht, waardoor hij vaak met Helios wordt vereenzelvigd. Tevens is hij de god van de geneeskunde en de waarzegkunde, omdat hij als het ware de woordvoerder van Zeus is. Bovendien is hij de uitvinder en leraar van het gezang, het snarenspel en de dichtkunst (en in die hoedanigheid ook de aanvoerder van de muzen), want de dichter en de ziener zijn nauw aan elkaar verwant. Maar ook de wettelijke orde heeft haar ontstaan aan hem te danken. Hij is de grondvester van steden en staten, hij weert onheil af, bestraft de goddelozen en de overmoedigen en bevrijdt de wereld van verschrikkelijke monsters. Zijn wapens zijn de pijl en boog waaraan niemand ontkomt, en om die reden wordt hij dan ook van de 'van ver treffende' genoemd. De laurier is aan hem gewijd en onder de dieren de zwaan en de dolfijn.
Een reactie posten